Ana içeriğe atla

Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğü

Hakkımızda

 

Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğü; Türkiye’nin en çok yabancı öğrenciye sahip üniversitelerinden biri olan İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 2021 yılında kurulmuştur. Birimimizin amacı; öğrenciler arasındaki iletişimi pekiştirmek, kurulan bağı yarınlara taşımak ve öğrenciyi merkeze alarak paylaşımın öneminin altını çizmektir. Bu amaçla yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkçe öğrenme süreci planlanmaktadır. Derslerimiz yüz yüze ve gerekli durumlarda çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dil öğrenimi öğrencilerimiz için olan konuşma kulüpleri ve birçok aktivite ile desteklenmektedir.

Duyurular

a

TÜRKÇE HAZIRLIK OKULU 2023-2024 BAHAR DÖNEMİ SINIF LİSTELERİ

16 Şubat 2024
a

Türkçe Hazırlık Okulu 08.02.2024 Tarihli Türkçe Muafiyet Sınavı Sonuçları

09 Şubat 2024
a

08.02.2024 TÜRKÇE MUAFİYET SINAVI DUYURUSU

07 Şubat 2024

 

123

Misyonumuz, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde öğrenim görmek için yurt dışından gelen, öğrenim dili Türkçe ya da kısmen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere kapsamlı bir şekilde Türkçe öğretmek ve onları üniversitemizde okuyacakları lisans-ön lisans- lisansüstü bölümlerine hazırlamaktır. Türkçe Hazırlık Programı, öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamanın yanında Türk kültürü ve Türkiye hakkında da öğrencilerimizin eğitim görüp yaşayacakları ülkeye sosyal anlamda uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğünde Türkçe eğitimi, öğrencinin okuyacağı bölüm ve öğrenci profili dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimize akademik olarak kanıtlanmış, çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla Türkçe öğrenme fırsatı sunulurken ölçme- değerlendirme aşaması da bu kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğü olarak hedefimiz, farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerimizin bölümlerinde alacakları eğitim süresince Türk diline en iyi şekilde hakim olmalarını sağlamaktır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde ortaya konulmuş dört dil becerisi kapsamında işlenen dersler ve yapılan sınavlarla öğrencilerimize Türk dilini en doğru şekilde öğretirken tüm modern ve ileri teknoloji materyallerle eğitimimizi desteklemekteyiz.

İDARİ PERSONEL

Öğr. Gör. Meryem GÖKER – Türkçe Hazırlık Genel Koordinatörü

AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Meryem GÖKER

Gülsüme KARACAN

Aybüke ÇAKKAL

Genel Dilekçe için Tıklayınız.

İsteğe Bağlı Hazırlık Talep Dilekçesi için Tıklayınız.

Sınav İtiraz Dilekçesi için Tıklayınız.

Örnek Sınav için Tıklayınız.

Mail: [email protected]

Adres: İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüs Kavacık Mahallesi, Ekinciler Cad. No:19, 34810 Beykoz/İstanbul

Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde eğitim görecek, öğrenim dili Türkçe ya da kısmen Türkçe olan bölümlere kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerimize eğitim öğretim yılı başında Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan yeterlilik sınavından belirlenen kriterler çerçevesinde yeterli puan alan öğrenciler, Türkçe Hazırlık eğitiminden muaf olur. Sınav sonucu yeterli puana ulaşamayan öğrencilere Türkçe Hazırlık eğitimi verilir.

Sınav iki aşamalı olarak düzenlenir;

1.Aşama: Dinleme, okuma, yazma alanlarında sınav uygulanır. 1. Aşamanın sonucunda dinleme okuma yazma beceri alanlarından herhangi birinden 13 puanın altında sonucu olan öğrenciler konuşma sınavına katılmaya hak kazanamaz.

1.Aşamada sınava girilen alanlarda 100 üzerinden 80 puan alan öğrenciler 2.aşamaya girmesine gerek duyulmadan muaf sayılır.

2.Aşama: Sınavın 1. Aşamasında tüm beceri alanlarında 13 ve üstü puan alan öğrencilerin isimleri, web sitesinde ilan edilir. Sınava katılan öğrencilerden konuşma sınavına katılmaya hak kazananların isimleri ve sınava katılacakları gün-saat belirtilir.

Konuşma sınavı sonucunda elde edilen total puanı en az 70 olan öğrenciler, yeterlilik sınavından muaf olarak bölüm derslerine başlayabilirler. 70 puan elde edemeyen öğrenciler ise Türkçe Hazırlık Okulunda seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilerek eğitime başlarlar.

Dönem İçi Sınavları

Türkçe Hazırlık öğrencilerine dönem içerisinde dersler devam ederken öğretilen konular baz alınarak iki haftalık periyotlarla yapılan sınavlardır. Yapılan dönem içi sınavlarıyla eğitmen, öğrencilerinin seviyelerini ölçmüş ve eksiklerini görmüş olur. Bu sınavlar öğrenciyi ders noktasında daha aktif duruma getirirken yıl sonunda yapılacak yeterlilik sınavına hazırlık niteliği taşır.

Sınav sistemimiz öğrencilerin dönem başındaki girdikleri ve seviyelerinin belirlendiği muafiyet sınavı sonrası A1- A2-B1-B2 ve daha sonrası öğrencinin katılım isteğine göre c1 seviye sınıflara yerleştirip her kur ara sınav , final sınavı ve konuşma sınavı olmak üzere kur değerlendirmesi alınır.

Türkçe Hazırlık Programının Amacı Nedir?

Türkçe Hazırlık Programı, öğrenim dili Türkçe ya da kısmen Türkçe olan programlara kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, onları dört dil becerisinde de yetkin hale getirmek, lisans derslerine aktif olarak katılımlarını sağlayacak ve akademik ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak düzeyde Türkçeye hâkim olmalarını sağlamaktır.

Türkçe Hazırlık Programında Devam Zorunluluğu Var Mı?

Türkçe Hazırlık Programında öğrencilerimiz, derslerin en az % 85’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin devamsızlık saatlerini kendilerinin takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bilgilendirme yapılmaz.

Eğitim-Öğretim Online mı Yüz Yüze mi Olacak?

YÖK tarafından alınacak kararlarda bir değişiklik olmadığı sürece eğitimlerimiz yüz yüze olarak başlayacaktır.

Öğrenci Ortalamaları Hangi Sınavlar ve Değerlendirmeler Neticesinde Oluşur?

Öğrencilerimizin notları

A1 ve A2 notları vize sınavı (%30)  final sınavı (%50) kısa sınav (%20)

B1 ve B2 notları vize sınavları (%30)  final sınavları (%50) hikaye sınavları (%20)

Sene sonunda ise öğrencilerin devamsızlıkları göz önene alınarak her kurun % 25 ortalaması alınır ve sene sonu ortalaması hesaplanır.

Ders Dışı Türkçe Öğrenimini Destekleyen Etkinlik ve Çalışmalar Var Mı? Neler?

Öğrencilerimizin ders dışı Türkçe öğrenimini derslerden sonra öğrencinin katılım isteğine bağlı haftanın 2 günü olan konuşma kulüpleri ve hikâye okuma görevleri ile desteklenir, ayrıca öğrencilere verilen yazı yazma etkinlik ödevleri ve sunum projeleri ile yakın takipte kalarak kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

 

Ekleme Tarihi: 11/09/2023 - 13:53Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 11:28