Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİÇGL3135270Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, çocukların gelişimsel özelliklerni anlamak icin gerekli degerlendirme yontemlerini icsellestirmek, değerlendirme yöntemlerini ogrenip çeşitlendirmek, eğitimsel ve gelisimsel temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik analitik ve kanit temelli bir bakış acisi kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Değerlendirme tanımı, özellikleri, çeşitleri,uygulaması,Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,,Sosyometriler, tanımı ve uygulaması, grup çalışması örnek tartışılması,Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,,İnformal testler, tanımı, çeşitleri,,Beceri ve yerleştirme testleri, uygulama ornekleri, grup calismasi ornek tartisilmasi,Standardize testler, tanımı, uygulaması çeşitleri,Tarama testleri ve örnekleri, rol oynama ile grup calışması,Gelişimsel testler ve ornekleri, rol oynama ile grup calismasi,Zeka testleri ve hazırlık testleri ve ornekleri,Standardize test örnekleri: California Achievement test (CAT), IQWA Test Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading Test,Standardize test örnekleri :Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig, Gelisimsel tanilama ve destek programlari,Alternatif Degerlendirme: Oyun temelli ve performans degerlendirme,Alternatif Degerlendirme,grup calismasi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren 0-18 yaş çocukların eğitsel değerlendirmeleri için uygun methodlarının seçilmesi, kullanılması ve yorumlanması hakkında yeterlilik gösterir.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Standardize testlerin tanımını ve çeşitlerini analiz eder, uygular ve çıkan sonuçları değerlendirir.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Değerlendirme envanterleri ve çeşitlerini açıklar, uygular ve kanıta dayalı sonuçları değerlendirir.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgileri, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak tanımlar.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanımlar.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değerlendirme tanımı, özellikleri, çeşitleri,uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Sosyometriler, tanımı ve uygulaması, grup çalışması örnek tartışılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İnformal testler, tanımı, çeşitleri,Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Beceri ve yerleştirme testleri, uygulama ornekleri, grup calismasi ornek tartisilmasiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Standardize testler, tanımı, uygulaması çeşitleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Tarama testleri ve örnekleri, rol oynama ile grup calışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Gelişimsel testler ve ornekleri, rol oynama ile grup calismasiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Zeka testleri ve hazırlık testleri ve ornekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Standardize test örnekleri: California Achievement test (CAT), IQWA Test Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading TestÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Standardize test örnekleri :Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig, Gelisimsel tanilama ve destek programlariÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Alternatif Degerlendirme: Oyun temelli ve performans degerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Alternatif Degerlendirme,grup calismasiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Woods, P; Boyle, M; Hubbard, N. (1999). Multicultural Children in the Early yaers. Multilingual Matters Ltd, Toronto, Canada. Gandini, L; Hill,L; Schwall, C(eds). (2005). In the Spirit of the Studio, Laerning from the Atelier of Reggio Emilia. Teachers College Pres, NY, USA. Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Kessler,S; Swadener,B:B (eds).(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum, Beginning the Dialogue. Teachers College, NY,USA. Edward,C; Gandini,L;Forman,G.(1998). The Hundred languages of Children, The Reggio Emilia Approach Advanced reflections. Ablex Publishing Corporation, Greenwich, England. Driscoll, A; Nagel, N.G. (1999). Early Childhood Education, Birth-8. Allyn and Bacon, Boston,USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7642
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİÇGL3135270Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, çocukların gelişimsel özelliklerni anlamak icin gerekli degerlendirme yontemlerini icsellestirmek, değerlendirme yöntemlerini ogrenip çeşitlendirmek, eğitimsel ve gelisimsel temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik analitik ve kanit temelli bir bakış acisi kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Değerlendirme tanımı, özellikleri, çeşitleri,uygulaması,Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,,Sosyometriler, tanımı ve uygulaması, grup çalışması örnek tartışılması,Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,,İnformal testler, tanımı, çeşitleri,,Beceri ve yerleştirme testleri, uygulama ornekleri, grup calismasi ornek tartisilmasi,Standardize testler, tanımı, uygulaması çeşitleri,Tarama testleri ve örnekleri, rol oynama ile grup calışması,Gelişimsel testler ve ornekleri, rol oynama ile grup calismasi,Zeka testleri ve hazırlık testleri ve ornekleri,Standardize test örnekleri: California Achievement test (CAT), IQWA Test Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading Test,Standardize test örnekleri :Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig, Gelisimsel tanilama ve destek programlari,Alternatif Degerlendirme: Oyun temelli ve performans degerlendirme,Alternatif Degerlendirme,grup calismasi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren 0-18 yaş çocukların eğitsel değerlendirmeleri için uygun methodlarının seçilmesi, kullanılması ve yorumlanması hakkında yeterlilik gösterir.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Standardize testlerin tanımını ve çeşitlerini analiz eder, uygular ve çıkan sonuçları değerlendirir.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Değerlendirme envanterleri ve çeşitlerini açıklar, uygular ve kanıta dayalı sonuçları değerlendirir.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgileri, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak tanımlar.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanımlar.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler.12, 13, 15, 16, 19, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değerlendirme tanımı, özellikleri, çeşitleri,uygulamasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Sosyometriler, tanımı ve uygulaması, grup çalışması örnek tartışılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5İnformal testler, tanımı, çeşitleri,Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Beceri ve yerleştirme testleri, uygulama ornekleri, grup calismasi ornek tartisilmasiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Standardize testler, tanımı, uygulaması çeşitleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Tarama testleri ve örnekleri, rol oynama ile grup calışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Gelişimsel testler ve ornekleri, rol oynama ile grup calismasiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Zeka testleri ve hazırlık testleri ve ornekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Standardize test örnekleri: California Achievement test (CAT), IQWA Test Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading TestÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Standardize test örnekleri :Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig, Gelisimsel tanilama ve destek programlariÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Alternatif Degerlendirme: Oyun temelli ve performans degerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Alternatif Degerlendirme,grup calismasiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Woods, P; Boyle, M; Hubbard, N. (1999). Multicultural Children in the Early yaers. Multilingual Matters Ltd, Toronto, Canada. Gandini, L; Hill,L; Schwall, C(eds). (2005). In the Spirit of the Studio, Laerning from the Atelier of Reggio Emilia. Teachers College Pres, NY, USA. Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Kessler,S; Swadener,B:B (eds).(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum, Beginning the Dialogue. Teachers College, NY,USA. Edward,C; Gandini,L;Forman,G.(1998). The Hundred languages of Children, The Reggio Emilia Approach Advanced reflections. Ablex Publishing Corporation, Greenwich, England. Driscoll, A; Nagel, N.G. (1999). Early Childhood Education, Birth-8. Allyn and Bacon, Boston,USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31