Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİSAY1257000Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlıkla ilgili temel tıbbi tanımların ve kavramların öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri,2. Sağlığın Tanımı ve Belirleyicileri,3. Temel sağlık hizmetleri kavramı ve gelişimi,4. Üreme sağlığı,5. Kadın ve Anne sağlığı,6. Bebek ve çocuk sağlığı,7. Yaşlılık, yaşlanmayla ilgili tanım, kavram ve teoriler,8. Yaşlanmanın etkileri 1,9. Yaşlanmanın etkileri 2,10. Beslenme,11. Fiziksel aktivite ve egzersiz,12. Hijyen ve sanitasyon 1,13. Hijyen ve sanitasyon 2,14. Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tanımlar.16, 9A
2. Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar.16, 9A
3. Sağlığın belirleyicilerini değerlendirir.16, 9A
4. Sağlığın geliştirilmesi yaklaşımını tanımlar.16, 9A
5. Sağlık programlarını tartışır.16, 9A
6. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar.16, 9A
7. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder.16, 9A
8. Tıbbi terimleri oluşturan öğeleri tanır ve alanı ile ilgili tıbbi terimleri oluşturur.16, 9A
9. Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ayırt eder.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileriders notlarının okunması
22. Sağlığın Tanımı ve Belirleyicileriders notlarının okunması
33. Temel sağlık hizmetleri kavramı ve gelişimiders notlarının okunması
44. Üreme sağlığıders notlarının okunması
55. Kadın ve Anne sağlığıders notlarının okunması
66. Bebek ve çocuk sağlığıders notlarının okunması
77. Yaşlılık, yaşlanmayla ilgili tanım, kavram ve teorilerders notlarının okunması
88. Yaşlanmanın etkileri 1ders notlarının okunması
99. Yaşlanmanın etkileri 2ders notlarının okunması
1010. Beslenmeders notlarının okunması
1111. Fiziksel aktivite ve egzersizders notlarının okunması
1212. Hijyen ve sanitasyon 1ders notlarının okunması
1313. Hijyen ve sanitasyon 2ders notlarının okunması
1414. Genel değerlendirmeDers notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Tıp terimleri sözlükleri
Barbara A. Gylys, Mary Ellen Wedding, Medical Terminology Systems A Body Systems Approach 2009 Didem ARSLANTAŞ ve diğerleri, TIBBİ TERMİNOLOJİ, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme818
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13434
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE TIBBİ TERMİNOLOJİSAY1257000Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlıkla ilgili temel tıbbi tanımların ve kavramların öğrenilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri,2. Sağlığın Tanımı ve Belirleyicileri,3. Temel sağlık hizmetleri kavramı ve gelişimi,4. Üreme sağlığı,5. Kadın ve Anne sağlığı,6. Bebek ve çocuk sağlığı,7. Yaşlılık, yaşlanmayla ilgili tanım, kavram ve teoriler,8. Yaşlanmanın etkileri 1,9. Yaşlanmanın etkileri 2,10. Beslenme,11. Fiziksel aktivite ve egzersiz,12. Hijyen ve sanitasyon 1,13. Hijyen ve sanitasyon 2,14. Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tanımlar.16, 9A
2. Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar.16, 9A
3. Sağlığın belirleyicilerini değerlendirir.16, 9A
4. Sağlığın geliştirilmesi yaklaşımını tanımlar.16, 9A
5. Sağlık programlarını tartışır.16, 9A
6. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar.16, 9A
7. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder.16, 9A
8. Tıbbi terimleri oluşturan öğeleri tanır ve alanı ile ilgili tıbbi terimleri oluşturur.16, 9A
9. Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ayırt eder.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileriders notlarının okunması
22. Sağlığın Tanımı ve Belirleyicileriders notlarının okunması
33. Temel sağlık hizmetleri kavramı ve gelişimiders notlarının okunması
44. Üreme sağlığıders notlarının okunması
55. Kadın ve Anne sağlığıders notlarının okunması
66. Bebek ve çocuk sağlığıders notlarının okunması
77. Yaşlılık, yaşlanmayla ilgili tanım, kavram ve teorilerders notlarının okunması
88. Yaşlanmanın etkileri 1ders notlarının okunması
99. Yaşlanmanın etkileri 2ders notlarının okunması
1010. Beslenmeders notlarının okunması
1111. Fiziksel aktivite ve egzersizders notlarının okunması
1212. Hijyen ve sanitasyon 1ders notlarının okunması
1313. Hijyen ve sanitasyon 2ders notlarının okunması
1414. Genel değerlendirmeDers notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Tıp terimleri sözlükleri
Barbara A. Gylys, Mary Ellen Wedding, Medical Terminology Systems A Body Systems Approach 2009 Didem ARSLANTAŞ ve diğerleri, TIBBİ TERMİNOLOJİ, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanır.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilir ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşır ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:18Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:19