Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT1139750 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM İngilizce 2 2
SLT1154690 İŞİTME BİLİMİ İngilizce 2 2
SLT1154660 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞ İngilizce 3+1 3
SLT1139730 FİZİK İngilizce 2 3
SLT1139720 ANATOMİ I İngilizce 2+2 4
SLT1159390 İNGİLİZCE MESLEKİ OKUMA İngilizce 3 4
SLT1113363 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN DİLBİLİM İngilizce 4 4
SLT1154740 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİ İngilizce 1 1
SLT1154720 SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İngilizce 1 1
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT1255060 DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİ İngilizce 2 2
SLT1259410 İNGİLİZCE MESLEKİ YAZMA İngilizce 3 4
SLT1239590 TIBBİ İLKYARDIM İngilizce 2 2
SLT1239770 ANATOMİ II İngilizce 2+2 4
SLT1239780 FİZYOLOJİ İngilizce 3 4
SLT1254230 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İngilizce 2 2
SLT1213364 FONETİK VE FONETİK LABORATUVARI İngilizce 2+2 4
SLT1213365 DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN MÜZÜK VE ŞAN EĞİT. İngilizce 1+2 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT2110707 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE AKADEMİK OKUMA İngilizce 3 4
SLT2110705 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ İngilizce 2+2 3
SLT2156530 BİYOİSTATİSTİK İngilizce 2 2
SLT2110706 ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ İngilizce 3 3
SLT2110703 PSİKODİLBİLİM: DİL EDİNİMİ VE KURAMLAR İngilizce 3 3
SLT2110704 KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMA. İngilizce 3 3
SLT2110699 KLİNİK DİLBİLİM İngilizce 2 2
SLT2113366 KLİNİK UYGULAMA I: REHABİLİTASYONUN TEMEL İLKELERİ İngilizce 2+2 3
SLT2113367 NÖRODİLBİLİM İngilizce 3 3
SLT2110711 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ İngilizce 1 1
SLT2110709 TÜRK İŞARET DİLİ I İngilizce 2 2
SLT2110708 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ İngilizce 3 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT2210717 REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ İngilizce 2+2 3
SLT2210712 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 2
SLT2210721 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE AKADEMİK YAZMA İngilizce 3 4
SLT2210715 HALK SAĞLIĞI İngilizce 2 2
SLT2210718 KLİNİK FONOLOJİ İngilizce 2 2
SLT2210716 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. VE ERKEN MÜDAHALE İngilizce 3 4
SLT2213368 KOMPÜTERİZE KON. LAB. VE KONUŞMA BİLİMİ İngilizce 2+2 3
SLT2213369 KLİNİK UYGULAMA II: NÖROPSİKO. TESTLER VE DEĞER. İngilizce 2+4 4
SLT2210722 DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI İngilizce 2 2
SLT2210723 OYUN VE ÇOCUK İngilizce 2 2
SLT2210724 TÜRK İŞARET DİLİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT3112286 BİLİMSEL,TIBBİ VE MESLEKİ ETİK İngilizce 2 2
SLT3112287 KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI İngilizce 3 3
SLT3112295 ÖZGÜL ÖĞR. GÜÇ. : DİSLEKSİ, DİSGRAFİ VE DİSKALKULİ İngilizce 2 2
SLT3112289 KLİNİK UYG. III : KLİNİK YÖN. VE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞ. İngilizce 4
SLT3122293 AKICILIK BOZUKLUKLARI VE KURAMLARI İngilizce 3 3
SLT3112292 NÖR. EDİNİL. DİL VE BİL. İLET. BOZUK. : AFAZİ, TRAV. VE SAĞ BEYİN HASAR. İngilizce 3 3
SLT3112291 YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINA GİRİŞ İngilizce 2+2 3
SLT3112294 SES BOZUKLUKLARINA GİRİŞ İngilizce 3 3
SLT3112288 ÇOCUK.ÇAĞI DİL BOZUK.DEĞER. VE TERAPİ İngilizce 2 3
SLT3112297 GELİŞİMSEL YETER. VE OTİZMDE DİL VE KONUŞ. TERAPİSİ İngilizce 2 2
SLT3112296 TÜRK İŞARET DİLİ III İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT3212305 SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ İngilizce 2+2 4
SLT3212299 DUDAK-DAMAK YARIĞI VE BAŞ-YÜZ ANOM. DİL VE KONUŞ. TERA İngilizce 3 3
SLT3212304 MOTOR KONUŞ. BOZUK. : DİZARTRİ VE APRAKSİ İngilizce 2+1 3
SLT3212301 KLİNİK UYG. IV : DENETİMLİ DEĞER. VE TERAPİ İngilizce 5
SLT3222303 YUTMA BOZUK. DEĞERLENDİRME VE TERAPİ İngilizce 2+2 4
SLT3212302 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA DEĞER. VE TERAPİ İngilizce 2+1 3
SLT3212298 NÖROJENİK EDİNİL. DİL VE BİLİŞ. İLET. BOZ. DEĞ. VE TER. İngilizce 2+1 3
SLT3212306 DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN ORTODONTİ BİL. VE PROTEZ. İngilizce 1 1
SLT3212307 ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLET.SİSTEM. VE TEKN. İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT4113371 DİL VE KONUŞMA TERAP. KLİNİK UYG. V: İNTÖRNLÜK İngilizce 2+16 12
SLT4113372 DİL VE KONUŞ. TERAP. YAŞAM BOYU DANIŞ. : AİLE, OKUL VE KLİNİK İngilizce 2 2
SLT4113373 TERAPİ PROGRAMI, MATERYAL VE ÜRÜN GELİŞTİRME İngilizce 2 2
SLT4113374 SES BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA İngilizce 3
SLT4113375 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL. BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA İngilizce 3
SLT4113376 GERİATRİDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ İngilizce 2 2
SLT4113377 AKICILIK BOZUKLUKLARI UYGULAMASI İngilizce 3
SLT4113378 DKT'DE ELEKTRO. VE ELEKTROTERAPİ TEKNİK. İngilizce 2 2
SLT4113379 KONUŞMA SESİ BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA İngilizce 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SLT4213381 DKT'DE NÖROMODÜLASYON TEKNİKLERİ İngilizce 2 2
SLT4213382 DİL VE KONUŞMA TERAP. KANITA DAYALI UYG. GİRİŞ İngilizce 2 2
SLT4213383 DİL VE KONUŞ. TERAP. KLİNİK UYG.VI :İNTÖRNLÜK İngilizce 2+16 12
SLT4213384 YUTMA BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA İngilizce 3
SLT4213385 İŞİTME ENG. VE KOKLEAR İMP. DİL KONUŞMA TERAP. İngilizce 2 2
SLT4213386 MOTOR KONUŞMA BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA İngilizce 3
SLT4213387 ÇOKDİLLİLİK, DİL GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI İngilizce 2 2
SLT4213388 AFAZİ, SAĞ BEYİN VE TRAV. BEYİN HASAR. MESL. UYG. İngilizce 3
SLT4213389 DDY-BAŞ YÜZ ANOMALİLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA İngilizce 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
2. Dil ve konuşma terapisi alanında kazandığı bilgilerin kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3. Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

4. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kanıt temelli verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanmasına yönelik farklı disiplinlerle işbirliği yapar.
5. İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek bilimsel çözüm önerileri sunar.
6. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, dilsel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon müdahale programları planlar, uygular, eğitimini verir ve izler.
7. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır.
8. Mesleki bilgi ve donanımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

9. Dil ve konuşma terapisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir; bağımsız çalışma yürütür ve süreci izleyip değerlendirir.
10. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği çerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

12. Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri öz-eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
13. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

14. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde güvenilir ve empatik çalışır; mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar ve uygular.
15. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkları değerlendirir; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır ve doğru bilgi aktarır.
16. İngilizceyi en az Avrupa Dil Pörtföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kürar.
17. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını dürüst ve güvenli bir şekilde belgeler, kayıt tutar ve korur.

Alana Özgü Yetkinlik

18. Kalite yönetimi ve süreçlerine yönelik birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
19. Birey olarak dış görünüm, olumlu tutum ve davranışları ile topluma örnek olur; demokrasi ve insan haklarına, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve duyarlı davranır.
20. Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
21. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarında görev alır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait hastaneler, klinikleri araştırma enstitüleri veya üniversiteler ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi gibi kurumlarda görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ 333433434233342322433
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. VE ERKEN MÜDAHALE 543444144142343140141
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ 211433242233133221122
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ 333033111000102002012
DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI 332542233552233223332
HALK SAĞLIĞI 222444122243442122225
KLİNİK FONOLOJİ 354525444344333234232
KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMA. 342343324334323533433
OYUN VE ÇOCUK 111111234124545111542
PSİKODİLBİLİM: DİL EDİNİMİ VE KURAMLAR 334454344443444433445
REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ 111232324233113011120
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 550500050000050050053
TÜRK İŞARET DİLİ I 344235234333534000000
TÜRK İŞARET DİLİ II 345345124344534122432
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 221413232221111121121
İlişkili ders sayısı / 15/78424536504447314546334439414442233225324133
İlişki ağırlığı232333233233233222222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu