Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, farklı yaş gruplarının enerji ve besin ögesi gereksinimlerini belirleyebilen, bireye ve gruba özel danışmanlık ve eğitim veren, hastalıklara özel diyet programları geliştiren, hazırlayan ve uygulayan, toplu beslenme hizmeti veren kurumlar ve besin sanayinde, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma-geliştirme aktivitelerini gerçekleştiren bilgi ve beceriye sahip insan gücünü yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BES1170510ANATOMİ ITürkçe2-4
BES1111800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
BES1156300GENEL KİMYATürkçe2+3-5
BES1182330TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKTürkçe3-4
BES1153000MESLEKİ ORYANTASYONTürkçe2-3
BES1115000SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMTürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111200İNGİLİZCE Iİngilizce4-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BES1270520ANATOMİ IITürkçe2-4
BES1211900BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI IITürkçe2-2
BES1253100ORGANİK KİMYATürkçe2-4
BES1282310FİZYOLOJİTürkçe3-4
BES1214700DÜNYA MUTFAĞITürkçe2-2
BES1272000BESİNLERE GİRİŞİngilizce2-2
BES1216000TIBBİ İLKYARDIMTürkçe2-2
BES1217000DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211300İNGİLİZCE IIİngilizce4-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gülgün ERSOY

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011
AKADEMİK ÇEVİRİ VE YAZMA BECERİLERİ11141154333
ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ55555545533
ANATOMİ I21010000000
ANATOMİ II00030001000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ00055050000
BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME55555535522
BESİN DESTEKLERİ11111111112
BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ23232120232
BESİN KİMYASI VE BESİN ANALİZLERİ I54554554555
BESİN KİMYASI VE BESİN ANALİZLERİ II54554554555
BESİN KONTROLÜ VE MEVZUATI53343511454
BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE BESİN GÜVENLİĞİ30011001010
BESİN TEKNOLOJİSİ54245532141
BESİNLERE GİRİŞ52314151144
BESLENME ANTROPOLOJİSİ55541032451
BESLENME BİLİMİNİN TEMELLERİ54433142102
BESLENME BİYOKİMYASI I54454554555
BESLENME BİYOKİMYASI II54455554555
BESLENME DANIŞ. VE İLET. BECERİLERİ45554515532
BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ55355534512
BESLENME EĞİTİMİ33532433324
BESLENME İLKELERİ I55335534355
BESLENME İLKELERİ II55435530344
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I00004010401
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II00004010401
BİYOİSTATİSTİK13135113113
ÇOCUK GELİŞİMİ00000000005
ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME55555545534
DAVRANIŞ BİLİMLERİ00000000005
DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK11100001110
DÜNYA MUTFAĞI51452551452
ELEKTİF UYGULAMASI15554535513
ENTERAL PARENTERAL BESLENME55555545554
FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK00000000005
FİZYOLOJİ02012001010
GENEL KİMYA30010000010
GENEL MİKROBİYOLOJİ30011001020
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I55355345454
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II55355345454
İNGİLİZCE III02224152201
İNGİLİZCE IV02115050322
İŞLETME MUHASEBESİ00000505055
KADIN SAĞLIĞINDA TEMEL İLKELER33323121323
KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI55555545555
KLİNİK BESLENME ERİŞKİN UYGULAMASI55544545545
MESLEKİ ORYANTASYON51015530354
MEZUNİYET PROJESİ12255155134
ORGANİK KİMYA20021010030
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK31012513202
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM52121114525
SEMİNER04254355534
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ33234233245
SPORCU BESLENMESİ55555545553
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK21043130221
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I55444413311
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II54443513421
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMASI45554525533
TOPLUM BESLENMESİ55555223221
TOPLUM SAĞLIĞI BESLENME UYGULAMASI25554525512
İlişkili Ders Sayısı / 59/60180165147184187157150151165150159

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu