Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIÇGL2124940Güz Dönemi0+313
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders normal gelişim gösteren, özel gereksinimli olan, kronik ya da süreğen hastalığı bulunan, suça sürüklenmiş veya korunmaya muhtaç çocuklar, aileleri ve içindeki yaşadıkları toplum için çözüm odaklı projeler üretebilmeyi amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar,Temel Kavramlar,Proje dosyası ve sürecin raporlanması,Hasta çocuklara sunulan topluma hizmet uygulamaları,Kadınlara sunulan topluma hizmet uygulamaları,Eğitim alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları,Suça sürüklenmiş çocuklar için topluma hizmet uygulamaları,Özel gereksinimli çocuklar için topluma hizmet uygulamaları,Bağımlılık alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları,Yaşlılara sunulan topluma hizmet uygulamaları,Ekonomik açıdan dezavantajlı bireylere sunulan topluma hizmet uygulamaları,Hayvanlar için topluma hizmet uygulamaları,Doğa için yapılan topluma hizmet uygulamaları,Topluma hizmet uygulamalarının birbiriyle ilişkisi ve toplum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Topluma hizmet uygulamalarını ve gönüllüğü tanımlar.10E
Bireysel, toplumsal ve örgütsel topluma hizmet uygulamalarını açıklar.10E
Toplumsal sorunların farkına varır, toplumsal sorunlar için çözüm üretir.10E
Toplumsal sorunlar doğrultusunda araştırma yapar ve çözümünü projelendirir.10E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar
2Temel Kavramlar
3Proje dosyası ve sürecin raporlanması
4Hasta çocuklara sunulan topluma hizmet uygulamaları
5Kadınlara sunulan topluma hizmet uygulamaları
6Eğitim alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları
7Suça sürüklenmiş çocuklar için topluma hizmet uygulamaları
8Özel gereksinimli çocuklar için topluma hizmet uygulamaları
9Bağımlılık alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları
10Yaşlılara sunulan topluma hizmet uygulamaları
11Ekonomik açıdan dezavantajlı bireylere sunulan topluma hizmet uygulamaları
12Hayvanlar için topluma hizmet uygulamaları
13Doğa için yapılan topluma hizmet uygulamaları
14Topluma hizmet uygulamalarının birbiriyle ilişkisi ve toplum
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı166
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIÇGL2124940Güz Dönemi0+313
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders normal gelişim gösteren, özel gereksinimli olan, kronik ya da süreğen hastalığı bulunan, suça sürüklenmiş veya korunmaya muhtaç çocuklar, aileleri ve içindeki yaşadıkları toplum için çözüm odaklı projeler üretebilmeyi amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar,Temel Kavramlar,Proje dosyası ve sürecin raporlanması,Hasta çocuklara sunulan topluma hizmet uygulamaları,Kadınlara sunulan topluma hizmet uygulamaları,Eğitim alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları,Suça sürüklenmiş çocuklar için topluma hizmet uygulamaları,Özel gereksinimli çocuklar için topluma hizmet uygulamaları,Bağımlılık alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları,Yaşlılara sunulan topluma hizmet uygulamaları,Ekonomik açıdan dezavantajlı bireylere sunulan topluma hizmet uygulamaları,Hayvanlar için topluma hizmet uygulamaları,Doğa için yapılan topluma hizmet uygulamaları,Topluma hizmet uygulamalarının birbiriyle ilişkisi ve toplum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Topluma hizmet uygulamalarını ve gönüllüğü tanımlar.10E
Bireysel, toplumsal ve örgütsel topluma hizmet uygulamalarını açıklar.10E
Toplumsal sorunların farkına varır, toplumsal sorunlar için çözüm üretir.10E
Toplumsal sorunlar doğrultusunda araştırma yapar ve çözümünü projelendirir.10E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar
2Temel Kavramlar
3Proje dosyası ve sürecin raporlanması
4Hasta çocuklara sunulan topluma hizmet uygulamaları
5Kadınlara sunulan topluma hizmet uygulamaları
6Eğitim alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları
7Suça sürüklenmiş çocuklar için topluma hizmet uygulamaları
8Özel gereksinimli çocuklar için topluma hizmet uygulamaları
9Bağımlılık alanında sunulan topluma hizmet uygulamaları
10Yaşlılara sunulan topluma hizmet uygulamaları
11Ekonomik açıdan dezavantajlı bireylere sunulan topluma hizmet uygulamaları
12Hayvanlar için topluma hizmet uygulamaları
13Doğa için yapılan topluma hizmet uygulamaları
14Topluma hizmet uygulamalarının birbiriyle ilişkisi ve toplum
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31