Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALK SAĞLIĞISAY2113452Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıHalk sağlığı yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını tartışabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık ve temel sağlık hizmetleri kavramı,2. Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleri,3. Sağlıklı beslenme ve spor,4. Beslenme durumunun iyileştirilmesi,5. Üreme sağlığı/aile planlaması,6. Kadın sağlığı,7. Bulaşıcı hastalıklar,8. Sağlık örgütlenmesinde yönetim düzeyler; ulusal, bölgesel, mahalli düzey.,9. Sağlık örgütlenmesinde temel kritlerler; sosyal eşitlik, birinci basamak sağlık hizmetleri, sürekli hizmet, bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri, kademeli sevk sistemi,10. Çocuk sağlığı,11. Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıklar,12. Ruh sağlığı ve sosyal sağlık,13. Çevre ve iş sağlığı,14. Genel tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Halk sağlığı branşına ilişkin temel kavramları tartışır ve sağlık kavramını tanımlar.10, 16, 9A, E
2. Halk sağlığı branşının temel felsefesini ve ilkelerini açıklar.10, 16, 9A, E
3. Epidemiyoloji ve demografi kavramlarını tanımlar.10, 16, 9A, E
4. Topluluk için öncelikli / önemli sağlık sorunu kavramını tanımlar ve toplum temelli sağlık hizmeti sunarken göz önüne alınması gereken unsurları listeler. 16, 9A, E
5. Temel sağlık hizmeti kavramını, sağlık hizmet türlerini, sağlık hizmeti sunan kurumların amaçlarını açıklar.10, 16, 9A, E
6. Sağlık hizmetleri sunum ve yönetim modellerinin yapısını ve ilkelerini tanımlar.10, 16, 9A, E
7. Sağlıklı olmak ve sağlığı geliştirmek için gereken koşulları açıklar.10, 16, 9A, E
8. Besin piramidine göre her yaş grubuna özel sağlıklı beslenmeyi tanımlar.10, 16, 9A, E
9. Üreme sağlığı kavramını tanımlar ve aile planlaması yöntemlerini açıklar. 10, 16, 9A, E
10. Sigara, alkol, madde kullanımıyla mücadeleyi anlatır ve spor yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sıralar. 10, 16, 9A, E
11. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olma kavramlarını tanımlar.10, 16, 9A, E
12. Temel sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen ülke halk sağlığı programlarını yorumlar.10, 16, 9A, E
13. Beslenme durumunun iyileştirilmesine yönelik programları anlatır.10, 16, 9A, E
14. Kronik hastalıklarla mücadeleye ilişkin programları anlatır.10, 16, 9A, E
15. Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ilişkin programları tanımlar.10, 16, 9A, E
16. Toplumdaki özel grupların önemli/öncelikli sağlık sorunlarını halk sağlığı bakış açısıyla yorumlar.10, 16, 9A, E
17. Dünyada ve Türkiye'deki kadın ve üreme sağlığı sorunlarını tanımlar ve iyileştirilmesine yönelik programları anlatır.16, 9A, E
18. Dünyada ve Türkiye'deki çocuk ve genç sağlığı sorunlarını tanımlar ve iyileştirilmesine yönelik programları tanımlar.10, 16, 9A, E
19. Dünyada ve Türkiye'deki yaşlı sağlığı sorunlarını tanımlar ve yaşlı sağlığının iyileştirilmesine yönelik programları tanımlar.10, 16, 9A, E
20. Sağlık hizmetleri örgütlemede göz önüne alınması gereken ilkeleri sayar ve yönetim bakış açısından sevk sistemini sıralar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık ve temel sağlık hizmetleri kavramıders notlarının okunması
22. Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleriders notlarının okunması
33. Sağlıklı beslenme ve sporders notlarının okunması
44. Beslenme durumunun iyileştirilmesiders notlarının okunması
55. Üreme sağlığı/aile planlamasıders notlarının okunması
66. Kadın sağlığıders notlarının okunması
77. Bulaşıcı hastalıklarders notlarının okunması
88. Sağlık örgütlenmesinde yönetim düzeyler; ulusal, bölgesel, mahalli düzey.ders notlarının okunması
99. Sağlık örgütlenmesinde temel kritlerler; sosyal eşitlik, birinci basamak sağlık hizmetleri, sürekli hizmet, bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri, kademeli sevk sistemiders notlarının okunması
1010. Çocuk sağlığıders notlarının okunması
1111. Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıklarders notlarının okunması
1212. Ruh sağlığı ve sosyal sağlıkders notlarının okunması
1313. Çevre ve iş sağlığıders notlarının okunması
1414. Genel tekrar ve tartışmaders notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları derste öğrencilere verilecektir.
