Ana içeriğe atla

Teknoloji Transfer Ofisi

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2014 yılında kurulmuş olup, Aralık 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine A.Ş. olarak devam etmektedir.

Üniversitemizin bilim ve teknoloji üretiminde kalıcı üstünlükler kazanmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmayı, akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmeyi ve bu yönde atılacak adımları kolaylaştırmayı görev kabul etmektedir.

Bünyesinde 5 birim bulunmaktadır;

Proje Destekleri Ofisi (PDO); Üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerin proje başvuru ve yürütme süreçlerine destek olmakta, çağrıların duyurulması, başvuru öneri ve bütçe formlarının hazırlığına ve kabul edilen projelerin yürütme süreçlerine destek vermekte, üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerin fikirlerini uygun fon programları ile eşleştirmektedir. Üniversite bünyesindeki öğrencilere proje yazma eğitimleri ve dersleri vererek proje yazımına teşvik etmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ofisi (FSMH); Buluş bildirimlerinin alınması, patent araştırma, tarifname yazımı ve izleme süreçlerine destek vererek üniversite öğretim elemanları, öğrencileri, stajyerleri ve çalışanlarının üniversitedeki görevleri ve faaliyetleri sırasında ortaya çıkardıkları buluşların hak sahipliği sürecini yürütmekte ve yönetmektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin olarak yapılacak tescil başvurusu süreçlerini yöneterek buluş bildirim formlarını takip etmekte, teşvik ve patent başvuru ile ilgili süreçleri yönetmektedir.

Üniversite Sanayi İş Birliği Ofisi (ÜSİ); Kamu-sanayi-üniversite arasında köprü görevi görmekte olup akademik danışmanlıkların idari süreçlerini yürütmektedir.

Kamu ve sanayi ile iş birlikleri öncesinde akademisyenlerin görünürlük ve bilinirliğinin artması adına Akademisyen Faaliyet Kataloğu hazırlamakta; Akademisyen Tanıtım Videoları çekimlerini gerçekleştirmektedir.

Klinik Araştırma Ofisi; Medipol Hastanelerimizdeki klinik araştırma çalışmalarının operasyon süreçlerini yürütmekte, firmalar ile hekim-hastane-üniversite arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Hastanelerimizde ilaç, tıbbi cihaz, gözlemsel çalışmalar, retrospektif çalışmalar gibi pek çok konu ve kapsamda, hekimlerimiz ve hastane iç paydaşlarımız ile sürekli iletişim halinde çalışarak idari ve mali koordinasyonu gerçekleştirmektedir.

Üniversite hastanelerimizdeki hekim öğretim üyelerimizin klinik araştırma çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış özel videoyu izleyebilirsiniz.

Girişimcilik Merkezi; Akademisyenlere, lisans/lisansüstü öğrencilere ve mezunlara hizmet verebilecek bir sağlık endüstrisi girişimcilik merkezidir. Proje süresi içerisinde sürdürülebilir bir iş modeli kurma, girişim fikri geliştiren adaylara ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programları sunma, adaylara; fon destek mekanizmalarına başvuru, şirketleşme ve büyüme dönemlerinde, eğitim, hızlandırma programı ve mentor desteği vb. gibi katkılar sağlamaktadır.

Girişimcilik merkezinde bulunan 3B Laboratuvarı, Elektromekanik Devre Yazıcısı Laboratuvarı ve Sanal Gerçeklik (AR/VR) Laboratuvarı akademisyenlere, öğrencilere ve dış paydaşlara hizmet vermektedir.

Girişimcilik Merkezi Laboratuvarlarının tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

Mail:[email protected]

Tel: 0216 681 5100

Gelişmelerden ve duyurulardan haberdar olmak için:

Web Sitesi:https://tto.medipol.edu.tr/

Instagram: https://www.instagram.com/medipolltto/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medipoltto

Twitter: https://twitter.com/medipoltto

Youtube: https://www.youtube.com/@MedipolTTO

 

 

Ekleme Tarihi: 16/08/2022 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 14/07/2023 - 15:30