Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gülgün ERSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1977 Hacettepe Üniversitesi 1982

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi (1977-2013)

Araştırma Alanları

SPOR BESLENMESİ

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

MAKALELER (seçili)
1- Ersoy N. Ersoy G. Kutlu M. Assessment of Hydration Status of Elite Young Male Soccer Players with Different Methods and New Approach Method of Substitute Urine Strip. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 13:34, 2016 (DOI 10.1186/s.12970-016-0145-8).
2- Ersoy N, Kalkan I, Ersoy G. Assessment of nutrition status of Turkish elite young male soccer players in the pre-competition period. Progress in Nutrition, Vol. 21, N. 1: 12-18 DOI: 10.23751/pn.v21i1.7127 c Mattioli, 2019.
3- Özdemir G. Ersoy G. Engelli Sporcularda Beslenme, Sağlık ve Performans. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 55(3):116, 2009.
4- Eskici G. Ersoy G: An Evaluation of Wheelchair Basketball Players Nutritional Status and Nutritional Knowledge Levels. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 56(3):259 March 2016.
5- Pekcan AG. Samur FG. Dikmen D. Kızıl M. Rakıcıoglu N. Yıldız E. Gökmen Özel H. Mercanlıgil SM. Ersoy G. Karaağaoğlu N. Aksoy B. Yılmaz D. Ilgaz F. Türkoglu İ. Bilgiç P. Demir S. Ersoy N. Fisunoglu M. Yalçın T. Tamer F. Coşkun Y. Türkyılmaz AS. Güler S. Buzgan T. Besler HT. Population based study of obesity in Turkey: Results of the Turkey Nutrition And Health Survey (TNHS)-2010. Progress in Nutrition, 19(3), 248-256, 2017. (Yayın No: 3635714).

KİTAPLAR
1- Ersoy G. Fiziksel Uygunluk (Fitnes) Spor ve Beslenme ile İlgili Temel Öğretiler. Ata Ofset, Ankara, 2013 (2. Baskısı yapıldı 2016).
2- Ersoy N. Ersoy G. Sağlığın Korunmasında Fiziksel Aktivite ve Spor Beslenmesi Temel İlkeler. Ankara Nobel yayınevi, Ankara 2020.
3- Ersoy G. Eskici G. Spor Beslenmesi Pratik Uygulamalar (Çev) (Yazarları; Heather Hedrick Fink, Alan E Mikesky) 2021.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Indrani KALKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Presidency College, Kolkata Üniversitesi, Hindistan 1988 Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, Ankara, Türkiye 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

- Istanbul Aydın Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Türkiye 2016-2021 - Mevlana Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya, Türkiye 2012-2016 - G.E. Healthcare, Ankara, Türkiye 2008-2012

Araştırma Alanları

Beslenme Eğitimi, Beslenme ve Sağlık, Beslenme Okuryazarlık, Beslenme Biyokimyası

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI-SCI Expanded
-Antón-Solanas I, Coelho M, Huércanos-Esparza I, Vanceulebroeck V, Kalkan İ, et al. The Teaching and Learning Cultural Competence in a Multicultural Environment (CCMEn) Model. Nursing Reports, 2020, 10: 154-163.
-Antón-Solanas I, Huércanos-Esparza I, Hamam-Alcober N, Vanceulebroeck V, Dehaes S, Kalkan İ, et al. Nursing Lecturers’ Perception and Experience of Teaching Cultural Competence: A European Qualitative Study. IJERPH, 2021, 18: 1357 (1-20).
-Kalkan İ. The impact of nutrition literacy on the food habits among young adults in Turkey. Nutrition Research and Practice (2019);13(4):352-357.
-Heaslip V., Vanceulebroek, V., Kalkan, İ., Kömürcü, N. Student nurse perceptions of Gypsy Roma Travellers; A European qualitative study. Nurse Education Today 82: (2019) 1–7.
-Kalkan, İ., Kılıçarslan, M. Type 2 Diabetes Mellitus (Type 2 DM) incidence and associated
factors: a cross sectional study in Istanbul, Turkey. Progress in Nutrition 2019; Vol.21, N. 4: 917-921 DOI: 10.23751/pn.v21i4.7698
-Ersoy, N., Kalkan, İ., Ersoy, G. Assessment of nutrition status of Turkish elite young male soccer players in the pre-competition period. Progress in Nutrition 2019; Vol. 21(1): 12-18.

INTERNATIONAL PEER REVIEWED
-Kalkan, İ., Selamat, B., Karakoca. C.S., Kumaş, M, Düşmez M., Ayaşan, Ş. A Comparison of Anxiety Level and Nutritional Habits of University Students During Exam and Non-Exam Periods. EJOH. 2(1): 61-74, 2021.
-Kalkan, İ., Pehlivan, M., Öztürk, S.A., Ersoy, G. Awareness and Usage of Sports and
Energy Drinks among University Students: A Pilot Study in Turkey. BLDE Univ J Health Sci. 3(1):18-23, 2018.
-Vahabzadeh, S., Özpınar H., Kalkan, İ., Öztürk S.A. Identification and Characterization of Lactococcus lactis ssp.lactis Isolated from Raw Milk and Milk Products of Turkey and Iran. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences (ISSN: 2321 – 1571) Volume 05 – Issue 04, 159-168, 2017.
-Örs M., Kalkan, İ. Nutrional Knowledge Levels Of Adult Prisoners İn Amasya,
Turkey. Advances in Social Sciences Research Journal, 4 (14): 204- 212, 2017.
-Türkmen, A.S., Kalkan, İ., Filiz, E. Adolesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi. 10: 01-16, 2017.LUSLARARASI HAKEMLİ BESLENM
-Bodur, A., Filiz, E., Kalkan, I. Factors Affecting Health Literacy in Adults: A Community Based Study in Konya. International Journal of Caring Sciences. Vol.10 No. 1: 100-110, 2017.
-Kalkan, İ. Curcumin: The miraculous golden ingredient of Indian saffron. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences. Issue 7 (2015), 40-47.
-Kalkan, İ. , Türkmen, A.S., Filiz, E. Dietary habits of Turkish adolescents in Konya, Turkey. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences. Issue 7 (2015), 190-196.
-Ciçek, Z., Kalkan, İ. , Sivri, B. B. Determination of the level of knowledge and attitudes of mothers regarding vitamin D use in Konya Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences. Issue 7 (2015), 40-47.

NATIONAL PEER REVIEWED
-Durmaz, c., Kalkan, İ. Evaluationof nutritional habits of adult female individuals. Karya Journalof Health Science, 2020, 1(2): 9-13.
-Arslan M, Kalkan İ, Aydemir İ. Karbonhidrat sayımı uygulayan Tip 1 Diyabetli yetişkin bireylerin duygusal iştah durumlarının değerlendirilmesi ve vücut kütle indeksi ile ilişkisinin belirlenmesi. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 2020, 3: 137-143.
-Kalkan İ. Aydın FF. Effect of a Short Nutritional Training Program on Nutrition Literacy and Food Habits in Adolescents. Clinical and Experimental Health Sciences. (2020) 10: 87-92.
-Kalkan İ. Brown Adıpose Tıssue And Metabolıc Wınter Hypothesıs: A Key To Solvıng Obesıty? Spormetre 2018, 16(3),28-38.
-Kalkan, İ., Pehlivan, M., Öztürk, S.A., Ersoy, G. İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme veDiyetetik 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Saptanması. Aydın Sağlık Dergisi. 4(1): 45-60, 2018.
-Kalkan, İ., Yücecan, S. Dondurarak Depolama Yönteminin Sebzelerin Toplam Fenolik Bileşik Miktarına ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. Cilt: 9, No: 3, 2014, 86-98.
-Kalkan, İ., Yücecan, S. Stability of Dietary Phenolics and Antioxidative Properties of Vegetables Depends on Cooking Methodology. MÜSBED. Vol. 3. No. (Suppl.1), Jan 2013, S8-S16.
-Pehlivan, M., Kalkan, İ. Fenilketonüri: Olgu Sunumu. AydinSağlık Dergisi. Vol 2. No. 3, 2016; 57-62.
-Kalkan, İ. Özarık, B. Tam Buğday Ekmeği ve Sağlık Üzerine Etkisi. Aydın Gastronomi. Vol. 1 No. 1, 2017; 37-46.

BOOKS AND EDITORSHIPS

-Nutrigenomik : Kalkan, İ. (Diyabet - Bölüm Çeviri) 2019, Pelikan, Basım sayı 1, ISBN: 978-3-319-30413-7
-Handbook of Food Engineering: Food Quality: Balancing Health and Disease (Vol.13) 2018, Bölüm adı: Vitamin D deficiency in children: health consequences and prevention. Türkmen,AS, Kalkan, İ. Elsevier Academic Press Basım sayı 1, ISBN: 978-0-12-811442-1
-Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 5, Kalkan, İ. Bölüm adı: Zerdeçal ve Sağlık, 2017, Hatipoğlu , Basım sayı 1, ISBN: 978-605-9541-05-03.
-Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları. Kalkan, İ, Kalkan, C. 2016, (Bölüm adı: Gıda SEköründe İş Sağlığı ve Güvenliği) Seçkin Kitapevi, ISBN: 978-975-02-3717-1
-Editörlük. (Kitap Çeviri) Kalkan, İ., Akman, M. Klinik Uygulamalarda Beslenme. İstanbul TıpKitapevi, 2017, Basım sayı 1, ISBN: 9786059528276.
-Fonksiyonel Besinlerin Sağlıktaki Rolü. Kalkan, I. 2021, Bölüm 14: Domates (Likopen), Güven Plus Grup A.Ş., Basım sayı 1, E-ISBN: 978-605-7594-54-9

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Nottingham Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü 1996

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi UK, Henkel A.Ş., Cognis A.Ş., Haliç Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Marshall Üniversitesi USA, Arel Üniversitesi

Araştırma Alanları

Akademik Araştırma Alanları - Beslenme Biyokimyası - Besin Kimyası

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Büyükuslu N, Bilgi ZZ, İlktaç HY, Garipağaoğlu M. (2019) Effects of nutrition during pregnancy on levels of cord blood fatty acids. Anatol Clin J Med Scien 24(1); 15-21.

2. Büyükuslu N. (2019) Adölesan dönemde omega yağ asitleri. Garipağaoğlu M, editör. Adölesan Sağlığı ve Beslenme. Türkiye Klinikleri, özel sayı 24-30.

3. Yoldaş İlktaş H, Büyükuslu N. (2019) Adölesan dönemde kemik sağlığı: Kalsiyum ve D vitamini. Garipağaoğlu M, editör. Adölesan Sağlığı ve Beslenme. Türkiye Klinikleri, özel sayı, 36-42.

4. Hızlı H, Buyukuslu N. (2019) Adolesanlarda hidrasyon. Garipağaoğlu M, editor. Adolesan Sağlığı ve Beslenme. 1. Baskı. Ankara: Turkiye Klinikleri, özel sayı, 43-49.

5. Pak M, Büyükuslu N. (2019) The gender differentiation affects the nutritional status and biochemical characteristics during Ramadan fasting. Kuwait Med J, 51(2):172-180.

6. Ün İ, Büyükuslu N. (2018) Maternal monosodium glutamate intake influences the learning ability of the offspring of Sprague Dawley rats. Acta Pharm Sci 56(4); 107-118. doi10.23893/1307-2080.APS.05628

7. Ay E, Büyükuslu N, Batırel S, İlktaç HY, Garipağaoğlu M. (2018) The effects of maternal omega-3 fatty acid supplementation on breast milk fatty acid composition. Acta Pharm Sci 56(2); 27-37.

8. Büyükuslu N, Öztürk Rİ. (2018) Polyamine Metabolism and Obesity: Polyamine Metabolic Enzymes Involved in Obesity. Acta Pharm. Sci. 56(2); 85-91.

9. Yigitbasi T, Baskin Y, Buyukuslu N, Calibasi-Kocal G, Atahan MK, Kupeli H, Yigit S, Tarcan E. (2018) SELDI-TOF-MS profiling of metastatic phenotype in histopathological subtypes of breast cancer. Curr Proteomics, Vol 15, DOI: 10.2174/1570164615666180309154038.

10. Yigitbasi T, Calibasi-Kocal G, Buyukuslu N, Atahan MK, Kupeli H, Yigit S, Tarcan E, Baskin Y. (2018) An efficient biomarker panel for diagnosis of breast cancer using surface-enhanced laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. Biomedical Reports 8(3):269-274. https://doi.org/10.3892/br.2018.1042.

11. Güldemir HH, Büyükuslu N. (2018). Yüksek yağlı diyetin açlık-tokluk metabolizmasında görevli hormonlar ve nöropeptidler üzerine etkileri, Sağlık Bilimleri Dergisi, 27:239-244.

12. Büyükuslu N, Ovalı S, Altuntaş ŞL, Batırel S, Yiğit P, Garipağaoğlu M. (2017) Supplementation of docosahexaenoic acid (DHA) / Eicosapentaenoic acid (EPA) in a ratio of 1 / 1.3 during last trimester of pregnancy results in EPA accumulation in cord blood. PLEFA, 125(1):32-36.

13. Batırel S, Büyükuslu N, Bekiroğlu N, Garipağaoğlu M. (2017) Effects of maternal intake of n-3 fatty acids on lipid profile and leptin concentration in cord blood. Marmara Med J. 30(3); 169-176.

14. Büyükuslu N, Hızlı H, Kayalı M, Esin K, Yoldaş H, Coşkun D, Gariğağaoğlu M. (2016) A comparion of nutritional status and lipid profiles between revision workers and professional metrobus drivers working in a mega city, Istanbul. DBHAD . 6:41-55.

15. Büyükuslu N. (2015) Polyamines in human breast milk. J Curr Pediatr. 13:122-126.

16. Büyükuslu N, Yiğitbaşı T. (2015) Reaktif oksijen türleri ve obezitede oksidatif stres. MÜSBED, 5(3):197-203.

17. Büyükuslu N, Eröz SE. (2015) Poliaminler ve kanser; Kanserli hastaların beslenmesinde poliaminlerin rolleri. MÜSBED, 5(2):123-128.

18. Büyükuslu N. (2015) İştah-doygunluk metabolizmasını etkileyen faktörler. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 7(2):29-34.

19. Büyükuslu N. (2015) Dietary polyamines and diseases: Reducing polyamine intake can be beneficial in cancer treatment. J Nutrients, 2(2): 27-38.

20. Büyükuslu N, Velioğlu Y, Hızlı H.(2014). Nutrition and Health Status of Health Care Professionals. J Nutr Health Food Eng, 1(6), DOI:10.15406/jnhfe.2014.01.00037.

21. Büyükuslu N, Hızlı H, Esin K, Garipağaoğlu M. (2014) A Cross-Sectional Study: Nutritional Polyamines in Frequently Consumed Foods of the Turkish Population. Foods, 3(4), 541-557, doi:10.3390/foods3040541.

22. Büyükuslu N, Esin K, Hızlı H, Sunal N, Yiğit P, Garipağaoğlu M. (2014) Clothing preference affects vitamin D status of young women. Nutr Res, 34(8):683-693, 2014.

23. Büyükuslu N.(2014) Besinlerin poliamin içerikleri. MÜSBED, 4(2):105-110.

24. Büyükuslu N.(2013) Proteinin insan sağlığı üzerine etkileri. Klinik Tıp Pediatri, 5(6):36-43.

25. Çelik Ö, Büyükuslu N, Atak Ç, Rzakoulieva A. (2009) The effects of magnetic field on the activity of superoxide dismutase and catalase in Glycine Max (L.)Merr. roots. Polish Journal of Environmental Studies, 18(2):175-182.

26. Çelik Ö, Atak Ç, Büyükuslu N. (2007) The effects of magnetic field on germination of Soybean seeds and on the activity of superoxide dismutase and catalase. In Vitro Cellular&Developmental Biology, Vol.43, Abstract Issue, P2026, Spring 2007, 11626, ISSN 1071-2690.

27. Buyukuslu N, Çelik Ö, Atak Ç. (2006) The effects of magnetic field on the activity of superoxide dismutase. J Cell Mol Biol, 5:57-62.

28. Buyukuslu N. (2003). A general view: structure and function of the subunits of E. coli RNA polymerase. J Cell Mol Biol, 3 2:65-77.

29. Malik T, Ahmad K, Buyukuslu N, Cromie K, Glass R. (1999) Intragenic suppression of trans-dominant lethal substitutions in the conserved GEME motif of the beta subunit of RNA polymerase: evidence for functional cooperativity within the C-terminus. Genes to Cells. 4:501-515.

30. Cromie K, Ahmad K, Malik T, Buyukuslu N, Glass R. (1999) Trans-dominant mutations in the 3’-terminal region of the rpoB gene define highly conserved, essential residues in the beta subunit of RNA polymerase: the GEME motif. Genes to Cells. 4:145-159.

31. Buyukuslu N, Trigwell SM, Lim PP, Fujita N, Ishihama A, Ralphs NT, Glass R. (1997) Physical mapping of a collection of MaeI-generating mutations in the beta gene of Eschericia coli RNA polymerase and functional effect of internal deletions constructed through their manipulation. Genes and Function, 1:119-129.

Doktora tezi, (1996). A biochemical and genetic investigation of the beta subunit of E. coli RNA polymerase. (Danışman: Prof. Dr. Robert Glass).

Master tezi, (1987). Hypericum Perfoliatum L. bitkisinde kolon ve ince tabaka kromotografisi ile flavonoidlerin ayırımı ve tespiti. Danışman: Prof. Dr. Mine Enginün ).

