Ana içeriğe atla

2017-2021 Stratejik Planı

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde bilimsel faaliyetler ile teknolojik gelişmeleri artırmak, yaygınlaştırmak ve transferetmek.

1.1.  Üniversitenin bilim, teknoloji ve yenilik üretimini artırmak

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Bilimsel ödül başvuru sayısı artırılacaktır(ERC, TÜBA, TÜBİTAK, TÜSEB vb. kurumlar tarafından verilen ulusal veuluslararası ödülleri ifade eder).

Hedef

0

0

0

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.1.2. Bilimsel ödül başvuru sayısı artırılacaktır (vakıf, dernek ve ilgili alandaki kurumlar tarafından verilen ulusal ve uluslararası ödülleri ifade eder).

Hedef

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

1.1.3. Alınan/kazanılan bilimsel ödül sayısı artırılacaktır (ERC, TÜBA, TÜBİTAK, vb. kurumlar tarafından verilen ulusal ve uluslararası ödülleri ifade eder).

Hedef

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

1.1.4. Alınan/kazanılan bilimsel ödül sayısıartırılacaktır (vakıf, dernek ve ilgili alandaki kurumlar tarafından verilen ulusalve uluslararası ödülleri ifade eder).

Hedef

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

1

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.1.5. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar“Web of Science” ve “Scopus” tarafındantaranan dergilerde yayına dönüştürülecektir.

Hedef

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

 

 

Gerçekleşen

0

0,6

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

300

0

0

0

1.1.6. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalarULAKBİM tarafından taranan ulusalhakemli dergilerde yayına dönüştürülecektir.

Hedef

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

 

 

Gerçekleşen

0

0,25

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

83

0

0

0

1.1.7. Alanındaki dergi sıralamasında ilk %25'likdilime giren dergilerde yer alan makaleoranı artırılacaktır.

Hedef

0

0,05

0,05

0,08

0,08

 

 

Gerçekleşen

0

0,66

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

1320

0

0

0

1.1.8. Yıllık atıf sayısındaki artış takip edilecektir.

 

Hedef

6

6

8

8

10

 

 

Gerçekleşen

0

28,2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

470

0

0

0

1.1.10. Medipol Üniversitesince düzenlenen bilimsel etkinlik (seminer, forum, çalıştay vb.) sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

5

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

7

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

140

0

0

0

1.1.11. Bilimsel araştırma proje sayısı artırılacaktır.(ARDEB, İSTKA vd eş değer ulusal projeler; AB ve diğer ülke destekli projeler)

Hedef

1

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

200

0

0

0

1.1.13. Bilimsel araştırma projelerinden elde edilenfon tutarı artırılacaktır.

Hedef

0

1700000

600000

600000

600000

 

 

Gerçekleşen

0

1962466

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

115

0

0

0

1.1.14. Fikri mülkiyetin (patent, faydalı model,tasarım, vb.) ulusal tescili için yapılanbaşvuru sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

0

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.1.15. Fikri mülkiyetin (patent, faydalı model,tasarım, vb.) uluslararası tescili için yapılanbaşvuru sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

0

0

0

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.1.16. Ulusal fikri mülkiyet (patent, faydalı model,tasarım, vb.) belge sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

0

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.1.17. Uluslararası fikri mülkiyet (patent, faydalımodel, tasarım, vb.) belge sayısıartırılacaktır.

Hedef

0

0

0

0

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Bilim ve teknoloji üretiminde işbirliği, dolaşım ve etkileşim potansiyelini artırmak.

 

 

 

 

1.2.1. Uluslararası bilimsel araştırmaproje sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

1

2

2

2

 

 

Gerçekleşen

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

1.2.2. Farklı ülkelerin bilim insanlarıile yürütülen ortak bilimselyayın sayısı artırılacaktır.

Hedef

4

1

2

2

3

 

 

Gerçekleşen

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

1.2.3. Uluslararası değişimprogramlarından yararlananöğretim elemanı sayısıartırılacaktır.

Hedef

0

0

2

2

2

 

 

Gerçekleşen

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.2.4. Yurtdışı araştırmacılar içinmisafir öğretim üyeliğiuygulaması hayatageçirilecektir.

Hedef

1

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

200

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Bilgi ve teknolojinin, topluma, kamuya ve sanayiye transferini sağlamak

 

 

 

 

 

1.3.1. Kamu ve sanayi projelerineverilen akademik danışmanlıksayısı artırılacaktır

Hedef

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.3.2. Kamu ve sanayi projelerineverilen akademikdanışmanlıklardan elde edilenfon tutarı artırılacaktır.

Hedef

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.3.3. Lisanslanan toplam buluş sayısıartırılacaktır.

Hedef

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

1.3.4. Üniversite-sanayi, üniversitekamuişbirliği ile yapılan Ar-Geve yenilik projelerinin sayısıartırılacaktır.

Hedef

0

0

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Bilim, teknoloji ve yenilik üretimini kolaylaştırmak için kurumsal altyapıyı geliştirmek.

 

 

 

 

1.4.1. Akademik personel dışındakiTam Zamanlı Eşdeğer Ar-Gepersoneli sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilimsel ve mesleki eğitimde kalite, verimlilik ve memnuniyeti artırmak.

 

 

 

 

 

2.1. Öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmak

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Her eğitim dönemi başındatüm öğretim elemanlarınayönelik uyum eğitimigüncellemesi yapılacaktır.

Hedef

1

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

1

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

100

100

0

0

0

2.1.2. Yeni atanan öğretimelemanlarına yönelik uyumeğitimleri yapılacaktır.

Hedef

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 

 

Gerçekleşen

1

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

125

125

0

0

0

2.1.3. “Eğitici Eğitimi” alan öğretimelemanı sayısı artırılacaktır.

Hedef

50

30

75

80

80

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

2.1.4. Öğretim elemanları için her yıl güncellenen kılavuz dokümanlar hazırlanacaktır.

Hedef

0

0

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Anket yoluyla ölçülen öğrencimemnuniyeti artırılacaktır.

Hedef

80

85

85

85

85

 

 

Gerçekleşen

90

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

112

113

0

0

0

2.2.2. Öğrencilerin MEBİS anketuygulamasına etkin katılımısağlanacaktır.

Hedef

10

15

30

35

40

 

 

Gerçekleşen

90

95

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

900

633

0

0

0

2.2.3. Öğrenci MEBİS anketlerindekiortalama puan artırılacaktır.

Hedef

80

85

85

85

90

 

 

Gerçekleşen

90

93

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

112

109

0

0

0

2.2.4. Üniversitenin yayınladığı dersnotu ve ders kitabı sayısıartırılacaktır.

Hedef

5

5

10

10

10

 

 

Gerçekleşen

5

7

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

100

140

0

0

0

2.2.5. Program yeterliliği ileilişkilendirilmiş derslerin oranıartırılacaktır.

Hedef

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

 

 

Gerçekleşen

0,7

0,9

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

78

100

0

0

0

2.2.6. Akademik personeldekikurumsal aidiyet duygusuartırılacaktır

Hedef

80

85

90

90

90

 

 

Gerçekleşen

80

85

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

100

100

0

0

0

2.2.8. Kadrolu öğretim üyesi başınadüşen öğrenci sayısıazaltılacaktır.

Hedef

0

33

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

22,4

40,2

40,2

40,2

40,2

 

 

Gerçekleşme

0

82

0

0

0

2.2.9. Kadrolu öğretim elemanıbaşına düşen öğrenci sayısıazaltılacaktır.

Hedef

0

21

0

0

0

 

 

Gerçekleşen

22,4

33,5

33,5

33,5

33,5

 

 

Gerçekleşme

0

63

0

0

0

2.2.11. Akredite olan toplam program sayısıartırılacaktır

Hedef

0

0

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

2.2.12. Yurtdışı üniversitelerleprogram ortaklıklarıgerçekleştirilecektir.

Hedef

0

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

2

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak araştırma kapasitesini artırmak

 

 

 

 

 

2.3.1. Üniversitede yürütülenprojelerde görev alan öğrenci(bursiyer) sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

0

3

3

3

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Öğrencilerin bilim, sanat ve kültürel faaliyetlerini artırmak

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Öğrenci kulüplerine üye olanöğrenci sayısı artırılacaktır.

Hedef

0

5

5

10

10

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

2.4.2. Öğrenci kulüplerinin faaliyetsayısı artırılacaktır.

Hedef

10

10

15

15

20

 

 

Gerçekleşen

5

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

50

100

0

0

0

2.4.3. Ulusal ve uluslararası öğrencideğişim ve dolaşımprogramlarından yararlananöğrenci sayısı arttırılacaktır.

Hedef

0

1

1

2

2

 

 

Gerçekleşen

0

0

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toplumun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla toplumsal gelişime katkı sağlamak.

 

 

3.1. Kültürel ve sosyal gelişime katkı yapacak faaliyetleri desteklemek ve yürütmek

 

 

 

 

3.1.1. Toplumsal faydaya yöneliksosyal sorumluluk faaliyetleriartırılacaktır.

Hedef

1

2

3

4

4

 

 

Gerçekleşen

2

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

200

100

0

0

0

3.1.2. Üniversitelerarası spor müsabakalarınakatılım artırılacaktır.

Hedef

0

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

3.1.3. Üniversite içi spor müsabakalarına katılım artırılacaktır.

Hedef

0

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

1

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

100

0

0

0

3.1.4. Kültür ve sanat faaliyetlerininsayısı artırılacaktır.

Hedef

0

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

0

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

0

200

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Toplumun yetkinlik düzeyinin artırılmasında rol almak

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Hayat standardı ve sağlığıngeliştirilmesine yönelik kurs vesağlık taraması gibi etkinliklerdüzenlenecektir.

Hedef

1

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

1

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

100

200

0

0

0

3.2.4. Engellilerin toplumakatılmasını teşvik edenetkinlikler düzenlenecektir.

Hedef

1

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

2

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

200

200

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Üniversiteyi rekabetçi bir kurumsal ve fiziksel yapıya kavuşturmak

 

 

 

 

 

4.3. Kurum imajını geliştirmek ve marka değerini artırmak

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Halka açık, güncel konu vesorunlara yönelik bilgilendiricisempozyum, seminer vekonferans gibi etkinliklerdüzenlenecektir.

Hedef

1

1

1

1

1

 

 

Gerçekleşen

2

2

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

200

200

0

0

0

4.3.4. Üniversitenin marka değeriniartıracak kurum dışıetkinliklere katılım ve katkısağlanacaktır.

Hedef

1

1

1

2

2

 

 

Gerçekleşen

2

3

0

0

0

 

 

Gerçekleşme

200

300

0

0

0

Ekleme Tarihi: 18/05/2022 - 11:18Son Güncelleme Tarihi: 03/11/2023 - 21:47