Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM KURAMLARIÇGL4153570Güz Dönemi1+012
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk gelişimi alanında üretilen kuramlar ve kuramcıları hakkında bilgi kazandırmak, kuramların meslek hayatında kullanımı hakkında pratik sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişim kuramlarının işlevleri,Psikoseksüel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Psikososyal kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Sosyal öğrenme kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Bilişsel gelişim kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Sosyo-kültürel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Ekolojik sistemler kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Dil gelişim kuramaları, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Bilişsel öğrenme kuramı, değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Ahlak gelişim kuramı,Motor gelişim kuramı ve kum saati modeli,Bağlanma kuramları,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Öğrenme yaklaşımlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Motor gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Dil gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Sosyal ve duygusal gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki güncel konuları bilir ve tartışır.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişim kuramlarının işlevleriKonu anlatım sunumları
2Psikoseksüel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
3Psikososyal kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
4Sosyal öğrenme kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
5Bilişsel gelişim kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
6Sosyo-kültürel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Dil ve Düşünce, Lev Vygotsky Konu anlatım sunumları
7Ekolojik sistemler kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
8Dil gelişim kuramaları, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Dil ve Kavram Gelişimi, Seyhun Topbaş Konu anlatım sunumları
9Bilişsel öğrenme kuramı, değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
10Ahlak gelişim kuramıGelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
11Motor gelişim kuramı ve kum saati modeliMotor Gelişimi Anlamak, David Gallahue Konu anlatım sunumları
12Bağlanma kuramlarıGelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Konu anlatım sunumları
14Vaka çalışmasıKonu anlatım sunumları
Kaynak
Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Motor Gelişimi Anlamak, David L. Gallahue Düşünce ve Dil, Lev Vygotsky Dil ve Kavram Gelişimi, Seyhun Topbaş Konuya İlişkin Sunum Dosyası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı224
Genel Sınav ve Hazırlığı339
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)55
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(55/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞİM KURAMLARIÇGL4153570Güz Dönemi1+012
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk gelişimi alanında üretilen kuramlar ve kuramcıları hakkında bilgi kazandırmak, kuramların meslek hayatında kullanımı hakkında pratik sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişim kuramlarının işlevleri,Psikoseksüel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Psikososyal kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Sosyal öğrenme kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Bilişsel gelişim kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Sosyo-kültürel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Ekolojik sistemler kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Dil gelişim kuramaları, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Bilişsel öğrenme kuramı, değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Ahlak gelişim kuramı,Motor gelişim kuramı ve kum saati modeli,Bağlanma kuramları,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Öğrenme yaklaşımlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Motor gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Dil gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Sosyal ve duygusal gelişim kuramlarını bilir, açıklar ve örneklendirir.16, 9A
Çocuk gelişimi alanındaki güncel konuları bilir ve tartışır.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişim kuramlarının işlevleriKonu anlatım sunumları
2Psikoseksüel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
3Psikososyal kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
4Sosyal öğrenme kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
5Bilişsel gelişim kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
6Sosyo-kültürel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Dil ve Düşünce, Lev Vygotsky Konu anlatım sunumları
7Ekolojik sistemler kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
8Dil gelişim kuramaları, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Dil ve Kavram Gelişimi, Seyhun Topbaş Konu anlatım sunumları
9Bilişsel öğrenme kuramı, değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
10Ahlak gelişim kuramıGelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Konu anlatım sunumları
11Motor gelişim kuramı ve kum saati modeliMotor Gelişimi Anlamak, David Gallahue Konu anlatım sunumları
12Bağlanma kuramlarıGelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Konu anlatım sunumları
14Vaka çalışmasıKonu anlatım sunumları
Kaynak
Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller Çocuk Gelişimi, Laura Berk Motor Gelişimi Anlamak, David L. Gallahue Düşünce ve Dil, Lev Vygotsky Dil ve Kavram Gelişimi, Seyhun Topbaş Konuya İlişkin Sunum Dosyası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31