Patent

- C. Beverungen, N. Buyukuslu, Candar V, Eryaşa Y, Schoerken U, Weiss A, Wunderlich M (2004). Process for recovering hydroperoxides. Patent Başvuru Sahipleri: COGNIS IP MANAGEMENT GMBH, 40589 DUSSELDORF, DE.

- Schoerken U, Weiss A, Wunderlich M, Beverumgen W, Candar V, Zorluoglu Y, Buyukuslu N (2003). A process for the production of hydroperoxides. Patent Başvuru Sahipleri: COGNIS IP MANAGEMENT GMBH, 40589 DUSSELDORF, DE.

Kitap

- Çeviri, (2011). Foundations of Behavioral Neuroscience-Neil R.Carlson/Fizyolojik Psikoloji, 8. basımdan çeviri, 1. Bölüm (sayfa 1-23), 11. Bölüm (sayfa 323-335), ISBN 978-605-133-127-0.
- Kitap, bölüm (2015). Bölüm 6-Biyokimyada İleri Araştırma Teknikleri, sayfa, 57-71. Ed. Nesrin Emekli, Türkan Yiğitbaşı, Klinik Biyokimya, ISBN: 978-605-84521-0-7.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SCI kapsamında yayınlar

1) Çekici H. , Şanlıer N. Current nutritional approaches in managing autism spectrum disorder: A review. Nutr Neurosci. 2019;22(3):145-155. doi: 10.1080/1028415X.2017.1358481.
2) Çekici H. , Akdevelioğlu Y. The association between trans fatty acids, infertility and fetal life: a review. Hum Fertil (Camb). 2019;22(3):154-163. doi:10.1080/14647273.2018.1432078.
3) Çekici H., Acar Tek N. Determining energy requirement and evaluating energy expenditure in neurological diseases. Nutr Neurosci. 2020;23(7):543-53. doi: 10.1080/1028415X.2018.1530180.
4) Bakırhan H, Karabudak E. Effects of inulin on calcium metabolism and bone health. Int J Vitam Nutr Res. 2021; 22;1-12. doi: 10.1024/0300-9831/a000700.
5) İncedal Irgat S, Bakırhan H. The effect of obesity on human reproductive health and foetal life. Hum Fertil (Camb). 2021. https://doi.org/10.1080/14647273.2021.1928774
6) Bakırhan H, Yıldıran H, Uyar Cankay T : Associations between diet quality, DASH and Mediterranean dietary patterns and migraine characteristics.. Nutr Neurosci. 2021 : 1-11, doi:10.1080/1028415X.2021.1963065
7) Bakırhan H, Pehlivan M, Özyürek F, Özkaya V, Yousefirad N. Diyet, Uyku ve Depresyon: Akdeniz Diyetine Uyum Önemli mi? J Turk Sleep Med 2022;9:172-179.

Bildiri

1) Uydu H.A. , Atak M. , Mercantepe T. , Çelik Samanci T. , Çekici H. , Alver A., "Obez Fare Karaciğerinde Sortilin-1 Düzeylerinin İncelenmesi", Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2019, cilt.2, no.1, ss.131-131.

Ulakbim kapsamında yayınlar

1) Çekici H., Yıldıran H. Bitkisel Sterollerin/Stanollerin Aterosklerotik Süreç ve Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkisi. Sakarya Medical Journal. 2019; 9(2):218-229.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlar

1) Çekici H. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Gıda Katkı Maddeleri. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 2019; 8(29): 30-35.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlar

1) Çekici H. , Bakırhan Y.E. Potential Therapeutic Agent in Psychiatric and Neurological Diseases: Alpha Lipoic Acid", Acta Psychopathologica, 2018;4(2):9.
2) Çekici H. Current Nutritional Factors Affecting Fertility and Infertility. Annals of Clinical and Laboratory Research, 2018; 6:225.
3) Çekici H. , Bakırhan Y.E. Anticancer Properties of Krill Oil. Journal of Apitherapy and Nature. 2019;2(1):12-16.


Kitap ve kitap bölümleri

1) Bakırhan H. " Otizm Spektrum Bozukluğunda Tıbbi Beslenme Tedavisi", Her Yönüyle Beslenme ve Diyetetik Eğitim Seti: Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Şanlıer N., Ed., Hedef CS Basın Yayın, ANKARA. 2021.
2) Bakırhan H. " Yutma Bozukluğunda Tıbbi Beslenme Tedavisi", Her Yönüyle Beslenme ve Diyetetik Eğitim Seti: Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Şanlıer N., Ed., Hedef CS Basın Yayın, ANKARA. 2021.
3) Bakırhan H. , Tatar T. , Akbulut G., "Kanserde Beslenme Tedavisi", Kanserde Beslenme Tedavisi, Akbulut G., Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ANKARA, 2021.
4) Çekici H. , Tatar T. , Akbulut G., "Kanserde Beslenme Tedavisi", Kanserde Beslenme Tedavisi, Akbulut G., Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ANKARA, ss.15-170, 2019.
5) Çekici H. " Otizm Spektrum Bozukluğunda Tıbbi Beslenme Tedavisi", Her Yönüyle Beslenme ve Diyetetik Eğitim Seti: Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Şanlıer N., Ed., Hedef CS Basın Yayın, ANKARA. 2020.
6) Çekici H. " Yutma Bozukluğunda Tıbbi Beslenme Tedavisi", Her Yönüyle Beslenme ve Diyetetik Eğitim Seti: Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Şanlıer N., Ed., Hedef CS Basın Yayın, ANKARA. 2020.
7) Tatar T., Çekici H. , Akbulut G., "Onkolojik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi", Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, Akbulut G., Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.546- 656, 2018.
8) Tatar T., Çekici H. , Akbulut G., "Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar IX. Onkolojik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi", Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ANKARA, 2017.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Neda SALEKİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Olum Tahghighat Tehran 2010 İstanbul Medipol Üniversitesi 2016-

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sıçanlarda Alzheimer hastalığı, Beta amyloid peptidler, Sıçanlarda İzole organ banyosu, Sıçandan izole edilen kalpte Langendorff- perfüzyon sistemi, Sıçanlarda yüksek protein diyetin etkileri,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Poster Sunumu
The effects of beta amyloid peptide 22-35 on isolated and perfused rat hearts
Neda Yousefirad, Ziya Kaygısız and Yasemin Aydın
Department of Physiology Medical, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

The effects of beta amyloid peptide 1-42 on isolated rat hearts
Ziya Kaygısız, Neda Yousefirad and Yasemin Aydın
Department of Physiology Medical, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Effects of beta amyloid peptide 22-35 and 1-42 on the isolated rat ileum smooth muscle
Yasemin Aydın, Ziya Kaygısız and Neda Yousefirad
Department of Physiology Medical, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Sözlü Sunum:
Gebelik ve Laktasyon Dönemlerinde Beslenme Kursu, İstanbul Medipol Üniversitesi, 6 Ocak 2018.

Makaleler
1. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2016 Dec 25;8(4):146-151. eCollection 2016.
Amyloid beta peptide 22-35 induces a negative inotropic effect on isolated rat hearts.
Yousefirad N, Kaygısız Z, Aydın Y

2. Pharmacology. 2016;98(5-6):261-266. Epub 2016 Aug 17.
The Effects of Beta Amyloid Peptide 1-42 on Isolated Rat Hearts and Ileum Smooth Muscle.
Yousefirad N, Kaygisiz Z, Aydin Y.

Proje ve araştırma çalışması
Beta amyloid peptidlerin izole rat kalp kasına ve barsak düz kasına etkileri. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 17.01.2014. Proje NO 2013-319.


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Rabia İclal ÖZTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Beslenme İlkeleri, Beslenme Psikolojisi, Gastrointestinal Afferent Sinirler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Volkan ÖZKAYA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Erciyes Üniversitesi 2007 İstanbul Medipol Üniversitesi 2021

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Uludağ Üniversitesi SUAM Pediatri

Araştırma Alanları

Anne-Çocuk Beslenmesi, Tip 1 Diyabette Beslenme Tedavisi ve Karbonhidrat Sayımı, Metabolik Hastalıklarda Beslenme, Besin Alerjilerinde Beslenme, Pediatrik Enteral-Parenteral Nutrisyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Cansu AKMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastlıklarında Beslenme Uzmanlığı 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Özel Fransız Lape Hastanesi

Araştırma Alanları

Çocuk beslenmesi, Çocuklarda obezite

Seçili Yayınları / Tüm Yayınlarıtext
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2015 İstanbul Medipol Üniversitesi 2019-...

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sezer FE. Yağlar spor performansında ne kadar etkili?. Aktaş N, Ersoy G, editörler. Egzersiz ve Sporda Beslenme ve Yeme Bozuklukları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.44-8.

Güldemir, Hilal H., Sezer, Fatma E. ve Güldemir, Osman. (2020). Yetişkin Bireylerin Toplu Beslenme Alanlarındaki Tabak Artığı ile Diyet Kalite İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Relationship Between Leftover and Diet Quality Index Among Adult Individuals). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), ss. 467-477. DOI: 10.21325/jotags.2020.558

Sezer FE, Garipağaoğu M. Adölesan dönemde enerji ve makro besin ögeleri. Garipağaoğlu M, editör. Adölesan Sağlığı ve Beslenme. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.19-23.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Erciyes Üniversitesi 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi Halen

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Toplum beslenmesi, Özel gruplarda beslenme, Besin Kimyası ve analizleri, Postmenopozda Beslenme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

F. Özyürek.Engelli Sporcularda Beslenme ve Performans Etkileşimi. Türkiye Klin. Beslenme ve Diyetetik-Özel Konular. vol. 1. no. 1.p. 87–92. 2020.

Surmeli N., Ozyurek F., Ozcalışkan H.: Nutritional habits and risk factors that can effect the nutritional status among type 2 diabetic women. 26th European Congress on Obesity. Obesity Facts- Karger Glasgow-United Kingdom 2019-Poster Presantation

Cankara A.,Nurse, Ozyurek F. Evaluatıon Of Osteoporosıs Knowledge Measurement Level And Nutrıtıon In Women ICABS-5th International Congress on Applied Biological Sciences Sarajevo-Bosnia and Herzegovina 2019- Poster Presantation

Otaklı H., Ozyurek F., Surmeli N., The Effect Of Exam Anxıety And Body Image On Eatıng Behavıor In Adolescents ICABS 2019 5th International Congress on Applied Biological Sciences Sarajevo-Bosnia and Herzegovina 2019 Poster Presantation

Aköz A., Altuntaş ŞL., Ozyurek F., Büyükuslu N. Premenopoz ve Postmenopoz Dönemdeki Kadınların Beslenme Durumları İle Serum Kan Lipid Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi 2019-Sözel Bildiri

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Hazal DİŞLİTAŞ SAMUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Erciyes Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. İdil ALPAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Biyolojik Ritim ve Beslenme İlişkisi, Uyku Bozukluklarında Beslenme, Toplum Sağlığı ve Beslenmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Alpat İ, Dumlu Bilgin G. (2018) Glutensiz Diyet: Trend mi Yoksa Tedavi Yöntemi mi? Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi. 5(12):83-116. Doi:10.17362/DBHAD.2018.1.3

2. Alpat İ, Ersoy G. Pandemide Beslenme. (2020). SD Dergisi. 56:82-83.

3. Alpat İ, Ersoy G. (Çev.) (2020) SARS-COV-2 Enfeksiyonlu bireylerin beslenme yönetimi için ESPEN uzman görüşleri ve rehberi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 24(2):157-169.

4. Yüksel A, Alpat İ. Menstrüasyon Döngüsünün Uyku Kalitesi ve İştah Üzerine Etkisi. 6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 26-27 Aralık 2020. 326-332. İstanbul, Türkiye. E-ISBN: 978-605-7594-65-5.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Merve GÜNEY COŞKUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2019 İstanbul Medipol Üniversitesi (2021 - devam ediyor)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

BVU Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Diyetisyen (2019-2021)

Araştırma Alanları

Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme, Kişiselleştirilmiş Beslenme, Beslenme Durumunun Saptanması, Halk Sağlığı Beslenmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1) Molina-Montes, E., Uzhova, I., Verardo, V., ...Guney M.,... & Rodríguez-Pérez, C. Impact of COVID-19 confinement on eating behaviours across 16 European countries: The COVIDiet cross-national study. Food Quality and Preference, 2021 SCİ
2) Güney, M., & Ersoy, G. SPORCULARDA YEME BOZUKLUKLARI: Semptomları, Tedavisi ve Önlenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1), 44-56. 2020.
3) Guney M, Basaranoglu M. A patient with Crohn’s disease during remission by biological agent treatment developed active pulmonary tuberculosis and determining the eating habits. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2019. SCI
4) Gunes-Bayir A, Guney M. Nutritional Assessment and Use of Complementary and Alternative Medicine in Cancer Patients Treated With Radiotherapy and Chemotherapy. Altern Ther Health Med 2019. SCIE
5) Gunes-Bayır A, Guney M. The Assessment of Nutritional and Physical Activity Statuses in Nutrition and Dietetics and Physiotherapy and Rehabilitation Students. Clin J Nutr Diet, 2019.
6) Gunes-Bayir A, Kiziltan HS, Guney M, Mayadagli A. Self-Reported Physical Activity and Dietary Habits in Turkish Cancer Patients Receiving Radiotherapy: A Pilot Study. J Food Nutr Disord, 2017.

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Alper ATASEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Oküler motor sistem, trase izleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Lipid peroxid level increase in experimental hydrocephalus

H. Caner, A. Atasever, K. Kilinc, B. Durgun, S. Peker, O.E. Ozcan

Acta Neurochirurgica 1993; 121: 68-71

Unrotated left kidney associated with an accessory renal artery

A. Atasever, H.H. Çelik, B. Durgun, E. Yılmaz

Journal of Anatomy 1992; 181: 507

The peripheral course of the axons innervating the medial rectus muscle within the subarachnoid portion of the oculomotor nerve

A. Atasever, B. Durgun, T. Kansu, M. Cumhur

Journal of Anatomy 1992; 181: 499-501

Somatotopic organization of the axons innervating the superior rectus muscle in the oculomotor nerve of the rat

A. Atasever, B. Durgun, E. Yilmaz, H.H. Celik

Acta Anatomica 1993; 146: 251-254

Evaluation by angiography of the lateral dominance of the drainage of the dural venous sinuses.

B. Durgun, E.T.Ilgit , M.O. Cizmeli, A. Atasever

Surgical and Radiologic Anatomy 1993; 15: 125-130

Arteria thyroidea ima arising from the brachiocephalic trunk with bilateral absence of inferior thyroid arteries.

E. Yilmaz, H.H. Celik, B. Durgun, A. Atasever, S. Ilgi

Surgical and Radiologic Anatomy 1993; 15: 197-199

Labelling of the neurons in the rat superior cervical ganglion after injection of wheat-germ agglutinin-horseradish peroxidase into the contralateral ganglion: Evidence of transneuronal labelling

A. Atasever, S. Palaoglu, A. Erbengi, H.H. Celik

Journal of Anatomy 1994, 184: 93-97

Morphological assessment in pinealectomy and foetal pineal gland transplantation in rats: Part I

S. Palaoglu, A. Sungur, A. Atasever, S. Ruacan, S. Akalin, T. Ozgen, A. Erbengi

Acta Neurochirurgica 1994, 128: 1-7

Comparison of silk sutures and n-butyl-2-cyanoacrylate on the healing of skin wounds. A pilot study

C.B. Giray, A. Sungur, A. Atasever, K. Araz

Australian Dental Journal 1995; 40(1): 43-45

Clinical and electron microscope comparison of silk sutures and n-butyl-2- cyanoacrylate in human mucosa.

C.B. Giray, A. Atasever, B. Durgun, K. Araz

Australian Dental Journal 1997, 42(4): 255-8

Transient bone loss of distal radius and ulna following clean-cut tendon injuries, repair and passive mobilisation

E Kekilli, K Ertem, C Yagmur, A Atasever, N Elmalı, F Ceylan

Journal of Hand Surgery (European Volume) 2007, 32E: 3: 320-325

Melatonin Prevents Cyclosporine-Induced Hepatotoxicity in Rats

M Kurus, M Esrefoglu, G Sogutlu, A Atasever

Medical Principles and Practice 2009, 18: 407-410

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1997 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Osaka Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Araştırma Alanları

Ağız cerrahisi, Temporomandibular eklem hastalıkları, Dental implantlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Delilbaşı, Ç., Okura, M., Iida, S., Kogo, M., ‘Investigation of CXCR4 in Squamous Cell Carcinoma of the Tongue,’ Oral Oncology, (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 40, 154-157 (2004).
2. Delilbaşı, Ç., Şençimen, M., Okçu, KM., ‘A Large Mass in the Maxilla: Clinical Features and Differential Diagnosis,’ Journal of Canadian Dental Association, (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 75, 269, 272-273 (2009).
3. Orhan, K., Delilbaşı, Ç., Paksoy, SC., ‘Magnetic Resonance Imaging Evaluation of Temporomandibular Joint Disc Signal Intensity in Aneamia Patients,’ Dentomaxillofac Radiology (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 38, 247-254 (2009).
4. Ezmek, B., Arslan, A., Delilbaşı, Ç., Şençift K., ‘Comparison of Hemodynamic Effects of Lidocaine, Prilocaine and Mepivacaine Solutions Without Vasoconstrictor in Hypertensive Patients,’ Journal of Applied Oral Science, (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 18, 354-359 (2010).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Barkın BERK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Eczacılık Fakültesi 1996 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya ABD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi (1996-2003), Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi (2003-2012), NIH/NIDDK, ABD (2009-2010), Yeditepe Sağlık Hizmetleri A.Ş. (2011-2012)

Araştırma Alanları

İlaç ArGe, Moleküler Modelleme, GPCR, Method Geliştirme ve Validasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- N. Uskent, S. Ayla, N. M. Mandel, M. Ozkan, M. Teomete, H. Baloglu, C. Aydincer, H. Yergok, E. Dogan, B. Berk, A. Yazar, Prognostic Significance Of Tumor Tissue Neugcgm3 Ganglioside Expression İn Patients Receiving Racotumomab Immunotherapy, Journal Of Oncology, 2020, Article id:1360431,
(2020).

