Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sonunda öğrencilerimiz; 1. Toplumsal faydayı önceleyerek Dil ve Konuşma Terapisi mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını en yetkin ve bağımsız biçimde yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve davranışları sergiler. 2. Danışanların iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını önleme, değerlendirme ve terapi gereksinimlerini karşılama süreçlerini, etik ilkelerle, insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin, kanıta dayalı, birey merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla planlar, uygular ve izler. 3. Dil ve konuşma terapisi alanında sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması, eğitim, araştırma ve hukuksal süreçlerin yürütülmesi için görev alır ve disiplinlerarası çalışır. 4. Yaşam boyu kalite bilinci ile kişisel, mesleki, akademik öğrenme ve kariyer gelişimini sürdürür.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT1155090 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞ Türkçe 3+1 3
DKT1138950 İŞİTME BİLİMİ Türkçe 2 2
DKT1182320 ANATOMİ I Türkçe 2+2 4
DKT1115000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
DKT1122600 FİZİK Türkçe 2 3
DKT1113354 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN DİLBİLİM Türkçe 4 4
DKT1125380 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİ Türkçe 1 1
DKT1137460 SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Türkçe 1 1
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT1282310 FİZYOLOJİ Türkçe 3 4
DKT1210700 ANATOMİ II Türkçe 2+2 4
DKT1225410 DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİ Türkçe 2 2
DKT1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
DKT1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
DKT1213355 FONETİK VE FONETİK LABORATUVARI Türkçe 2+2 4
DKT1213356 DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN MÜZİK VE ŞAN EĞİT. Türkçe 1+2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
DKT2110100 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 2
DKT2137620 ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ Türkçe 3 3
DKT2137750 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ Türkçe 2+2 3
DKT2137760 KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMALİLERİ Türkçe 3 3
DKT2137770 PSİKODİLBİLİM: DİL EDİNİMİ VE KURAMLAR Türkçe 3 3
DKT2113359 NÖRODİLBİLİM Türkçe 3 3
DKT2113361 KLİNİK UYGULAMA I: REHABİLİTASYONUN TEMEL İLKELERİ Türkçe 2+2 3
DKT2137790 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Türkçe 3 3
DKT2137820 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ Türkçe 1 1
DKT2135770 TÜRK İŞARET DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
DKT2237870 HALK SAĞLIĞI Türkçe 2 2
DKT2237860 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARI VE ERKEN MÜDAHALE Türkçe 3 4
DKT2237840 KLİNİK FONOLOJİ Türkçe 2 2
DKT2237850 REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ Türkçe 2+2 3
DKT2237910 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 2
DKT2213357 KOMPÜTERİZE KON. LAB. VE KONUŞMA BİLİMİ Türkçe 2+2 3
DKT2213358 KLİNİK UYGULAMA II: NÖROPSİKO. TESTLER VE DEĞER. Türkçe 2+4 4
DKT2237930 DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2
DKT2237920 OYUN VE ÇOCUK Türkçe 2 2
DKT2235870 TÜRK İŞARET DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT3155160 YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINA GİRİŞ Türkçe 2+2 3
DKT3155170 BİLİMSEL, TIBBİ VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2 2
DKT3155130 SES BOZUKLUKLARINA GİRİŞ Türkçe 3 3
DKT3155180 KLİNİK UYG. III : KLİNİK YÖN. VE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞ. Türkçe 4
DKT3155150 ÇOCUK. ÇAĞI DİL BOZUK. DEĞER. VE TERAPİ Türkçe 2 3
DKT3155120 AKICILIK BOZUKLUKLARI VE KURAMLARI Türkçe 3 3
