Ana içeriğe atla

1)Rezonans Bozuklukları ve Terapisi Ünitesi: Rezonans bozukluları konuşma üretimi esnasında ses enerjisinin oral, nazal, faringeal boşluklara normal olmayan bir şekilde geçişi ile ortaya çıkar. Velofarengeal valfte işlev bozukluğu, damakta fistül veya bir açıklık gibi oral kavite yapılarında sorun  olması ile yanlış artikülasyon ve sesin kaviteler arasında hareket etmesinin engellenmesi rezonans bozukluğunun nedenleri arasında gösterilebilir. Bu ünite kapsamında velofarengeal yetmezlik sorununda ameliyat kararı öncesi, sorunun terapi mi yoksa ameliyatla mı çözülebileceğinin belirlenmesine, yapılacak ameliyatın türüne karar verilmesine, konuşma seslerinin üretimi sırasında dil ve damağın temas noktalarının belirlenmesine olanak sağlayacak nazometre, nazoendoskopi, elektropalatografi ve ultrason gibi yüksek teknolojili cihazlar kullanılmakta ve temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması hedeflenmektedir. 

2)Ses Bozuklukları ve Terapisi Ünitesi: Ses bozuklukları, konuşmanın ses şiddeti, perde, ton ve esneklik yönünden durum, cinsiyet, yaş ve bünyeye göre beklenenden sürekli olarak farlılık göstermesidir. Şiddet, perde, ton ve esneklik özelliklerinden biri ya da birkaçında görülen sorun ses bozukluğunu doğurabilir. Ses gırtlakta meydana gelen yapısal (anatomik) ve/veya fizyolojik değişikliklerden etkilenebileceği gibi, gırtlakta herhangi bir sorun olmamasına karşın kişinin sesini işlevsel olarak 'doğru' kullanmaması da ses bozukluğuna  neden olabilir.. 
Bu ünitede fonksiyonel ve başka çeşitli nedenlere bağlı olarak tanısı konmuş ve ses terapisi alması için dil ve konuşma terapistine yönlendirilen vakalara ses tellerinin işleyişi ve gırtlak hareketlerinin fonksiyonel değerlendirmesi ve terapisi için aletsel görüntüleme ölçümleri, sesin akustik analizi ve geri bildirim gibi yöntemlerle değerlendirme ve terapi hizmetleri verilecek ve ses bozukluklarıyla ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yürütülmesi hedeflenmektedir..

3)Yutma Bozuklukları ve Terapisi Ünitesi: Bireylerin besinleri yeme veya içmeleri  esnasında meydana gelen sorunlar yutma bozukluğu (disfaji) olarak adlandırılır. Yutma oral hazırlık, oral geçiş, farengeal ve özefageal (yemek borusu) olarak tanımlanan dört aşamada gerçekleşir ve bu aşamalardan birinde veya daha fazlasında bir sorun olabilir. Bu ünitede serebral palsi, kafa travması, demans, parkinson gibi nörolojik kökenli ilerleyici veya dejeneratif bozuklukları veya baş-boyun hastalıkları gibi tanısı konmuş vakaların yutma süreçlerinin fonksiyonel değerlendirmesi yapılarak aletsel ve davranışsal yöntemlerle terapilerinin yapılması ve temel ve uygulamalı araştırmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

4)Nörojenik Dil ve Kognitif-İletişim Bozuklukları ve Terapisi Ünitesi: İletişim, dil ve konuşma sorunları her yaşta gelişimsel ve edinilmiş (sonradan olan) olarak ortaya çıkabilir. Gelişimsel dil bozuklukları gecikmiş konuşma ve gramer sorunları ile seyreden alıcı ve ifade edici dil bozukluklarını kapsar ve çeşitli nörolojik nedenlere veya çevresel yoksunluklara bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi herhangi belirgin bir nedene bağlı olmayabilir.  Afazi ise, edinilmiş, dilin algılanması ve ifade edilmesini etkileyen, duyusal, psikiyatrik ya da zihinsel olmayan bir dil bozukluğudur. Afazi nörolojik nedenlidir, genellikle inme sonrası meydana gelir ancak travmatik beyin hasarı, beyin tümörleri, beyin dokusundaki cerrahi ablasyon, enfeksiyonlar veya metabolik problemler sonucunda da iletişim, dil ve konuşma sorunları görülebilir. Bu ünitede gelişimsel ya da edinilmiş dil, kognitif-iletişim, afazi, disleksi, dizartri, apraksi, otizm gibi sorunları olan bireylere gelişmiş teknoloji ile entegre değerlendirme ve terapi hizmetlerinin verilmesi, beyin ve dil ilişkisine ve yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması planlanmaktadır.

5)Konuşma ve Akıcılık Bozuklukları Ünitesi: Bu ünite Konuşma sesi bozuklukları ve akıcılık bozukluklarına yönelik olarak çalışacaktır.

        A-Konuşma Sesi Bozuklukları: Konuşma sesi bozuklukları çocukların konuşma gelişiminde gecikme ve/ veya konuşma anlaşılırlığında güçlük olarak tanımlanır. Artikülasyon (sesletim) bozukluğu, fonolojik (sesbilgisel) bozukluklar, motor konuşma bozuklukları, yapısal temelli konuşma sesi bozuklukları, duyusal yoksunluk ve sendromlara eşlik eden konuşma sesi bozuklukları, bu başlık kapsamındadır. Bu ünite kapsamında konuşma sesi bozukluğu olan bireylere değerlendirme ve terapi hizmeti verilmesi ve temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması planlanmaktadır

        B-Akıcılık Bozuklukları: Akıcılık bozuklukları, halk arasında kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma olarak tanımlanan sorunlardır. Kekemelik, konuşma sırasında kişinin konuşma akışını bozacak bir düzeyde ses ya da hece tekrarları, bloklar ve uzatmaların meydana geldiği bir akıcılık bozukluğu türüdür. Bireylerin istemsiz olarak sesleri uzatması, kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi, bir sesi, heceyi ya da sözcüğü tekrarlaması biçiminde gözlenebilir. Nörojenik ve psikojenik olarak adlandırılan iki türü olan Edinilmiş Kekemelik ve genellikle erken çocukluk evresinde başlayan Gelişimsel Kekemelik olarak iki alt başlıkta incelenir. Hızlı-Bozuk Konuşma ise, akıcısızlıklarla ve uygun olmayan konuşma hızıyla karakterize olan bir konuşma akıcılığı sorunudur. Bozulmuş, eksik, yanlış sesletilen sözcüklerin de görülebildiği hızlı bozuk konuşmaya sıklıkla kekemelik, sesletim sorunları, dikkat eksikliği-hiperaktivite, öğrenme sorunları, pragmatik hatalar vb. eşlik edebilir. Bu ünite kapsamında beyin, dil ve konuşmanın akıcılığının kekemelik, hızlı bozuk konuşma ile ilişkisi ve stimülasyon uygulamalarına yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması planlanmaktadır.

6)Destekleyici İletişim Teknolojileri Geliştirme Ünitesi:Bu ünitede, bireylerin yararlanabilme potansiyelleri göz önüne alınarak bilgisayar destekli konuşma cihazları, konuşma aparatları, bas-konuş gibi iletişim panoları iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/araçsız sistemleri tasarımlama ve prototiplerini geliştirilmesi ve bu alanda temel ve uygulamalı araştırmalar yapılması hedeflenmektedir. 

Ekleme Tarihi: 23/05/2022 - 09:43Son Güncelleme Tarihi: 16/06/2022 - 00:53