Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bireylerin ve toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi temel amacına yönelik olarak, sağlık sistemi ile ilgili mevcut ve olası sorun alanlarının belirlenmesine, değerlendirilmesine ve disiplinler arası ekip çalışması yaparak etkili ve verimli şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesine liderlik eden, etik değerlere bağlı ve inovatif hedeflere odaklı sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY1159000 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 4
SAY1111800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
SAY1122020 İŞLETME MATEMATİĞİ Türkçe 3 4
SAY1162000 TEMEL HUKUK Türkçe 2 3
SAY1182350 MİKROEKONOMİ Türkçe 3 5
SAY1117500 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
SAY1160000 SİYASET BİLİMİ Türkçe 2 3
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY1261000 GENEL MUHASEBE Türkçe 2 3
SAY1211900 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II Türkçe 2 2
SAY1282370 MAKROEKONOMİ Türkçe 3 5
SAY1217000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
SAY1216000 TIBBİ İLKYARDIM Türkçe 2 2
SAY1257000 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2 3
SAY1256500 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2 3
SAY1222070 BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER Türkçe 2 3
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY2125720 SAĞLIK EKONOMİSİ Türkçe 3 5
SAY2155200 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 2 3
SAY2165000 SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER Türkçe 2 3
SAY2117600 HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SAY2190300 İNGİLİZCE III İngilizce 3 4
SAY2118100 İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON Türkçe 2 4
SAY2113452 HALK SAĞLIĞI Türkçe 3 4
SAY2113708 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SAY2155300 TIBBİ DOKÜMANTASYON Türkçe 2 3
SAY2125740 HASTANE YÖNETİMİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY2255100 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 4
SAY2290400 İNGİLİZCE IV İngilizce 3 4
SAY2215000 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Türkçe 2 2
SAY2254090 İDARE HUKUKU Türkçe 2 3
SAY2219500 SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Türkçe 2 3
SAY2225750 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2 4
SAY2213453 SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK TEKNİKLER Türkçe 3 5
SAY2239790 SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 2 3
SAY2236720 SAĞLIK TURİZMİ Türkçe 2 3
SAY2282390 DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK Türkçe 2 3
SAY2225770 SAĞLIK SİGORTASI Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY3125850 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 5
SAY3125810 MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 4
SAY3118400 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
SAY3118500 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 4
SAY3190500 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
SAY3125780 EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SAY3118700 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SAY3125790 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 2 3
SAY3154150 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY3218900 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ Türkçe 3 5
SAY3225820 MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 4
SAY3225860 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 3
SAY3290800 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
SAY3219100 SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ Türkçe 3 6
SAY3213397 SAĞLIK HUKUKU Türkçe 2 2
SAY3225890 SAĞLIKTA VERİMLİLİK Türkçe 2 3
SAY3254160 İŞLETME HUKUKU Türkçe 2 3
SAY3225870 HASTA GÜVENLİĞİ Türkçe 2 3
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY4125830 MESLEKİ UYGULAMA III Türkçe 14
SAY4125910 SAĞLIK BİLİŞİMİ Türkçe 3 6
SAY4119330 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 6
SAY4125930 HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ Türkçe 2 4
SAY4154170 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
SAY4154180 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SAY4225940 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 6
SAY4225840 MESLEKİ UYGULAMA IV Türkçe 14
SAY4261700 SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASI Türkçe 3 6
SAY4225960 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 2 4
SAY4254190 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 2 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Yeter DEMİR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER 22332523454244332
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 33152134534151244
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK 25234445455333455
EPİDEMİYOLOJİ 32250543040043024
EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ 44452223334222344
GENEL MUHASEBE 23004543043000443
HALK SAĞLIĞI 33433434334333334
HALKLA İLİŞKİLER 23334233432423233
HASTA GÜVENLİĞİ 44353135033130344
HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 34434334434334344
HASTANE YÖNETİMİ 54533455343040435
HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 34333534255245454
İDARE HUKUKU 12203023200000005
İNGİLİZCE III 03000200013542013
İNGİLİZCE IV 03000200013542013
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 45525344534232554
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 43422030001000023
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 13445323323232533
İŞLETME HUKUKU 34102230210000005
İŞLETME MATEMATİĞİ 12123432332131323
İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON 33344343334343544
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ 45354553343231235
MAKROEKONOMİ 12223341233213234
MESLEKİ İNGİLİZCE I 00000300033550000
MESLEKİ İNGİLİZCE II 02000200003530000
MESLEKİ UYGULAMA I 54545335544343455
MESLEKİ UYGULAMA II 34344343433333444
MESLEKİ UYGULAMA III 43343443443344334
MESLEKİ UYGULAMA IV 33444333343433334
MİKROEKONOMİ 34023332043032303
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ 55443355544222455
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 33444433434334443
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 55155535350025025
SAĞLIK BİLİŞİMİ 34434034444345034
SAĞLIK EKONOMİSİ 34333443443333434
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI 14234222213121222
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 45544455434350334
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 34443423234332344
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ 55443455344040354
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ 34335443334334334
SAĞLIK İÇİN SOSYAL BİLİMLER 23232323223323223
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 43343433443343434
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ 23334423343242144
SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ 45444343344353434
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASI 55454454455241454
SAĞLIK SİGORTASI 33445333333344333
SAĞLIK TURİZMİ 35053430035540055
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 33434434334323433
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 30240224334050045
SAĞLIKTA VERİMLİLİK 33434434334323433
SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ 44303533232000320
SİYASET BİLİMİ 30020120223030032
STRATEJİK YÖNETİM 45445454554232445
SUNUM TEKNİKLERİ 11102201235544251
TEMEL HUKUK 20340000044040005
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİ 22432322343253223
TIBBİ DOKÜMANTASYON 33222234033040234
TIBBİ İLKYARDIM 02130023033030035
TIBBİ TERMİNOLOJİ 22432322343253223
YÖNETİM MUHASEBESİ 23334343333343444
İlişkili ders sayısı / 60/65166194163179175181175172153190194128189122145180217
İlişki ağırlığı33333333333232333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu