Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OTİZMÇGL3279750Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrenci; Otistik bozukluğa özgü ayırt edici özellikleri tanımlayabilecek, Otistik spektrum bozukluk tanı grubunda yer alan alt grupları iletişim ve dile dayalı özellikleri yönünden sınıflandırabilecek, yaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocuklara ve ailelerine yönelik, iletişim ve dil odaklı müdahaleler konusunda öneriler geliştirebilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Otizme ilişkin tanımlar,DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spektrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanması,Rett Sendromu,,Asperger Sendromu,Otistik bozukluk,Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,Otizmin Nedenleri,Tanılama,Aile Katılımı,Müdahele yaklaşımları,Müdahale Yaklaşımları,Müdahale Yaklaşımları ,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spectrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlar.10, 13, 9A, E
Özgül iletişim bozuklukları ve Otistik bozuklukların benzerlikleri ve farklılıkları tanımlar.10, 13, 9A, E
Otistik bozukluğu olan bireylerin gelişimsel olarak değerlendirir.10, 13, 9A, E
Otistiklerde gözlenen davranış problemleri ve kullanılan müdahale yaklaşımlarını açıklar.10, 13, 9A, E
Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Otistik bozukluk, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklara özgü iletişim ve dil özelliklerinin belirlenmesi ve desteklenmesi için gerekenleri açıklar.10, 13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Otizme ilişkin tanımlarÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spektrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
3Rett Sendromu,Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
4Asperger SendromuÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
5Otistik bozuklukÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
6Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel BozukluklarÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
7Otizmin NedenleriÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
8TanılamaÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
9Aile KatılımıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
10Müdahele yaklaşımlarıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
11Müdahale YaklaşımlarıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
12Müdahale Yaklaşımları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
13Bireyselleştirilmiş Eğitim ProgramlarıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
14DeğerlendirmeÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Diken, İ. H., Bakkaloğlu, H. (Ed.). (2018). Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (3. Baskı). Ankara: Pegem. Garland, T. (2018). Otizm ve Duyusal İşlem Bozukluğu-Çocuklar İçin Aktiviteler. İstanbul: Platform. Greenspan, S., Wieder, S. (2017). Volkmar, F.R. (2007). Autism and pervasive developmental disorders. Cambridge Child and Adolescent Psychiatry.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(42/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OTİZMÇGL3279750Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrenci; Otistik bozukluğa özgü ayırt edici özellikleri tanımlayabilecek, Otistik spektrum bozukluk tanı grubunda yer alan alt grupları iletişim ve dile dayalı özellikleri yönünden sınıflandırabilecek, yaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocuklara ve ailelerine yönelik, iletişim ve dil odaklı müdahaleler konusunda öneriler geliştirebilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Otizme ilişkin tanımlar,DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spektrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanması,Rett Sendromu,,Asperger Sendromu,Otistik bozukluk,Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,Otizmin Nedenleri,Tanılama,Aile Katılımı,Müdahele yaklaşımları,Müdahale Yaklaşımları,Müdahale Yaklaşımları ,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spectrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlar.10, 13, 9A, E
Özgül iletişim bozuklukları ve Otistik bozuklukların benzerlikleri ve farklılıkları tanımlar.10, 13, 9A, E
Otistik bozukluğu olan bireylerin gelişimsel olarak değerlendirir.10, 13, 9A, E
Otistiklerde gözlenen davranış problemleri ve kullanılan müdahale yaklaşımlarını açıklar.10, 13, 9A, E
Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Otistik bozukluk, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluklara özgü iletişim ve dil özelliklerinin belirlenmesi ve desteklenmesi için gerekenleri açıklar.10, 13, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Otizme ilişkin tanımlarÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
2DSM-V tanı ölçütlerine göre otistik spektrum bozukluk olarak kabul edilen tanı gruplarının tanımlanmasıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
3Rett Sendromu,Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
4Asperger SendromuÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
5Otistik bozuklukÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
6Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ve Başka Türü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel BozukluklarÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
7Otizmin NedenleriÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
8TanılamaÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
9Aile KatılımıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
10Müdahele yaklaşımlarıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
11Müdahale YaklaşımlarıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
12Müdahale Yaklaşımları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
13Bireyselleştirilmiş Eğitim ProgramlarıÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
14DeğerlendirmeÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanma
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
Diken, İ. H., Bakkaloğlu, H. (Ed.). (2018). Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (3. Baskı). Ankara: Pegem. Garland, T. (2018). Otizm ve Duyusal İşlem Bozukluğu-Çocuklar İçin Aktiviteler. İstanbul: Platform. Greenspan, S., Wieder, S. (2017). Volkmar, F.R. (2007). Autism and pervasive developmental disorders. Cambridge Child and Adolescent Psychiatry.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31