Ana içeriğe atla
Yayın Komisyonu, bir rektör yardımcısının başkanlığında üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki öğretim üyesinden oluşur. Yayın kurulu üniversite senatosunca saptanan esaslara göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar, her türlü kararı alır ve uygulamaları izler. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından hazırlanan akademik ve kültürel yayınlar, kongre ve sempozyum yayınları, ders kitapları, ders notları, yardımcı ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim araçlarının yayınlanmasını düzenler. Bu kapsamda üniversitemiz ile bağlı birimlerce yapılacak (ders aracı olarak kullanılan kitaplar, ders notları ve yardımcı ders kitapları ile ilgili) yayınlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan 03.02.1984 tarihli Üniversiteler Yayın Yönetmeliğine tabidir. Yayımlanacak eserlerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Eserler, yazarların eserlerinin bu yönetmeliğin koşullarına uygun olarak basılmasını kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları ile birlikte Rektörlük, Dekanlık, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüklerine teslim edilir. Öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarının tek başlarına hazırladıkları eserler çalıştıkları bölümün görüşü ile birlikte sunulur. Üniversiteler yayınladıkları her türlü yayından; Yükseköğretim Kurulu'na 2 adet, birimin bağlı olduğu üniversite kütüphanesine 5 adet, tüm üniversitelerdeki konu ile ilgili öğretim elemanlarına birer adet, Türkiye içinde aynı konuda öğretim yapan kuruluş kitaplıklarına ikişer adet, Atatürkçü düşünce ve Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri ile ilgili yayınlardan üniversite yönetim kurullarınca karar verilen kişi ve kuruluşlara birer adet, aynı konuda öğretim yapan Türk Cumhuriyetlerindeki yükseköğretim kuruluşlarının kütüphanelerine birer adet, verirler.

Ekleme Tarihi: 16/08/2022 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 19/01/2023 - 14:39