Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARÇGL4210689Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Neslihan KULOĞLU TÜRKER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim profilini analiz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlı olarak uygun destek programlarını geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Üstün yeteneğin tanımı,Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri,Üstün yeteneklilik tipleri,Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynakları,Eğitim modelleri,Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım
göstermeli,Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri,Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri,Gözlem, gözlem bilgilerinin paylaşımı,Staj, stajın tartışılması,Staj, stajın tartışılması,Staj, stajın değerlendirilmesi
, Staj, stajın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Üstün yeteneğin tanımını yapar. 9
Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri ve üstün yetenek türlerini tanımlar. 10, 9
Üstün yetenekli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar. 10, 9
Üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde kullanılan araçları belirler. 10, 12, 9
Eğitim modellerini tanımlar. 10, 12, 9
Ana-babaları ve öğretmenleri üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeleri konusunda bilgilendirebilir. 10, 12, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Üstün yeteneğin tanımıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3Üstün yeteneklilik tipleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynaklarıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7Eğitim modelleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım
göstermeli
İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleriİlgili kaynaktan sınava hazırlanmak
11Gözlem, gözlem bilgilerinin paylaşımıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
12Staj, stajın tartışılmasıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13Staj, stajın tartışılmasıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14Staj, stajın değerlendirilmesi
İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15 Staj, stajın değerlendirilmesiİlgili kaynaktan sınava hazırlanmak
Kaynak
1-Kokot, S.(1999) Help Our Child is Gifted.Guidelines for Parent. Henkos Printers, Republic of South Africa 2-Metin,N. (1999) Üstün Yetenekli Çocuklar, Özaşama Matbaacılık, Ankara 3-Renzulli,J. (2004) Identification Of Student for Gifted and Talented Programs, Corwin Press, ABD 4-Sak,U.(2010)Üstün Zekalılar,Özellikleri,Tanılanmaları,Eğitimleri. Maya Akademi Yayınları,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(56/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARÇGL4210689Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Neslihan KULOĞLU TÜRKER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim profilini analiz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlı olarak uygun destek programlarını geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Üstün yeteneğin tanımı,Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri,Üstün yeteneklilik tipleri,Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynakları,Eğitim modelleri,Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım
göstermeli,Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri,Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri,Gözlem, gözlem bilgilerinin paylaşımı,Staj, stajın tartışılması,Staj, stajın tartışılması,Staj, stajın değerlendirilmesi
, Staj, stajın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Üstün yeteneğin tanımını yapar. 9
Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri ve üstün yetenek türlerini tanımlar. 10, 9
Üstün yetenekli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar. 10, 9
Üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde kullanılan araçları belirler. 10, 12, 9
Eğitim modellerini tanımlar. 10, 12, 9
Ana-babaları ve öğretmenleri üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeleri konusunda bilgilendirebilir. 10, 12, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Üstün yeteneğin tanımıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3Üstün yeteneklilik tipleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynaklarıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7Eğitim modelleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım
göstermeli
İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleriİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleriİlgili kaynaktan sınava hazırlanmak
11Gözlem, gözlem bilgilerinin paylaşımıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
12Staj, stajın tartışılmasıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13Staj, stajın tartışılmasıİlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14Staj, stajın değerlendirilmesi
İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15 Staj, stajın değerlendirilmesiİlgili kaynaktan sınava hazırlanmak
Kaynak
1-Kokot, S.(1999) Help Our Child is Gifted.Guidelines for Parent. Henkos Printers, Republic of South Africa 2-Metin,N. (1999) Üstün Yetenekli Çocuklar, Özaşama Matbaacılık, Ankara 3-Renzulli,J. (2004) Identification Of Student for Gifted and Talented Programs, Corwin Press, ABD 4-Sak,U.(2010)Üstün Zekalılar,Özellikleri,Tanılanmaları,Eğitimleri. Maya Akademi Yayınları,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31