Sabahat Tezcan, Epidemiyoloji: Tıbbi Araştırmaların Yöntembilimi Çağatay Güler, Levent Akın; Halk Sağlığı Avrupa ve Dünya Sağlık Raporları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Planları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11414
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı2816
Genel Sınav ve Hazırlığı21428
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALK SAĞLIĞISAY2113452Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıHalk sağlığı yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını tartışabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık ve temel sağlık hizmetleri kavramı,2. Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleri,3. Sağlıklı beslenme ve spor,4. Beslenme durumunun iyileştirilmesi,5. Üreme sağlığı/aile planlaması,6. Kadın sağlığı,7. Bulaşıcı hastalıklar,8. Sağlık örgütlenmesinde yönetim düzeyler; ulusal, bölgesel, mahalli düzey.,9. Sağlık örgütlenmesinde temel kritlerler; sosyal eşitlik, birinci basamak sağlık hizmetleri, sürekli hizmet, bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri, kademeli sevk sistemi,10. Çocuk sağlığı,11. Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıklar,12. Ruh sağlığı ve sosyal sağlık,13. Çevre ve iş sağlığı,14. Genel tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Halk sağlığı branşına ilişkin temel kavramları tartışır ve sağlık kavramını tanımlar.10, 16, 9A, E
2. Halk sağlığı branşının temel felsefesini ve ilkelerini açıklar.10, 16, 9A, E
3. Epidemiyoloji ve demografi kavramlarını tanımlar.10, 16, 9A, E
4. Topluluk için öncelikli / önemli sağlık sorunu kavramını tanımlar ve toplum temelli sağlık hizmeti sunarken göz önüne alınması gereken unsurları listeler. 16, 9A, E
5. Temel sağlık hizmeti kavramını, sağlık hizmet türlerini, sağlık hizmeti sunan kurumların amaçlarını açıklar.10, 16, 9A, E
6. Sağlık hizmetleri sunum ve yönetim modellerinin yapısını ve ilkelerini tanımlar.10, 16, 9A, E
7. Sağlıklı olmak ve sağlığı geliştirmek için gereken koşulları açıklar.10, 16, 9A, E
8. Besin piramidine göre her yaş grubuna özel sağlıklı beslenmeyi tanımlar.10, 16, 9A, E
9. Üreme sağlığı kavramını tanımlar ve aile planlaması yöntemlerini açıklar. 10, 16, 9A, E
10. Sigara, alkol, madde kullanımıyla mücadeleyi anlatır ve spor yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sıralar. 10, 16, 9A, E
11. Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olma kavramlarını tanımlar.10, 16, 9A, E
12. Temel sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen ülke halk sağlığı programlarını yorumlar.10, 16, 9A, E
13. Beslenme durumunun iyileştirilmesine yönelik programları anlatır.10, 16, 9A, E
14. Kronik hastalıklarla mücadeleye ilişkin programları anlatır.10, 16, 9A, E
15. Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ilişkin programları tanımlar.10, 16, 9A, E
16. Toplumdaki özel grupların önemli/öncelikli sağlık sorunlarını halk sağlığı bakış açısıyla yorumlar.10, 16, 9A, E
17. Dünyada ve Türkiye'deki kadın ve üreme sağlığı sorunlarını tanımlar ve iyileştirilmesine yönelik programları anlatır.16, 9A, E
18. Dünyada ve Türkiye'deki çocuk ve genç sağlığı sorunlarını tanımlar ve iyileştirilmesine yönelik programları tanımlar.10, 16, 9A, E
19. Dünyada ve Türkiye'deki yaşlı sağlığı sorunlarını tanımlar ve yaşlı sağlığının iyileştirilmesine yönelik programları tanımlar.10, 16, 9A, E
20. Sağlık hizmetleri örgütlemede göz önüne alınması gereken ilkeleri sayar ve yönetim bakış açısından sevk sistemini sıralar.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık ve temel sağlık hizmetleri kavramıders notlarının okunması
22. Halk sağlığı branşının temel felsefesi, kapsamı ve ilkeleriders notlarının okunması
33. Sağlıklı beslenme ve sporders notlarının okunması
44. Beslenme durumunun iyileştirilmesiders notlarının okunması
55. Üreme sağlığı/aile planlamasıders notlarının okunması
66. Kadın sağlığıders notlarının okunması
77. Bulaşıcı hastalıklarders notlarının okunması
88. Sağlık örgütlenmesinde yönetim düzeyler; ulusal, bölgesel, mahalli düzey.ders notlarının okunması
99. Sağlık örgütlenmesinde temel kritlerler; sosyal eşitlik, birinci basamak sağlık hizmetleri, sürekli hizmet, bütünleştirilmiş sağlık hizmetleri, kademeli sevk sistemiders notlarının okunması
1010. Çocuk sağlığıders notlarının okunması
1111. Yaşlı sağlığı ve kronik hastalıklarders notlarının okunması
1212. Ruh sağlığı ve sosyal sağlıkders notlarının okunması
1313. Çevre ve iş sağlığıders notlarının okunması
1414. Genel tekrar ve tartışmaders notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları derste öğrencilere verilecektir.
Sabahat Tezcan, Epidemiyoloji: Tıbbi Araştırmaların Yöntembilimi Çağatay Güler, Levent Akın; Halk Sağlığı Avrupa ve Dünya Sağlık Raporları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Stratejik Planları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19