DKT3155140 KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI Türkçe 3 3
DKT3155110 NÖR. EDİNİL. DİL VE BİL. İLET. BOZUK. : AFAZİ, TRAV. VE SAĞ BEYİN HASAR. Türkçe 3 3
DKT3155220 ÖZGÜL ÖĞR. GÜÇ. : DİSLEKSİ, DİSGRAFİ VE DİSKALKULİ Türkçe 2 2
DKT3155210 İNGİLİZCE MESLEKİ OKUMA İngilizce 2 2
DKT3155190 GELİŞİMSEL YETER. VE OTİZMDE DİL VE KONUŞ. TERAPİSİ Türkçe 2 2
DKT3155230 TÜRK İŞARET DİLİ III Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT3255310 KLİNİK UYG. IV : DENETİMLİ DEĞER. VE TERAPİ Türkçe 5
DKT3255270 DUDAK-DAMAK YARIĞI VE BAŞ-YÜZ ANOM. DİL VE KONUŞ. TERA. Türkçe 3 3
DKT3255240 NÖROJENİK EDİNİL. DİL VE BİLİŞ. İLET. BOZ. DEĞ. VE TER. Türkçe 2+1 3
DKT3255290 MOTOR KONUŞ. BOZUK. : DİZARTRİ VE APRAKSİ Türkçe 2+1 3
DKT3255250 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA DEĞER. VE TERAPİ Türkçe 2+1 3
DKT3255260 SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ Türkçe 2+2 4
DKT3255280 YUTMA BOZUK. DEĞERLENDİRME VE TERAPİ Türkçe 2+2 4
DKT3255340 İNGİLİZCE MESLEKİ YAZMA İngilizce 2 2
DKT3255330 ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLET.SİSTEM. VE TEKN. Türkçe 2 2
DKT3255320 DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN ORTODONTİ BİL. VE PROTEZ. Türkçe 1 1
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT4172320 DİL VE KONUŞMA TERAP. KLİNİK UYG. V: İNTÖRNLÜK Türkçe 2+16 12
DKT4172340 TERAPİ PROGRAMI, MATERYAL VE ÜRÜN GELİŞTİRME Türkçe 2 2
DKT4172330 DİL-KONUŞ. TERAP. YAŞAM BOYU DANIŞ.: AİLE, OKUL VE KLİNİK Türkçe 2 2
DKT4172430 SES BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4172370 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4172380 KONUŞMA SESİ BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4172350 DKT’DE ELEKTRO. VE ELEKTROTERAPİ TEKNİK. Türkçe 2 2
DKT4172360 GERİATRİDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ Türkçe 2 2
DKT4172410 AKICILIK BOZUKLUKLARI UYGULAMASI Türkçe 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKT4212389 DİL VE KONUŞ. TERAP. KLİNİK UYG.VI : İNTÖRNLÜK Türkçe 2+16 12
DKT4213362 DKT'DE NÖROMODÜLASYON TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
DKT4272470 DİL VE KONUŞMA TERAP. KANITA DAYALI UYG.GİRİŞ Türkçe 2 2
DKT4272510 İŞİTME ENG. VE KOKLEAR İMPL. DİL-KONUŞMA TERAP. Türkçe 2 2
DKT4272540 YUTMA BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4272520 AFAZİ, SAĞ BEYİN VE TRAV. BEYİN HASAR. MESL. UYG. Türkçe 3
DKT4272560 MOTOR KONUŞMA BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4272570 DDY-BAŞ YÜZ ANOMALİLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA Türkçe 3
DKT4272480 ÇOKDİLLİLİK, DİL GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
2. Eğitiminde edindiği bilgi ve becerileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma, dil, ses ve yutma sağlığına yönelik yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve terapisi için kanıta dayalı bir biçimde ve etkin olarak kullanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer meslek uzmanlarıyla disiplinlerarası işbirlikleri kurar ve ekibin güvenilir bir üyesi olur.
4. Alanında teknolojik cihaz ve araçları kullanarak kanıta dayalı veri toplar, programları planlar, uygular, gerektiğinde değiştirir, sonlandırır, raporlar, güvenli bir şekilde belgeler ve izler.
5. Mesleki alanında kazandığı bilgi, beceri ve ilgili teknolojiyi kullanarak, biyo-psiko-sosyal ve kültürel temelli bütüncül bir yaklaşımla önleme, fonksiyonel değerlendirme, ayırıcı tanılama, terapi, rehabilitasyon uygulamalarını yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6. Bağımsız olarak mesleki ve akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür; ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlara çözüm üretir.
7. Kalite yönetimi ve sürekliliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olarak süreçlere uygun davranır.

