Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
DKT1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
DKT1138970 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN DİLBİLİM Türkçe 2 2
DKT1155090 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞ Türkçe 3+1 3
DKT1138950 İŞİTME BİLİMİ Türkçe 2 2
DKT1122600 FİZİK Türkçe 2 3
DKT1137460 SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Türkçe 1 1
DKT1125380 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİ Türkçe 1 1
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
DKT1225410 DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİ Türkçe 2 2
DKT1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
DKT1238980 KONUŞMA BİLİMİ Türkçe 1+2 2
DKT1225390 FONETİK VE FONETİK LABORATUVARI Türkçe 2+2 3
DKT1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
DKT1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
DKT1237470 DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN MÜZİK VE ŞAN EĞİT. Türkçe 1
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT2137750 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ Türkçe 2+2 3
DKT2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
DKT2137620 ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ Türkçe 3 3
DKT2138990 KLİNİK DİLBİLİM Türkçe 2 2
DKT2110100 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 2
DKT2137760 KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMALİLERİ Türkçe 3 3
DKT2137810 KLİNİK UYGULAMA I: REHABİLİTASYONUN TEMEL İLKELERİ Türkçe 1+2 2
DKT2137780 KOGNİTİF NÖROBİLİME GİRİŞ Türkçe 2 2
DKT2137770 PSİKODİLBİLİM: DİL EDİNİMİ VE KURAMLAR Türkçe 3 3
DKT2137790 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Türkçe 3 3
DKT2135770 TÜRK İŞARET DİLİ I Türkçe 2 2
DKT2137820 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ Türkçe 1 1
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT2237910 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 2
DKT2237840 KLİNİK FONOLOJİ Türkçe 2 2
DKT2237860 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARI VE ERKEN MÜDAHALE Türkçe 3 4
DKT2237890 KLİNİK UYGULAMA II: NÖROPSİKO. TESTLER VE DEĞER. Türkçe 1+4 3
DKT2237880 NÖRODİLBİLİM Türkçe 2 2
DKT2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
DKT2237850 REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ Türkçe 2+2 3
DKT2237870 HALK SAĞLIĞI Türkçe 2 2
DKT2237830 KOMPÜTERİZE KONUŞMA LABORATUVARI Türkçe 1+2 2
DKT2235870 TÜRK İŞARET DİLİ II Türkçe 2 2
DKT2237920 OYUN VE ÇOCUK Türkçe 2 2
DKT2237930 DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT3155170 BİLİMSEL, TIBBİ VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2 2
DKT3155140 KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI Türkçe 3 3
DKT3155150 ÇOCUK. ÇAĞI DİL BOZUK. DEĞER. VE TERAPİ Türkçe 2 3
DKT3155180 KLİNİK UYG. III : KLİNİK YÖN. VE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞ. Türkçe 4
DKT3155110 NÖR. EDİNİL. DİL VE BİL. İLET. BOZUK. : AFAZİ, TRAV. VE SAĞ BEYİN HASAR. Türkçe 3 3
DKT3155120 AKICILIK BOZUKLUKLARI VE KURAMLARI Türkçe 3 3
DKT3155130 SES BOZUKLUKLARINA GİRİŞ Türkçe 3 3
DKT3155160 YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINA GİRİŞ Türkçe 2+2 3
DKT3155220 ÖZGÜL ÖĞR. GÜÇ. : DİSLEKSİ, DİSGRAFİ VE DİSKALKULİ Türkçe 2 2
DKT3155230 TÜRK İŞARET DİLİ III Türkçe 2 2
DKT3155190 GELİŞİMSEL YETER. VE OTİZMDE DİL VE KONUŞ. TERAPİSİ Türkçe 2 2
DKT3155210 İNGİLİZCE MESLEKİ OKUMA İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT3255240 NÖROJENİK EDİNİL. DİL VE BİLİŞ. İLET. BOZ. DEĞ. VE TER. Türkçe 2+1 3
DKT3255270 DUDAK-DAMAK YARIĞI VE BAŞ-YÜZ ANOM. DİL VE KONUŞ. TERA. Türkçe 3 3
DKT3255310 KLİNİK UYG. IV : DENETİMLİ DEĞER. VE TERAPİ Türkçe 5
DKT3255250 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA DEĞER. VE TERAPİ Türkçe 2+1 3
DKT3255280 YUTMA BOZUK. DEĞERLENDİRME VE TERAPİ Türkçe 2+2 4
DKT3255290 MOTOR KONUŞ. BOZUK. : DİZARTRİ VE APRAKSİ Türkçe 2+1 3
DKT3255260 SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ Türkçe 2+2 4
DKT3255340 İNGİLİZCE MESLEKİ YAZMA İngilizce 2 2
DKT3255320 DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN ORTODONTİ BİL. VE PROTEZ. Türkçe 1 1
DKT3255330 ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLET.SİSTEM. VE TEKN. Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT4172320 DİL VE KONUŞMA TERAP. KLİNİK UYG. V: İNTÖRNLÜK Türkçe 2+16 12
DKT4172330 DİL-KONUŞ. TERAP. YAŞAM BOYU DANIŞ.: AİLE, OKUL VE KLİNİK Türkçe 2 2
DKT4172340 TERAPİ PROGRAMI, MATERYAL VE ÜRÜN GELİŞTİRME Türkçe 2 2
DKT4172370 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4172410 AKICILIK BOZUKLUKLARI UYGULAMASI Türkçe 3
DKT4172360 GERİATRİDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ Türkçe 2 2
DKT4172430 SES BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4172380 KONUŞMA SESİ BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4172350 DKT’DE ELEKTRO. VE ELEKTROTERAPİ TEKNİK. Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT4272460 DKT’DE TEMEL GÖRÜN. VE ANALİZ YÖNTEM. Türkçe 2 2
DKT4272450 DİL VE DİL VE KONUŞ.TERAP. KLİNİK UYG.VI: İNTÖRNLÜK Türkçe 2+16 12
DKT4272470 DİL VE KONUŞMA TERAP. KANITA DAYALI UYG.GİRİŞ Türkçe 2 2
DKT4272540 YUTMA BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4272510 İŞİTME ENG. VE KOKLEAR İMPL. DİL-KONUŞMA TERAP. Türkçe 2 2
DKT4272560 MOTOR KONUŞMA BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4272570 DDY-BAŞ YÜZ ANOMALİLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4272480 ÇOKDİLLİLİK, DİL GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
DKT4272520 AFAZİ, SAĞ BEYİN VE TRAV. BEYİN HASAR. MESL. UYG. Türkçe 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma, izleme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
2. Dil ve konuşma terapisi alanında kazandığı bilgilerin kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
3. Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma dil, ses ve yutma sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve tedavisi için kullanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

4. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kanıt temelli verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanmasına yönelik farklı disiplinlerle işbirliği yapar.
5. İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek bilimsel çözüm önerileri sunar.
6. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, dilsel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon müdahale programları planlar, uygular, eğitimini verir ve izler.
7. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır.
8. Mesleki bilgi ve donanımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

9. Dil ve konuşma terapisi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel olarak ve grup içerisinde sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir; bağımsız çalışma yürütür ve süreci izleyip değerlendirir.
10. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği çerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

12. Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri öz-eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
13. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir, içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

14. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde güvenilir ve empatik çalışır; mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar ve uygular.
15. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel, dilsel ve kültürel farklılıkları değerlendirir; hastaya, sağlık personeline ve topluma anlaşılır ve doğru bilgi aktarır.
16. İngilizceyi en az Avrupa Dil Pörtföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
17. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını dürüst ve güvenli bir şekilde belgeler, kayıt tutar ve korur.

Alana Özgü Yetkinlik

18. Kalite yönetimi ve süreçlerine yönelik birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
19. Birey olarak dış görünüm, olumlu tutum ve davranışları ile topluma örnek olur; demokrasi ve insan haklarına, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı ve duyarlı davranır.
20. Birey olarak mesleki görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
21. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarında görev alır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir programdaki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AFAZİ, SAĞ BEYİN VE TRAV. BEYİN HASAR. MESL. UYG. 544544445445555245454
AKICILIK BOZUKLUKLARI UYGULAMASI 355555550043443320343
AKICILIK BOZUKLUKLARI VE KURAMLARI 355555550043443320343
AKICILIK BOZUKLUKLARINDA DEĞER. VE TERAPİ 235555553432333323333
ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLET.SİSTEM. VE TEKN. 434344443222324223444
ANATOMİ I 303001001100000000000
ANATOMİ II 133223201000300200300
BİLİMSEL, TIBBİ VE MESLEKİ ETİK 222322224442334422555
BİYOİSTATİSTİK 331332233321231011112
ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ 333433434233342322433
ÇOCUK. ÇAĞI DİL BOZUK. DEĞER. VE TERAPİ 344444344444444333254
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA 544554545344453244345
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARI VE ERKEN MÜDAHALE 344444344444444333254
ÇOKDİLLİLİK, DİL GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI 223312322233222023222
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 000100001010133001331
DDY-BAŞ YÜZ ANOMALİLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA 555344543344455054344
DİL VE KONUŞMA TERAP. KLİNİK UYG. V: İNTÖRNLÜK 554554544505544255045
DİL VE DİL VE KONUŞ.TERAP. KLİNİK UYG.VI: İNTÖRNLÜK 554554544505544255045
DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN MÜZİK VE ŞAN EĞİT. 345343334444444444444
DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN ORTODONTİ BİL. VE PROTEZ. 223434122243243222343
DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİ 324423313244451322345
DİL VE KONUŞMA TERAP. KANITA DAYALI UYG.GİRİŞ 450400000000000000000
