Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİSAY1160000Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilere siyaset bilimi ile ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Siyaset biliminin temel kavramları,2. Siyasal Kuramlar,3. Siyasal İdeolojiler,4. Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,5. Demokratik Sistemler,6. Siyasi Partiler,7. Seçmen ve Seçimler,8. Menfaat Grupları ve STK'lar,9. Anayasal Sistem,10. Parlamentolar,11. Yürütme Erki ve Bürokrasiler,12. Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,13. Siyasal Kültür ve Kamuoyu,14. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Siyaset bilimi ile ilgili kavramları tartışır.10, 16, 9A
2. Siyaset kuramı, kavramı ve ideolojilerini değerlendirir.10, 16, 9A
3. Devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 9A
4. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar.10, 16, 9A
5. Devlet-toplum ilişkilerini açıklar.10, 16, 9A
6. Siyasal partileri ve devlet-toplum iletişim yapısını açıklar.10, 16, 9A
7. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tartışır.10, 16, 9A
8. Siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını açıklar.10, 16, 9A
9. Devletin anayasal sistemini tartışır.10, 16, 9A
10. Kamuoyu ve medyanın siyaset çıktıları üzerine etkilerini açıklar.10, 16, 9A
11. Sağlık hizmetlerinin kullanımında Türkiye ve dünya örneklerini irdeler.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Siyaset biliminin temel kavramlarıİlgili konuyla alakalı makale okumak
22. Siyasal Kuramlarİlgili konuyla alakalı makale okumak
33. Siyasal İdeolojilerİlgili konuyla alakalı makale okumak
44. Devletin Yapısı ve Rejim Türleriİlgili konuyla alakalı makale okumak
55. Demokratik Sistemlerİlgili konuyla alakalı makale okumak
66. Siyasi Partilerİlgili konuyla alakalı makale okumak
77. Seçmen ve Seçimlerİlgili konuyla alakalı makale okumak
88. Menfaat Grupları ve STK'larİlgili konuyla alakalı makale okumak
99. Anayasal Sistemİlgili konuyla alakalı makale okumak
1010. Parlamentolarİlgili konuyla alakalı makale okumak
1111. Yürütme Erki ve Bürokrasilerİlgili konuyla alakalı makale okumak
1212. Yargı Erki ve İhtilafların Çözümüİlgili konuyla alakalı makale okumak
1313. Siyasal Kültür ve Kamuoyuİlgili konuyla alakalı makale okumak
1414. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikalarıİlgili konuyla alakalı makale okumak
Kaynak
Ders Kitabı: Atilla Yayla, Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Temmuz 2015. Ders Notları, Slaytlar ve Konu İle İlgili Web Siteleri.
Kitap ve İlave Kaynaklar: 1-) Michael Roskin et al., Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Ekim 2013. 2-) Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİSAY1160000Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilere siyaset bilimi ile ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Siyaset biliminin temel kavramları,2. Siyasal Kuramlar,3. Siyasal İdeolojiler,4. Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,5. Demokratik Sistemler,6. Siyasi Partiler,7. Seçmen ve Seçimler,8. Menfaat Grupları ve STK'lar,9. Anayasal Sistem,10. Parlamentolar,11. Yürütme Erki ve Bürokrasiler,12. Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,13. Siyasal Kültür ve Kamuoyu,14. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Siyaset bilimi ile ilgili kavramları tartışır.10, 16, 9A
2. Siyaset kuramı, kavramı ve ideolojilerini değerlendirir.10, 16, 9A
3. Devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını açıklar.10, 16, 9A
4. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlar.10, 16, 9A
5. Devlet-toplum ilişkilerini açıklar.10, 16, 9A
6. Siyasal partileri ve devlet-toplum iletişim yapısını açıklar.10, 16, 9A
7. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tartışır.10, 16, 9A
8. Siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını açıklar.10, 16, 9A
9. Devletin anayasal sistemini tartışır.10, 16, 9A
10. Kamuoyu ve medyanın siyaset çıktıları üzerine etkilerini açıklar.10, 16, 9A
11. Sağlık hizmetlerinin kullanımında Türkiye ve dünya örneklerini irdeler.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Siyaset biliminin temel kavramlarıİlgili konuyla alakalı makale okumak
22. Siyasal Kuramlarİlgili konuyla alakalı makale okumak
33. Siyasal İdeolojilerİlgili konuyla alakalı makale okumak
44. Devletin Yapısı ve Rejim Türleriİlgili konuyla alakalı makale okumak
55. Demokratik Sistemlerİlgili konuyla alakalı makale okumak
66. Siyasi Partilerİlgili konuyla alakalı makale okumak
77. Seçmen ve Seçimlerİlgili konuyla alakalı makale okumak
88. Menfaat Grupları ve STK'larİlgili konuyla alakalı makale okumak
99. Anayasal Sistemİlgili konuyla alakalı makale okumak
1010. Parlamentolarİlgili konuyla alakalı makale okumak
1111. Yürütme Erki ve Bürokrasilerİlgili konuyla alakalı makale okumak
1212. Yargı Erki ve İhtilafların Çözümüİlgili konuyla alakalı makale okumak
1313. Siyasal Kültür ve Kamuoyuİlgili konuyla alakalı makale okumak
1414. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikalarıİlgili konuyla alakalı makale okumak
Kaynak
Ders Kitabı: Atilla Yayla, Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Temmuz 2015. Ders Notları, Slaytlar ve Konu İle İlgili Web Siteleri.
Kitap ve İlave Kaynaklar: 1-) Michael Roskin et al., Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Ekim 2013. 2-) Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19