Öğrenme Yetkinliği

8. Öz-eleştirel bir yaklaşımla kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

9. Birey olarak sürekli değişime açık olumlu tutumları, davranışları ve iletişimi ile topluma örnek olur; evrensel düzeyde demokrasi ve insan haklarına, toplumsal, kültürel, dilsel ve bireysel farklılıklara saygılı ve duyarlı davranır.

Alana Özgü Yetkinlik

10. Birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirir ve mesleki haklarını korur ve savunur.
11. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi/dışı, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı, toplumsal farkındalık, sağlık ve eğitim politikalarının geliştirilmesi çalışmalarında görev alır, anlaşılır ve doğru bilgi aktarır.
12. Edindiği araştırma yöntemleri, öğrenme-öğretme, ölçme ve değerlendirme ve yönetim bilgisini kullanarak projelere, araştırmalara dahil olur, bunları planlayarak uygular.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu veya özel sektöre bağlı hastaneler, araştırma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, veya özel kliniklerinde görev yapabilirler

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir programdaki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFAZİ, SAĞ BEYİN VE TRAV. BEYİN HASAR. MESL. UYG. 455455454444
AKICILIK BOZUKLUKLARI UYGULAMASI 555555544444
AKICILIK BOZUKLUKLARI VE KURAMLARI 455555544444
AKICILIK BOZUKLUKLARINDA DEĞER. VE TERAPİ 545555554444
ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLET.SİSTEM. VE TEKN. 545555544455
ANATOMİ I 444443323233
ANATOMİ II 443333222233
BİLİMSEL, TIBBİ VE MESLEKİ ETİK 445333355554
BİYOİSTATİSTİK 333532333235
ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÖROLOJİ 434334343343
ÇOCUK. ÇAĞI DİL BOZUK. DEĞER. VE TERAPİ 545544444544
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA 455555445445
ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARI VE ERKEN MÜDAHALE 544444333334
ÇOKDİLLİLİK, DİL GELİŞİMİ VE BOZUKLUKLARI 554454444444
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 331132211112
DDY-BAŞ YÜZ ANOMALİLERİNDE MESLEKİ UYGULAMA 555555445445
DİL VE KONUŞMA TERAP. KLİNİK UYG. V: İNTÖRNLÜK 555545445355
DİL VE KONUŞ. TERAP. İÇİN ORTODONTİ BİL. VE PROTEZ. 445454444545
DİL VE KONUŞ. TERAP. KLİNİK UYG.VI : İNTÖRNLÜK 555555545445
DİL VE KONUŞ.NÖROANATOMİSİ VE NÖROFİZYOLOJİSİ 434233232444
DİL VE KONUŞMA TERAP. KANITA DAYALI UYG.GİRİŞ 554445454545
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MESLEĞİNE GİRİŞ 443233333234
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ 444333432334
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE TEMEL FARMAKOLOJİ 332332221122
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ İÇİN EMBRİYOLOJİ 443442334333
DİL-KONUŞ. TERAP. YAŞAM BOYU DANIŞ.: AİLE, OKUL VE KLİNİK 544455444355
DKT’DE ELEKTRO. VE ELEKTROTERAPİ TEKNİK. 454444443345
DUDAK-DAMAK YARIĞI VE BAŞ-YÜZ ANOM. DİL VE KONUŞ. TERA. 555555444444
DUYGU, DAVRANIŞ VE UYUM BOZUKLUKLARI 435443345533
FİZİK 432332323114
FİZYOLOJİ 221322121112
GELİŞİMSEL YETER. VE OTİZMDE DİL VE KONUŞ. TERAPİSİ 344334333332
GERİATRİDE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 544454454355
HALK SAĞLIĞI 334442424434
İNGİLİZCE III 332222254232
İNGİLİZCE IV 321113153112
İNGİLİZCE MESLEKİ OKUMA 533334253423
İNGİLİZCE MESLEKİ YAZMA 543535454454
İŞİTME BİLİMİ 444333422333
İŞİTME ENG. VE KOKLEAR İMPL. DİL-KONUŞMA TERAP. 554444455444
KLİNİK FONOLOJİ 554353234345
KLİNİK UYG. III : KLİNİK YÖN. VE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞ. 455554554345
KLİNİK UYG. IV : DENETİMLİ DEĞER. VE TERAPİ 545545335544
KONUŞMA SESİ BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA 555555334444
KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI 555555444444
KULAK BURUN BOĞAZ HAST. VE BAŞ-YÜZ ANOMALİLERİ 444443344343
MOTOR KONUŞ. BOZUK. : DİZARTRİ VE APRAKSİ 455555454544
MOTOR KONUŞMA BOZUK. MESLEKİ UYGULAMA 544455544344
NÖR. EDİNİL. DİL VE BİL. İLET. BOZUK. : AFAZİ, TRAV. VE SAĞ BEYİN HASAR. 545454444545
NÖROJENİK EDİNİL. DİL VE BİLİŞ. İLET. BOZ. DEĞ. VE TER. 455454444444
OYUN VE ÇOCUK 333344235233
ÖZGÜL ÖĞR. GÜÇ. : DİSLEKSİ, DİSGRAFİ VE DİSKALKULİ 545554454454
PSİKODİLBİLİM: DİL EDİNİMİ VE KURAMLAR 543353233323
REHABİLİTASYON ODYOLOJİSİ 433332432333
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 554325232225
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 223433234424
SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 223233534551
SES BOZUKLUKLARINA GİRİŞ 455454433424
SES BOZUKLUKLARINDA DEĞERLENDİRME VE TERAPİ 455555444544
SES BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA 555555444454
TERAPİ PROGRAMI, MATERYAL VE ÜRÜN GELİŞTİRME 455554454345
TIBBİ İLKYARDIM 112222232212
TÜRK İŞARET DİLİ I 233122244225
TÜRK İŞARET DİLİ II 233333254223
TÜRK İŞARET DİLİ III 453243245445
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 444332334223
YUTMA BOZUK. DEĞERLENDİRME VE TERAPİ 555555554545
YUTMA BOZUKLUKLARINDA MESLEKİ UYGULAMA 555555545555
YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINA GİRİŞ 555555345555
İlişkili ders sayısı / 69/77284278274262274260235256253235240267
İlişki ağırlığı443333333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu