Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİBES4119530Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 19:30-20:15

Perşembe 20:30-21:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma,Araştırma Konusu ve Problemin Tanımlanması,Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması,Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve Güvenilirlik,Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun Hazırlanması,Veri Analizi I,Veri Analizi II,Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi,Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağını tanımlar. 13, 16, 4, 9E
2.1.Birincil ve ikincil kaynaklardan veri toplama yöntemlerini uygular.13, 4, 9E
2.2.Veri analizi tekniklerini bir istatistik paket programı ortamında uygular ve analitik bulgulara ulaşır.12, 13, 16, 4, 9E
2.3.Veri analizi bulgularını yorumlar ve araştırma hipotezleri doğrultusunda gerekli test ve nihai karar süreçlerini gerçekleştirir.13, 4, 5, 9E
3.1.Bilimsel bir metnin yazımına ilişkin biçim ve içerik kurallarını uygular.14, 16, 4, 9E
2. Bilimsel bir araştırmanın amaçlarını tanımlar.13, 16, 4, 9D
3. Bilimsel araştırma sürecinin evrelerini açıklar.13, 4, 9E
3. Araştırma raporunu düzenleyebilecektir.16, 4, 9E
3.2. (3.1.) deki becerisini kullanarak, bilimsel araştırma raporunu yazılı ve sözlü olarak sunar.14, 16, 4, 9E
4. Araştırma teknikleriyle ilgili temel kavramları tanımlar.12, 13, 19, 4, 9E
5. Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma uygulayabilecek ve bulguların analizini gerçekleştirir.13, 16, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde AraştırmaÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Araştırma Konusu ve Problemin TanımlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin OluşturulmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve GüvenilirlikÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun HazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Veri Analizi IÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Veri Analizi IIÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Araştırma Raporunun Sunumu ve DeğerlemesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Araştırma Raporunun Sunumu ve DeğerlemesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri, power point sunumları
-K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. -O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİBES4119530Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 19:30-20:15

Perşembe 20:30-21:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma,Araştırma Konusu ve Problemin Tanımlanması,Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması,Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve Güvenilirlik,Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun Hazırlanması,Veri Analizi I,Veri Analizi II,Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi,Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağını tanımlar. 13, 16, 4, 9E
2.1.Birincil ve ikincil kaynaklardan veri toplama yöntemlerini uygular.13, 4, 9E
2.2.Veri analizi tekniklerini bir istatistik paket programı ortamında uygular ve analitik bulgulara ulaşır.12, 13, 16, 4, 9E
2.3.Veri analizi bulgularını yorumlar ve araştırma hipotezleri doğrultusunda gerekli test ve nihai karar süreçlerini gerçekleştirir.13, 4, 5, 9E
3.1.Bilimsel bir metnin yazımına ilişkin biçim ve içerik kurallarını uygular.14, 16, 4, 9E
2. Bilimsel bir araştırmanın amaçlarını tanımlar.13, 16, 4, 9D
3. Bilimsel araştırma sürecinin evrelerini açıklar.13, 4, 9E
3. Araştırma raporunu düzenleyebilecektir.16, 4, 9E
3.2. (3.1.) deki becerisini kullanarak, bilimsel araştırma raporunu yazılı ve sözlü olarak sunar.14, 16, 4, 9E
4. Araştırma teknikleriyle ilgili temel kavramları tanımlar.12, 13, 19, 4, 9E
5. Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma uygulayabilecek ve bulguların analizini gerçekleştirir.13, 16, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde AraştırmaÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Araştırma Konusu ve Problemin TanımlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin OluşturulmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve GüvenilirlikÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun HazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Veri Analizi IÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Veri Analizi IIÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12Uygulama: Araştırmanın GerçekleştirilmesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Araştırma Raporunun Sunumu ve DeğerlemesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Araştırma Raporunun Sunumu ve DeğerlemesiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri, power point sunumları
-K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. -O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57