Geri
AKADEMİK

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Mesleki Uygulama Komisyonu

•    Prof. Dr. S. Seyhun TOPBAŞ
•    Dr. Öğr. Üye. R. Sertan ÖZDEMİR
•    Dr. Öğr. Üye. Özlem Ünal LOGACEV
•    Dr. Öğr. Üye. Evra Günhan ŞENOL
•    Dr. Öğr. Üye. Talat BULUT

•    Prof. Dr. S. Seyhun TOPBAŞ
•    Dr. Öğr. Üye. R. Sertan ÖZDEMİR

Tanıtım Komisyonu

Müfredat ve Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

•    Dr. Öğr. Üye. R. Sertan ÖZDEMİR
•    Arş. Gör. Safiye TEKKELİ

•    Dr. Öğr. Üye. Özlem Ünal LOGACEV
•    Dr. Öğr. Üye. Evra Günhan ŞENOL

Koordinatörlükler

Çift Anadal/Yandal Koordinatörlüğü : Dr. Öğr. Üye. R. Sertan ÖZDEMİR 

Değişim Programları Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üye. Talat BULUT

Yatay/Dikey Geçiş Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üye. Özlem Ünal LOGACEV 

Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üye. Evra Günhan ŞENOL

MEDKOM Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üye. Özlem Ünal LOGACEV
                                           Dr. Öğr. Üye. Talat BULUT