- S. Demirayak, Z. Sahin, M. Ertas, E. F. Bulbul, C. Bender, S. N. Biltekin, B. Berk, B. N. Sağlık, S. Levent, L. Yurttas, Novel Thiazole-Piperazine Derivatives As Potential Cholinesterase İnhibitors, Journal Of Heterocyclıc Chemıstry, 56, 3370– 3386 (2019).

- M. Ertas, Z. Sahin, E. F. Bulbul, C. Bender, S. N. Biltekin, B. Berk, L. Yurttas, A. M. Nalbur, H. Celik, S. Demirayak, Potent Ribonucleotide Reductase İnhibitors: Thiazole-Containing Thiosemicarbazone Derivatives, Archiv Der Pharmazie, 352 (11), e1900033 (2019).

- H. Akgün, B. Kaya, Y. Mulazim, B. Keşanli, H. Sipahi, S. B. Kadioğlu Yaman, B. Berk, S. N. Biltekin, Synthesis And Biological Activity Studies Of Substituted N-(1,3-Dioxohexahydro-2H-İsoindol-2-yl) Benzenesulfonamide Derivatives, The Pharmaceutical And Chemical Journal, 6(2), 91-102 (2019).

-A. Şimşek, N. Taner, C. Macit, B. Berk, G. Mercanoğlu; The Importance of Computerized Drug Interaction Checker Programs Used in Community Pharmacies to Avoid Potential Drug Interactions: A Preliminary Study with Clarithromycin, İstanbul Medical Journal, 20 (1), 65-71 (2019).

-B. Giray, L. Yurttaş, Z. Şahin, B. Berk, Ş. Demirayak; Antimicrobial Evaluation Of Trisubstituted 2-Piperazinyl Thiazoles, Acta Pharm. Sci., 57 (1), 103-108 (2019).

- Z. Sahin, M. Ertas, C. Bender, E. F. Bülbül, B. Berk, S. N. Biltekin, L. Yurttas, S. Demirayak; Thiazole-Substituted Benzoylpiperazine Derivatives As Acetylcholinesterase İnhibitors, Drug Development Research, 79 (8), 406-425 (2018).

-Z. Şahin, M. Ertaş, B. Berk, S. N. Biltekin, L. Yurttaş, Ş. Demirayak; Studies on Non-Steroidal Structured Aromatase Enzyme Inhibitors; 4-(aryl/heteroaryl)-2-(pyrimidin-2-yl)thiazole Derivatives, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26, 1986–1995 (2018).

- M. Ertaş, Z. Şahin, B. Berk, L. Yurttaş, S. N. Biltekin, Ş. Demirayak; Pyridine-Substituted Thiazolylphenol Derivatives; Synthesis, Modeling Studies, Aromatase İnhibition And Antiproliferative Activity Evaluation, Archive der Pharmazie, 351 (3-4), 1-11, (2018).

-N. Taner, B. N. Çattık, B. Berk; A Contraindication to Metformin Therapy: Renal Impairment - Adherence to Prescribing Guidelines at a Hospital in Turkey, Acta Pharm. Sci., 56 (63-70), 17-28 (2018).

- N. Uskent, N. M. Mandel, Z. Gülbaş, G. Baloğlu, B. Berk, R. Uslu, A. Yazar, H. Baloğlu; Cytolytic Tests With Hyperimmune Patient Sera Is A Good Prognostic Tool In Racotumomab Immunotherapy In Advanced Non-Small Cell, Advances in Modern Oncology Research, 3(5), 223-231 (2017)

.-B. Berk, Y. Altas Tahirovic, E. F Bülbül, S. N. Biltekin; The Synthesis, Antimicrobial Activity Studies, and Molecular Property Predictions of Novel Benzothiazole-2-Thione Derivatives, Acta Pharm. Sci., 55 (3), 17-28 (2017).

- B. Berk, Z. Şahin; Molecular Modelling and Activity Analysis of Mycobacterium tuberculosis DNA Gyrase B ATPase Active Site, Acta Pharm. Sci., 55(1), 7-19 (2017).

- B. Berk, M. Ertaş, S. N. Biltekin; Synthesis, Antimicrobial Activity Studies and Molecular Property Predictions of Schiff Bases Derived from ortho-Vanillin, Acta Pharm. Sci., 55(1), 83-96 (2017).

- B. Berk, G. Kaynar, M. Ertaş, S. N. Biltekin; Molecular Modelling and Compound Activity of The Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus DNA Gyrase B ATPase Site, Acta Pharm. Sci., 55(1), 97-117 (2017).

- B. Berk, C. Bender, E. Küpeli Akkol, E. Yeşilada; Design and Synthesis of Stable N-[2-(aryl/heteroaryl substituted)ethyl] propanamide Derivatives of (S)-Ketoprofen and (S)-Ibuprofen as Non-Ulcerogenic Anti-Inflammatory and Analgesic Agents, Acta Pharm. Sci., 54(1), 65-80 (2016).
- E. Karataş-Koçberber, C. Ceylan, D. Kızılaslan, C. Erdoğan, B. Berk; The evaluation of phenytoin treatment according to the corrected phenytoin levels, International Journal Of Clinical Pharmacy, 38(5), 1340-1341 (2016).

- C. Ceylan, E. Karataş Koçberber, N. Taner, B. Berk; The Determine of Possible Drug Interaction of Clarithromycin, International Journal Of Clinical Pharmacy, 38(5), 1341 (2016).

- E. Karataş-Koçberber, N. Abunahlah, B. Berk; Prescribing pattern of PPI and clopidogrel in community pharmacies in Turkey, International Journal Of Clinical Pharmacy, 38(2), 504-505 (2016).

- F.E. Onen-Bayram, K. Buran, I. Durmaz, B. Berk, R. Cetin-Atalay; 3-Propionyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid Ethyl Esters: A Family Of Antiproliferative Thiazolidines, MedChemComm, 6(1), 90-93 (2015).

- H. Akgün, I. Karamelekoğlu, B. Berk, I. Kurnaz, G. Sarıbıyık, S. Oktem, T. Kocagöz; Synthesis And Antimycobacterial Activity Of Some Phthalimide Derivatives, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 20(13), 4149-54 (2012).

- S. Vilar, J. Karpiak, B. Berk, S. Costanzi; In Silico Analysis Of The Binding Of Agonists And Blockers To The ß2-Adrenergic Receptor, Journal of Molecular Graphics and Modeling, 29(6), 809-817 (2011).

- B. Berk, D. Us, S. Öktem, T. Kocagöz, B. Çağlayan, I. A. Kurnaz, D. D. Erol; Molecular Modeling And Antimycobacterial Studies Of Mannich Bases: 5-Hydroxy-2-Methyl-4H-Pyran-4-Ones, Turkish Journal of Chemistry, 35(2), 317-330 (2011).

- S. Vilar, G. Ferino, S. S. Phatak, B. Berk, C. N. Cavasotto, S. Costanzi; Docking-Based Virtual Screening For Ligands Of G Protein-Coupled Receptors: Not Only Crystal Structures But Also İn Silico Models, Journal of Molecular Graphics and Modeling, 29(5), 614-623 (2011).

- D. Us, B. Berk, E. Gürdal, N. Aytekin, T. Kocagöz, B. Çağlayan, I. A. Kurnaz, D. D. Erol; Mannich Base Derivatives Of 3-Hydroxy-6-Methyl-4H-Pyran-4-One With Antimicrobial Activity, Turkish Journal of Chemistry, 34, 447-456 (2010).

- H. Maruoka, M. O. Barrett, H. Ko, D. K. Tosh, A. Melman, L. E. Burianek, R. Balasubramanian, B. Berk, S. Costanzi, T. K. Harden, K. A. Jacobson; Pyrimidine Ribonucleotides with Enhanced Selectivity as P2Y6 Receptor Agonists: Novel 4-Alkyloxyimino, (S)-Methanocarba, and 5'-Triphosphate ?-Ester Modifications, Journal of Medicinal Chemistry, 53 (11), 4488-4501 (2010).

- D. Us, E. Gürdal, B. Berk, S. Öktem, T. Kocagöz, B. Çağlayan, I. A. Kurnaz, D. D. Erol; 4H-Pyran-4-one Derivatives; Leading Molecule For Preparation Of Compounds with Antimycobacterial Potential, Turkish Journal of Chemistry, 33, 803-812 (2009).

- H. Akgün, B. Berk, D. Demir Erol, G. Mercanoğlu, Ö. F. Bayrak , B. Çağlayan, A. Dedeağaç, I. A. Kurnaz; Nitric Oxide Releasing Derivatives of [(2-chloroethyl)ureido]benzoic Acid Esters As Potential Antineoplastic Agents, Turkish Journal of Chemistry, 33, 107-121 (2009).

- B. Berk, D. D. Erol, E. Kupeli, E. Yesilada; Design and Synthesis of Some (S)-2-(6-methoxy naphthalen-2-yl)-N-substituted-ethylpropanamide Derivatives as Potent Non-ulcerogenic Anti-inflammatory and Analgesic Agents, ArzneimForsch/DrugRes, 59(4), 195-201 (2009).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Nöroanatomi, Hafıza ve Öğrenme, Columna vertebralis, Kalp, Karaciğer mimarisi, Paranasal sinüsler, Cone-Beam Tomografi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KİTAPLAR

1. Şakul, U.: Baş ve Boynun Topografik Anatomisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1999. (ISBN 975-94242-0-7)
2. Şakul, U.: TUS için Anatomi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001. (ISBN 975-94242-1-5)
3. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Wolf-Heidegger’in İnsan Anatomisi Atlası, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. 2001. (ISBN 975-8531-13-1)
4. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Korrelatif Nöroanatomi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2002. (ISBN 975-420-216-6)
5. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Göğüs Cerrahisi, Sim Matbaacılık Ltd.Şti, 2003. (ISBN 975-92200-0-8)
6. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Netter İnsan Anatomi Atlası, 3. baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, 2005. (ISBN 1-929007-11-6)
7. Şakul, B.U.: (Bölüm Yazarlığı) Temel Klinik Anatomi, 2. Baskı, Güneş Kitapevi, 2006. (ISBN 975-277-074-6)
8. Şakul, U.: Anatomi. Melike Ofset Basımevi, 2007. (ISBN 978-9424-22-0)
9. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Pelvis ve Perine Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
10. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Prostat Bezi Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
11. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Özkan Matbaacılık, 2009. (ISBN 978-975-94242-2-0).
12. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Woelfel’in Diş Anatomisi-Diş Hekimliği ile İlişkisi, Güneş Tıp Kitapevleri, 2010. (ISBN 978-0-7817-6860-3)

MAKALELER

1. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Real minimal diameter of the lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 7:271-274, 1994.
2. Güzel, B., Şakul, U., İslam, C., Köse, K.: A new method for differentiation of lumbar vertebrae. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):111-116, 1994.
3. Şakul, U., İslam, C., Güzel, B.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the upper limb bones. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):117-122, 1994.
4. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the lower limb bones. Acta Anatomica Nipponica, 69(4):410-411, 1994.
5. İslam, C., Güzel, B., Şakul, U.: Clinical importance of the minimal cancellous diameter of lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 9:151-154, 1996.
6. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Diyarbakırlı, S.: A rare insertion site for abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis muscles. Acta Anatomica, 163: 229-232, 1998.
7. Orhan. K., İçen. M., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU,: Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: a cone beam computed tomography study. Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 5 (Suppl):S235-S240, 2010.
8.Orhan. K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU, Paksoy, CS.: Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study. Surg Radiol Anat, 33:501-507, 2011.
9.Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surg., 6 (Suppl 1): 382-383, 2011.
10. Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK.: The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 6 (Suppl 1): 383-384, 2011.
11. Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Evaluation of pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography.”, Oral Surg Oral Med Orak Pathol Oral Radiol Endod, 112:e48-e55, 2011.
12. Ozan, O., Orhan, K., Aksoy, S., İçen, M., Bilecenoğlu, B., Sakul, B.U.: The effect of removable partial dentures on alveolar bone resorption: A retrospective study with cone-beam computed tomography. Journal of Prosthodontics, 00:1-7, 2012.
13. Bilecenoglu, B., Onul, M., Altay, O.T., Sakul B.U: Cervicofacial emphysema after dental treatment with emphasis on the anatomy of the cervical fascia. The Journal of Craniofacial Surgery, Vol.23, Number 6, 544-548, Nov. 2012.
14. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C., Köse, K.: Morphometry of lower thoracic and lumbar vertebrae (A clinicoanatomical study). The Italian Journal of Orthopaedics and Traumatology, 22(2):253-260, 1996.
15. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (1-6. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 1(1):33-39, 1989.
16. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (7-52. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 2(1):27-33, 1989.
17. Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Dominant subkortikal yapıların lisandaki rolü. Nöroloji, 18(1):87-104, 1991.
18. Şakul, U., Türkaslan, K.: Variations of the median and the musculocutaneous nerves. Journal of Ankara Medical School, 13(3):259-262, 1991.
19. Şakul, U., Akbay, C., Acar, R.: Globus pallidus nöronlarının morfolojik tanımlanması: Işık mikroskobik bir çalışma. Optimal Tıp Dergisi, 4(4):183-188, 1991.
20. Acar, R., Şakul, U., Türkaslan, K., Ercan, A.: Fissura pterygomaxillaris'in şekil varyasyonları ve bunun klinik önemi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:537-544, 1991.
21. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Ön arka ve Mortis filmlerinde ayak bileği eklemi eksenlerinin karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi, 1(2):19-22, 1994.
22. Şakul, U., Acar, R., Erdemli, E.: Erişkin insanlarda nervus trigeminus ve dallarının akson sayıları. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 1:39-41, 1994.
23. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Kırış, M., Erdoğan, A.: Burun dış duvarı anatomisinin sinus cerrahisi açısından incelenmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2:89-94, 1996.
24. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. I- Sinus maxillaris ve frontalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:6-11, 1997.
25. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. II- Sinus ethmoidales ve sphenoidalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:71-78, 1997.
26. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Anadolu, Y., Diyarbakırlı, S., Keleş, P.: Morphometric evaluation of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy in human male cadavers. The Medicine and Health Journal, 3:9 - 13, 1999.
27. Aka, S., Şakul, B.U. : Kimliği bilinmeyen bir olgunun anatomik yeniden yüzlendirme tekniği ile kimliklendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,65-70, 2007.
28. Uzun, M., Şakul, BU.: Genital organların anatomik ve histolojik gelişimi. Türkiye Klin. Jinekoloji Obstetrik Özel Derg., Cilt:3, Sayı:2, 4-8, 2010.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cafer MARANGOZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Akdeniz Üniversitesi 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye St. George's University, Tıp Fakültesi Anatomik Bilimler Anabilim Dalı, Grenada

Araştırma Alanları

Gelişim Anatomisi, Radyolojik ve Klinik Anatomi, Nöroanatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1- Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N. Development of the liver during the fetal period. Saudi Med J. 2005 Nov;26(11):1710-5.

2- Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N. The development of stomach during the fetal period. Surgical Radiological Anatomy 2006; 28(5): 438-446.

3- Sulak O, Cosar F, Malas MA, Cankara N, Çetin E, Tağıl SM. Anatomical development of the fetal uterus. Early Human Development 2007; 83(6): 395-401.

4- Sulak O, Cankara N, Malas MA, Cetin E, Desdicioglu K. Anatomical development of the normal urachus during the fetal period. Saudi Medical Journal 2008; 29(1): 30-5.

5- Sulak O, Cankara N, Malas MA, Koyuncu E, Desdicioğlu K. Anatomical development of urinary bladder during the fetal period. Clin Anat. 2008; Sep 24;21(7):683-690.

6- Koyuncu E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N. The development of fetal pylorus during the fetal period. Surg Radiol Anat. 2009; Jun;31(5):335-341.

7- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R Malas MA. Hamile Ratlarda Kullanılan Dimenhydrinate Ve Ondansetronun Postnatal Dönemdeki Morfometrik Gelişim Üzerine Olan Etkileri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009 In press.

8- Koyuncu E, Cankara N, Sulak O, Ozgüner G, Albay S.The morphometry of patella and patellar ligament during the fetal period.Clin Anat. 2011 Mar;24(2):225-31

9- S. Tunali, N. Cankara, S. Albay. A rare case of communicating branch between the posterior femoral cutaneous and the sciatic nerves. Rom J Morphol Embryol. 2011; 52(1): 3-6.

10- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA. The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development. J Matern Fetal Neonatal Med.2012 Feb;25(2):165-73.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Cankara N, Ozguner G, Albay S. Bilateral piercing of anterior scalene muscle by anterior branches of C5 & C6. International Journal of Anatomical Variations. 2009;2: 73-74.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

1- Cankara N, Malas MA, Evcil EH. Heart development during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. PPr 45.

