Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞBES2153900Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Can CEYLAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sevim Sevda ÇORUMLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; “Kültür” kavramına giriş.,Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.,Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları,Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı,Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.,Kültür ve Ekoloji ilişkisi,Kültür ve Üretim Biçimleri,Kültür ve Ekonomi Bağlamı,Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik,Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri,Sosyal Organizasyon,Din Antropolojisi,Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji,Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Antropolojinin alt alanlarını, sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirir.10, 16, 19, 9A, E
2.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin yöntemini formüle eder.10, 16, 19, 9A, E
3.Kültür analizinin temel konularını kavrayabilecek ve bütüncül bakış açısı geliştirir.10, 16, 19, 9A, E
4.Kültürel değişme kavramını yorumlar.10, 16, 19, 9A, E
5.Dünya üzerindeki farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan farklı kültürleri birleştirir.10, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1“Kültür” kavramına giriş.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Kültür ve Ekoloji ilişkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kültür ve Üretim BiçimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kültür ve Ekonomi BağlamıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Toplumsal Cinsiyet ve EvlilikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Aile, Akrabalık ve Soy SistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sosyal OrganizasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Din AntropolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Kültürel Değişme, Küreselleşme ve AntropolojiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Küreselleşme ve Uygulamalı AntropolojiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
•Benedict, Ruth. [1934] 2003. Kültür Kalıpları. Çev.Nilgün Şarman. İstanbul: Payel Yayınları. •Chagnon, Napoleon A. [1968] 2004. Yanomamö: Savaşa Doğanlar. Çev. Burcu Bölükbaşı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. •Cook, James. [1893]. 2006. “Birinci Yolculuk (1768-1769) “. Dünyanın Çevresinde Yolculuk Öyküleri. Çev. Aysen Altınel. İstanbul: İthaki Yayınları. S. 33-67. Delaney, C. Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji. Çev. Selda Somuncuoğlu- Aksu Bora. İstanbul: İletişim Yayınları. •Douglas, Mary. [1966]. 2007. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis Yayınları. •Güvenç, Bozkurt. 1996. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. •Haviland, William A. 2008. Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. •Malinowski, B. Büyü, Bilim ve Din. Payel Y. •Özbudun, Sibel ve Şafak, Balkı. 2005. Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış). Ankara: Dipnot Yayınları. •Wulf, Christoph. [2004]. 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2714
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı11818
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞBES2153900Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Can CEYLAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sevim Sevda ÇORUMLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSosyal/kültürel antropoloji disiplininin tarihsel gelişimini, temel kavramları, yöntemini ve bakış açısını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; “Kültür” kavramına giriş.,Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.,Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologları,Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımı,Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.,Kültür ve Ekoloji ilişkisi,Kültür ve Üretim Biçimleri,Kültür ve Ekonomi Bağlamı,Toplumsal Cinsiyet ve Evlilik,Aile, Akrabalık ve Soy Sistemleri,Sosyal Organizasyon,Din Antropolojisi,Kültürel Değişme, Küreselleşme ve Antropoloji,Küreselleşme ve Uygulamalı Antropoloji; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Antropolojinin alt alanlarını, sosyal ve kültürel antropolojinin bir bilim olarak kökenini, gelişimini, tarihçesini ve temel kavramlarını değerlendirir.10, 16, 19, 9A, E
2.Sosyal ve Kültürel Antropolojinin yöntemini formüle eder.10, 16, 19, 9A, E
3.Kültür analizinin temel konularını kavrayabilecek ve bütüncül bakış açısı geliştirir.10, 16, 19, 9A, E
4.Kültürel değişme kavramını yorumlar.10, 16, 19, 9A, E
5.Dünya üzerindeki farklı coğrafyalarda, farklı ekolojik koşullarda yaşayan farklı kültürleri birleştirir.10, 16, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1“Kültür” kavramına giriş.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Antropolojinin Temel Konuları ve “Kültür” Kavramı.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-I: Sömürgecilik dönemi, keşif yazını ve “masa başı” antropologlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Sosyal ve Kültürel Antropolojinin Tarihçesi ve Gelişimi-II:Sosyal evrimci yaklaşım, eleştirisi ve tarihsel tikelcilik yaklaşımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Sosyal ve Kültürel Antropolojide Yöntem: Katılarak gözlem tekniği, özneler arası ilişki ve etik.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Kültür ve Ekoloji ilişkisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Kültür ve Üretim BiçimleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kültür ve Ekonomi BağlamıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Toplumsal Cinsiyet ve EvlilikÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Aile, Akrabalık ve Soy SistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Sosyal OrganizasyonÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Din AntropolojisiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Kültürel Değişme, Küreselleşme ve AntropolojiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Küreselleşme ve Uygulamalı AntropolojiÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
•Benedict, Ruth. [1934] 2003. Kültür Kalıpları. Çev.Nilgün Şarman. İstanbul: Payel Yayınları. •Chagnon, Napoleon A. [1968] 2004. Yanomamö: Savaşa Doğanlar. Çev. Burcu Bölükbaşı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. •Cook, James. [1893]. 2006. “Birinci Yolculuk (1768-1769) “. Dünyanın Çevresinde Yolculuk Öyküleri. Çev. Aysen Altınel. İstanbul: İthaki Yayınları. S. 33-67. Delaney, C. Tohum ve Toprak: Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji. Çev. Selda Somuncuoğlu- Aksu Bora. İstanbul: İletişim Yayınları. •Douglas, Mary. [1966]. 2007. Saflık ve Tehlike: Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis Yayınları. •Güvenç, Bozkurt. 1996. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. •Haviland, William A. 2008. Kültürel Antropoloji. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları. •Malinowski, B. Büyü, Bilim ve Din. Payel Y. •Özbudun, Sibel ve Şafak, Balkı. 2005. Antropoloji: Kuramlar/Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış). Ankara: Dipnot Yayınları. •Wulf, Christoph. [2004]. 2009. Tarihsel Kültürel Antropoloji. Çev. Özgür Dünya Sarısoy. Ankara: Dipnot Yayınları. s. 109-134.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57