Ana içeriğe atla

Ergoterapi Bölümü’nde 2017-2018 yılları arasında “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 2 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Proje adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

Üniversite Öğrencilerinde Xbox 360 KinectTM Oyun Konsolunun Stres Düzeyi, Fiziksel Aktivite Düzeyi,Yaşam Kalitesi ve Dikkat Üzerine Etkilerinin Araştırılması

H. Münteha İnanıcı, Senanur Yılmaz

Doç.    Dr. Devrim Tarakcı

1919B011800509

Kavrama Aktiviteleri İçin Leap Motion Sensörü Destekli Oyun Geliştirilmesi

Hilal Bostancı

Prof. Dr. Ela Tarakcı

1919B011800515

Ergoterapi Bölümü’nde 2018-2019 yılları arasında “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 2 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Proje adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

Sağlıklı Üniversite Öğrencilerinde Sanal Gerçeklik Gözlüklerinin Denge Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Furkan Abakay

Öğr.    Gör. Ahmet Emir

1919B011901206

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Xbox KinectTM 360 Oyun Konsolunun; El Becerisi, Denge, Koordinasyon ve Dikkat Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Elif Emre

Doç.    Dr. Devrim Tarakcı

1919B011901

Ergoterapi Bölümü’nde 2019-2020 yılları arasında “2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 1 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. 

 

Proje Adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

Müzik Terapinin Yaşlılarda Depresyon, Anksiyete ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

İbrahim Erarslan

Doç.     Dr. Devrim Tarakcı

1139B411900865

Ergoterapi Bölümü’nde 2020-2021 yılları arasında “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 16 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Proje Adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanması Olan Çocuklarda Üst Ekstremite Fonksiyonu ve Aktivite Performansı Üzerinde Etkili Kinect Sensörü Destekli

Oyun Geliştirme

Merve San Gökçe

Öğr. Gör. Esra Ünsal

1919B012001106

3-21 Yaş Arası Engelli ve Sağlıklı Bireylerin            Günlük                              Yaşam Aktivitelerinin Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme            Sistemi                                   İle Değerlendirilmesi

Helbest Jiyan Gönüllü

Öğr.     Gör. Kübra Şahadet Sezer

1919B012000789

Bireyler İçin Tasarlanacak ve Sanal Gerçekliğe Entegre Edilecek Oyunun, Görsel Algı ve Seçici Dikkat Üzerine Etkisinin Araştırılması.

Elif Diril

Öğr.    Gör. Ahmet Emir

1919B012001062

Romatizmal Hastalığı Olan Bireylerde Nintendo Wii Fit Yoga Sanal Gerçeklik

Uygulamasının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Aleyna Makar

Doç.    Dr. Devrim Tarakcı

1919B012001205

Sağlıklı Lisans Öğrencilerinde Blazepod ile Oyun Temelli Eğitimin İnhibisyon Becerisi ve Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisinin Araştırılması

Nida Tekin

Öğr.    Gör. Ahmet Emir

1919B012000996

Okul Çağındaki Unilateral Serebral Palsili Çocuklarda 3d Yazıcılar Kullanarak Yapılan Adaptif Cihazların Kişinin Günlük Yaşam, Okul ve Beslenme Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi

Aleyna Bendeş

Arş.      Gör. Hilal Bostancı

1919B012001117

Denge ve Koordinasyon İçin Geliştirilen Aktivite Temelli Eğitim Programı

Merve Erdönmez

Arş.      Gör. Hilal Bostancı

1919B012001020

Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Günlük Yaşam Aktiviteleri İçin 3d Yazıcıyla Bireye Özgü Yardımcı Cihaz Tasarlama

Merve Keskin

Arş.      Gör. Hilal Bostancı

1919B012001051

Teknolojik cihaz kullanım süresinin ilkokul çocuklarında dikkat ve yürütücü işlevler üzerine etkisininaraştırılması

BURCUGÜL ONURLUCAN 

Öğr.     Gör. Ahmet Emir 

1919B012000917

İnmeli Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerin Simüle Eden Video Oyun Temell, Uygulamaların El Becerisi ve Fonksionel Bağımsızlığa Etkisnin Araştırılması

Hazal Küçükşahal

Öğr.      Gör. Ahmet Emir

 

