Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANE YÖNETİMİSAY2125740Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin, hastane yönetiminde hem teorik hem de fiili uygulamalara ilişkin temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Sağlık Kavramı, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramı, Sağlık Hizmetlerini Özellikleri, Sınıflandırılması ,Hastanelerin Tarihçesi, Tanımı, Hastane Sistemi, Sınıflandırılması, ,Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik, Etkililik, Türkiye’de Hastanelerin Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması, Özel Hastane, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri Organizasyon Yapıları,,Hastane Yönetimi Ve Hastane Yöneticisi Kavramları, Hastane Yöneticisinin Sorumlulukları, Sorun Alanları, Görevleri, Rolleri, Hastane Yönetim Kademeleri.,Hastane Kuruluş Çalışmaları: Kuruluş Çalışmaları İle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Kuruluşlarında Fizibilite Araştırmaları,Hastane Kuruluş Çalışmaları: Büyüklük Ve Kapasite Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi, En Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Hastane Yapı Tipleri, Teknik, Mali, Yasal Analiz,Hastanelerde Tıbbi Hizmetler (Poliklinik Hizmetleri Yönetimi, Klinik Hizmetleri Yönetimi),Hastanelerde Tıbbi Destek Yönetimi ,Hastanelerde Genel Destek Hizmetleri Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı,Hastanelerde Ekip Çalışması,Hastanelerde Lojistik Yönetimi ,Hastanelerde Stratejik Yönetim,Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Hastanelerde Kriz, Risk ve Çatışma Yönetimi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hastanede sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık ve sağlık hizmetini tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
4. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırmasını açıklar.10, 16, 9A, E
5. Sağlık kurumlarını tanımlar ve özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
6. Hastaneyi tanımlar ve hastane sınıflandırma ölçütlerini açıklayabilir.10, 16, 9A, E
7. Hastane hizmetlerini ve hizmet birimlerine ilişkin kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
8. Hastane yönetiminde temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
9. Hastane yönetiminde temel kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
10. Hastane yönetiminde ekonomiklik, verimlilik, etkililik kavramlarını ve değerlendirmesi ile ilgili ölçütleri açıklar ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hesaplamaları yapar. 10, 16, 9A, E
11. Hastane yönetiminde önemli değerlendirme ölçütleri arasında yer alan ölüm hızları ve enfeksiyon hızları gibi ölçütleri açıklar ve gerekli hesaplamaları yapar.10, 16, 9A, E
12. Hastane organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
13. Hastane organizasyonu ve şemasını açıklar.10, 16, 9A, E
14. Hastane yönetimi ve fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 9A, E
15. Hastane insan kaynakları yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
16. Hastane kuruluş yeri seçimi ve üretim yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
17. Hastane yönetiminde stratejik yönetim ve çağdaş yönetim konularını açıklar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Sağlık Kavramı, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramı, Sağlık Hizmetlerini Özellikleri, Sınıflandırılması Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
2Hastanelerin Tarihçesi, Tanımı, Hastane Sistemi, Sınıflandırılması, Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
3Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik, Etkililik, Türkiye’de Hastanelerin Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması, Özel Hastane, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri Organizasyon Yapıları,Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
4Hastane Yönetimi Ve Hastane Yöneticisi Kavramları, Hastane Yöneticisinin Sorumlulukları, Sorun Alanları, Görevleri, Rolleri, Hastane Yönetim Kademeleri.Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
5Hastane Kuruluş Çalışmaları: Kuruluş Çalışmaları İle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Kuruluşlarında Fizibilite AraştırmalarıKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
6Hastane Kuruluş Çalışmaları: Büyüklük Ve Kapasite Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi, En Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Hastane Yapı Tipleri, Teknik, Mali, Yasal AnalizKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
7Hastanelerde Tıbbi Hizmetler (Poliklinik Hizmetleri Yönetimi, Klinik Hizmetleri Yönetimi)Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
8Hastanelerde Tıbbi Destek Yönetimi Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
9Hastanelerde Genel Destek Hizmetleri Yönetimi ve Dış Kaynak KullanımıKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
10Hastanelerde Ekip ÇalışmasıKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
11Hastanelerde Lojistik Yönetimi Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
12Hastanelerde Stratejik YönetimKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
13Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Hastanelerde Kriz, Risk ve Çatışma YönetimiKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
14Genel DeğerlendirmeKonuyla ilgili kitaptaki bölümün ve ders notlarının okunması
Kaynak
Powerpoint Sunuları, Sağlık Bakanlığı websitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu websitesi ve diğer ilişkili websiteleri
1. AĞIRBAŞ, İ. (2016). Hastane Yönetimi ve Organizasyon. Siyasal Kitapevi 2. KAVUNCUBAŞI, Ş. and S. YILDIRIM (2015). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitapevi 3. Tengilimoğlu, D. ve diğ. (2011). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 4. Llewelyn-Davies, R. (1996). Hospital Planning and Administration. 5. Osborn, C. E. (2007). Basic Statistical Data Used in Acute Care Facilities. Basic Statistics for Health Information Management Technology. 6. Siddiqui, M. I. (2013). "Hospital Administration." 7. TOP, M. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Hastane Rolleri. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterler, (2009), Sağlık Bakanlığı; Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı. 9. Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023, (2011) Sağlık Bakanlığı. 10. ÇOBAN, H. (2009). Sağlık Ekonomisi Ve Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması 11. Tragakes, E. and M. Vienonen (1998). Key issues in rationing and priority setting for health care services, WHO.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)94
