Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Evrensel değerlere ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda, her alanda hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, ebelik felsefesini ve etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, eğitim, yönetim ve araştırma becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
EBE1112266 EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Türkçe 2 2
EBE1154310 EBELİK ESASLARI I Türkçe 4+2 5
EBE1172760 ANATOMİ Türkçe 2+2 4
EBE1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
EBE1182330 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Türkçe 3 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE1211900 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II Türkçe 2 2
EBE1272770 EBELİK ESASLARI II Türkçe 2+2 2
EBE1272780 EBELİK ESASLARI II UYGULAMA Türkçe 4
EBE1272790 PELVİSİN YAPI VE FONKSİYONU Türkçe 2+2 4
EBE1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
EBE1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
EBE1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE2112267 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 2
EBE2112391 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR Türkçe 2 2
EBE2172810 DOĞUM BİLGİSİ I Türkçe 4 4
EBE2172820 DOĞUM BİLGİSİ I UYGULAMA Türkçe 4
EBE2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
EBE2131800 MİKROBİYOLOJİ Türkçe 2 3
EBE2160200 BİYOKİMYA Türkçe 2 3
EBE2112268 EBELİKTE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 2 2
EBE2110691 HİSTOLOJİ-PATOLOJİ Türkçe 2 3
EBE2113394 SAĞLIKTA İNOVASYON VE BİLİŞİM Türkçe 2 2
EBE2172840 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 3
EBE2172860 DOĞAL DOĞUM FELSEFESİ Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE2254320 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Türkçe 2+2 4
EBE2272870 DOĞUM BİLGİSİ II Türkçe 4 4
EBE2272880 DOĞUM BİLGİSİ II UYGULAMA Türkçe 4
EBE2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
EBE2213395 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI Türkçe 2 2
EBE2213396 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 3
EBE2213397 SAĞLIK HUKUKU Türkçe 2 2
EBE2272910 YAŞAM BOYU BESLENME Türkçe 2 2
EBE2272920 FARMAKOLOJİ Türkçe 2 2
EBE2272940 DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE3135540 YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe 2 3
EBE3172950 DOĞUM BİLGİSİ III Türkçe 4 4
EBE3172960 DOĞUM BİLGİSİ III UYGULAMA Türkçe 8
EBE3172970 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Türkçe 2 2
EBE3172980 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMA Türkçe 4
EBE3113398 KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ Türkçe 2 3
EBE3135390 EBELİKTE ETİK Türkçe 2 3
EBE3135560 BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 3
EBE3135570 TRANS KÜLTÜREL EBELİK Türkçe 2 3
EBE3139810 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Türkçe 2 3
EBE3172990 AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ I Türkçe 2 3
EBE3190080 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE3273010 DOĞUM BİLGİSİ IV Türkçe 4 4
EBE3273020 DOĞUM BİLGİSİ IV UYGULAMA Türkçe 8
EBE3273030 AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ UYGULAMA Türkçe 4
EBE3273040 AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ Türkçe 2 2
EBE3213399 ACİL OBSTETRİK BAKIM Türkçe 2 3
EBE3213401 EBELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR Türkçe 2 3
EBE3235590 KADIN RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 3
EBE3235630 EMZİRME DANIŞMANLIĞI Türkçe 2 3
EBE3240230 BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe 2 3
EBE3273050 AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ II Türkçe 2 3
EBE3290090 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE4173060 İNTERN I Türkçe 2 3
EBE4173070 İNTERN I UYGULAMA Türkçe 12
EBE4173080 BİTİRME PROJESİ I Türkçe 2 4
EBE4173090 MESLEKİ YETERLİLİK I Türkçe 2+2 8
EBE4154540 TOPLUMSAL CİNSİYET Türkçe 2 2
EBE4190280 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
EBE4273110 İNTERN II Türkçe 2 3
EBE4273120 INTERN II UYGULAMA Türkçe 12
EBE4273130 BİTİRME PROJESİ II Türkçe 2 4
EBE4273140 MESLEKİ YETERLİLİK II Türkçe 2+2 8
EBE4290290 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 2 3
EBE4214100 ELEŞTİREL DÜŞÜNME Türkçe 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ACİL OBSTETRİK BAKIM 4445455533550
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ 5555555455545
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ UYGULAMA 5445434344443
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ I 0000000550054
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ II 3232222551154
ANATOMİ 2042000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0040000550033
BİTİRME PROJESİ I 4050403444040
BİTİRME PROJESİ II 4040040444040
BİYOKİMYA 3433343322113
BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ 3443110113110
BÜYÜME VE GELİŞME 4434224414411
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR 0040020000320
DOĞAL DOĞUM FELSEFESİ 4335205434044
DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ 3344343534440
DOĞUM BİLGİSİ I 5425355323004
DOĞUM BİLGİSİ I UYGULAMA 5425355323004
DOĞUM BİLGİSİ II 5425355323544
DOĞUM BİLGİSİ II UYGULAMA 5555455434433
DOĞUM BİLGİSİ III 5445434344443
DOĞUM BİLGİSİ III UYGULAMA 5445434344443
DOĞUM BİLGİSİ IV 5445434344443
DOĞUM BİLGİSİ IV UYGULAMA 4445455445454
DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI 4544554345440
EBELİK ESASLARI I 3445454432003
EBELİK ESASLARI II 3445454432003
EBELİK ESASLARI II UYGULAMA 3445454432003
EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ 4543505330005
EBELİKTE ETİK 4305404250005
EBELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR 5222512554350
EBELİKTE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4045003440004
ELEŞTİREL DÜŞÜNME 2323122232112
EMZİRME DANIŞMANLIĞI 0445454343003
ETİK KAVRAMLAR VE HÜMANİTER BİLGİLER 0000000000050
FARMAKOLOJİ 4354243223401
FİZYOLOJİ 0101002002000
FİZYOPATOLOJİ 0040000000040
INTERN II UYGULAMA 5425355323004
İNGİLİZCE III 0110001221245
İNGİLİZCE IV 0110001310345
İNTERN I 4244203200030
İNTERN I UYGULAMA 5425355323004
İNTERN II 4045400400000
KADIN RUH SAĞLIĞI 4545004454003
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4432244333004
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMA 4435244333444
KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ 0300005000400
MESLEKİ İNGİLİZCE I 4343433322155
MESLEKİ İNGİLİZCE II 0000000000035
MESLEKİ İNGİLİZCE III 0000000400004
MESLEKİ İNGİLİZCE IV 0000000000045
MESLEKİ YETERLİLİK I 5555555555555
MESLEKİ YETERLİLİK II 5555555555555
MİKROBİYOLOJİ 2400000110002
PELVİSİN YAPI VE FONKSİYONU 0054000000040
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 2202003222101
SAĞLIK HUKUKU 3313522422203
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 4504005055004
TIBBİ İLKYARDIM 3222011222001
TOPLUMSAL CİNSİYET 4503000445440
TRANS KÜLTÜREL EBELİK 5531111514120
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 4345505432504
YAŞAM BOYU BESLENME 1112001012000
YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2312123211501
İlişkili ders sayısı / 64/70193178177197139135178182161147107137158
İlişki ağırlığı3333333333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu