Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİSAY1182350Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nihal KALAYCI OFLAZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin Amacıİktisadın temel kavramlarını, piyasaları, kamusal malları ve dışsallıkları açıklamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1.İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları,2.Tercih ve Fayda,3.Arz ve Talep,4.Esneklikler,5.Arz ve Talep Uygulamaları I,6. Arz ve Talep Uygulamaları II,7.Üretim ve Maliyetler I,8.Üretim ve Maliyetler II,9.Tam Rekabet Piyasaları,10. Eksik Rekabet Piyasaları I,11. Eksik Rekabet Piyasaları II,12.Faktör Piyasaları,13.Kamusal Mallar ve Dışsallıklar I,14. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Temel iktisadi kavramları kamusal mallar ve dışsallık konularını değerlendirir.10, 16, 9A
2. Tercih, fayda, esneklik kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
3. Üretim fonksiyonunu açıklar.10, 16, 9A
4. Faktör piyasalarını tanımlar.10, 16, 9A
6. Dışsallıkların piyasa fiyatlarına etkisini özetler.10, 16, 9A
8. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.10, 16, 9A
12. Arz ve talebi açıklar.10, 16, 9A
15. Üretim fonksiyonunu sorgular.10, 16, 9A
5. Kamusal Mallarda fiyat oluşumunu analiz eder.10, 16, 9A
7. Piyasaları değerlendirir.10, 16, 9A
9. Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarını karşılaştırır.10, 16, 9A
10. Piyasa türlerini tanımlar.10, 16, 9A
11. Arz ve talebin uygulama alanlarını değerlendirebilecektir.10, 16, 9A
13. Arz talep uygulamalarını değerlendirir.10, 16, 9A
14. Üretim maliyetlerini hesaplar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.İktisadın Tanımı ve Temel KavramlarıKonunun ders kitabından okunması
22.Tercih ve FaydaKonunun ders kitabından okunması
33.Arz ve TalepKonunun ders kitabından okunması
44.EsnekliklerKonunun ders kitabından okunması
55.Arz ve Talep Uygulamaları IKonunun ders kitabından okunması
66. Arz ve Talep Uygulamaları IIKonunun ders kitabından okunması
77.Üretim ve Maliyetler IKonunun ders kitabından okunması
88.Üretim ve Maliyetler IIKonunun ders kitabından okunması
99.Tam Rekabet PiyasalarıKonunun ders kitabından okunması
1010. Eksik Rekabet Piyasaları IKonunun ders kitabından okunması
1111. Eksik Rekabet Piyasaları IIKonunun ders kitabından okunması
1212.Faktör PiyasalarıKonunun ders kitabından okunması
1313.Kamusal Mallar ve Dışsallıklar IKonunun ders kitabından okunması
1414. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar IIKonunun ders kitabından okunması
Kaynak
Nadir Eroğlu, Mikro Ekonomi Ders Notları
Erdal Ünsal, Mikro Ekonomi. Orhan Türkay, İktisada Giriş.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİSAY1182350Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nihal KALAYCI OFLAZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin Amacıİktisadın temel kavramlarını, piyasaları, kamusal malları ve dışsallıkları açıklamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1.İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları,2.Tercih ve Fayda,3.Arz ve Talep,4.Esneklikler,5.Arz ve Talep Uygulamaları I,6. Arz ve Talep Uygulamaları II,7.Üretim ve Maliyetler I,8.Üretim ve Maliyetler II,9.Tam Rekabet Piyasaları,10. Eksik Rekabet Piyasaları I,11. Eksik Rekabet Piyasaları II,12.Faktör Piyasaları,13.Kamusal Mallar ve Dışsallıklar I,14. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Temel iktisadi kavramları kamusal mallar ve dışsallık konularını değerlendirir.10, 16, 9A
2. Tercih, fayda, esneklik kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
3. Üretim fonksiyonunu açıklar.10, 16, 9A
4. Faktör piyasalarını tanımlar.10, 16, 9A
6. Dışsallıkların piyasa fiyatlarına etkisini özetler.10, 16, 9A
8. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.10, 16, 9A
12. Arz ve talebi açıklar.10, 16, 9A
15. Üretim fonksiyonunu sorgular.10, 16, 9A
5. Kamusal Mallarda fiyat oluşumunu analiz eder.10, 16, 9A
7. Piyasaları değerlendirir.10, 16, 9A
9. Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarını karşılaştırır.10, 16, 9A
10. Piyasa türlerini tanımlar.10, 16, 9A
11. Arz ve talebin uygulama alanlarını değerlendirebilecektir.10, 16, 9A
13. Arz talep uygulamalarını değerlendirir.10, 16, 9A
14. Üretim maliyetlerini hesaplar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.İktisadın Tanımı ve Temel KavramlarıKonunun ders kitabından okunması
22.Tercih ve FaydaKonunun ders kitabından okunması
33.Arz ve TalepKonunun ders kitabından okunması
44.EsnekliklerKonunun ders kitabından okunması
55.Arz ve Talep Uygulamaları IKonunun ders kitabından okunması
66. Arz ve Talep Uygulamaları IIKonunun ders kitabından okunması
77.Üretim ve Maliyetler IKonunun ders kitabından okunması
88.Üretim ve Maliyetler IIKonunun ders kitabından okunması
99.Tam Rekabet PiyasalarıKonunun ders kitabından okunması
1010. Eksik Rekabet Piyasaları IKonunun ders kitabından okunması
1111. Eksik Rekabet Piyasaları IIKonunun ders kitabından okunması
1212.Faktör PiyasalarıKonunun ders kitabından okunması
1313.Kamusal Mallar ve Dışsallıklar IKonunun ders kitabından okunması
1414. Kamusal Mallar ve Dışsallıklar IIKonunun ders kitabından okunması
Kaynak
Nadir Eroğlu, Mikro Ekonomi Ders Notları
Erdal Ünsal, Mikro Ekonomi. Orhan Türkay, İktisada Giriş.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19