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(94/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANE YÖNETİMİSAY2125740Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin, hastane yönetiminde hem teorik hem de fiili uygulamalara ilişkin temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Sağlık Kavramı, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramı, Sağlık Hizmetlerini Özellikleri, Sınıflandırılması ,Hastanelerin Tarihçesi, Tanımı, Hastane Sistemi, Sınıflandırılması, ,Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik, Etkililik, Türkiye’de Hastanelerin Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması, Özel Hastane, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri Organizasyon Yapıları,,Hastane Yönetimi Ve Hastane Yöneticisi Kavramları, Hastane Yöneticisinin Sorumlulukları, Sorun Alanları, Görevleri, Rolleri, Hastane Yönetim Kademeleri.,Hastane Kuruluş Çalışmaları: Kuruluş Çalışmaları İle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Kuruluşlarında Fizibilite Araştırmaları,Hastane Kuruluş Çalışmaları: Büyüklük Ve Kapasite Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi, En Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Hastane Yapı Tipleri, Teknik, Mali, Yasal Analiz,Hastanelerde Tıbbi Hizmetler (Poliklinik Hizmetleri Yönetimi, Klinik Hizmetleri Yönetimi),Hastanelerde Tıbbi Destek Yönetimi ,Hastanelerde Genel Destek Hizmetleri Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı,Hastanelerde Ekip Çalışması,Hastanelerde Lojistik Yönetimi ,Hastanelerde Stratejik Yönetim,Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Hastanelerde Kriz, Risk ve Çatışma Yönetimi,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hastanede sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık ve sağlık hizmetini tanımlar.10, 16, 9A, E
3. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
4. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırmasını açıklar.10, 16, 9A, E
5. Sağlık kurumlarını tanımlar ve özelliklerini açıklar.10, 16, 9A, E
6. Hastaneyi tanımlar ve hastane sınıflandırma ölçütlerini açıklayabilir.10, 16, 9A, E
7. Hastane hizmetlerini ve hizmet birimlerine ilişkin kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
8. Hastane yönetiminde temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
9. Hastane yönetiminde temel kavramları açıklar.10, 16, 9A, E
10. Hastane yönetiminde ekonomiklik, verimlilik, etkililik kavramlarını ve değerlendirmesi ile ilgili ölçütleri açıklar ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hesaplamaları yapar. 10, 16, 9A, E
11. Hastane yönetiminde önemli değerlendirme ölçütleri arasında yer alan ölüm hızları ve enfeksiyon hızları gibi ölçütleri açıklar ve gerekli hesaplamaları yapar.10, 16, 9A, E
12. Hastane organizasyonu ve yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuları açıklar.10, 16, 9A, E
13. Hastane organizasyonu ve şemasını açıklar.10, 16, 9A, E
14. Hastane yönetimi ve fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 9A, E
15. Hastane insan kaynakları yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
16. Hastane kuruluş yeri seçimi ve üretim yönetimi konularını açıklar.10, 16, 9A, E
17. Hastane yönetiminde stratejik yönetim ve çağdaş yönetim konularını açıklar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Sağlık Kavramı, Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramı, Sağlık Hizmetlerini Özellikleri, Sınıflandırılması Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
2Hastanelerin Tarihçesi, Tanımı, Hastane Sistemi, Sınıflandırılması, Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
3Hastane Yönetiminde Temel Kavramlar: Ekonomiklik, Verimlilik, Etkililik, Türkiye’de Hastanelerin Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması, Özel Hastane, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri Organizasyon Yapıları,Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
4Hastane Yönetimi Ve Hastane Yöneticisi Kavramları, Hastane Yöneticisinin Sorumlulukları, Sorun Alanları, Görevleri, Rolleri, Hastane Yönetim Kademeleri.Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
5Hastane Kuruluş Çalışmaları: Kuruluş Çalışmaları İle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Kuruluşlarında Fizibilite AraştırmalarıKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
6Hastane Kuruluş Çalışmaları: Büyüklük Ve Kapasite Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi, En Uygun Kuruluş Yeri Seçimi, Hastane Yapı Tipleri, Teknik, Mali, Yasal AnalizKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
7Hastanelerde Tıbbi Hizmetler (Poliklinik Hizmetleri Yönetimi, Klinik Hizmetleri Yönetimi)Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
8Hastanelerde Tıbbi Destek Yönetimi Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
9Hastanelerde Genel Destek Hizmetleri Yönetimi ve Dış Kaynak KullanımıKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
10Hastanelerde Ekip ÇalışmasıKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
11Hastanelerde Lojistik Yönetimi Konuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
12Hastanelerde Stratejik YönetimKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
13Hastane Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Hastanelerde Kriz, Risk ve Çatışma YönetimiKonuyla ilgili kitaptaki bölümün okunması
14Genel DeğerlendirmeKonuyla ilgili kitaptaki bölümün ve ders notlarının okunması
Kaynak
Powerpoint Sunuları, Sağlık Bakanlığı websitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu websitesi ve diğer ilişkili websiteleri
1. AĞIRBAŞ, İ. (2016). Hastane Yönetimi ve Organizasyon. Siyasal Kitapevi 2. KAVUNCUBAŞI, Ş. and S. YILDIRIM (2015). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitapevi 3. Tengilimoğlu, D. ve diğ. (2011). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 4. Llewelyn-Davies, R. (1996). Hospital Planning and Administration. 5. Osborn, C. E. (2007). Basic Statistical Data Used in Acute Care Facilities. Basic Statistics for Health Information Management Technology. 6. Siddiqui, M. I. (2013). "Hospital Administration." 7. TOP, M. (2005). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri. 8. Hastane Rolleri. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterler, (2009), Sağlık Bakanlığı; Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı. 9. Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023, (2011) Sağlık Bakanlığı. 10. ÇOBAN, H. (2009). Sağlık Ekonomisi Ve Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması 11. Tragakes, E. and M. Vienonen (1998). Key issues in rationing and priority setting for health care services, WHO.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19