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞ 331311222223322113344
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ 211433242233130011120
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ 333033011000102001012
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN DİLBİLİM 233432334234233423333
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİ 444344233433343021144
DİL-KONUŞ. TERAP. YAŞAM BOYU DANIŞ.: AİLE, OKUL VE KLİNİK 312323431233310221233
DKT’DE ELEKTRO. VE ELEKTROTERAPİ TEKNİK. 233223432122112121012
DKT’DE TEMEL GÖRÜN. VE ANALİZ YÖNTEM. 321311322211111111110
DUDAK-DAMAK YARIĞI VE BAŞ-YÜZ ANOM. DİL VE KONUŞ. TERA. 555555554455443242254
DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI 332542233552233223332
FİZİK 433230032310430000000
FİZYOLOJİ 002021000000011000001
FONETİK VE FONETİK LABORATUVARI 334532554322532010110
GELİŞİMSEL YETER. VE OTİZMDE DİL VE KONUŞ. TERAPİSİ 245555333332333322444
GERİATRİDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 544334445434454345444
HALK SAĞLIĞI 222444122243442122225
İNGİLİZCE III 320100201103113500120
İNGİLİZCE IV 320100200100303501211
İNGİLİZCE MESLEKİ OKUMA 310341141213312311131
İNGİLİZCE MESLEKİ YAZMA 223233222222224422333
İŞİTME BİLİMİ 111323142233130011120
İŞİTME ENG. VE KOKLEAR İMPL. DİL-KONUŞMA TERAP. 231223342333222023233
KLİNİK DİLBİLİM 441211322000001000000
KLİNİK FONOLOJİ 354525444344333234232
KLİNİK UYG. III : KLİNİK YÖN. VE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞ. 355555455423434243344
KLİNİK UYG. IV : DENETİMLİ DEĞER. VE TERAPİ 225555533332235232353
KLİNİK UYGULAMA I: REHABİLİTASYONUN TEMEL İLKELERİ 445444443453444434344
KLİNİK UYGULAMA II: NÖROPSİKO. TESTLER VE DEĞER. 455545354554554543454
KOGNİTİF NÖROBİLİME GİRİŞ 334333332232343222232
KOMPÜTERİZE KONUŞMA LABORATUVARI 443444444444444243222
KONUŞMA BİLİMİ 342434342324333434343
KONUŞMA SESİ BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA 545555354344344052344
KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI 555505545545343253345
KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMALİLERİ 342343324334323533433
MOTOR KONUŞ. BOZUK. : DİZARTRİ VE APRAKSİ 235335323332334323333
MOTOR KONUŞMA BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA 325125552324433355355
NÖR. EDİNİL. DİL VE BİL. İLET. BOZUK. : AFAZİ, TRAV. VE SAĞ BEYİN HASAR. 234544434433444422444
NÖRODİLBİLİM 343445344234534454534
NÖROJENİK EDİNİL. DİL VE BİLİŞ. İLET. BOZ. DEĞ. VE TER. 234544434433444422444
OYUN VE ÇOCUK 111111231411245111542
ÖZGÜL ÖĞR. GÜÇ. : DİSLEKSİ, DİSGRAFİ VE DİSKALKULİ 235555433332335333344
PSİKODİLBİLİM: DİL EDİNİMİ VE KURAMLAR 334454344443444433445
REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ 111323242233130011120
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 550500050000050050053
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 223343113422432334343
SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 100000010011020001001
SES BOZUKLUKLARINA GİRİŞ 455545443342443322443
SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ 355555544333433322344
SES BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA 355555544335433322344
TERAPİ PROGRAMI, MATERYAL VE ÜRÜN GELİŞTİRME 343342332213223302242
TIBBİ İLKYARDIM 001001011120100011021
TÜRK İŞARET DİLİ I 000010002220542000400
TÜRK İŞARET DİLİ II 233443322222542122432
TÜRK İŞARET DİLİ III 000010002220542000400
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 221413232221111121121
YUTMA BOZUK. DEĞERLENDİRME VE TERAPİ 434444432232332322233
YUTMA BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA 545355433343455254555
YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINA GİRİŞ 344444433333333333344
İlişkili ders sayısı / 80/80228242242269241248229236210204205203234238212161176169194242218
İlişki ağırlığı333333332223333222233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu