Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKUL VE ERGENLİK DÖNE. GELİŞİM. VE DESTEK PROG.ÇGL4153490Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOkul ve ergenlik donemi gelisimi hakkinda bilgi kazanmak ve degerlendirmek. Bu gelişim dönemlerine uygun eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal programlar konusunda bilgi edinmek ve bunları açıklayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, tanışma ve ders içeriğinin açıklanması,Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve Süreç,Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve Süreç,Eğitsel Gelişim Temelindeki Programlar,Eğitsel Gelişim Temelindeki Programlar,Mesleki Gelişim Temelindeki Programlar,Mesleki Gelişim Temelindeki Programlar,Mesleki Gelişim Temelindeki Programlar,Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki Programlar,Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki Programlar,Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki Programlar,Farklı Öğretim Kademelerinde Program Örnekleri,Farklı Öğretim Kademelerinde Program Örnekleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gelisimsel alanlar ve bu alandaki program içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 12, 19, 5, 9A, E
Okul ve ergenlik donemi cocuklarin gelisimleri hakkinda bilgi sahibi olur.10, 12, 19, 5, 9A, E
Okul ve ergenlik donemi gelisimini anlayip degerlendirebilir.10, 12, 16, 19, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, tanışma ve ders içeriğinin açıklanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve SüreçÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve SüreçÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Eğitsel Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Eğitsel Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Mesleki Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Mesleki Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Mesleki Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Farklı Öğretim Kademelerinde Program ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Farklı Öğretim Kademelerinde Program ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Zembar. M.j.;Blume, L.B. (2009). Middle Childhood Development. Merrill Publishing. Ohio, USA. Meece, J.L; Daniels, H.D. (2008). Child & Adolescent Development For Educators. Mc Graw Hill, New york, USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul. Mussen, P.H.; Conger, J.J.; Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality. Harper Collins Publishers, New York, USA Steinberg, L. (2008). Adolesence. Mc Graw-Hill,New York, USA. Bee, H. (1995), Lifespan Development. Harper Collins College Publishers, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKUL VE ERGENLİK DÖNE. GELİŞİM. VE DESTEK PROG.ÇGL4153490Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOkul ve ergenlik donemi gelisimi hakkinda bilgi kazanmak ve degerlendirmek. Bu gelişim dönemlerine uygun eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal programlar konusunda bilgi edinmek ve bunları açıklayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, tanışma ve ders içeriğinin açıklanması,Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve Süreç,Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve Süreç,Eğitsel Gelişim Temelindeki Programlar,Eğitsel Gelişim Temelindeki Programlar,Mesleki Gelişim Temelindeki Programlar,Mesleki Gelişim Temelindeki Programlar,Mesleki Gelişim Temelindeki Programlar,Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki Programlar,Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki Programlar,Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki Programlar,Farklı Öğretim Kademelerinde Program Örnekleri,Farklı Öğretim Kademelerinde Program Örnekleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gelisimsel alanlar ve bu alandaki program içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 12, 19, 5, 9A, E
Okul ve ergenlik donemi cocuklarin gelisimleri hakkinda bilgi sahibi olur.10, 12, 19, 5, 9A, E
Okul ve ergenlik donemi gelisimini anlayip degerlendirebilir.10, 12, 16, 19, 5, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, tanışma ve ders içeriğinin açıklanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve SüreçÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Okul çağı ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Yaklaşım ve Kapsamlı Gelişimsel Programlar (KGP): İçerik, Yapı ve SüreçÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Eğitsel Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Eğitsel Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Mesleki Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Mesleki Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Mesleki Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Kişisel-Sosyal Gelişim Temelindeki ProgramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Farklı Öğretim Kademelerinde Program ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Farklı Öğretim Kademelerinde Program ÖrnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Genel DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Zembar. M.j.;Blume, L.B. (2009). Middle Childhood Development. Merrill Publishing. Ohio, USA. Meece, J.L; Daniels, H.D. (2008). Child & Adolescent Development For Educators. Mc Graw Hill, New york, USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul. Mussen, P.H.; Conger, J.J.; Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality. Harper Collins Publishers, New York, USA Steinberg, L. (2008). Adolesence. Mc Graw-Hill,New York, USA. Bee, H. (1995), Lifespan Development. Harper Collins College Publishers, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31