Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı, fizyoterapiyi ve rehabilitasyonu mesleğe özgü değerlendirme yaparak, planlayıp, uygulayan fizyoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR1139740 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK İngilizce 3 4
PTR1139730 FİZİK İngilizce 2 3
PTR1140240 FİZYOTERAPİ VE REH. ETİK PRENSİPLER İngilizce 2 4
PTR1139710 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I İngilizce 2 5
PTR1139720 ANATOMİ I İngilizce 2+2 4
PTR1139750 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM İngilizce 2 2
PTR1174350 TOPLUM TEMELLI REHABILITASYON İngilizce 2 2
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR1239590 TIBBİ İLKYARDIM İngilizce 2 2
PTR1239780 FİZYOLOJİ İngilizce 3 4
PTR1256310 ASİSTİF TEKNOLOJİ VE REHABİLİTASYON İngilizce 2 4
PTR1239760 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ II İngilizce 2 4
PTR1254230 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İngilizce 2 2
PTR1239770 ANATOMİ II İngilizce 2+2 4
PTR1234140 SAĞLIKTA HOLİSTİK YAKLAŞIM İngilizce 2 2
PTR1234190 BESLENME İngilizce 2 2
PTR1234270 FİZYOTERAPİDE YARDIMCI GEREÇLER İngilizce 1+2 2
PTR1274360 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON İngilizce 2 2
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR2156480 KLİNİK ORTOPEDİ İngilizce 1 1
PTR2156520 TERAPATİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İngilizce 1+4 3
PTR2156470 NORMAL MOTOR GELİŞİM İngilizce 1 1
PTR2156450 KLİNİK NÖROANATOMİ İngilizce 3 3
PTR2156460 KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ İngilizce 3 3
PTR2156540 KLİNİK BİYOKİMYA İngilizce 2 2
PTR2156510 ORTEZ VE REHABİLİTASYON İngilizce 1 2
PTR2156530 BİYOİSTATİSTİK İngilizce 2 2
PTR2156490 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I İngilizce 1+2 3
PTR2156560 KLİNİK UYGULAMA I İngilizce 4
PTR2156550 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ İngilizce 3 4
PTR2156580 AQUATERAPİ İngilizce 2 2
PTR2156570 MİKROBİYOLOJİ İngilizce 2 2
PTR2156590 FİZİKSEL AKTİVİTE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR2256640 KİNEZİOLOJİ VE BİYOMEKANİK İngilizce 3 3
PTR2256690 TERAPATİK EGZERSİZ İngilizce 1+4 3
PTR2256630 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II İngilizce 1+2 3
PTR2256620 PATOLOJİ İngilizce 2 2
PTR2256650 PROTEZ VE REHABİLİTASYON İngilizce 2 2
PTR2256610 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ İngilizce 2 3
PTR2256720 ENGELLİ PSİKOLOJİSİ İngilizce 3 4
PTR2256670 KLİNİK NÖROLOJİ İngilizce 2 2
PTR2256660 MANİPULASYON-MOBİLİZASYON İngilizce 2
PTR2256730 KLİNİK UYGULAMA II İngilizce 4
PTR2256770 FİZİKSEL AKTİVİTE II İngilizce 2 2
PTR2256760 MANİPÜLATİF TEDAVİ İngilizce 1+2 2
PTR2256740 TANI YÖNTEMLERİ İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR3174490 KLİNİK UYGULAMA III İngilizce 4
PTR3174480 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 3 3
PTR3174370 FİZYOTERAPİ I İngilizce 2+2 4
PTR3174410 PULMONER FİZYOTERAPİ İngilizce 1+2 4
PTR3174390 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ İngilizce 2 3
PTR3174460 PEDİATRİK FİZYOTERAPİ İngilizce 1+2 4
PTR3174470 REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I İngilizce 1+2 4
PTR3174440 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI İngilizce 1 1
PTR3174570 SPORDA FİZYOTERAPİ İngilizce 2 3
PTR3174540 ONKOLOJİK REHABİLİTASYON İngilizce 2 3
PTR3174530 HALK SAĞLIĞINDA REHABİLİTASYON İngilizce 2 3
PTR3174560 OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ İngilizce 2 3
PTR3174580 HOLİSTİK FİZYOTERAPİ İngilizce 1+2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR3274660 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 3 3
PTR3274590 FİZYOTERAPİ II İngilizce 2+2 4
PTR3274630 REHABİLİTASYON UYGULAMALARI II İngilizce 1+2 3
PTR3274670 KLİNİK UYGULAMA IV İngilizce 4
PTR3274620 ERGOTERAPİ İngilizce 1+2 2
PTR3274690 FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ İngilizce 2 3
PTR3274610 KARDİYAK FİZYOTERAPİ İngilizce 1+2 4
PTR3274650 GERİATRİK FİZYOTERAPİ İngilizce 1+2 4
PTR3274730 İŞİTME- KONUŞMA TEDAVİSİ İngilizce 2 3
PTR3274710 YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ İngilizce 2 3
PTR3274750 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ İngilizce 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR4110725 KLİNİK UYGULAMA V İngilizce 16
