Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUKSAY2239790Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin sağlık sektöründe etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründeki geçmişi ve temel kavramlar,Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründe önemi

,Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-I,Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-II
,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-I,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-II
,Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-I,Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
,Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-I
,Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-I
,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-II
,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etik ve sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları açıklar.13, 14, 16, 37, 9A, E
2. Etik ve sosyal sorumluluğun önemini özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
3. Etik ve sosyal sorumluluğu etkileyen faktörleri açıklar. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
4. Etik ve sosyal sorumluluğun yasal yönlerini değerlendirir. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
5. Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir sağlık kuruluşunun nasıl oluşturulacağını özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründeki geçmişi ve temel kavramlarLiteratür Tarama
2Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründe önemi

Literatür Tarama
3Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-ILiteratür Tarama
4Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-II
Literatür Tarama
5Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-ILiteratür Tarama-Vaka Analizi
6Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
7Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-ILiteratür Tarama
8Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
9Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-I
Literatür Tarama-Vaka Analizi
10Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
11Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-I
Literatür Tarama-Vaka Analizi
12Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
13Vaka çalışmasıÖrnek Vakaların İncelenerek Değerlendirilmesi
14Vaka çalışmasıÖrnek vaka incelemeleri
Kaynak
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983). “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983). “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)3- Çobanoğlu, N. (2007). “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011). Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir, A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 6- D B Resnik, Responsibility for health: personal, social, and environmental, J Med Ethics. 2007 Aug; 33(8): 444–445. doi: 10.1136/jme.2006.017574 7- Zynia L. Rionda, What is Corporate Social Responsibity?, 2002 8- UNESCO, Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND HEALTH, 2010
Öğretim üyesine ait ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme717
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11111
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(77/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUKSAY2239790Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin sağlık sektöründe etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründeki geçmişi ve temel kavramlar,Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründe önemi

,Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-I,Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-II
,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-I,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-II
,Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-I,Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
,Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-I
,Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-I
,Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-II
,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Etik ve sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları açıklar.13, 14, 16, 37, 9A, E
2. Etik ve sosyal sorumluluğun önemini özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
3. Etik ve sosyal sorumluluğu etkileyen faktörleri açıklar. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
4. Etik ve sosyal sorumluluğun yasal yönlerini değerlendirir. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
5. Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir sağlık kuruluşunun nasıl oluşturulacağını özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründeki geçmişi ve temel kavramlarLiteratür Tarama
2Etik ve sosyal sorumluluğun sağlık sektöründe önemi

Literatür Tarama
3Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-ILiteratür Tarama
4Sağlık sektöründe etik boyutları ve ilkeleri-II
Literatür Tarama
5Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-ILiteratür Tarama-Vaka Analizi
6Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun belirleyicileri-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
7Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-ILiteratür Tarama
8Sağlık hizmeti sunucularının etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
9Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-I
Literatür Tarama-Vaka Analizi
10Sağlık sistemi penceresinden etik ve sosyal sorumluluk kararları-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
11Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-I
Literatür Tarama-Vaka Analizi
12Sağlık sektöründe sosyal sorumluluğun etkisini değerlendirme-II
Literatür Tarama-Vaka Analizi
13Vaka çalışmasıÖrnek Vakaların İncelenerek Değerlendirilmesi
14Vaka çalışmasıÖrnek vaka incelemeleri
Kaynak
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983). “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983). “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)3- Çobanoğlu, N. (2007). “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011). Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir, A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 6- D B Resnik, Responsibility for health: personal, social, and environmental, J Med Ethics. 2007 Aug; 33(8): 444–445. doi: 10.1136/jme.2006.017574 7- Zynia L. Rionda, What is Corporate Social Responsibity?, 2002 8- UNESCO, Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND HEALTH, 2010
Öğretim üyesine ait ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19