Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA IVSAY4225840Bahar Dönemi0+24614
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Projenin amacını belirlemek, problemin çerçevesini belirlemek,Sorun Tanılama Haritası geliştirmek,Tanı analizi tasarlamak, tanı analizi yapmak, yapılan tanı analizinin raporunu hazırlamak, raporu sunmak,Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi.,Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi,Sorunun çözümünün çerçevesini belirlemek,Çözüm konu haritasını geliştirmek,Çözüm analizi tasarlamak,Çözüm analizini gerçekleştirmek,Ürün/Hizmet Hipotezi, Müşteri ve Sorun Hipotezi, Dağıtım ve Fiyatlandorma Hipotezi, Talep Yaratma Hipotezi Geliştirmek,Pazar Türü Hipotezi, Rekabet Hipotezi Geliştirmek,Gayriresmi İlk Ziyaretler, “Problem” Sunumu, Müşteri Algısı, Pazar Bilgisi,İlk Gerçeklik Sağlaması, “Ürün” Sunumu, Ek Müşteri Ziyaretleri, İkinci Gerçeklik Sağlaması, İlk Danışma Kurulu,Sorunu Teyit Etmek, Ürünü Teyit Etmek, İş Modelini Teyit Etmek, Modeli Tekrarlama veya Bırakma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda;12, 13, 2F
1. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun genel olarak formal yapısını ve dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini açıklar.12, 13, 2F
2. Kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar.12, 13, 2F
3. Departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar.12, 13, 2F
4. Bu kuruluşun dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini yönetme stratejilerini açıklar.12, 13, 2F
5. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirİir.12, 13, 2F
6. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar.12, 13, 2F
7. Uygulama yapılan departmanların iş akış şemalarını çizer.12, 13, 2F
8. Uygulama yapılan departmanda görev alan çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını açıklar.12, 13, 2F
9. Uygulama yapılan departmanların performanslarının ölçülmesi ve sonuçların yorumlanması sürecine katılır.12, 13, 2F
10. Uygulama yapılan departmanların performanslarının iyileştirilmesi için çözüm önerileri geliştirme konusunda pratik yapar.12, 13, 2F
11. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.12, 13, 2F
12. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini izleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organiasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.12, 13, 2F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Projenin amacını belirlemek, problemin çerçevesini belirlemekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
2Sorun Tanılama Haritası geliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
3Tanı analizi tasarlamak, tanı analizi yapmak, yapılan tanı analizinin raporunu hazırlamak, raporu sunmakProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
4Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi.Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
5Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesiProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
6Sorunun çözümünün çerçevesini belirlemekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
7Çözüm konu haritasını geliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
8Çözüm analizi tasarlamakProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
9Çözüm analizini gerçekleştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
10Ürün/Hizmet Hipotezi, Müşteri ve Sorun Hipotezi, Dağıtım ve Fiyatlandorma Hipotezi, Talep Yaratma Hipotezi GeliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
11Pazar Türü Hipotezi, Rekabet Hipotezi GeliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
12Gayriresmi İlk Ziyaretler, “Problem” Sunumu, Müşteri Algısı, Pazar BilgisiProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
13İlk Gerçeklik Sağlaması, “Ürün” Sunumu, Ek Müşteri Ziyaretleri, İkinci Gerçeklik Sağlaması, İlk Danışma KuruluProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
14Sorunu Teyit Etmek, Ürünü Teyit Etmek, İş Modelini Teyit Etmek, Modeli Tekrarlama veya BırakmaProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
Kaynak
Öğretim üyeleri ve uygulama yapılan sağlık kuruluşu tarafından sağlanan materyaller
Uygulama yapılan kuruluşlarla ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar, web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati1424336
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler22448
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)432
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(432/30)14
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA IVSAY4225840Bahar Dönemi0+24614
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Perşembe 08:00-08:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Cuma 08:00-08:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Projenin amacını belirlemek, problemin çerçevesini belirlemek,Sorun Tanılama Haritası geliştirmek,Tanı analizi tasarlamak, tanı analizi yapmak, yapılan tanı analizinin raporunu hazırlamak, raporu sunmak,Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi.,Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi,Sorunun çözümünün çerçevesini belirlemek,Çözüm konu haritasını geliştirmek,Çözüm analizi tasarlamak,Çözüm analizini gerçekleştirmek,Ürün/Hizmet Hipotezi, Müşteri ve Sorun Hipotezi, Dağıtım ve Fiyatlandorma Hipotezi, Talep Yaratma Hipotezi Geliştirmek,Pazar Türü Hipotezi, Rekabet Hipotezi Geliştirmek,Gayriresmi İlk Ziyaretler, “Problem” Sunumu, Müşteri Algısı, Pazar Bilgisi,İlk Gerçeklik Sağlaması, “Ürün” Sunumu, Ek Müşteri Ziyaretleri, İkinci Gerçeklik Sağlaması, İlk Danışma Kurulu,Sorunu Teyit Etmek, Ürünü Teyit Etmek, İş Modelini Teyit Etmek, Modeli Tekrarlama veya Bırakma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda;12, 13, 2F
1. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun genel olarak formal yapısını ve dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini açıklar.12, 13, 2F
2. Kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar.12, 13, 2F
3. Departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar.12, 13, 2F
4. Bu kuruluşun dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini yönetme stratejilerini açıklar.12, 13, 2F
5. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirİir.12, 13, 2F
6. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar.12, 13, 2F
7. Uygulama yapılan departmanların iş akış şemalarını çizer.12, 13, 2F
8. Uygulama yapılan departmanda görev alan çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını açıklar.12, 13, 2F
9. Uygulama yapılan departmanların performanslarının ölçülmesi ve sonuçların yorumlanması sürecine katılır.12, 13, 2F
10. Uygulama yapılan departmanların performanslarının iyileştirilmesi için çözüm önerileri geliştirme konusunda pratik yapar.12, 13, 2F
11. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.12, 13, 2F
12. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini izleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organiasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.12, 13, 2F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Projenin amacını belirlemek, problemin çerçevesini belirlemekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
2Sorun Tanılama Haritası geliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
3Tanı analizi tasarlamak, tanı analizi yapmak, yapılan tanı analizinin raporunu hazırlamak, raporu sunmakProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
4Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi.Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
5Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesiProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
6Sorunun çözümünün çerçevesini belirlemekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
7Çözüm konu haritasını geliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
8Çözüm analizi tasarlamakProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
9Çözüm analizini gerçekleştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
10Ürün/Hizmet Hipotezi, Müşteri ve Sorun Hipotezi, Dağıtım ve Fiyatlandorma Hipotezi, Talep Yaratma Hipotezi GeliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
11Pazar Türü Hipotezi, Rekabet Hipotezi GeliştirmekProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
12Gayriresmi İlk Ziyaretler, “Problem” Sunumu, Müşteri Algısı, Pazar BilgisiProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
13İlk Gerçeklik Sağlaması, “Ürün” Sunumu, Ek Müşteri Ziyaretleri, İkinci Gerçeklik Sağlaması, İlk Danışma KuruluProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
14Sorunu Teyit Etmek, Ürünü Teyit Etmek, İş Modelini Teyit Etmek, Modeli Tekrarlama veya BırakmaProje konusu ile ilgili araştırma yapmak
Kaynak
Öğretim üyeleri ve uygulama yapılan sağlık kuruluşu tarafından sağlanan materyaller
Uygulama yapılan kuruluşlarla ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar, web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19