Ana içeriğe atla

Çevre ve Enerji Yönetimi Ofisi

yen

af

Atıkların çevreye, insan ve hayvan sağlığına etkilerini yok etmek amacıyla atıkların belirli işlemlere tabi tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda 2 Nisan 2015 tarihinde Atık Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmış olup atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması, türüne göre ayrılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf sonrası izleme ve denetim faaliyetlerinin yapılması gibi amaçlar ve işleyiş açık bir şekilde belirtilmiş ve belirlenmiştir. .

Önemi günden güne artmakta olan çevre ve atık yönetiminin faydaları:

  • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerinin azaltılması veya tamamıyla ortadan kaldırılması
  • Çevre performansın artırılmasının ve enerji tasarrufunun sağlanması
  • İsrafın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılmasının sağlanması
  • Verimliliğin artması
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması
  • Üniversite ve bağlı kuruluşların bünyesinde çalışanların, öğrencilerin tüketiciler olarak duyarlılığının artırılması
  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması
  • Ülke ekonomisine katkı
  • Enerji verimliliğinin sağlanması
Ekleme Tarihi: 16/08/2022 - 10:47Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2024 - 17:45