Ana içeriğe atla

Vizyonumuz:

Güçlü kurumsal kültürü, girişimcilik, araştırmacılık ruhu, sürekli gelişime açık dinamizmi ve kalite bilinci ile sağlık ve eğitim alanına katkıda bulunarak dil ve konuşma terapisi bilim alanında ulusal alanda lider, uluslararası alanda söz sahibi ve saygın bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır.

 

Misyonumuz:

Bilim ve teknolojiyle bütünleşik kaliteli eğitim ve araştırma farkıyla, dil ve konuşma terapisi mesleğine özgü yetkinlik kazanmış, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin hizmet sunma hedefine odaklı, yaşam boyu öğrenme, öğretme, etik ve kalite bilinci ile kalıcı üstünlükler kazanmış geleceğin lider terapistlerini yetiştirmek, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

 

Bu misyonumuzu gerçekleştirmek için Bölüm alt amaçlarımız;

 

  • Yaşam boyu öğrenme ve kalite bilinci ile öğrencilerimize, akademik personelimize ve topluma yüksek standartlarda eğitim, öğretim, klinik uygulama ve araştırma ortamı sağlayarak, dil ve konuşma terapisi mesleğine özgü bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğrenci odaklı yaklaşımla kazandırılması ve uygulanmasını sağlamak (eğitim-öğretim boyutu),

  • Topluma, evrensel bilime ve DKT biliminin gelişimine katkıda bulunmak için öğretim elemanlarımız, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizle, disiplinlerarası işbirliği içinde, girişimcilik ve sürekli gelişim temelinde ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak ve elde edilen bilimsel bilgileri yaymak ve paylaşmak (araştırma-geliştirme boyutu),

  • İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu olan bireylere ayrım gözetmeksizin eşit fırsatlar sağlayarak yüksek kaliteli, kanıta dayalı uygulama ve araştırmaları temel alan birey merkezli, bölge ve ülkesel öncelikleri gözeten hizmetler sunmak (toplumsal hizmet boyutu),

  • Mezunlarımızın sağlık ve eğitim alanında istihdamları için çalışarak ülke ihtiyaçlarının karşılanmasına, lisansüstü eğitimi teşvik ederek de ülkemizdeki akademik kadro açığının kapatılmasına katkı sağlamak (ulusal kalkınmaya destek),

  • Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirme sürecini, vizyonumuz, misyonumuz ve amaçlarımız çerçevesinde kalite güvence sistemine uygun yönetmektir (kalite güvence sistemi).

Ekleme Tarihi: 18/05/2022 - 11:14Son Güncelleme Tarihi: 13/06/2022 - 04:08