Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYU GELİŞİMİÇGL3253450Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. BAŞAK TUNCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDuyu gelişimi hakkında bilgi edinmek, konu ile ilgili olarak aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları,Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler
,İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Koku ve Tad AlmaAlgısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi

,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler
,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler
,Proje Sunumları / Algı gelişimini destekleyen öneriler geliştirme
,Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
, Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyum ve algıya ilişkin temel tanımları açıklar.10, 9
Algı gelişimiyle ilgili yaklaşımları açıklar.10, 9
Algıyı etkileyen faktörleri açıklar.10, 9
7 Duyunun gelişim sürecini ve özelliklerini açıklar.10, 9
7 Duyunun gelişimini destekleyici müdahele planı geliştirir ve değerlendirir.10, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Koku ve Tad AlmaAlgısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi

Ön hazırlık gerekmemektedir.
10Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Proje Sunumları / Algı gelişimini destekleyen öneriler geliştirme
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
Ön hazırlık gerekmemektedir.
14 Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
Ön hazırlık gerekmemektedir.
Kaynak
Dunstan, P.J. (2009), Child Sense, Bantam Books, USA. Lezak Deutsch, M. ( 1983), Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, USA. Madi, B. (2011), Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur, 2. Baskı, Efil Yayınevi, İstanbul. Perkins, M. (1983), Sesnsing the World, Hackett Publishing Company, USA. Rookes, P.; Wilson, J. (2000), Perception, Routladge, Great Britain. San Bayhan, P.; Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. Schiffman, H.R. (2001), Sensation and Perception, 5th ed., John Wiley & Sons Inc., USA. Silberg, J. (2006), Learning Games Exploring the Senses, Gryphon House Inc., Beltsville.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(56/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYU GELİŞİMİÇGL3253450Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. BAŞAK TUNCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDuyu gelişimi hakkında bilgi edinmek, konu ile ilgili olarak aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları,Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler
,İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Koku ve Tad AlmaAlgısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi

,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler
,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler
,Proje Sunumları / Algı gelişimini destekleyen öneriler geliştirme
,Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
, Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyum ve algıya ilişkin temel tanımları açıklar.10, 9
Algı gelişimiyle ilgili yaklaşımları açıklar.10, 9
Algıyı etkileyen faktörleri açıklar.10, 9
7 Duyunun gelişim sürecini ve özelliklerini açıklar.10, 9
7 Duyunun gelişimini destekleyici müdahele planı geliştirir ve değerlendirir.10, 9F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Koku ve Tad AlmaAlgısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi

Ön hazırlık gerekmemektedir.
10Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Proje Sunumları / Algı gelişimini destekleyen öneriler geliştirme
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
Ön hazırlık gerekmemektedir.
14 Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
Ön hazırlık gerekmemektedir.
Kaynak
Dunstan, P.J. (2009), Child Sense, Bantam Books, USA. Lezak Deutsch, M. ( 1983), Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, USA. Madi, B. (2011), Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur, 2. Baskı, Efil Yayınevi, İstanbul. Perkins, M. (1983), Sesnsing the World, Hackett Publishing Company, USA. Rookes, P.; Wilson, J. (2000), Perception, Routladge, Great Britain. San Bayhan, P.; Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. Schiffman, H.R. (2001), Sensation and Perception, 5th ed., John Wiley & Sons Inc., USA. Silberg, J. (2006), Learning Games Exploring the Senses, Gryphon House Inc., Beltsville.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
2
PY-2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
3
PY-3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
4
PY-4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
5
PY-5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
7
PY-7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
8
PY-8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9
PY-9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11
PY-11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
12
PY-12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13
PY-13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
14
PY-14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
15
PY-15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:30Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:31