2- Evcil EH, Malas MA, Cankara N. The development of the fetal lungs during the fetal period: a postmortem study. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. PPr 112.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

1- Cankara N, Sulak O, Malas MA. The development, morphology and morphometry of the urachus during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey; P-115: 129.

2- Sulak O, Cankara N, Malas MA. The development of the urinary bladder during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey; P-525: 250

3- Cankara N, Evcil EH, Malas MA. Thymus development during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 71.

4- Evcil EH, Cankara N, Malas MA. Morphometric development of the sternum during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 51.

5-Evcil EH, Cankara N, Malas MA. Anatomical dimensions and localization of trachea during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 53.

6- Koyuncu E, Cankara N, Sulak O, Albay S, Özgüner G. Morphometry of Patella During The Fetal Period.10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 72.

7-Güler İ, Şeker M, Özbek O, Çiçekcibaşı AE, Koç O, Cankara N, Yılmaz MT. Right aortic arch with aberrant left subclavian artery. June 28-July 1-Ankara. P 19

8-Yılmaz MT, Cankara N, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME. The evaluation of morphometry of mastoid process using multidetector computed tomography in a living population. 4th ISCAA - International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. June 28-July 1-Ankara. P 89.

9- Cankara N, Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME. The evaluation of morphometry of nasal bone and pyriform aperture using multidetector computed tomography in a living population. 4th ISCAA - International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. June 28-July 1-Ankara. P 90.

10- Snosek, Michael, Sharath Bellary, Neslihan Cankara, Mohammadali M. Shoja, R. Shane Tubbs, Robert J. Spinner, Marios Loukas. Ulnar nerve innervation of the medial head of the triceps brachii muscle: A cadaveric study. 29th Annual Meeting of the American association of Clinical Anatomists. July 8-12, 2012-Grenada, West Indies.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri

1-Sulak O, Malas MA, Esen K, Çetin E, Özgüner HM, Cankara N. İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12 (1): 47-51

2- Malas MA, Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Özgüner G. Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14(1): 20-24.

3- Neslihan Cankara, Gülnur Özgüner, Esra Koyuncu, Kadir Desdicioğlu, Osman Sulak. The development of muscular layers in the wall of fetal urinary bladder during the fetal period. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009 16(1): 16-20.

4- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA. Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2010; 20(3) 149-154.

5- Koyuncu E, Sulak O, Ozgüner G, Cankara N, Albay S, Malas MA. Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi. S.D.U. Tip Fak. Derg. 2011:18(2):48-53.

6- Kadir Desdicioğlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Raziye Desdicioğlu, Mehmet Ali Malas. Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development. Balkan Med J 2011; 28: 1-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Derleme Makaleleri

1- Cankara N, Malas MA. Maternal stresin prenatal ve postnatal gelişim üzerine olan etkileri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2008, 18:52-60.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

1-Çetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N. Fetal dönem boyunca pilor gelişimi. Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; S 16: 64.

2- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA, Yonguç N, Adıgüzel E. Fertilizasyon Öncesi Uygulanan Kronik Hafif Stresin Postnatal Dönemdeki Erişkin Ratların Hipokampusundaki Nöron Sayısı Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008. Bildiri No:94

Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

1- Sulak O, Esen K, Malas MA, Çetin E, Özgüner HM, Cankara N. İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması. VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır 2003: P-048; 153.

2- Albay S. Malas MA, Çetin E, Cankara N, Evcil EH, Karahan N. Fetal dönem boyunca karaciğer gelişiminin araştırılması. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu. Isparta 21-22 Nisan 2004; 45.

3- Çetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N. Fetal dönem boyunca mide gelişimi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 63: 307.

4- Sulak O, Coşar F, Malas MA, Cankara N, Tağıl SM. İnsan fetuslarında fetal dönem boyunca uterus gelişiminin araştırılması. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 64: 309.

5- Malas MA, Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Ozguner G. Determination of fetal age during the fetal period. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum 2006; P 146: 40.

6- Cankara N, Özgüner G, Çetin E, Desdicioğlu K, Sulak O. Fetal dönem boyunca mesane duvarındaki kas tabakalarının gelişimi. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum 2006; P 49: 20.

7- Evcil EH, Desdicioğlu K, Cankara N, Malas MA. Hamilelik boyunca nane çayı içen ratların yavrularında yeni doğan-erişkin dönemi boyunca morfometrik büyümenin değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-128

8- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA. Fertilizasyon öncesi uygulanan kronik hafif stresin fetal dönem ve postnatal dönemdeki morfometrik büyüme üzerine olan etkileri. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-129.

9- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R Malas MA. Gebelikte kullanılan dramamine ve zofranın prenatal ve postnatal morfometrik gelişim üzerine olan etkilerinin araştırılması. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-133

10- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA. Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal dönemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması. Perinatoloji ve Maternal-Fetal Tip Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Su Sesi Deluxe Otel, Antalya Ps. 242

11- Evcil HE, Desdicioğlu K, Cankara N, Malas MA. Fetal dönem boyunca burun gelişimi. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008; Bildiri No:120.

12- Albay S, Cankara N, Loukas M. Obturator venous ring encompassing the inferior vesical artery originated from obturator artery. Anatomy (2010) 2(Suppl) p:47. Abstracts of XIIIth National Congress of Anatomy. 28th October-1st November 2010, Girne, KKTC.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Pelin VARDARLIER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Uludağ Üniversitesi 2006 Beykent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Özel sektörde insan kaynakları yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur

Araştırma Alanları

İnsan Kaynakları Yönetimi Liderlik, Koçluk Stratejik Yönetim Sosyal Medya Yönetimi Dijital İşletme Gamification Oyunlaştırma Dijital İnsan Kaynakları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

PUBLISHED REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL PAPERS

1. ONARMAN BESTE, VARDARLIER PELİN (2021). Sosyal Medya Kullanım Nedenlerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 191-212., Doi: 10.26468/trakyasobed.741894 (Yayın No: 7271044)
2. VARDARLIER PELİN (2021). Gamification in human resources management: an agenda suggestion for gamification in HRM. Pressacademia, 8(2), 129-139., Doi: 10.17261/Pressacademia.2021.1402 (Yayın No: 7271141)
3. TÜRK ABDULLAH, VARDARLIER PELİN, HAZAR Muhammet Ali (2021). The Role of Employer Brand Practices In Human Resources Management In Job Applications On Company Preference. International Journal Of Business Ecosystem And Strategy, 2(4), 1-9. (Yayın No: 7023054)
4. VARDARLIER PELİN, ÖZŞAHİN MEHTAP (2021). Digital Transformation of Human Resource Management: Social Media's Performance Effect. International Journal of Innovation and Technology Management, 18(3), Doi: 10.1142/S021987702150005X (Yayın No: 7270997)
5. VARDARLIER PELİN,ZAFER CEM (2020). Social Media and Crisis Management: The Case Study of Cambridge Analytica. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Yayın No: 6454649)
6. KARABOĞA UĞUR, VARDARLIER PELİN (2020). Examining the use of artificial intelligence in recruitment processes. Bussecon Review of Social Sciences (2687-2285), 2(4), 1-17., Doi: 10.36096/brss.v2i4.234 (Yayın No: 7271090)
7. KALMAZ ESRA, VARDARLIER PELİN (2020). Examining the effects of green marketing on brand and corporate image. International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293), 2(3), 1-19., Doi: 10.36096/ijbes.v2i3.211 (Yayın No: 7271132)
8. ÖZTÜRK CEREN, VARDARLIER PELİN (2020). Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık İletişimi: Sağlık Kurumlarının Sosyal Medya Mecra Kullanımının İncelenmesi. Modern Leisure Studies, 2(1), 33-56. (Yayın No: 7271098)
9. VARDARLIER PELİN,CANOL SİNEM (2017). İnsan Kaynakları Departmanının İşyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladığı Stratejiler: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Pesa International Journal of Social Studies, 3(3), 1-17., Doi: 10.25272/j.2149-8385.2017.3.3.01 (Yayın No: 3731336)
10. VARDARLIER PELİN, AKINER ÖZGE (2017). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Research Journal Of Politics, Economics and Management, 5(3), 79-94., Doi: 10.25272/j.2147-7035.2017.5.3.06 (Yayın No: 7271128)
11.VARDARLIER PELİN (2017). Learning From Catastrophes and Leadership Thought. Researchers World : Journal of Arts, Science and Commerce, 8(3), 160-168., Doi: 10.18843/rwjasc/v8i3/17 (Yayın No: 3721638)
12.VARDARLIER PELİN,SİLAHTAROĞLU GÖKHAN (2016). Gossip Management at Universities Using Big Data Warehouse Model Integrated with a Decision Support System. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 5(1), 1-14., Doi: 10.20525/ijrbs.v5i1.49 (Yayın No: 3721789)
13.SİLAHTAROĞLU GÖKHAN, VARDARLIER PELİN (2016). Leaders Impact on Organizational Behavior: A Text Mining Study on Universities in Turkey. International Journal of Business and Administrative Studies, 2(2), 52-56., Doi: 10.20469/ijbas.2.10005-2 (Yayın No: 7271124)
14. SİLAHTAROĞLU GÖKHAN, VARDARLIER PELİN (2016). A Novel Data Mining Study to Spot Anomalies in Organizations: A Human Resources Management Case. International Journal of Business and Administrative Studies, 2(4), 89-95., Doi: 10.20469/ijbas.2.10001-4 (Yayın No: 7271119)
15. VARDARLIER PELİN,ÇAKIR RANA (2015). A Study on Sustainable Innovation Profile of Turkey. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 4(4), 24-35., Doi:10.20525/ijrbs.v4i4 (Yayın No: 3722010)
16. VARDARLIER PELİN,VURAL YALÇIN,BİRGÜN SEMRA (2014). Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(150), 374-383. (Yayın No: 3432863)


CONFERENCE PRESENTATIONS (INTERNATIONAL)

1. BAYARÇELİK EBRU BEYZA, ÖZŞAHİN MEHTAP, VARDARLIER PELİN (2021). Linking Decision Making Style to Organizational Performance Through the Strategic Decision Making Speed. 16th International Strategic Management Conference, 65-72. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7271437)
2. VARDARLIER PELİN,ÖZŞAHİN MEHTAP,EKER GÜLCAN (2019). Social Media Tools Matching with HRM Functions and Social Media’s Performance Effect. 15th International Strategic Management Conference, 505-517. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5233243)
3. KOÇAK ÖMER ERDEM,ÇIRPAN HÜSEYİN,VARDARLIER PELİN (2017). How Thriving at Work Enables Work Context to Influence on General Life Satisfaction. Euro-Asia Forum in Politics Economics And Business - 2017, 15-15. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3732368)
4. VARDARLIER PELİN,ÖZŞAHİN MEHTAP (2017). Social Media Use At Human Resource Management: The Hrm Performance Effect. 13th International Strategic Management Conference, 123-132., Doi: 10.15405/epsbs.2017.12.02.11 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3754953)
5. VARDARLIER PELİN,ÖZŞAHİN MEHTAP (2017). Social Media Use At Human Resource Management: The Hrm Performance Effect. 13th International Strategic Management Conference, Doi: 10.15405/epsbs.2017.12.02.11 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5318615)
6.VARDARLIER PELİN,CANOL SİNEM (2017). İnsan Kaynakları Departmanının İşyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladığı Stratejiler: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir Araştırma. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 329-329. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3732205)
7.VARDARLIER PELİN,AKINER ÖZGE (2017). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 391-392. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3732258)
8.VARDARLIER PELİN,TAŞÇI MUSTAFA EMRE (2017). Using Human Resources as a Marketing Tool to create an Employer Brand through Social Media. International Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress SeriesIII. IBANESS Congress, 955-962. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3446573)
9.VARDARLIER PELİN (2016). Strategic Approach to Human Resources Management During Crisis. 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 235, 463-472., Doi: 10.1016/j.sbspro.2016.11.057 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3731746)
10. SİLAHTAROĞLU GÖKHAN,VARDARLIER PELİN (2016). Detecting Employee And Organisational Behaviour Anomalies With Data Mining. Business, Economics, Social Science Humanities”-BESSH 2016, 59(7), 15-15. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3732028)
11.VARDARLIER PELİN,SİLAHTAROĞLU GÖKHAN (2016). Leaders? Impact on Organizational Behaviour: A Text Mining Study on Universities in Turkey. Business, Economics, Social Science Humanities”-BESSH 2016, 59(7), 14-14. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3732002)
12.VARDARLIER PELİN,SİLAHTAROĞLU GÖKHAN (2015). Extracting Personality Features From User Generated Data For Recruitment Via Text Mining. The IRES 21st International Conference, 102-105. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3731932)
13. ÇINAR FADİME,VARDARLIER PELİN (2014). Establishment of Individual Performance Evaluation System in a Health Business and a Pilot Practice. 10th International Strategic Management Conference, 150, 384-393., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.034 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4116683)
14.ÇINAR FADİME,VARDARLIER PELİN (2014). Establishment of Individual Performance Evaluation System in a Health Business and a Pilot Practice. 10th International Strategic Management Conference, 150, 384-393., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.034 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3731865)
15. VARDARLIER PELİN,VURAL YALÇIN,BİRGÜN SEMRA (2014). Modelling of the Recruitment Process by Axiomatic Design Principles. 10th International Strategic Management Conference, 374-383. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1634447)
16.VARDARLIER PELİN,VURAL YALÇIN,BİRGÜN SEMRA (2014). Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles. 10th International Strategic Management Conference, 150, 374-383., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.031 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3731818)
17.EREN EROL,VARDARLIER PELİN (2013). Social media’s role in developing an employees sense of belonging in the work place as an HRM strategy. 9th International Strategic Management Conference, 99, 852-860., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.557 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3732990)
18.VARDARLIER PELİN,VURAL YALÇIN,YILDIRIM ÖZGÜR,YILMAZTÜRK BURCU (2013). Impacts of Growth Strategies on Human Resources Policies. 9th International Strategic Management Conference, 99, 861-868., Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.558 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3733053)
19. VURAL YALÇIN,VARDARLIER PELİN,AYKIR ABDULLAH (2012). The Effects of Using Talent Management With Performance Evaluation System Over Employee Commitment. 8th International Strategic Management Conference, 58, 340-349., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1009 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3733223)


CONFERENCE PRESENTATIONS (NATIONAL)

1. GÜNDOĞMUŞ EMİNE, VARDARLIER PELİN, ERDOĞAN HURİYE BEYZA (2021). Dijital Liderlerin İşletmelerin Dönüşüm Sürecindeki Önemi. Yönetim Araştırmaları Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, 133-134. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7271470)
2. TÜRK ABDULLAH, VARDARLIER PELİN, TUNÇ YASEMİN (2021). İşletmelerin Dijital Dönüşümü. Yönetim Araştırmaları Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, 67-69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7271478)
3. VARDARLIER PELİN (2021). İşe Alım Süreçlerinde Dijital Dönüşüm: Sanal Mülakat Simülasyon Sistemi. Yönetim Araştırmaları Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, 1-494. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7271461)
4. VARDARLIER PELİN,GÜNDOĞMUŞ EMİNE,KOÇAK ÖMER ERDEM (2017). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü. 5. Örgütsel Davranış Kongresi, 103-110. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3731444)
5.CANOL SİNEM,VARDARLIER PELİN (2017). Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Kurumlarında Uygulanmakta Olan Performans Değerlendirme Sistemlerine Duydukları Memnuniyet ve Bir Örnek Uygulama. 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 105, 121-128. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3754979)
6.TAŞÇI MUSTAFA EMRE,VARDARLIER PELİN,GÜNER ŞEYMA (2017). Mentorluğun Kariyer Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İlk Kez İşini Deneyimleyenler Üstünde Bir Uygulama. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25, 1095-1105. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3528237)
7. ÇIRPAN HÜSEYİN,VARDARLIER PELİN,KOÇAK ÖMER ERDEM (2017). Kişi-İş Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı Etkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 698-700. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3731530)
8. VURAL YALÇIN,VARDARLIER PELİN,BİRGÜN SEMRA (2012). Kuruluş Yeri Faktörünün Çağrı Merkezleri Başarısına Etkilerinin Araştırılması. 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu – ÜAS 2012 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3733136)

