Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKUSAY3213397Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe NUHOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hukukunun temel kavramları ve sağlığın sosyal belirleyicilerinin sağlık politikalarına etkisi hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar,Sağlığın Sosyal Belirleyicileri,Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri,Türkiye’de Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi,Sağlıkta Dönüşüm Programı,Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi İle İlgili Mevzuat,Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar,Hasta Hakları ve Gelişimi,Tıp Hukuku ve Temel Kavramlar,Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler,Aydınlatılmış Onam, Hasta Özerkliği,Tıbbi Kayıtlar, Organ ve Doku Nakli,Klinik araştırma ve etik kurullar,Ebe-hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve ebelerin hukuki sorumlulukları, güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlar16, 9A
Sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili temel düzenlemelerini açıklar16, 9A
Dünya’da ve Türkiye’de sağlık sistemlerini özetler10, 14, 16, 9A
Türkiye’de Sağlık politikalarının tarihsel gelimini ve etkileyen faktörleri sıralar14, 16, 9A
Sağlıkta Dönüşüm Programını açıklar16, 9A
Sağlık hukuku ve ebelik uygulamaları arasındaki ilişkiyi açıklar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hukukunda Temel Kavramlarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
2Sağlığın Sosyal Belirleyicilerikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
3Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemlerikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
4Türkiye’de Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
5Sağlıkta Dönüşüm Programıkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
6Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi İle İlgili Mevzuatkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
7Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
8Hasta Hakları ve Gelişimikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
9Tıp Hukuku ve Temel Kavramlarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
10Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemelerkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
11Aydınlatılmış Onam, Hasta Özerkliğikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
12Tıbbi Kayıtlar, Organ ve Doku Naklikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
13Klinik araştırma ve etik kurullarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
14Ebe-hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve ebelerin hukuki sorumlulukları, güncel tartışmalarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
Kaynak
1) Esra ALAN/Alaaddin EGEMENOĞLU, Ceza Hukuku Temel Kavramlar, Seçkin Yayıncılık, 2023. 2) Hasan Tahsin Gökcan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, 2022. 3) Özge Yücel/Gürkan Sert, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, 2023. 4) Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku konularına ilişkin powerpoint sunumlar ve makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı177
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKUSAY3213397Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ayşe NUHOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Alaaddin EGEMENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hukukunun temel kavramları ve sağlığın sosyal belirleyicilerinin sağlık politikalarına etkisi hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar,Sağlığın Sosyal Belirleyicileri,Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri,Türkiye’de Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi,Sağlıkta Dönüşüm Programı,Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi İle İlgili Mevzuat,Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar,Hasta Hakları ve Gelişimi,Tıp Hukuku ve Temel Kavramlar,Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler,Aydınlatılmış Onam, Hasta Özerkliği,Tıbbi Kayıtlar, Organ ve Doku Nakli,Klinik araştırma ve etik kurullar,Ebe-hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve ebelerin hukuki sorumlulukları, güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlar16, 9A
Sağlığın sosyal belirleyicileri ile ilgili temel düzenlemelerini açıklar16, 9A
Dünya’da ve Türkiye’de sağlık sistemlerini özetler10, 14, 16, 9A
Türkiye’de Sağlık politikalarının tarihsel gelimini ve etkileyen faktörleri sıralar14, 16, 9A
Sağlıkta Dönüşüm Programını açıklar16, 9A
Sağlık hukuku ve ebelik uygulamaları arasındaki ilişkiyi açıklar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hukukunda Temel Kavramlarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
2Sağlığın Sosyal Belirleyicilerikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
3Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemlerikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
4Türkiye’de Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
5Sağlıkta Dönüşüm Programıkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
6Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi İle İlgili Mevzuatkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
7Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
8Hasta Hakları ve Gelişimikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
9Tıp Hukuku ve Temel Kavramlarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
10Sağlık Hukukuna İlişkin Hukuki Düzenlemelerkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
11Aydınlatılmış Onam, Hasta Özerkliğikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
12Tıbbi Kayıtlar, Organ ve Doku Naklikonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
13Klinik araştırma ve etik kurullarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
14Ebe-hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve ebelerin hukuki sorumlulukları, güncel tartışmalarkonu ile alakalı sağlık hukuku kaynaklarından ve sağlık hukuku ile ilgili mevzuattan okuma yapmak
Kaynak
1) Esra ALAN/Alaaddin EGEMENOĞLU, Ceza Hukuku Temel Kavramlar, Seçkin Yayıncılık, 2023. 2) Hasan Tahsin Gökcan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Seçkin Yayıncılık 4. Baskı, 2022. 3) Özge Yücel/Gürkan Sert, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, 2023. 4) Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku konularına ilişkin powerpoint sunumlar ve makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19