Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YÖNETİMİÇGL3235370Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hakan DUMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin çocukluk dönemine özgü davranış problemlerini tanıması, davranış problemlerinin doğasını anlaması ve etkili değerlendirme ve müdahale stratejilerini öğrenmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar
,Davranış ve nedenlerine ilişkin farklı açıklamalar ,Çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği
,Davranışın değerlendirilmesi ,Davranışın değerlendirilmesi
,Davranışın değerlendirilmesi
,Davranışın değerlendirilmesi
,Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
,Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
,Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Davranışa ilişkin temel tanımlar hakkında bilgi edinir. 10, 4, 9A
Davranış problemlerine ilişkin temel tanımlar hakkında bilgi edinir. 10, 4, 9A
etkili değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını değerlendirir. 10, 4, 9A
Çocuklar ve anne babaları için etkili davranış müdahale planı geliştirir.10, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Davranış ve nedenlerine ilişkin farklı açıklamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Davranışın değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Davranışın değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Davranışın değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Davranışın değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Özyürek, M. (2004). Sınıfta Davranış Değiştirme: Uygulamalı Davranış Analizi. Kök Yayıncılık: Ankara. Austin, V.L., Sciarra, D.T. / Çeviri Editörü: Dr. Mustafa Özekes (2012). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders. Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı236
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE YÖNETİMİÇGL3235370Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hakan DUMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin çocukluk dönemine özgü davranış problemlerini tanıması, davranış problemlerinin doğasını anlaması ve etkili değerlendirme ve müdahale stratejilerini öğrenmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar
,Davranış ve nedenlerine ilişkin farklı açıklamalar ,Çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği
,Davranışın değerlendirilmesi ,Davranışın değerlendirilmesi
,Davranışın değerlendirilmesi
,Davranışın değerlendirilmesi
,Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
,Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
,Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme),Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Davranışa ilişkin temel tanımlar hakkında bilgi edinir. 10, 4, 9A
Davranış problemlerine ilişkin temel tanımlar hakkında bilgi edinir. 10, 4, 9A
etkili değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını değerlendirir. 10, 4, 9A
Çocuklar ve anne babaları için etkili davranış müdahale planı geliştirir.10, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Davranış ve nedenlerine ilişkin farklı açıklamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Davranışın değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Davranışın değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Davranışın değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Davranışın değerlendirilmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Müdahale- Pekiştireç kullanımı ve etkileri
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Öğrenci sunumları (davranış problemine yönelik müdahale planı geliştirme)Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Özyürek, M. (2004). Sınıfta Davranış Değiştirme: Uygulamalı Davranış Analizi. Kök Yayıncılık: Ankara. Austin, V.L., Sciarra, D.T. / Çeviri Editörü: Dr. Mustafa Özekes (2012). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders. Nobel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31