NATIONAL JOURNAL PAPERS IN TURKISH

1. VARDARLIER PELİN, İncesu Elgiz (2021). Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Sinizm İle İlgili Tez Çalışmalarının İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 704-727., Doi: 10.46928/iticusbe.742054 (Kontrol No: 7271004)
2. GÜNDOĞMUŞ EMİNE, ÇOLAK FATİH, VARDARLIER PELİN (2021). İşletmelerde yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 3(1), 161-166., Doi: 10.47542/sauied.848916 (Kontrol No: 7271138)
3. VARDARLIER PELİN, ÖZTÜRK CEREN (2020). Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Rolü. Sosyolojik Düşün, 5(1), 1-18., Doi: 10.37991/sosdus.730815 (Kontrol No: 7271105)
4. VARDARLIER PELİN, YAPICI HATİCE KÜBRA (2020). Duygusal Zekâ ve Liderlik. Muhakeme Dergisi, 3(1), 9-28., Doi: 10.33817/muhakeme.731270 (Kontrol No: 7271144)
5. VARDARLIER PELİN,ZAFER CEM (2019). Medya ve Toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi (Kontrol No: 6454708)
6. VARDARLIER PELİN,ZAFER CEM (2019). Toplumsal Gürültüden Toplumsal Hareketlere Sosyal Medyanın Rolü: Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları Örneği.. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kontrol No: 6454169)
7. ÇIRPAN HÜSEYİN,VARDARLIER PELİN,KOÇAK ÖMER ERDEM (2019). Kişi- İş Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 22(41), 237-252., Doi: 10.31795/baunsobed.581782 (Kontrol No: 5187847)
8. ZAFER CEM,VARDARLIER PELİN (2019). Toplumsal Gürültüden Toplumsal Hareketlere Sosyal Medyanın Rolü: Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 379-390., Doi: 10.32709/akusosbil.472857 (Kontrol No: 5187614)
9. VARDARLIER PELİN,ÖZSÜRÜNÇ RECEP (2019). Koçluk Eğitiminde Grow Modelinin Uygulanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 145-163.(Kontrol No: 5187789)
10. KILINÇ BARIŞ,VARDARLIER PELİN (2018). İşletmelerde Kriz Yönetiminde Liderlik. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2(3), 40-63. (Kontrol No: 5187887)
11. VARDARLIER PELİN,ÇETİN CANAN,KARAKÖY DAMLA (2018). Özgeçmişlerin Biçimsel Özelliklerinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi: İdeal Özgeçmiş Biçimi Nasıl Olmalıdır?. Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9(22), 335-356., Doi: 10.17823/gusb.2652 (Kontrol No: 5187766)
12. VARDARLIER PELİN (2017). İşveren Markası ve Yetenekli Çalışan Etkileşimi - Employer Brand and Talented Employee Interaction. Journal of Business Research - Turk, 9(4), 628-648., Doi: 10.20491/isarder.2017.350 (Kontrol No: 3721474)
13. VARDARLIER PELİN,KOÇAK ÖMER ERDEM,GÜNER ŞEYMA (2017). Hasta Haklarına Uyma Algısının Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Özel Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(3), 1-21., Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.757 (Kontrol No: 3722154)
14. CANOL SİNEM,VARDARLIER PELİN (2017). Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Kurumlarında Uygulanmakta Olan Performans Değerlendirme Sistemlerine Duydukları Memnuniyet ve Bir Örnek Uygulama. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52, 760-785., Doi: 10.15659/3.sektorsosyal-ekonomi.17.12.842 (Kontrol No: 3831142)
15. VARDARLIER PELİN,AKINER ÖZGE (2017). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Research Journal Of Politics, Economics and Management, 5(3), 79-94., Doi: 10.25272/j.2147-7035.2017.5.3.06 (Kontrol No: 3721741)
16. VARDARLIER PELİN,İNAN KORAY (2017). Satış Personelinin Performansını Geliştirmeye Yönelik Oyunlaştırma Model Önerisi. İş’te Davranış Dergisi, 2(1), 8-19., Doi: 10.25203/idd.298293 (Kontrol No: 3721966)
17. DİNÇ ESRA,VARDARLIER PELİN,ERDİLEK KARABAY MELİSA,KONAKAY GÖNÜL,ÇETİN CANAN (2012). Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(37), 1-13. (Kontrol No: 3732860)

BOOKS

1. Sosyal Medya Stratejileri (2016)., VARDARLIER PELİN, Nobel Akademik Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 104, ISBN:978-605-320-563-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3722230)

2. İşe Alım Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi (2016)., VARDARLIER PELİN, Türkiye Alim Kitapları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 53, ISBN:978-3-639-81367-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3732741)

3. İnsan Kaynaklarının Sosyal Yüzü - Sosyalika (2015)., VARDARLIER PELİN, Helikon Danışmanlık Ltd. Şti., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 151, ISBN:978-605-426-67-15, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3723933)

INTERNATIONAL BOOK CHAPTERS

1. Yönetim – Strateji – Organizasyon: Teoride ve Uygulamada (Cilt 1), Bölüm adı:(İşe Alım
Sürecinde Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı) (2021)., KARABOĞA UĞUR, VARDARLIER PELİN, Gazi Kitabevi, Editör:Karabulut Şahin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:9786257530118, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7271056)

2. Financial Strategies in Competitive Markets, Bölüm adı:(Employing Qualified People to Increase Financial Competitive Power) (2021)., VARDARLIER PELİN, Springer, Cham, Editör:Yüksel Serhat, Dinçer Hasan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 367, ISBN:978-3-030-68611-6,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7271011)

3. Yönetim - Strateji - Organizasyon: Teoride ve Uygulamada (Cilt 2), Bölüm adı:(Stratejik YetenekYönetimi) (2021)., TOPSAKAL ACET GİZEM, VARDARLIER PELİN, Gazi Kitabevi, Editör:Karabulut Şahin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 503, ISBN:9786257530125, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 7271067)

4. Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours, Bölüm adı:(Relationship Between
Organizational Commitment and Organizational Silence: A Study in the Insurance Industry) (2020)., VARDARLIER PELİN, AKINER ÖZGE, Springer, Cham, Editör:Dincer Hasan , Yüksel Serhat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 391, ISBN:978-3-030-50130-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7271029)

5. Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems, Bölüm adı:(Use of Artificial Intelligence as Business Strategy in Recruitment Process and Social Perspective) (2020)., VARDARLIER PELİN,ZAFER CEM, Springer International Publishing, Editör:Hacıoğlu Ümit, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-030-29739-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6453880)

6. Yeni Medya Trendleri Yeni Medya, İletişim, Teknoloji, Toplum ve İş Dünyası İçin Perspektifler, Bölüm adı:(İletişim ve Sosyal Medya) (2020)., VARDARLIER PELİN, ONARMAN BESTE, Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., Editör:Arikan, B. Aykut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 155, ISBN:9786052819289, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7271038)

7. Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems, Bölüm adı:(Digital Transformation of
Human Resource Management: Digital Applications and Strategic Tools in HRM) (2020).,
VARDARLIER PELİN, Springer, Cham, Editör:Hacioglu Umit, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 647, ISBN:978-3-030-29738-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7271016)

8. Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, Bölüm adı:(The
Impact of New Technology on Society and Workforce in Production in the Era of Industry 4.0)
(2020)., ZAFER CEM,VARDARLIER PELİN, IGI Global, Basım sayısı:1, ISBN:1799811255,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6454153)

9. Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, Bölüm adı:(The
Impact of New Technology on Society and Workforce in Production in the Era of Industry 4.0)
(2019)., ZAFER CEM,VARDARLIER PELİN, IGI Global, Editör:Ümit Hacıoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 775, ISBN:9781799811251, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5187588)

10. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri Yayın Yeri, Bölüm adı:(Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetimindeki Rolü) (2018)., VARDARLIER PELİN, Beta Yayıncılık, Editör:Yıldız, Harun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 487, ISBN:978-605-242-143-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4215882)

11. Koçluk Atölyesi, Bölüm adı:(Kariyer Koçluğu) (2017)., VARDARLIER PELİN, Abaküs Kitap Yayın Dağıtım Hizmetleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 147, ISBN:978-605-9129-85-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3723942)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Alpen ORTUĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2011 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Harvard University- Boston Children's Hospital, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

adli anatomi, adli antropoloji, paleoantropoloji, nörogörüntüleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Indeksli Dergilerde Yayınlanmış çalışmalar

*Ortug, A., Ormeci, T., Yuzbasioglu, N., Albay, S., & Seker, M. (2018). Evaluation of normal tibial tubercle to trochlear groove distance in the adult Turkish population. Nigerian journal of clinical practice, 21(11), 1403.

*Ortug, G., Ignak, S., & Ortug, A. (2018). Characteristics of lingual papillae in diabetic rats. Morphologie, 102(339), pp. 250-254. https://doi.org/10.1016/j.morpho.2018.08.003

*Sahin, E., Ortug, G., & Ortug, A. (2018). Does cigarette smoke exposure lead to histopathological alterations in the olfactory epithelium? An electron microscopic study on a rat model. Ultrastructural pathology, 42(5), 440-447.

*Ortug, G., Ortug, A., Kurt, N. K. (2018). Miratü’lEbdan Fi Teşrih-i Azaül-İnsan: first printed illustrated anatomy book in Ottoman-Turkish medicine. Folia Morphologica,77(4):764-770.
Doi: 10.5603/FM.a2018.0038

*Sesen N.A., Ortug A., Ortug G. (2018) “A dissection-based study of the dimensions of the thyroid cartilage in Anatolian population” Italian Journal of Anatomy and Embryology, 123 (3): 297-303.

*Ortug, A. (2019). Letter to the editor regarding the cover editorial: “Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi (1771?–1826), who is the author of the first modern anatomy book Mir’âtü’l-Ebdân fî Teşrîhi Âzâü’l-İnsân in the Ottoman Empire”. Child's Nervous System, 1-2.

*Ortug, A., & Uzel, M. (2019). Greater palatine foramen: assessment with palatal index, shape, number and gender. Folia morphologica, 78(2), 371-377.

* Ortug, A., Yuzbasioglu, N. (2019) 'Tracing the papier mache anatomical models of Ottoman Turkish medicine and Louis Thomas Jerôme Auzoux'. Surgical and Radiologic Anatomy, Doi: 10.1007/s00276-019-02267-y

* Yukseloglu, E. H., Ortug, A., Rayimoglu, G., Yonar, F. C., Erkan, I., Kara, U., ... & Karatas, O. (2019). Association of 10 single nucleotide polymorphism loci with nicotine addiction in the Anatolian population?. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 33(1), 1011-1017.

*Ortug, G., Sipahi, B., Ortug, A., & Ipsalali, H. O. (2019). Variations of the digastric muscle and accessory bellies-A study of gross anatomic dissections. Morphologie, 104(345):125-132.

*Ortug G., Liman Z., Ortug A. A Dissectional Study of the Level of Anterior Commissure of the Larynx. Ear, Nose & Throat Journal, Ahead of Print

*Shojaolsadati, P., Yüzbaşıoğlu, N., Nalbant, A., Örmeci, T., Albay, S., Ortuğ, A., & Sakul, B. U. (2020). The magnetic resonance imaging evaluation of morphometry of the distal femur and proximal tibia on adult Anatolian population.


Bildiriler
Ortug A., Yuzbasioglu N., Akalin N., Takahashi E. ‘Pre- and Post-Operative HARDI Tractography of Cerebellar Pathways in Posterior Fossa Tumors’ AACA 2020 Annual Meeting, June 15 - 19, 2020 (E-platform presentation)

ALPEN ORTUĞ, christine charvet,emi takahashi, 'Comparisons of cortical association pathways across species using diffusion MRI tracography', (25.09.2019 -27.09.2019 ) , Yayın Yeri:114th Annual Meeting / 33. Arbeitstagungder Anatomischen Gesellschaft , 2019

GÜRSEL ORTUĞ,deniz sude elbizim,ALPEN ORTUĞ, 'Non Metric Cranial Trait Variants of Modern Anatolian Population', (25.09.2019 -27.09.2019 ) , Yayın Yeri:114th Annual Meeting / 33. Arbeitstagungder Anatomischen Gesellschaft , 2019

FATMA ÇAVUŞ,ALPEN ORTUĞ,GÜLTEN RAYİMOĞLU,ÖMER KARATAŞ,EMEL HÜLYA YÜKSELOĞLU '10 SNP Lokusunun Genetik Polimorfizminin Nikotin Bağımlılığı İle İlişkilendirilmesi (01.09.2018 -04.09.2018 )' , Yayın Yeri:TURAZ 2nd International Congress , Istanbul 2018

Ortug G., Sipahi B., Ortug A., Ipsalali H. O. „Variations of the digastric muscle and accessory bellies- a study of gross anatomic dissections and systematic review of the literature“ Anatomische Gesellschaft 113th Annual Meeting, Sept. 25-28 2018, Rostock, Germany (Poster)

Ipsalali H. O., Kocanali N., Ortug A., Ortug G. „Gross anatomical variations among and within the incisive foramen“ Anatomische Gesellschaft 113th Annual Meeting, Sept. 25-28 2018, Rostock, Germany (Poster)

Ortug A., Yuzbasioglu N. '“Papier-mâché anatomical models and Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797-1880)” 19th National Anatomy Congress and International Mediterranean
Anatomy Congress, Sept. 6-9 2018, Konya,Turkey (Poster)

Ozbek E.S., Ortug G., Ortug A. ‘Does the cigarette smoke exposure lead to histopathological alterations in olfactory epithelium? An electron microscopic study on a rat model? 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, May 18 - 21, 2017, Antalya, (Poster)

Sesen N.A., Ortug A., Ortug G. ‘A preliminary dissection based study of the dimensions of larynx in Anatolian population’. Anatomische Gesellschaft 111th Annual Meeting, Sept. 21-14 2016, Gottingen, Germany (Poster)

Ortuğ A., Örmeci T., Yüzbaşıoğlu N., Albay S., Şeker M. ‘Evaluation of Normal Tibial Tuberosity to Trochlear Groove [TT-TG] Distance in Adult Anatolian Population: A Preliminary Report’. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy Volume 10 Supplement 2, Eskişehir, 2016 (Poster)

Yuzbasioglu N., Ortug A., Yuzbasioglu E., Sakul B.E. ‘Assesment of facial golden proportions among Turkish young adults by photo anthropometrical examination: a preliminary report’. 17. Ulusal Anatomi Kongresi, An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy Volume 10 Supplement 2, Eskisehir, 2016 (Poster)

Ortug A., Uzel M. ‘Determination of location, number and shape of the greater palatine foramen in adult Anatolian population’, 110th Annual Meeting, Sept. 23-25 2015, Wurzburg, Germany (Poster)

Kopuz C., Ortug G.,Ortug A., ‘Morphological variations of the superior cornu of thyroid cartilage in Anatolian Population’ 110th Annual Meeting, Sept. 23-25 2015, Wurzburg, Germany (Poster)

Kara U., Ortug A., Comert I.T ., Yukseloğlu E.H.. ‘Identification of Disaster Victims: Configuration of a Forensic Science DNA Laboratory in a Potential Istanbul Earthquake and the Importance of Forensic Genetics’,10th Annual Meeting of BAFS, June 4-7,2014 Alexandroupolis, Greece (Poster)

Yildirim M., Demirci MS. , Ertas A., Ortuğ A. 'Arcus Aortue'nın Dördüncü Dalı Olarak Çıkan Arteria Subclavia Dextra Olgusu' 15. Ulusal Anatomi Kongresi 5-8 Eylül 2013 Samsun (Poster)

Kurt, NK, Ortuğ G, Ortuğ, A. ‘Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi (1771-1826) ve Miratü’l Ebdan Fi Teşrih-i Azaü’l-İnsan’. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu; 10-13 Aralık 2012, İstanbul- (Sözlü Sunum)


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2001 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Mikrobiyoloji, Antimikrobiyal Biyomalzemeler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1.1. Semerci A.B., İnceçayır D., Mammadova V., Hoş A., Tunç K., Antimicrobial activities of Allium staticiforme and Allium subhirsutum, Bangladesh Journal of Pharmacology, 15(1), 19-23, 2020.

1.2.Hoş A., Tunç K., Olgun U., Antibacterial nano biocomposite poly(?-caprolactone) films with nano Ag-hydroxyapatite filler particles, DOI:10.1080/09276440.2019.1655315, 2019.

1.3. Olgun U., Tunç K., Hoş A., Preparation and antibacterial properties of nano biocomposite Poly(?-caprolactone)-SiO2 films with nano silver, Journal of Polymer Research, 26: 24. https://doi.org/10.1007/s10965-018-1686-0, 2019.

1.4. Bolat M., Hoş A., Yildiz S. Z., Tunç K., Disinfection Study With Chlorine Dioxide (ClO2) For Recycling Demijohns In Drinking Water Industry, Journal of Water Chemistry and Technology, 40(2), 116-120, 2018.

1.5. Tunç K., Hoş A., Güneş B., Investigation of antibacterial properties of Cotinus coggygria from Turkey, Pol. J. Environ. Stud., 22(5), 1559-1561, 2013.

1.6. Arpa M.D., Seçen İ.M., Erim Ü.C, Hoş A., Üstündağ Okur N. Azelaic acid loaded chitosan and HPMC based hydrogels for treatment of acne: formulation, characterization, in vitro-ex vivo evaluation, Pharmaceutical Development and Technology, 2022, DOI: 10.1080/10837450.2022.2038620


2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.1. Aycan M., Yildiz M., Darcin S., Tunc K., Hos A., Dundar E., Antibacterial Activity of Mentha pulegium L. from Turkey, American Journal of Life Sciences, 3(6), 383-386, 2015.

2.2. Tunç K., Hoş A., A Study On Ground Meat Microflora, NWSA-Ecolojical Life Sciences, 5A0075, 9(4), 15-18, 2014.

2.3. Tunç K., Hoş A., Kaya E., Antibacterial Properties of Tchihatchewia isatidea Boiss. from Turkey, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2), 1-2, 2015.

2.4. Tunç, K., Hoş, A., Gıda Sektörü Çalışanlarında ve Klinik Yakınması Olan Hastalarda Salmonella Serotiplerinin Dağılımı, Ecological Life Sciences (NWSAELS), 12(1), 16-19, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.1.5A0082, 2017.

2.5. Hoş, A., Tunç K., Antibacterial Potential of Hypericum calycinum L. from Turkey, Research Journal of Agricultural Sciences, 9(2): 51-54, 2016.