Hemiparetik Serebral Palsili Tanılı Çocuklarda Alt Ekstremite Temelli Yardımcı Günlük Yaşam ve Oyun Aktivitelerini Simüle Eden Kinect Sensörü Destekli Oyun Geliştirilmesi

Duygu Uslu

Arş. Gör. Başak Tuncel

1919B012005306

Obstetrik Brachial Pleksus Yaralanmalı Çocuklarda Geliştirilecek Kinect Sensörü Oyunlarının Fonksiyonel Performans ve Görsel Algı Üzerine Etkisinin Araştırılması

B. Nisa Şengül

Öğr. Gör. Esra Ünsal

1919B012004300

Geriatrik Bireylerdeki Reaksion Hızının Blazepod ile Ölçülmesi

İrem Ünlü

Kerem Can Geyik

Doç. Dr. Devrim Taracı

1919B012001136

Sonradan Görme Engelli Yetişkin Bireylerde Hatha Yoganın Propriosepsiyon, Postural Farkındalık ve Aktivite Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi

Özlem Çiller

Ferhan Kır

Öğr. Gör. Kübra Ş. Sezer

1919B012001015

Sağlıklı Çocuklarda Xbox 360 Kinect Oyun Konsolunun; Üst Ekstremite Kas Gücü Üzerine Etkisinin Araştırılması

Simge Doğuş

Doç. Dr. Devrim Tarakcı

1919B012001364

Entelektüel Yeti Yitimi Tanısı Alan Çocuklarda Sanal Ortamda Tasarlanan Oyunların Temel Günlük Yasam

Aktiviteleri ve Enstrümental Günlük Yasam Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Arastırılması

Emine BARCIN

Arş.     Gör. Hilal Bostancı 

1919B012000978

Ergoterapi Bölümü’nde 2021-2022 yılları arasında “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 2 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Proje adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

"Geriatrik Bireylere Uygulanan Yapılandırılmış Bilişsel Ergoterapi Müdahalelerinin Uyku ve Yürütücü İşlevlere Olan Etkisi"

Halil İbrahim ERTÜRK

Arş. Gör. İbrahim ERARSLAN

1919B012210129

"Fiziksel Engelli Çocuklarda Leap Motion Destekli Oyunların ve Ergonomik Müdahalelerin Bakım Veren Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Sevnur ERDUĞAN

Gözde ŞANAL

Arş. Gör. İbrahim ERARSLAN

 

1919B012212494

Ergoterapi Bölümü’nde 2021-2022 döneminde arasında “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 5 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Proje Adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

Farklı Dokusal Zeminlere Sahip Nintendo Wii İle Yaşlılarda Dengenin İncelenmesi 

Ayşe İlayda Özçetin 

Arş. Gör. Hilal Bostancı   

 1919B012101556

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Sanal Gerçeklik Temelli Teknolojilerin Motor Becerilerin Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Dilara Cankara 

Öğr. Gör. Ahmet Emir   

 1919B012101406

Hemiplejik Bireylerde Üst Ekstremite Fonksiyonelliğine Yönelik Kişiye Özel Yardımcı Cihazın Geliştirilmesi 

Gamze Ög 

Dr. Öğr. Üye Miray BUDAK 

 1919B012102392

Farklı Dokular Üzerinde Nintendo Wii Denge Tahtası İle Propriosepsion Ve Denge Parametrelerinin İncelenmesi 

Hale Nur Baş 

Doç. Dr. Devrim Tarakcı   

 1919B012101354

Sanal Gerçeklik Ortamında Ciddi Oyunların Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bilişsel Süreçler Ve Motor Beceri Üzerine Etkisi 

Yağmur Aydın 

Öğr. Gör. Ahmet Emir 

 1919B012101586

Ergoterapi Bölümü’nde 2022-2023 yılları arasında “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 1 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Proje adı

Yürütücü Öğrenciler

Danışman

Proje Numarası

Gerçek ve Sanal Ortamda

Ergoterapi Temelli Aktivitelerin Bilişsel Fonksiyonlara Etkisi

Berfin YETKİN

İlayda TÜRK

Fatma Nur YELKANAT

Fevziye KAYA

Öğr. Gör. Hilal Bostancı

1919B012220954

Ekleme Tarihi: 19/07/2023 - 11:53Son Güncelleme Tarihi: 19/07/2023 - 12:20