Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASISAY4261700Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emre YILMAZ
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıSağlık politikası kavramını, sürecini ve bu sürece dahil olan tarafların rol ve yetkilerini analitik bir çerçevede incelemektir. Küresel çapta sağlık politikalarını analiz edebilme ve planlama yapabilme için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı,Sağlık politikası kavramsal çerçeve
,Politika belirleme ve planlama teorileri,Politika belirleme ve Güç teorileri,Sağlık politikalarında yer alan aktörler,Sağlık politikalarında öncelik belirleme,Sağlık Politikalarında devletin rolü,Sağlık hizmetlerinde yarı piyasa,Global (Küresel) Sağlık Politikaları,Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Politikalarındaki Rolleri,Organizasyon Kontrol Düğmesi ve Desantralizasyon,Organizasyon kontrol düğmesi ve desantralizasyon,Türkiye'nin sağlık politikası tarihi,Dersle ilgili genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavramları tanımlar.16, 9A, E
1.2.Politika analiz üçgenini açıklar.16, 9A, E
1.3.Değişen sağlık sistemini yorumlar ve planları oluşturur.10, 16, 9A, E
2.1.Türkiye'deki sağlık politikalarının oluşturulma süreçlerini açıklar.10, 16, 9A, E
2.2.Cumhuriyet dönemi ve son dönem sağlık politikalarını karşılaştırır.10, 16, 9A, E
2.3.Sağlık politikalarının oluşturulmasında multidisipliner yaklaşımı yorumlar.10, 16, 9A, E
3.Global sağlık politikalarını değerlendirir.10, 16, 9A, E
1.1. Politika ve siyaset kavramları arasındaki ilişki ve farkları açıklar.9A, E
1.4 Sağlık politikasında rolü olan paydaşları ve rollerini tanımlar.10, 16, 9A
2. Türkiye'deki sağlık politikalarını dönemlerine göre değerlendirir.10, 16, 9A, E
4. Sağlık reformunda kullanılan kontrol düğmelerini açıklar.10, 16, 9A, E
4.1 Desantralizasyon türlerini açıklar.10, 16, 9A, E
4.2. Desantralizasyonun faydaları ve zararlarını değerlendirir.10, 16, 9A, E
5. Sağlık politikalarındaki güç teorilerini açıklar.10, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı
2Sağlık politikası kavramsal çerçeve
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Politika belirleme ve planlama teorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Politika belirleme ve Güç teorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Sağlık politikalarında yer alan aktörlerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Sağlık politikalarında öncelik belirlemeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Sağlık Politikalarında devletin rolüKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Sağlık hizmetlerinde yarı piyasaKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Global (Küresel) Sağlık PolitikalarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Politikalarındaki RolleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Organizasyon Kontrol Düğmesi ve DesantralizasyonKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Organizasyon kontrol düğmesi ve desantralizasyonKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Türkiye'nin sağlık politikası tarihiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Dersle ilgili genel değerlendirmeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders notları
-ABA, G, (2020), Sağlık Politikası ve Planlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN:978-605-7928-55-9, Genişletilmiş 2. Basım, ANKARA -Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy. McGraw-hill education (UK). -Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul -Reinke, W. A. (Ed.). (1988). Health planning for effective management. Oxford University Press on Demand. Raadschelders J.C.N., Gadot E. V., Kisner M., (2015), Global Dimensions of Public Administration and Governance,p:99. -Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy. McGraw-hill education (UK). -WHO, Policies, https://www.who.int/about/policies.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14040
Proje Sunumu / Seminer515
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASISAY4261700Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emre YILMAZ
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıSağlık politikası kavramını, sürecini ve bu sürece dahil olan tarafların rol ve yetkilerini analitik bir çerçevede incelemektir. Küresel çapta sağlık politikalarını analiz edebilme ve planlama yapabilme için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı,Sağlık politikası kavramsal çerçeve
,Politika belirleme ve planlama teorileri,Politika belirleme ve Güç teorileri,Sağlık politikalarında yer alan aktörler,Sağlık politikalarında öncelik belirleme,Sağlık Politikalarında devletin rolü,Sağlık hizmetlerinde yarı piyasa,Global (Küresel) Sağlık Politikaları,Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Politikalarındaki Rolleri,Organizasyon Kontrol Düğmesi ve Desantralizasyon,Organizasyon kontrol düğmesi ve desantralizasyon,Türkiye'nin sağlık politikası tarihi,Dersle ilgili genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavramları tanımlar.16, 9A, E
1.2.Politika analiz üçgenini açıklar.16, 9A, E
1.3.Değişen sağlık sistemini yorumlar ve planları oluşturur.10, 16, 9A, E
2.1.Türkiye'deki sağlık politikalarının oluşturulma süreçlerini açıklar.10, 16, 9A, E
2.2.Cumhuriyet dönemi ve son dönem sağlık politikalarını karşılaştırır.10, 16, 9A, E
2.3.Sağlık politikalarının oluşturulmasında multidisipliner yaklaşımı yorumlar.10, 16, 9A, E
3.Global sağlık politikalarını değerlendirir.10, 16, 9A, E
1.1. Politika ve siyaset kavramları arasındaki ilişki ve farkları açıklar.9A, E
1.4 Sağlık politikasında rolü olan paydaşları ve rollerini tanımlar.10, 16, 9A
2. Türkiye'deki sağlık politikalarını dönemlerine göre değerlendirir.10, 16, 9A, E
4. Sağlık reformunda kullanılan kontrol düğmelerini açıklar.10, 16, 9A, E
4.1 Desantralizasyon türlerini açıklar.10, 16, 9A, E
4.2. Desantralizasyonun faydaları ve zararlarını değerlendirir.10, 16, 9A, E
5. Sağlık politikalarındaki güç teorilerini açıklar.10, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı
2Sağlık politikası kavramsal çerçeve
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Politika belirleme ve planlama teorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Politika belirleme ve Güç teorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Sağlık politikalarında yer alan aktörlerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Sağlık politikalarında öncelik belirlemeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Sağlık Politikalarında devletin rolüKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Sağlık hizmetlerinde yarı piyasaKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Global (Küresel) Sağlık PolitikalarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Politikalarındaki RolleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Organizasyon Kontrol Düğmesi ve DesantralizasyonKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Organizasyon kontrol düğmesi ve desantralizasyonKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Türkiye'nin sağlık politikası tarihiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Dersle ilgili genel değerlendirmeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders notları
-ABA, G, (2020), Sağlık Politikası ve Planlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN:978-605-7928-55-9, Genişletilmiş 2. Basım, ANKARA -Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy. McGraw-hill education (UK). -Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul -Reinke, W. A. (Ed.). (1988). Health planning for effective management. Oxford University Press on Demand. Raadschelders J.C.N., Gadot E. V., Kisner M., (2015), Global Dimensions of Public Administration and Governance,p:99. -Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy. McGraw-hill education (UK). -WHO, Policies, https://www.who.int/about/policies.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19