2.6. Tunç K., Konca T., Hoş A., Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin araştırılması, SAÜ. Fen Bil. Der. 17(2), 167-172, 2013.

2.7. Tunç, K., Hoş A., Investigation of Survival of Staphylococcus aureus During Maturing of White Cheese, Fırat University Turkish Journal of Science And Technology, 7(1), 55-60, 2012.

2.8. Hoş A., Tunç, K., Enhancement of Antibacterial Effectiveness of Amoxicillin Trihydrate and Ampicillin-Sulbactam, Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology, 8(1), 92-97, 2019.

2.9. Hoş A., Olgun U., Tunç K., Investigation of Antibacterial Activity of Juglone- Poly(?-caprolactone) - Alumina Composite Films, Sakarya University Journal of Science, 25(1), 124-129, 2021.


3. Ulusal Hakemli dergilerden yayınlanan makaleler

3.1. Hoş A., Kuday H., Tunç K,., Semerci A.B., A Study About The Synergy of Polar Fractions of Pomegranate Peel and Amoxicillin Trihydrate Against Enterococcus faecalis, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 138-146, 2020.


4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

4.1. Olgun U., Tunç K., Hoş A., Preparation and Antimicrobial Activity of Nano-Ag-Silica in Polycaprolactone Composites, 10th Nanoscience And Nanotechnology Conference, 17-21 June, 2014, İstanbul.

4.2. Hoş A., Kuday H., Tunç K., Semerci A., Synergistic interaction Between Amoxicillin Trihydrate and Polar Fractions of Punica granatum L. Fruit Peel, 3rd International Conference on Advance in Natural & Applied Science (ICANAS), IC Hotels Green Palace, 09-12 May 2018, Antalya.

4.3. Olgun U., Üstel F., Türk A., Tunç K., Hoş A., Çetin H., Nano Silver-Hydroxyapatite (nano Ag-HAP) Coatings for Anti-Infective Biomedical Implants, 10th Nanoscience And Nanotechnology Conference, 17-21 June, 2014, İstanbul.

4.4. Aycan M., Yıldız M., Darçın S., Tunç K., Hoş A., Dündar E., Investigation of Antibacterial Property of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) Plant, 208, 3 rd İnternational Molecular Biology And Biotechnology Congress, 2014, Bosnia.

4.5. Hoş A., Olgun U., Tunç K., Preparation of Poly(caprolactone)-Hydroxyapatite-Nanosilver Biocomposite Materials and Their Antibacterial Properties, 5th International Polymeric Composites Symposium and Workshops, 2-4 November 2017, İzmir.

4.6. Semerci A.B., İnceçayır D., Hoş A., Mammadova V., Tunç K., Antimicrobial activity of Allium subhirsutum and Allium staticiforme, 1st International Symposium on Biodiversity Research, 02 Mayıs 2019-04 Mayıs 2019,

4.7. Unal H.H., Sait A., Hos A. , Omurtag G.Z. , Bilsel G., Researching the Antibacterial Antiviral Effects of Natural Medicinal Aromatic Oils and Presenting to Traditional Complementary Therapy, International Congress on Biological and Health Sciences, 26-28 February 2021, Online.


5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

5.1. Tunç K., Hoş A., Güneş B., Cotinus coggygria’nın antibakteriyal özelliklerinin araştırılması, 1. Ulusal Disiplinlerarası Çevre Kongresi, 14 - 16 Mayıs 2012 Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Bildiri Özetleri Kitabı, Ref. no: 0158, Sf. 36.

5.2. Hoş A., Tunç K., Hypericum calycinum L. Bitkisinin Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması, Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Afyon.

5.3. Bolat M., Hoş A., Yildiz S. Z., Tunç K., İçme Suyu Endüstrisinde Kullanılan Geri Dönüşüm Kaplarının (Damacanaların) Klordioksit (ClO2) ile Dezenfeksiyonunun İncelenmesi, Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Afyon.

5.4. Tunç K., Hoş A., Kaya E., Staphylococcus aureus’a karşı Tchihatchewia isatidea Boiss. Antibakteriyel Aktivitesi, Ulusal Çevre Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Afyon.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Kırıkkale Üniversitesi 2009 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilimdalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Nanobiyoteknoloji, Nanotıp, Doku Mühendisliği, Biyomalzeme, Moleküler Biyoloji, İleri Mikroskobi (Spesifik ilgi alanlarım; fonksiyonize altın nanopartiküller ve altın nanoçubuklar, mikro/nano desenlenmiş biyopolimerik iskeleler, nöral doku mühendisliği, hücre içi/çekirdek içi hedefleme, nöral hücre kültürü, nanotoksikoloji, biyodağılım, elektron mikroskobi, two-photon mikroskop, LSCM, biyoreaktör sistemler, nano yapıların karakterizasyonu)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- Ilyas Ozcicek, Investigation of Neural Cell Behaviour on Micro and Nano-Patterned Scaffolds (Ph.D. Thesis), supported by (TUBITAK) 2211-C Ph.D. scholarship program. Supervisor: Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM, Co-Supervisor: Prof. Dr. Gurkan OZTURK

- Reza Shahbazi & Ilyas Ozcicek (contributed equally), Gurkan Ozturk, Kezban Ulubayram, “Functionalized Gold Nanoparticles Manifested As Potent Carriers For Nucleolar Targeting”, IOP-Science Nanotechnology, 28 (2017), 025103

- Kezban Ulubayram, Ilyas Ozcicek, Reza Shahbazi, Gurkan Ozturk: "Conductive Micro-Channeled Polyurethane Scaffolds for the Induction of Axonal Guidance in DRG Sensory Neurons", OP-047, 28th Annual Meeting of the European Society for Biomaterials (ESB 2017), September 4-8, 2017, Athens-GREECE

- Reza Shahbazi, Ilyas Ozcicek, Gurkan Ozturk, Kezban Ulubayram: "Gold Nanoparticles Delivery to Cell Nucleolus: The Importance of Surface Coating", 104-OP56, BIOMED 2015-21st INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 22-24 OCT 2015, ANTALYA-TURKEY

- Ilyas Ozcicek, Multiparametric investigation of biodistributions, theranostic potentials and toxic effects of gold nanomaterials with different surface functionalizations, TUBITAK 3001 PROJECT, 2017.

- Ilyas Ozcicek, Investigation of neural differentiation and regeneration potentials of the micro/nano channeled conductive biopolymeric tissue scaffolds, TUBITAK 1001 PROJECT, 2019.

- Ulkan Kilic, Ahmet Burak Caglayan, Mustafa Caglar Beker, Birsen Elibol, Merve Beker, Burcugul Altug-Tasa, Ilyas Ozcicek, Mustafa Ozen, Bayram Yilmaz, Ertugrul Kilic: “MELATONIN PROMOTES STROKE RECOVERY BY STIMULATING AXONAL PROJECTIONS AND NEUROGENESIS”,294-B, page 296, The 7th EMBO Meeting 2016, 10-13 September 2016, Mannheim-GERMANY

- Ilyas Ozcicek, Nese Altuncu, Cagri Cakici: “Neural Cellular Effects of the Gold Nanomaterials with Different Surface Functionalities and Physical Properties”, 2ndEurasia Biochemical Approaches & Technologies (2.EBAT) Congress, 26-29 October 2019, Antalya-TURKEY.

- Ilyas Ozcicek, Nese Altuncu, Cagri Cakici: “The effect of surface functionality, size and shape on neural toxicity, ROS generation, apoptosis and cellular uptake: A multiparametric study of gold nanomaterials”, 24th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED2019), October, 17-20 2019, Çeşme-İZMİR.

- Ilyas Ozcicek, Nese Altuncu, Cagri Cakici: “Investigation of neural cellular effects of the functionalized gold nanomaterials by multiparametric analysis”, XVI. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Ekim, 27-30 Ekim 2019, Bodrum-MUĞLA.

- Ilyas Ozcicek, Nese Aysit, Cagri Cakici, Asel Aydeger: "The effects of surface functionality and size of gold nanoparticles on neuronal toxicity, apoptosis, ROS production and cellular/suborgan biodistribution", Materials Science & Engineering C 128 (2021) 112308.

- Ilyas Ozcicek, Nese Altuncu, Cagri Cakici, Asel Aydeger: "The effects of size, shape and surface functionality on in vivo biodistribution and toxicity: A multiparametric biochemical study of gold nanomaterials", 45th FEBS 2021, 3-8 July 2021, Slovenia.

- İlyas Özçiçek, Nilüfer Ulaş Aytürk, Neşe Ayşit: "Farklı yüzey kaplamalarına ve fiziksel özelliklere sahip altın nanomateryallerin, farelerdeki histolojik değişimlere etkileri", EMK 2021, 25. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-24 Eylül 2021, İstanbul-Türkiye.

- Ilyas Ozcicek, Nese Aysit, Cagri Cakici: "Multiparametric Investigation of Neuronal Effects of Gold Nanorods with Various Surface Coatings", 3rd EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES (EBAT) CONGRESS, 04-07 November 2021, Antalya-KEMER.

- Ilyas Ozcicek, Nese Aysit, Asel Aydeger, Cagri Cakici, Nilufer Ulas Ayturk: "The Effects of Gold Nanorods with Various Surface Modifications on In vivo Toxicity and Biodistribution in Mice", 3rd EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES (EBAT) CONGRESS, 04-07 November 2021, Antalya-KEMER.

- Ilyas Ozcicek, Nese Aysit, Cagri Cakici, Nilufer Ulas Ayturk, Asel Aydeger, Umit Can Erim: "The Effects of Various Surface Coatings of Gold Nanorods on Toxicity, Neuronal Localization, Microstructural Alterations, and In vitro/In vivo Biodistribution", Adv. Mater. Interfaces 2021, 2101369.

- Ilyas Ozcicek, Nilufer Ulas Ayturk, Nese Aysit: "Histological changes in mice tissues induced by gold nanoparticles with different surface coatings and sizes", Exp Biomed Res 2022; 5 (1): 73-87.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1985 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Tıp Tarihi, Diş Hekimliği Tarihi, Eczacılık Tarihi, Tıbbi Etik.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar

Kahveci R, Tokaç M: “Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30 (6); 2020-2024.

Tokaç M: “Türk Tıp Tarihine Ait Belgelerde Hasta Güvenliği”. 2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi (Antalya, 25-29 Mart 2009)

Topçu İ, Tokaç M, Eker H H: “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Halk Sağlığı Eğitimi Materyali: Sıhhi Müze Atlası”. 5. Balkan Tip Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11–15 Ekim 2011

Tokaç M, Topçu İ, Eker H H: “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Bakanlığınca Yayımlanan Bir Eserdeki Halk Sağlığı Sorunu İçki Belası”. 5. Balkan Tip Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, 11–15 Ekim 2011

Tokaç M: “Sağlık Politikaları ve Hasta Güvenliği”. 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi; (11-13 Haziran 2009 İstanbul).

Tokaç M, Kahveci R, Bulun M: “Improving HTA within Turkey Ministry of Health”. V. Annual Meeting HTAi 2008 (July 6-9, 2008 Montréal Canada).

Tokaç M: “Yazılarımız ‘Bilimi’ Olmalı mı?”, Tıp Etiği – Hukuku – Tarihi Kasım 2002; 10 (4): 310-312.

Tokaç M: “Ötanazi”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi İlkbahar 2010; 14: 74-79.

Tokaç M: “Mevlâna Aşığı Ünlü Tıp Tarihçimiz: Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk”. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi Yaz 2010; 15: 74-79.

Tokaç M, Topçu İ: “Cumhuriyetin İlk Yıllarına Ait Bir Halk Sağlığı Sorunu: Yüksek Ökçeler”. Lokman Hekim Journal, 2011; 1 (2): 28-32.

Tokaç M: “İki Türkçe Tıp Yazması Arasındaki İlginç Benzerlikler”. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İzmir, 22-24 Mayıs 2000).

Tokaç M: “Süleymaniye Kütüphanesinde Yadigar İsimli Eserin Derkenarındaki Üç Müfredat Kitabının Tanıtılması”. V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi (İzmir, 25-26 Mayıs 2000).

Tokaç M: “Eski Türkçe Tıp Yazmalarında Deri Hastalıkları Tedavisi”. 3. Merkez Efendi ve Halk Hekimliği Günleri (İstanbul, 10-19 Mayıs 2002).

Tokaç M: “İlk Türkçe Tıp Yazmalarında Döküntülü Cilt Hastalıkları Terminolojisi” VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 4 Eylül 2002).

Tokaç M: “Serbest Eczacılık ve Etik Sorunlar”. Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar (İstanbul, 25-26 Kasım 2010).

Tokaç M, Özbek H, İlbars H, Terzi Ü, Dedeoğlu BD, Terzioğlu B, Köse A, Öztürk S, Tanyeri P,: “Bir Karşılaştırma: ‘İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’”. 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi (4-7 Kasım 2009 Antalya).

Tokaç M. "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında etik problemler" (Kitap Bölümü). Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi (Özel Konular) / Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. (Editör: Mahmut Tokaç). ISBN: 978-605-034-017-4, 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.14-22.

Tokaç M. “Gen Düzenleme Teknolojileri ve İlaç”. (Bölüm Yazarı) Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi (Özel Konular) / Genetik Müdahale ve Etik Tartışmalar. (Editör: İbrahim Topçu) ISBN: 978-625-401-324-9, Ankara, Türkiye Klinikleri; 2021. p. 36-40.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe hemşirelik Yüksekokulu 1992-93 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Halk sağlığı Hemşireliği Toksikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

’’ Deri Sanayinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2002). 3,09-21 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,


’’Tütün Toplama ve İşleminin Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler ile Oksidatif Stres Göstergelerine Etkisi ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 251-255 The Medical Journal Of Kocatepe 2001,

’’Tabakhane İşçilerinin Kan Glutatyon ve Malondialdehit Seviyelerinin Araştırılması ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 147-151 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,

"Gebe Kadınların Algıladıkları Fiziksel ve Emosyonel Yakınmalar", Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 12 (2009).

’’Unintended Pregnancies Related Factors and Induced Abortions in Turkey’’ Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, Vol 14 No 2 MAY 2008

’’Romatoid Artritli Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi’’ Kocatepe Tıp Dergisi, 10:33-39 Ocak 2009

Doğan P,Toprak D,SunalN; ‘’Knowledge attitude and behaviors of the university students on organ transplantation in Turkey,Smyra Tıp Dergisi,Cilt:2 Sayı1 (2012)


Büyükuslu N., Esin K., Hızlı H., Sunal N., Yiğit P. et al. : Clothing preference affects vitamin D status of young women. Nutr Res. 34 (8) : 683-693, 2014

Sunal N;Kaynar S;’’Yenidoğan Yoğun Bakımında Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Yönelik bilgi düzeyleri’’Smyra Tıp Dergisi ,3,2013

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1988 Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mezun olduktan sonra 1989-1992 arasında Aksaray Devlet Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yaptı. 1992-1996 arası Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Beslenme ve Diyet Bölümü- 1,4 Cerrahi Klinikleri Uzman Diyetisyen'i, 1997 – 2012 arası Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Klinik Nütrisyon Ünitesi Doktor Diyetisyen'i, 1997 – 2012 arası Metabolik - Bariatrik Cerrahi Merkezi, 2010 – 2012 arası Yanık Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Doktor Diyetisyen'i , 16.01.2012 - 01.02.2014 Yrd. Doç. Dr. İstanbul Marmara Üniversitesi, 14.04.2014 - 13.10.2015 İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi, 13.10.2015 İstanbul Medipol Üniversitesi, Bölüm Başkanı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.

Araştırma Alanları

Metabolik - Bariatrik Cerrahide Beslenme Enteral-Parenteral Nütrisyon Klinik Beslenme Obezite Diyabet Kanserde Beslenme Yanıkta Beslenme Gebelikte Beslenme Yoğun Bakımda Beslenme Kritik ve Yaralanan Hastalarda Beslenme Tedavisi Beslenme Desteği: Sepsis ve Kanser

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları


1. Erdem NZ, Kulacoğlu İH, Temel MA, Yastı AÇ, Kama NA, Bozkurt N, ‘‘Perioperative Oral Supplement with Immunonutrients in Gastrointestinal Cancer Patients’’, Turk J Med Sci, 31, 79-86 (2001).

