Ana içeriğe atla

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisimiz, üniversitemizin bilim ve teknoloji üretiminde kalıcı üstünlükler kazanmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmak, akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmeyi ve bu yönde atılacak adımları kolaylaştırmak amacıyla Kasım 2014 tarihinde kurulmuş bir birimdir.

Rektörlüğe bağlı bir destek birimi olan TTO bünyesinde yer alan alt birimler ve temel fonksiyonları şu şekildedir:

  • Destekli Projeler Ofisi (DPO): Fon desteği sağlanan bilimsel araştırma ve geliştirme fonlarına yapılacak başvuruların koordine edilmesi, kabul edilmiş projelerin işletilmesi ve proje kapanış süreçlerinde idari destek sağlanması
  • Proje Geliştirme Ofisi (PGO): Üniversitemizle sanayi ve kamu arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve çok paydaşlı proje fikirlerinin oluşturulması,
  • Teknoloji Lisanslama Ofisi (TLO): Üretilen bilimsel ve teknolojik değerlerin fikri haklarının yönetilmesi amacıyla patent, faydalı model, belgesi almak için ulusal ve uluslararası ajanslara başvuruların koordine edilmesi
  • Destek ve Finans Ofisi: Projelerin başvuru, ilerleme raporu ve kapanış süreçlerinde mâli esaslara uygunluğun sağlanması ve projelerin finans yönetiminin yapılması.

E-Mail: [email protected]
Tel: 0216 681 51 00
Teknoloji Transfer Ofisi Web Adresi : tto.medipol.edu.tr