Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRMEÇGL2225070Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanıtımı,Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleri,Eğitim Yöntem ve Teknikleri,Etkinlik tipleri, uygulama teknikleri,Sınıf içi Uygulama,Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirleme,Sınıf içi uygulama,Program Değerlendirme Süreci,Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu değerlendirme yöntemleri,Örnek durum- Grup çalışması,Örnek durum- Grup çalışması,Gelişime uygun materyal geliştirme,Sınıf içi uygulama,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğitim programı ilkelerini bilir. 10, 16, 5, 9A, E
Gelişim alanlarına yönelik amaç-kazanım belirler. 10, 16, 5, 9A, E
Amaç ve kazanımlara uygun etkinlikler planlar.10, 16, 5, 9A, E
Programı değerlendirme ve değerlendirme raporu yazma Konularında bilgi sahibi olur.10, 16, 5, 9A, E
Program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlar.10, 16, 5, 9A, E
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.10, 16, 5, 9A, E
Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.10, 16, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders TanıtımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Eğitim Yöntem ve TeknikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Etkinlik tipleri, uygulama teknikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sınıf içi UygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Program Değerlendirme SüreciÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu değerlendirme yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Örnek durum- Grup çalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Örnek durum- Grup çalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Gelişime uygun materyal geliştirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel tekrarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
GENÇ, Şengül ve Nuray SENEMOĞLU. (2001). Okul Öncesi Eğitim. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 12. MEB. (2002). Okul Öncesi Eğitim Programları. (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı (36-72 Aylık Çocuklar İçin). İstanbul: MEB Basımevi. Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. (2000). (Edit. Şefik YAŞAR.) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 699 Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi. (2001). (Edit. Umran TÜFEKÇİOĞLU.) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 715

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı030
Genel Sınav ve Hazırlığı080
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(46/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRMEÇGL2225070Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanıtımı,Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleri,Eğitim Yöntem ve Teknikleri,Etkinlik tipleri, uygulama teknikleri,Sınıf içi Uygulama,Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirleme,Sınıf içi uygulama,Program Değerlendirme Süreci,Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu değerlendirme yöntemleri,Örnek durum- Grup çalışması,Örnek durum- Grup çalışması,Gelişime uygun materyal geliştirme,Sınıf içi uygulama,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğitim programı ilkelerini bilir. 10, 16, 5, 9A, E
Gelişim alanlarına yönelik amaç-kazanım belirler. 10, 16, 5, 9A, E
Amaç ve kazanımlara uygun etkinlikler planlar.10, 16, 5, 9A, E
Programı değerlendirme ve değerlendirme raporu yazma Konularında bilgi sahibi olur.10, 16, 5, 9A, E
Program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlar.10, 16, 5, 9A, E
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.10, 16, 5, 9A, E
Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.10, 16, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders TanıtımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Eğitim Yöntem ve TeknikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Etkinlik tipleri, uygulama teknikleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sınıf içi UygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirlemeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Program Değerlendirme SüreciÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu değerlendirme yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Örnek durum- Grup çalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Örnek durum- Grup çalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Gelişime uygun materyal geliştirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Sınıf içi uygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel tekrarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
GENÇ, Şengül ve Nuray SENEMOĞLU. (2001). Okul Öncesi Eğitim. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 12. MEB. (2002). Okul Öncesi Eğitim Programları. (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı (36-72 Aylık Çocuklar İçin). İstanbul: MEB Basımevi. Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. (2000). (Edit. Şefik YAŞAR.) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 699 Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi. (2001). (Edit. Umran TÜFEKÇİOĞLU.) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 715

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31