2. Erdem NZ, Yasti AC, Atli M, Gozalan AU, Dolapci M, Kama NA, Bozkurt N.
The effects of perioperative oral enteral support with glutamine-added elemental formulas in patients with gastrointestinal cancers. A prospective, randomized, clinical study. Nutrition Research, 22, 977-988 (2002).
Dergi ISSN: 0271-5317

3. Avşar FM, Özel H, Topaloğlu S, Yüksel BC, Berkem H, Delibaşı T, Hengirmen S. Improvement of Vertical Banded Gastroplasty by Strict Dietary Management. (The Authors are Grateful to Nihal Erdem, the Dietitian of Our Clinic, for Excellent Assistance During the Study). Obes Surg, 14, 265-270 (2004).
Dergi ISSN: 0960-8923

4. Sakcak I, Avsar MF, Erdem NZ, Hamamcı EO, Bostanoglu S, Sonisik M, et al. Changes in Comorbid Diseases in Morbidly Obese Patients Treated by Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Pak J Med Sci January-March, 26(1), 6-10 (2010).
Dergi ISSN: 1682-024X

5. Sakçak İ, Avşar FM, Hamamcı EO, Bostanoğlu S, Sonışık M, Bostanoğlu A, Erdem NZ, Coşgun E. Comparison of Early and Late Changes in Immunoglobulins and Acute Phase Reactants after Laparoscopic Adjustable Gastric Banding in Patients with Morbid Obesity. Obes Surg, 20, 610-615 (2010).
Dergi ISSN: 0022-4804

6. Sakçak İ, Avsar FM, Cosgun E, Erdem NZ. The Development of Migratıon in Laparoscopıc Adjustable Gastrıc Banding and The Approach to Treatment. Pak J Med Sci July – September, 26(3): 542–546 (2010).
Dergi ISSN: 1682-024X

7. Özden S, Uluer A, Avşar M, Hamamcı E, Bostanoğlu S, Sonışık M, Bostanoğlu A, Coşgun E, Erdem N, Yıldız B. “Poster-285: Long Term Outcomes of Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Obes Surg, 23 (8), 1188 (2013).
Dergi ISSN: 0960-8923

8. Uluer A, Özden S, Avşar M, Hamamcı E, Bostanoğlu S, Sonışık M, Bostanoğlu A, Coşgun E, Erdem N, Yıldız B. “Poster-206: Long Term Outcomes of Redo Surgery After Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Obes Surg, 23 (8), 1166 (2013). Dergi ISSN: 0960-8923

9. Erdem NZ, Avşar FM, Yıldız BD, Cosgun E, Sakcak İ, Hamamcı EO. Outcomes of Well Balanced Low Calorie Diet After Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Short Title: Balanced Diet In Gastric Banding. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2012;4(2):13-19.

10. Erdem NZ, Yıldız BD, Avşar FM. Nutritional Evaluation, Support and Monitoring in Bariatric Surgery. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi ( 2012).
7.5.3. Özperk G, Erdem NZ, Çankaya 3 No’lu Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezinde“ Anne Sütü İle Beslenme” Afişlerinin Etkinliklerinin Araştırılması, Beslenme ve Diyet Dergisi 26(2), 44-49 (1997).

11. Sakçak İ, Avşar FM, Hamamcı EO, Bostanoğlu S, Sonışık M, Bostanoğlu A, Erdem NZ, Coşgun E. “Laparoskopik Ayarlanabilir Stomalı Mide Bandı Uygulamalarında Nadir Bir Komplikasyon: Bant Açılması (Atnalı Görünümü)’’ Ulusal Cerrahi Dergisi, 25(4), 161-164 (2009).

12. Sakçak İ, Erdem NZ, Yıldız BD, Avşar FM. Mide Kanserli Olgularda Malnutrisyonun İmmün, Biyokimyasal, Antropometrik Fonksiyonlara Etkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10(2), 46-51 (Ağustos 2011).

13. Erdem NZ, Yıldız BD, Avşar FM. Nütrisyon Desteğinin Laparoskopik Ayarlanabilir Stomalı Mide Bandı Ameliyatının Sonuçlarına Etkisi: Olgu sunumu. Effects of nutritional support on outcomes after laparoscopic adjustable gastric banding: Case Report. Orta Doğu Tıp Dergisi 4(4),202-206 (2012).

14. Erdem NZ. Dermatolojide Beslenme İnanışları ve Sağlıklı Cilt İçin Beslenme. Diet Beliefs in Dermatology and Nutrition for A Healthy Skin Extract. Türkiye Klinikleri. J Dermatol-Special Topics 2013;6(1):82-8.


15. Erdem NZ, Diabetes Mellituslu Hastalarda Enteral ve Parenteral Beslenme Desteği, Türk Diyabet Yıllığı, Türk Diabet Cemiyeti ve Türkiye Diyabet Vakfı Tarafından Hazırlanmıştır, Yayın Yönetim Kurulu: Bağrıaçık N, Yılmaz T, Ünlühızarcı K. S 109-121, (2008-2009).

16. Erdem NZ. Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, (2008).
ISBN: 978-975-92058-1-2

17. Erdem NZ. Bir Tedavi Seçeneği Olarak Cerrahi Müdahaleler-Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi Sertifika Programı. Türkiye Diyetisyenler Derneği. Katılımcı El Kitabı. Abant-Bolu, 4-6 Mayıs (2007).

18. Erdem NZ. Kronik Kompleks Hastalıklarda Enteral-Parenteral Beslenme Gereksinimlerinin Belirlenmesi’’, Nütrisyonda Güncel Konular, Türkiye Diyetisyenler Derneği. Derleyenler: Erdem NZ, Gümüşel S. Baskı Ata Ofset Matbaacılık, Ankara. 35-66 (2011)
ISBN: 978-975-96110-2-6

19. Erdem NZ, “Vaka Sunumu: Diyabet’’, Nütrisyonda Güncel Konular, Türkiye Diyetisyenler Derneği. Derleyenler: Erdem NZ, Gümüşel S. Baskı Ata Ofset Matbaacılık, Ankara. 299-301 (2011)
ISBN: 978-975-96110-2-6

20. Erdem NZ. Bariatrik Cerrahide Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Beslenme Desteği ve İzlenmesi. In: Alphan MET. (eds). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, (2013).
ISBN: 978-975-8322-57-2

21. Erdem NZ, Güngör AY. Enteral-Parenteral Beslenme ve Kronik Kompleks Hastalıklarda Nütrisyonel Gereksinimlerin Belirlenmesi. In: Alphan MET. (eds). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 945-980, (2013).
ISBN: 978-975-8322-57-2

22. Erdem NZ. Gastrik Bypassda Diyet Tedavisi, Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Ve İzlemi. In: Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013).

23. Erdem NZ. Makronütrient Gereksinimleri. In: Skipper A. (Türkçe In: Besler HT, İnanç N, Dağ A.) (eds). Diyetisyen El Kitabı. Enteral ve Parenteral Nütrisyon. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 69-81, (2014).
ISBN: 978-975-961-10-0-2

24. Erdem NZ, Kahraman F. Bariatrik Hastaların Diyetlerinin İzlenmesi. In: Merdol TK. (eds) Temel Beslenme ve Diyetetik. Güneş Tıp Kitabevleri. Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Sertifika No: 13987.ISBN: 978-975-277-614-2;2015. p. 355-383.

25. Erdem NZ. Erdem NZ. Metabolik ve bariyatrik cerrahide nütrisyonel ve metabolik sorunların çözümleri. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2015;8(3):98-106.
24.text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Olcay ÖZEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Anadolu Üniversitesi 2005 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Olga UNTİLA KAPLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Moldova Devlet Üniversitesi, Gazetecilik ve İletişim Fakültesi 2002 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gazetecilik Bölümü)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Moldova Devlet Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi. Moldova'nın birçok basın kuruluşunda muhabir, başyazar, radyo haber spikeri olarak çalışmıştır (1997-2007)

Araştırma Alanları

Basın Tarihi, Radyo Haberciliği, Osmanlı Dönemi'nde Romence Basın, Dijital Gazeteciliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Untila Kaplan, O. ‘‘Journalism à la Turca’’, de Scripto Media Landscape Turkey, a Journal of Media in South East Europe, No. 01/02.2008, published by South East Europe Media Organization – SEEMO (Austria), Page: 24-25.

7.2.2. Untila Kaplan, O. ‘‘Revista de Istorie şi cultura Cugetul în optica profesorilor şi a oamenilor de ?tiinta’’, Cugetul Revista de İstorie şi Cultura, No: 2(14), Chişinau/Moldova, 2002, p.79-80.

7.2.3. Untila Kaplan, O. ‘‘Lumina Dergisi ve Ulusçuluk Hareketlerine Etkisi’’, Journal of Current Research in Social Sciences (JoCReSS), Prague/Czech Republic. ISSN: 2547-9644, 2017, Page: 435-458, Volume 7, Issue 1.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. Untila Kaplan, O. ‘‘Revista de Genealogie Basarabeana Din Trecutul Nostru’’, Universitatea de Stat din Moldova Conferin?a ?tiin?ifica Studen?easca Edi?ia a V-a, dedicata Zilei USM, 19 – 24 aprilie 2000, p. 64, Chi?inau, Republica Moldova.

7.3.2. Untila Kaplan, O. ‘‘Reviste Pedagogice de Valoare din Perioada Interbelica: ?coala Basarabeana’’, Universitatea de Stat din Moldova Conferin?a ?tiin?ifica Studen?easca Edi?ia a VI-a, dedicata Zilei USM, 25 aprilie - 3 mai 2001, p. 51, Chi?inau, Republica Moldova.

7.3.3. Untila Kaplan, O.: Lumina Dergisi ve Ulusçuluk Hareketlerine Etkisi, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017 Full Texts Book, organized by Strategic Researches Academy, May 12-14, 2017, Prague, Czech Republic. Ed. Nezihe Tüfekçi. Vol.3, ISSN: 978-605-67029-1-4. 715-731.

7.3.4. Untila Kaplan, O.: Son Dönem Osmanlı’da Aromen (Ulah) Azınlıklarda Basım ve Yayım Faaliyetleri Üzerine bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı Karadeniz Teknik Üniversitesi & Berlin Humboldt Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları. Editör: Leyla Aydemir. Basım: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye. ISSN: 978-605-2271-06-03. Aralık 2017. 331-344. (Sunulmuş: Berlin Humboldt University, Berlin, Germany - May 18-21 2017.)

7.3.5. Untila Kaplan, O.: Romania in 1918 in the pages of the Turkish newspaper Minber, Romanian Association For Press History The Internatıonal Congress For Press History – Press Of The Great Union, organized by Vasile Goldiş Western University of Arad, Romania - April 20-21, 2018. Volume XIV, Issue 3, September 2018. ISSN 1841-1401 (print) ISSN - L 1841-1401 ISSN 2067-5135 (online). 17-24.

7.3.6. Untila Kaplan, O.: Gagauz’s First Newspaper „Hakikatın Sesi” (The Voice of the Truth): Rebirth, XVIII. European Conference on Social and Behavioral Science, organized by International Association of Social Science Research & National School of Political Science and Public Administration, Bucharest, Romania – September 5-7, 2018. Abstract Book ISBN 978-83-950152-7-4. © E-BWN - Bialystok, Poland - September 2018. 70.

7.4. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Untila Kaplan, O. ‘‘Osmanlı Dönemi’nde Romence Basın (1829-1912)’’, Gece Kitaplığı: Ankara, Eylül 2016. 425 sayfa. IBSN: 978-605-180-470-5.

7.4.2. Untila Kaplan, O. ‘‘Revistele redeşteptarii noastre. Publica?iile periodice cu profil istoric Cugetul ?i Din trecutul nostru. Studiu comparativ’’, Globe Edit: 1, September 2017. Saarbrükken, Germany. 108 sayfa. IBSN: 978-620-2-486-36-1.

7.4.3. Untila Kaplan, O.: The First Newspaper of the Gagauz People “The Voice of Truth”: Rebirth. Research and Developement on Social Sciences. Monographs and Studies of the Jagiellonian University – Institute of Public Affairs. Edited by Roman Dorczak, Regina Lenart-Gansiniec, Christian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay. Kraków 2018. P. 587. ISBN: 978-83-65688-32-3. ISBN: 978-83-65688-33-0 (e-book)


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. Untila Kaplan, O. ‘‘Nu e om sa nu fi scris o poezie. Antologie’’, Chi?inau, 2002.

7.7.2. Untila Kaplan, O. ‘‘Versuri’’, Revista Literatura şi Arta, Chi?inau, 2002.

7.7.3. Untila Kaplan, O. ‘‘Versuri’’, Revista Limba româna, Chi?inau, 2002.

7.7.4. Untila Kaplan, O. ‘‘Pe urmele Românilor în ?ara Sultanilor’’, Revista Natura, Chi?inau, 2005.

7.7.5. Untila Kaplan, O. ‘‘Turcia - Floare de Nu-ma-uita’’, Revista Natura, Chi?inau, 2005.

7.7.6. Untila Kaplan, O. ‘‘Scrierile Orhon ?i prima mea întîlnire cu limba turca’’, Revista Natura, Chi?inau, 2005.

7.7.7. Untila Kaplan, O. ‘‘Ahidnameaua turceasca ?i istoria românilor’’, Revista Natura, Chi?inau, 2005.

7.7.8. Untila Kaplan, O. ‘‘Jurnalistul Sergiu Sumca - Turistul Necunoscut’’, Revista Natura, Chi?inau, 2005. 7.7.9. Untila Kaplan, O. ‘‘Suflete în smerenie’’, Revista Natura, Chi?inau, 2005.

7.7.10. Untila Kaplan, O. ‘‘Flori de mac pe harta Turciei: Troya, Assos, Çanakkale’’, Revista Natura, Chi?inau, 2006.

7.7.11. Untila Kaplan, O. ‘‘Manînca à la Turca’’, Revista Natura, Chi?inau, 2006.

7.7.12. Untila Kaplan, O. ‘‘Ultimile zile de Ramazan la Istanbul’’, Jurnal de Chi?inau, Chi?inau, 2008.

7.7.13. Untila Kaplan, O. ‘‘Aurul lichid din Tirilye’’, Jurnal de Chi?inau, Chi?inau, 2008.

7.7.14. Untila Kaplan, O. ‘‘O baklava turceasca de Pa?ti’’, Jurnal de Chi?inau, Chi?inau, 2008.

7.7.15. Untila Kaplan, O. ‘‘Jurnalism à la Turca’’, Jurnal de Chi?inau, Chi?inau, 2008.

7.7.16. Untila Kaplan, O. ‘‘Festivalurile de vin din Turcia: Obicei ramas de la Greci’’, Jurnal de Chi?inau, Chi?inau, 2008.

7.7.17. Untila Kaplan, O. ‘‘Ora?ul Apelor din Turcia: Yalova’’, Revista Natura, Chi?inau, 2009.

7.7.18. Untila Kaplan, O. ‘‘Cele ?apte biserici ale Apocalipsei’’, Revista Natura, Chi?inau, 2009.


8. Projeler

8.1. Mart 2000-Temmuz 2003: UNICEF Moldova tarafindan desteklenen Vocile Tinerilor Radyo Studyosu koordinatörü.

8.2. ‘‘Orhan Erinç’’, Türkiye Sözlü Basın Tarihi, Cilt III, Suat Gezgin, Veli Polat, H. Esra Arcan, Türkiye Bankası Kültür Yayınları, I. Basım: Mart 2016, İstanbul. (I., II. ve III. Ciltlerin Proje Danışmanı)


9. İdari Görevler

9.1. Orhei Pedagojik Koleji ‘‘Speranta’’ gazetesi muhabiri, 1997-1998.

9.2. Peresecina İlçesi Orhei Bölgesi Yaz Kampüsü öğretmeni, Temmuz 1997.

9.3. Orhei Yetim Okulu stajyer öğretmeni, Şubat-Mart 1998.

9.4. Orhei ‘‘Voab’’ Amatör Tiyatrosu oyuncusu, 1995-1998.

9.5. Orhei Pedagojik Koleji ‘‘Exotik’’ müzik grubunun şarkıcısı, 1995-1998.

9.6. ‘‘Unda Libera Radyosu’’ muhabiri, Ocak-Mayıs 1999.

9.7. Orhei’de yayınlanan ‘‘Cetatea’’ gazetesi başyazarı, Temmuz-Ağustos 1999.

9.8. ‘‘Pro Mereni’’ gazetesi muhabiri, Mart-Mayıs 2000.

9.9. ‘‘Limba româna’’ dergisi, ‘‘Faclia’’, ‘‘Pro Mereni’’, ‘‘Literatura şi Arta’’ ve ‘‘Natura’’ gazeteleri şiir ve makale yazarı, 1998-2003.

9.10. ‘‘Antena C Belediye Radyosu’’ muhabiri, haber sunucusu, programcısı, 2000-2007.

9.11. Moldova Devlet Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi. Lisans düzeyinde ders: Radyo Haberciliği, 2006-2007.

9.12. 2016 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

9.13. 2016 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nün öğrencilerin akademik danışmanı olarak görev almaktadır.10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1. Moldova Devlet Üniveritesi Öğrenci Bilim Konferans Başkanı, 2000.

10.2. Moldova Devlet Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi ‘‘İki Savaş Arası Döneminde Besarabya Basını’’ Bilim Konferans Başkanı, 2001.

10.3. ‘‘Açık Toplumda Siyasi Söylem ve Avrupa Entegrasyonu’’ adlı SOROS Moldova tarafından düzenlenen Uluslararası Okulu katılımcısı. Vadul lui Voda/ Moldova, 4-14 Mayıs 2001.

10.4. Moldova Özgür Gazeteciliği Merkezi tarafından düzenlenen ve Güneybatı Medya Profesyonellerin Şebekesi ve Güneydoğu Özel Radyo Yayıncıları Dernekleri Şebekesi tarafından desteklenen ‘‘Radyo haberi yazılma Teknikleri’’ Eğitim Atölyesi katılımcısı, 10-18 Mayıs 2002.

10.5. Bucovina Mihai Eminescu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ‘‘Romen Kültür ve Medeniyet’’ Uluslararası Okulu katılımcısı. Cernau?i/Ukrayna, 16-24 Ağustos 2003.

10.6. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen ‘‘Gazetecilik ve İnsan Kaçakçılığı’’ semineri katılımcısı. Malovata Noua/Moldova, 24-27 Kasım 2003:

10.7. BBC Radyosu tarafından düzenlenen eğitim semineri katılımcısı, Kişinev/Moldova, 12-17 Kasım 2005.

10.8. 2018 yılından bu yana Basın Tarihi Romen Cemiyeti Besarabya Şubesi Üyesi11. Ödüller

11.1. Moldova Cumhuriyeti Lise ve Kolej arasında Ulusal Spor Yarışması’nda kazanılan 3. Derece diploması, 1996.

11.2. Moldova Devlet Üniversitesi Seçkin Öğrenci Madalyası, 1998-1999.

11.3. Moldova Devlet Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi Öğrenci Bilim Konferansı’nda kazanılan 1. Derece diploması, Mart 2000.

