Ana içeriğe atla

Genel amacımız, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mesleğine özgü değerlendirme yaparak, hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı kalarak rehabilitasyon sürecini planlayan ve uygulayan fizyoterapistler yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretim programlarımızı daha ileriye götürecek yeni vizyona ve stratejilere açık olmak, güncel bilimsel çalışmalar yapmak, evrensel bilgiyi üretmek ve paylaşmak bunun yanısıra, 21. yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunmaktır.  Bu kapsamda bölüm mezunlarımız,

  • Kanıta Dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi:

Öğrencilerimizi, sağlık hizmetlerini iyileştirme amacına yönelik olarak, kanıta dayalı ölçüm, değerlendirme ve tedavi yöntemlerini kullanabilen fizyoterapistler olarak yetiştirmek. Bu süreçte, en güncel bilimsel bilgileri kullanarak etkili ve güvenilir tedavi yaklaşımlarını öğretmek.

  • Akademik Kariyer ve Araştırma Teşviki:

Mezunlarımızı yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirerek, akademik alandaki bilgi birikimlerini artırmalarını sağlamak. Böylece ileri düzey araştırmalara katkı sunmalarına destek olmak.

  • İstihdam ve Ekonomik Katkı:

Mezunlarımızın, devlet hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, genel ve yerel yönetim organları, sivil toplum kuruluşları ve sağlık turizmi merkezlerinde istihdam edilmesini sağlamak. Ayrıca, özel klinikler, yaşlı bakım merkezleri, evde bakım hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri ve iş yerlerindeki ergonomi birimleri gibi çeşitli alanlarda da çalışma imkanlarını artırarak, sağlık sektörüne ve ülke ekonomisine değer katmak.

  • Yaşam Boyu Öğrenme ve Gelişim:

Mezunlarımızın yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli akademik ve kişisel gelişimlerini sürdürmelerine olanak sağlamak. Bu amaçla, çeşitli eğitim programları, seminerler ve atölyelerle onları desteklemek ve kariyerlerinde başarılı olmalarına rehberlik etmek.

Ekleme Tarihi: 23/06/2022 - 16:04Son Güncelleme Tarihi: 03/07/2024 - 16:17