Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK YOGASIÇGL3253430Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ATILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk yogasının tekniklerini öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Yoga nedir?,Çocuk yogası nedir?,Çocuk yogasının faydaları,Isınma egzersizleri,Sınıf yönetimi,Eğitmenin dikkat etmesi gereken kurallar,Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları,Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları,Meditasyon yöntemleri,Nefes teknikleri,Hikaye seçenekleri,Oyunlar,Rahatlama ve görselleme teknikleri,Hikaye ile yoga örnekleri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yoga felsefesi hakkında bilgi sahibi olur9A
Çocuk yogası felsefesini tartışır.4, 9A
Çocuk Yogasının günümüz alanındaki kullanımını tartışır.4, 9A, G
Çocuklarda kullanılan Yoga türlerini açıklar4, 9A, G
Sağlıklı çocuklarda Yoga uygulamalarını örneklendirir. 9A
Öğretim Yöntemleri:4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yoga nedir?1. kaynak sf 7-13
2Çocuk yogası nedir?1. kaynak sf 7-13
3Çocuk yogasının faydaları1. kaynak sf 7-13
4Isınma egzersizleri1. kaynak sf 14-20
5Sınıf yönetimi1. kaynak sf 1-13
6Eğitmenin dikkat etmesi gereken kurallar1. kayak sf 1-14
7Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları1. kayak sf 50-58
8Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları1. kaynak sf 20-51
9Meditasyon yöntemleri1. kaynak sf 63-70
10Nefes teknikleri1. kaynak sf 58-63
11Hikaye seçenekleri1. kaynak sf 114-120
12Oyunlar1. kaynak sf 127
13Rahatlama ve görselleme teknikleri1. kaynak sf 63-70
14Hikaye ile yoga örnekleri
1. kaynak sf 114-120
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları ve sunumları
1.The Yoga Adventure for Children, Helen Purperhart,2007 2. The Chıldren's Yoga Book: Thia Lubi, 3. Yoga For Kids: Liz Lark,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7535
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı155
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK YOGASIÇGL3253430Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra ATILGAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra ATILGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇocuk yogasının tekniklerini öğretmek
Dersin İçeriğiBu ders; Yoga nedir?,Çocuk yogası nedir?,Çocuk yogasının faydaları,Isınma egzersizleri,Sınıf yönetimi,Eğitmenin dikkat etmesi gereken kurallar,Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları,Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları,Meditasyon yöntemleri,Nefes teknikleri,Hikaye seçenekleri,Oyunlar,Rahatlama ve görselleme teknikleri,Hikaye ile yoga örnekleri
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yoga felsefesi hakkında bilgi sahibi olur9A
Çocuk yogası felsefesini tartışır.4, 9A
Çocuk Yogasının günümüz alanındaki kullanımını tartışır.4, 9A, G
Çocuklarda kullanılan Yoga türlerini açıklar4, 9A, G
Sağlıklı çocuklarda Yoga uygulamalarını örneklendirir. 9A
Öğretim Yöntemleri:4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yoga nedir?1. kaynak sf 7-13
2Çocuk yogası nedir?1. kaynak sf 7-13
3Çocuk yogasının faydaları1. kaynak sf 7-13
4Isınma egzersizleri1. kaynak sf 14-20
5Sınıf yönetimi1. kaynak sf 1-13
6Eğitmenin dikkat etmesi gereken kurallar1. kayak sf 1-14
7Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları1. kayak sf 50-58
8Temel çocuk yogası hareketleri ve faydaları1. kaynak sf 20-51
9Meditasyon yöntemleri1. kaynak sf 63-70
10Nefes teknikleri1. kaynak sf 58-63
11Hikaye seçenekleri1. kaynak sf 114-120
12Oyunlar1. kaynak sf 127
13Rahatlama ve görselleme teknikleri1. kaynak sf 63-70
14Hikaye ile yoga örnekleri
1. kaynak sf 114-120
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları ve sunumları
1.The Yoga Adventure for Children, Helen Purperhart,2007 2. The Chıldren's Yoga Book: Thia Lubi, 3. Yoga For Kids: Liz Lark,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31