PTR4110726 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR I İngilizce 2 4
PTR4110727 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I İngilizce 2 4
PTR4110731 AYAK SAĞLIĞI İngilizce 2 3
PTR4110732 MESLEKİ REHABİLİTASYON İngilizce 2 3
PTR4110729 YOGA-PİLATES İngilizce 1+2 3
PTR4110728 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PTR4210733 KLİNİK UYGULAMA VI İngilizce 16
PTR4210735 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II İngilizce 2 4
PTR4210734 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR II İngilizce 2 4
PTR4210736 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 2 3
PTR4210738 OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ İngilizce 2 3
PTR4212394 EL REHABİLİTASYONU İngilizce 2 3
PTR4210905 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ İngilizce 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Zeliha Candan ALGUN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANATOMİ I 4222222453
ANATOMİ II 4222322453
AQUATERAPİ 4444535355
ASİSTİF TEKNOLOJİ VE REHABİLİTASYON 4455433111
AYAK SAĞLIĞI 5555435355
BESLENME 1111231152
BİYOİSTATİSTİK 2111243255
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2222433355
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI 2222332354
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 4444534453
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I 4455334355
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II 4455334353
ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ 5555435355
ENGELLİ PSİKOLOJİSİ 3344344255
ERGOTERAPİ 5555544355
FİZİK 1111211251
FİZİKSEL AKTİVİTE I 4444455355
FİZİKSEL AKTİVİTE II 5544555505
FİZYOLOJİ 4222433453
FİZYOTERAPİ I 4555424254
FİZYOTERAPİ II 4555434354
FİZYOTERAPİ VE REH. ETİK PRENSİPLER 5444334155
FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ 2111313354
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I 5555555455
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II 5555555455
FİZYOTERAPİDE YARDIMCI GEREÇLER 4445433355
FİZYOTERAPİYE GİRİŞ I 2323224255
FİZYOTERAPİYE GİRİŞ II 3222435353
GERİATRİK FİZYOTERAPİ 5555545455
HALK SAĞLIĞINDA REHABİLİTASYON 3544445354
HOLİSTİK FİZYOTERAPİ 3332323354
İŞİTME- KONUŞMA TEDAVİSİ 4444525355
KARDİYAK FİZYOTERAPİ 5555545455
KİNEZİOLOJİ VE BİYOMEKANİK 4444433453
KLİNİK BİYOKİMYA 2221223452
KLİNİK NÖROANATOMİ 4333533555
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ 4333444353
KLİNİK NÖROLOJİ 3333534354
KLİNİK ORTOPEDİ 3333534354
KLİNİK UYGULAMA I 4333545455
KLİNİK UYGULAMA II 4444545455
KLİNİK UYGULAMA III 4544545455
KLİNİK UYGULAMA IV 5555545455
KLİNİK UYGULAMA V 5555545455
KLİNİK UYGULAMA VI 5555545455
MANİPULASYON-MOBİLİZASYON 4453334355
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3222323553
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3222333553
MESLEKİ İNGİLİZCE III 3222333553
MESLEKİ İNGİLİZCE IV 3222334554
MESLEKİ REHABİLİTASYON 5455445505
MİKROBİYOLOJİ 2221223452
NORMAL MOTOR GELİŞİM 3333433353
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ 5555534355
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ 4444545355
ONKOLOJİK REHABİLİTASYON 4444525355
ORTEZ VE REHABİLİTASYON 4444545354
ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ 5555534355
PATOLOJİ 2221223452
PEDİATRİK FİZYOTERAPİ 5554534455
PROTEZ VE REHABİLİTASYON 4444545354
PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 5000145055
PULMONER FİZYOTERAPİ 5555545455
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI I 5555535355
REHABİLİTASYON UYGULAMALARI II 5555535355
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 2222444354
SAĞLIKTA HOLİSTİK YAKLAŞIM 3332323354
SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 2111134344
SPORDA FİZYOTERAPİ 4444525355
TANI YÖNTEMLERİ 2223422354
TERAPATİK EGZERSİZ 4555435355
TERAPATİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4555435355
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 2221223452
TIBBİ İLKYARDIM 1121312253
TOPLUM TEMELLI REHABILITASYON 4535455354
YOGA-PİLATES 5555435355
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ 4444525355
İlişkili ders sayısı / 77/82284269270265299239307251370320
İlişki ağırlığı3333333344

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu