Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARÇGL4213352Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKorunmaya ihtiyacı olan çocuklar, onlara yönelik hizmetler ve prosedürler ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Korunmaya ihtiyacı olan çocuk tanımı, Çocukların koruma ve bakım altına alınma şartları,Geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar,Korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler,Çocuk ihmali, istismar çeşitleri, çocukların korunma altına alınma nedenleri,Çocuğun koruma altına alınması sırasında yapılması gerekenler, çocuk koruma altına alındıktan sonra yapılması gerekenler,Suça sürüklenen çocuklar, çocuk suçluluğuna yönelik yapılan yasal düzenlemeler,Suç nedenlerine kuramsal yaklaşım ve çocuk suçluluğunu önleme,Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri ( Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kadın erkek konukevleri hizmet modelleri),Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(sevgi evleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri hizmet modelleri),Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(koruyucu aile, evlat edinme, hizmet modelleri), Kurumda yaşamanın çocuklar üzerinde yarattığı etkiler ve sonuçlar,Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımında ve eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler,Çalışan Çocuklar 1,Çalışan Çocuklar 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Korunma ihtiyacı olan çocukları tanır.
Korunma ihtiyacı olan çocukların özelliklerini bilir.
Korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik yasaları ve yasaların içeriklerini aktararır.
Korunma ihtiyacı olan çocuklara verilen bakım hizmetlerini tanır.
Çocuk ihmal ve istismarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Korunmaya ihtiyacı olan çocuk tanımı, Çocukların koruma ve bakım altına alınma şartları2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
2Geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik yapılan çalışmalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler5395 sayılı " Çocuk Koruma Kanunu "
4Çocuk ihmali, istismar çeşitleri, çocukların korunma altına alınma nedenleriÇocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma kitabından ilgili bölümlerin okunması
5Çocuğun koruma altına alınması sırasında yapılması gerekenler, çocuk koruma altına alındıktan sonra yapılması gerekenler5395 sayılı " Çocuk Koruma Kanunu "
6Suça sürüklenen çocuklar, çocuk suçluluğuna yönelik yapılan yasal düzenlemeler5395 sayılı "Çocuk Koruma Kanunu "
7Suç nedenlerine kuramsal yaklaşım ve çocuk suçluluğunu önleme Çocuk Suçluluğu kitabından ilgili bölümlerin okunması
8Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri ( Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kadın erkek konukevleri hizmet modelleri)2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
9Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(sevgi evleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri hizmet modelleri)2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
10Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(koruyucu aile, evlat edinme, hizmet modelleri)2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
11 Kurumda yaşamanın çocuklar üzerinde yarattığı etkiler ve sonuçlarÇocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma kitabından ilgili bölümlerin okunması
12Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımında ve eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlerÇocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma kitabından ilgili bölümlerin okunması
13Çalışan Çocuklar 1
14Çalışan Çocuklar 2
Kaynak
Yavuzer, H. (1999). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi Gökçe, B. (1971). Gecekondu Gençliği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları Öğülmüş, S. (1998). Yetiştirme Yurtları. YAVUZER, H.; GÜNGÖRMÜŞ, o.;MİNİBAŞ, j. Suçlu Çocukların Yakın Çevre Özellikleri. Perry, B. (2011). Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık. ASPB resmi internet sitesi, http://www.aile.gov.tr/ Türkiye İstatistik Kurumu resmi sayfası, http://www.tuik.gov.tr/ Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu (2011). Unicef. 2828 ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARÇGL4213352Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKorunmaya ihtiyacı olan çocuklar, onlara yönelik hizmetler ve prosedürler ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Korunmaya ihtiyacı olan çocuk tanımı, Çocukların koruma ve bakım altına alınma şartları,Geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar,Korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler,Çocuk ihmali, istismar çeşitleri, çocukların korunma altına alınma nedenleri,Çocuğun koruma altına alınması sırasında yapılması gerekenler, çocuk koruma altına alındıktan sonra yapılması gerekenler,Suça sürüklenen çocuklar, çocuk suçluluğuna yönelik yapılan yasal düzenlemeler,Suç nedenlerine kuramsal yaklaşım ve çocuk suçluluğunu önleme,Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri ( Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kadın erkek konukevleri hizmet modelleri),Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(sevgi evleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri hizmet modelleri),Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(koruyucu aile, evlat edinme, hizmet modelleri), Kurumda yaşamanın çocuklar üzerinde yarattığı etkiler ve sonuçlar,Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımında ve eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler,Çalışan Çocuklar 1,Çalışan Çocuklar 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Korunma ihtiyacı olan çocukları tanır.
Korunma ihtiyacı olan çocukların özelliklerini bilir.
Korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik yasaları ve yasaların içeriklerini aktararır.
Korunma ihtiyacı olan çocuklara verilen bakım hizmetlerini tanır.
Çocuk ihmal ve istismarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Korunmaya ihtiyacı olan çocuk tanımı, Çocukların koruma ve bakım altına alınma şartları2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
2Geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik yapılan çalışmalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler5395 sayılı " Çocuk Koruma Kanunu "
4Çocuk ihmali, istismar çeşitleri, çocukların korunma altına alınma nedenleriÇocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma kitabından ilgili bölümlerin okunması
5Çocuğun koruma altına alınması sırasında yapılması gerekenler, çocuk koruma altına alındıktan sonra yapılması gerekenler5395 sayılı " Çocuk Koruma Kanunu "
6Suça sürüklenen çocuklar, çocuk suçluluğuna yönelik yapılan yasal düzenlemeler5395 sayılı "Çocuk Koruma Kanunu "
7Suç nedenlerine kuramsal yaklaşım ve çocuk suçluluğunu önleme Çocuk Suçluluğu kitabından ilgili bölümlerin okunması
8Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri ( Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kadın erkek konukevleri hizmet modelleri)2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
9Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(sevgi evleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri hizmet modelleri)2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
10Korunma ihtiyacı olan çocukları koruma ve bakım türleri(koruyucu aile, evlat edinme, hizmet modelleri)2828 sayılı " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu "
11 Kurumda yaşamanın çocuklar üzerinde yarattığı etkiler ve sonuçlarÇocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma kitabından ilgili bölümlerin okunması
12Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımında ve eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlerÇocuk Hakları ve Koruma Aile Refahı ve Koruma kitabından ilgili bölümlerin okunması
13Çalışan Çocuklar 1
14Çalışan Çocuklar 2
Kaynak
Yavuzer, H. (1999). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi Gökçe, B. (1971). Gecekondu Gençliği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları Öğülmüş, S. (1998). Yetiştirme Yurtları. YAVUZER, H.; GÜNGÖRMÜŞ, o.;MİNİBAŞ, j. Suçlu Çocukların Yakın Çevre Özellikleri. Perry, B. (2011). Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık. ASPB resmi internet sitesi, http://www.aile.gov.tr/ Türkiye İstatistik Kurumu resmi sayfası, http://www.tuik.gov.tr/ Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu (2011). Unicef. 2828 ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31