11.4. Moldova Devlet Üniversitesi kuruluş yılına ithaf edilen Öğrenci Bilim Konferansı’nda kazanılan 1. Derece diploması, 19-24 Mayıs 2000.

11.5. SOROS Moldova Vakfı tarafından verilen ‘‘Seçkin Öğrenci Bursu’’, 3. Derece diploması, 2000.

11.6. Moldova Devlet Üniversitesi ‘‘İki Savaş Arası Döneminde Besarabya Basını’’ Öğrenci Bilim Konferansı’nda kazanılan 2. Derece diploması, Mart 2001.

11.7. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Moldova Temsilciği (UNDP) tarafından düzenlenen ‘‘2005 Yılında Basının Aracılığıyla İnsan Hakları Yansıtan En İyi Gazeteciler’’ yarışmasında kazanılan 3. Derece diploması, Aralık 2005.

11.8. Moldova Cumhuriyeti Sendikalar Konfederasyonu tarafından düzenlenen ‘‘2005 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği konuları yansıtan en iyi Medya Yayıncıları’’ yarışmasında kazanılan 2. Derece diploması, Aralık 2005.12. Verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

2006-2007, Güz, Radyo Haberciliği, Lisans, 50, Moldova Devlet Üniversitesi

2006-2007, Bahar, Radyo Haberciliği, Lisans, 50, Moldova Devlet Üniversitesi

2016-2017, Güz, Rusça A1, İsteğe Bağlı Seçmeli, 20, İstanbul Medipol Üniversitesi

2016-2017, Bahar, Rusça A1, İsteğe Bağlı Seçmeli, 40, İstanbul Medipol Üniversitesi

2016-2017, Güz, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Lisans, 192, İstanbul Medipol Üniversitesi

2016-2017, Bahar, Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Lisans, 28, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Rusça A1, İsteğe Bağlı Seçmeli, 40, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Lisans, 347, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Kriz ve Stres Yönetimi, Lisans, 22, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Lisans, 368, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Rusça A1, İsteğe Bağlı Seçmeli, 48, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Kişilerarası İletişim, İsteğe Bağlı Seçmeli, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Güz, Kriz ve Stres Yönetimi, Önlisans, 40, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Bahar, Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Önlisans, 42, İstanbul Medipol Üniversitesi

2017-2018, Bahar, Kişilerarası İletişim, İsteğe Bağlı Seçmeli, 15, İstanbul Medipol Üniversitesi

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2002 İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1. Ornöram Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (2003-2004) 2. Florence Nightingale Hastanesi ( 2004- 2013)

Araştırma Alanları

Ortopedik Rehabilitasyon, Skolyoz, Ortopedik Manuel Terapi, Kiznezyoterapi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serkan ETİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2011 Sayısal Yöntemler, Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye İş Bankası

Araştırma Alanları

Modelleme, Analiz, İstatistik, Programlama, Nicel(Sayısal) Yöntemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
Zhongdong Yu.; Wei Liu; Liming Chen; Serkan ETİ; Hasan Dinçer; Serhat Yüksel (2019). The Effects of Electricity Production on Industrial Development and Sustainable Economic Growth: A VAR Analysis for BRICS Countries. Sustainability, 11, 5895. DOİ: https://doi.org/10.3390/su11215895

Fan Yang, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, "Gaussian-Based Soft Computing Approach to Alternative Banking System for Sustainable Financial Sector", Complexity, vol. 2021, Article ID 4570936, 27 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/4570936

3. Wei Liu., Hasan Dinçer, Serkan Eti & Serhat Yüksel (2021). Gaussian-Based Hybrid Approach to Entropy for Analyzing Energy Efficiency of Emerging Economies. Energy Reports, 7, 2501-2511. doi:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.04.049Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2016). A Research on Comparison of Regression Models Explaining the Profitability Base on Financial Data. International Journal of Business and Management, 4(10), 470-475.

İrfan Ersin & Serkan Eti (2017). Measuring the Waste-Conscious and Saving Habits of the Youth in Turkey: The Sample of Istanbul Medipol University. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3 (3), 41-49. DOI: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.3.04

Elif Cekici, Hakan Aydogan, Serkan Eti (2018). Forecasting of Claim by Combining Probability Distributions. Journal of Business Economics and Finance, 7 (3), 319-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jbef/issue/39653/469251

Orhan Koçak, Serkan ETİ and Yunus Bayram (2018) ' The Challenges in the Process of Social State in Turkey: A Sample From İstanbul', International Journal of Current Multidisciplinary Studies, 04(1), pp. 859-863.

Orhan Koçak, Serkan Eti, Caner Adiguzel (2017). The Elements Effect Job Satisfaction of Medicine Representatives and a Sample from Bursa. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 2222-6990.

Mehmet Nuri İnel, Hakan Yıldırım, Serkan Eti (2016). A Comparison of Artificial Neural Network and Decision Tree For Profitability in Technology Sector. International Journal of Development Research, 6(7), 8417-8421.

Orhan Koçak, Eymen Ekmen & Serkan Eti (2019). Integrative Approaches towards Immigrants: A Sample from a District of Istanbul. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9), 334–347.

Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2020) A Research on the Comparison of Classification Algorithm in Finance. Contaduría y Administración, 65(4).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay. (2018). “Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study”, 1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation, İstanbul.

Pınar Atak, Selen Güloğlu, Serkan Eti, Serpil Çolak. (2020). “Ayakkabı İmalatında Çalışan İşçilerin KOAH-Astım Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma”, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, İstanbul.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, Ali Tula, (2019). “Effects of Demographic Characteristics on Business Success: An Evidence From Turkish Banking Sector”, In Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios (pp. 304-324). IGI Global.

Serkan Eti. (2019). The Use of Quantitative Methods in Investment Decisions: A Literature Review. In Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making (pp. 256-275). IGI Global.

Serkan Eti, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, & Serhat Yüksel (2020). Predicting the Role of Islamic Banking on Sustainable Economic Development: An Analysis for Turkey With ARIMA Model. In U. Akkucuk (Ed.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy (pp. 146-164). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1196-1.ch009

Serkan Eti, & Ece Nur Temizel (2020). Measuring Financial Literacy of the Housewife to Generate Marketing Strategies. In H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing (pp. 1-20). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2559-3.ch001

Serkan Eti, Yaşar Gökalp, & Nurcan Okçuoğlu Tosun (2020). Identifying the Relationship Between Health Investment and Economic Development: A Cluster Analysis for Developing, Developed, and Least Developed Countries. In Y. Demir Uslu, H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage (pp. 1-30). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2329-2.ch001

Serkan Eti, Filiz Mızrak (2020) Analysing Customer Satisfaction of Civil Aviation Companies of Turkey with Text Mining. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50131-0_2 (Ağustos)

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Yaşar Gökalp, Serkan Eti (2021) "SERVQUAL-Based Evaluation of Service Quality in Turkish Health Industry With Fuzzy Logic." Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, edited by Panagiotis Manolitzas, et al., IGI Global, 2021, pp. 213-233. http://doi:10.4018/978-1-7998-5442-5.ch011

Serkan Eti, Büşra Çelebi (2021) Defining the Main Risk Factors for Solar Energy Companies with Fuzzy Entropy. In: Dinçer H., Yüksel S. (eds) Financial Strategies in Competitive Markets. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68612-3_25

Yaşar Gökalp, Hasan Dinçer, Serkan Eti (2021) The Role of Health Policies for the Strategic Investment Decisions of the International Companies. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_22 (Nisan 2021)

Hakan Kalkavan, Halim Baş, İrfan Ersin, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2021) Defining Appropriate Government Strategies to Reduce Unemployment During COVID-19 Pandemics. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_11 (Nisan 2021)Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Orhan Koçak, Hüseyin Arslan, Serkan Eti (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği, Opus – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.

Orhan Koçak, Abdülhakim Beki, Serkan Eti (2018). The Effects of The Different Activities on The Depression Level of Older People. OPUS –International Journal of Society Researches, 8(15), 1241-1266. DOİ: 10.26466/opus.440175

Serkan Eti (2016). Üniversitelerdeki Akademik Üretkenliğe Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. İş'te Davranış Dergisi, 1 (1), 67-73. Doi: 10.25203/İdd.282022


Orhan Koçak, Serkan Eti, Gülmedine Gürsoy (2017). A ve B Kişilik Tipine Sahip Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Kişilik Tiplerinin İncelenmesi: Yalova Örneği. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 381-397.

Serkan Eti, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, (2019). G20 Ülkelerinde Bankacılık Sektörünün 5 Yıllık Geleceğinin ARİMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-38. Retrieved From http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/575643

Hakan Yıldırım, Hakan Aydoğan, Sami Özcan, Serkan Eti (2018). Fazi Kontrol Grafikleri ile Klasik Kontrol Grafiklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme. Journal Of Research In Business, 3 (2), 150-173. Doi: 10.23892/Jrb.2019.27

Serkan Eti (2019). Ulakbim İndeksinde Taranan Sosyal Bilimler Alanındaki Dergilerde Öne Çıkan Konu ve Yöntemlerin Metin Madenciliği Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 61-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/589813

Figen İnce, Serkan Eti, Serpil Çolak (2019). Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husagbilder/issue/49345/558824

Halim Baş & Serkan Eti (2020). Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin İstihdamı : Hukuki Boyut ve Koşullara Dair Bir Araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 20 (46) , 105-132 . DOI: 10.21560/spcd.v20i54504.538022

Hakan Kalkavan, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2020). Türkiye’deki Bankacılık Sektörü, Sanayi Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Analizi ile İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (Akad) , 12 (22) , 56-74 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.603234

Serap Tepe, Serkan Eti , Ahmet Çabuk (2020). Akademisyenlerde Mobbing Algısının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 483-498 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/737161


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Bilal Çankir & Serkan Eti (2017). Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 103-104.

Selen Subaşı, Alihan Bilen, Canan Seyhan, Serkan Eti, Melih Tütüncü, Fatma Mutluay (2018). Mültipleks Skleroz Hastalarında Özürlülük, Yorgunluk, Kinezyofobi ve Fiziksel Aktivite İlişkisinin İncelenmesi. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi

Figen İncel, Serpil Çolak, Serkan Eti (2018) Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 367-371

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti (2018). Bankacılık Sektöründe Dengeli Skorkart Yaklaşımına Göre Yeni Hizmet Geliştirme Ölçümü: Performans Değerlemede Bu¨tu¨nles¸ik Bulanık Karar Verme Model Önerisi. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 602-621

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study. 1st İnternational Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Parkinson Hastalarında Farklı Egzersiz Yaklaşımlarının Denge Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma. Hareket Bozukluklarında Tedavi Sempozyumu

Bilal Çankir, Serkan Eti (2017). Akademisyenlerin Öz-Yeterlilik Algılarının Performans Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Ömer Erdem Koçak, Serkan Eti (2017). İşte Kendini Yetiştirme Ölçeğinin Farklı Farklı Meslek Grupları Arasında Ölçüm Değişmezliğinin İncelenmesi. 5. Örgütsel Davranış Kongresi

Pınar Atak Çakır, Büşra Kalli, Burcu Dilek, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2019). Investigation of the Relationship Between Motor Imaging and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. 6. Saykad Kongresi, İzmir

Selen Subaşı, Esra Atılgan, Serkan Eti, Z. Candan Algun (2019). Boyun ağrılı bireylerde trapezius kasına uygulanan iki farklı tedavinin ağrı eşiği ve toleransına akut etkisinin karşılaştırılması pilot çalışma, 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). TÜKETİCİLERİN COVİD-19 SÜRECİNDE ARI ÜRÜNLERİ TERCİHİ, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). Pandemide Evden Çalışan Ofis Çalışanlarında Probiyotik Besinlerin Tüketimi ile Gastrointestinal Semptomlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İnönü Üniversitesi 2011 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Fitokimya, Tıbbi bitkiler, Doğal kaynaklı bileşiklerin izolasyonu

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sakarya Üniversitesi 2010 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları

Analitik Yöntemler Polymeric adsorbanlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Erim, Ü.C., Gülfen, M., Aydin, A.O., 2013, Separation of gold(III) ions by 1,8-diaminonaphthalene-formaldehyde chelating polymer, Hydrometallurgy, 134–135, 87–95.
Er, S., Erim, Ü. C., Koç, F., & Kıvanç, M. (2019). Identifying probiotic characteristics of Lactobacillus crispatus isolated from the vagina. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 55.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Emre BAYRAKTAROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Feryal SAVCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2012 Ankara Üniversitesi / Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi Doktora Programı (2017- ...)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Çocuk Gelişimi, Gelişim Psikolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Savcı F., Özen, M. (2018). Okul öncesi kurumuna devam eden çocukların sosyal uyum becerilerinin çizgi gelişimine etkisinin incelenmesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018): İtalya.

Aldiş, B., Argüt, N., Savcı, F., Yıldırım, E. & Yükselen, A. (2017). Beykoz İlçesi Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Çocukların Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: Ankara.

Savcı, F. (2017). Annelerin Ebeveynlik Özyeterlik Algıları, Sözel Etkileşim Uygulamaları ve 1-3 Yaş Aralığında Çocukların Gelişimi. 2017 IASSR - XIV. Europan Conference on Social and Behavioral Sciences: Odessa (Ukrayna).

Savcı, F., Yükselen, A., Özan, G.B., Baysan, M.P., Öztürk, S.M. & Yıldırım, E. (2016). İstanbul’da Yaşayan 0-36 Ay Aralığındaki Çocukların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1): 59-71.

Savcı, F., Yükselen, A., Özan, G.B., Baysan, M.P., Öztürk, S.M. & Yıldırım, E. (2016). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin İş Değerleri ile Kariyer Seçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1): 59-71.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gülsüm Buse ŞENOL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nagehan KÖYMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2011 Yeditepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1990

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Borsa İstanbul, Takasbank, Demirbank, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut İnşaat A.Ş.

Araştırma Alanları

Finansal krizler,makro ve mikro iktisat,sermaye piyasası ve borsa,bankacılık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selva ŞEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Barış GÜNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans) Boğaziçi Üniversitesi (Yüksek Lisans) 1997 (Lisans) 2009 (Yüksek Lisans) Yeditepe Üniversitesi - Sosyal Antropoloji

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları

Siyasal Antropoloji, Siyaset Bilimi, Din Antropolojisi, Tasavvuf, Sivil Toplum, Dilbilim, Etnoloji, Hukuk Antropolojisi, İletişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Telif Eserler: 1. Ölümünün 120. Yılında Hacı Ârif Bey (İBB Kültür Yayınları,2006), 2. Mevlânâ’dan Önce ve Sonra Mesnevî(Rûmî Yayınları,2010), 3. Dergâh’tan Akademi’ye Rifâîlik ve Ken’an Rifâî(Ati Yayınları,2014) 4. Kafiyenin Cilvesi – Post Yayınları – Şubat 2017 5. Târihî, Sosyal, Siyâsî ve Dinî Açıdan Tasavvuf ve Tarîkat Anlayışı, Çizgi Kitapevi – Mart 2017 6. Ceuta: Doğudaki “Batı”: Bir İspanyol Kolonisinde Antropolojik Gözlemler, Çizgi Kitapevi – Eylül 2018 Akademik Makaleler: 1. "Sanat ve Çeviri”, Yazında Sanat - Sanatçı ve Çeviri içinde. s.173-176 2. “Türk Edebiyatında Şerh Edilen Metinler Arasında Mesnevi-i Şerif’in Yeri” / Doğu Araştırmaları 7, 2011/1 3. “Hegemonya ‘Hegemania’ Olursa” / İstanbul Ticaret Üniversitesi- Sosyal Bilimler Dergisi – 2013/Temmuz-Ağustos 4. “İslam’da Sivil Din Ne Anlama Gelir?”, Liberal Düşünce, Yıl:20, sayı:78, ss.61-78. 5. “Foucault ve İronik Özgürlük”, Akademik Bakış Dergisi, Eylül-Ekim 2015, Sayı: 51, s.183-195. Ulusal/Uluslararası Konferans Tebliğleri 1. “Sanat ve Çeviri”, Yazında Sanat - Sanatçı ve Çeviri içinde. s.173-176 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı (8-9 Mart 2007) 2. "What is 'Civil Religion' to Stand For in Islam". Istanbul Network for Liberty ve Arab Center for Scientific Research and Humane Studies işbirliğinde düzenlenen "Civil Society and Free Market in Muslim-Majority Countries" başlıklı sempozyum (18-20 Mayıs 2015, Fas-Marakeş) 3. "The Concept of Authority in Civil religion Understanding". Durham Üniversitesi St. Aidan College tarafından düzenlenen "Islam and Muslims in Modern Europe" başlıklı sempozyum (18-20 Ağustos 2015, İngiltere - Durham) 4. "Din Bu mudur?" başlıklı tebliğ, IMUCO-Uluslararası Multidisipliner Konferans-2016, 21-22 Nisan 2016, Antalya 5. Hegemonik Hayat Anlayışında Etik ve Ahlak Farkı ve Karşılıklı Temas Noktaları”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 5-7 Mayıs 2016, Türkiye-Konya 6. “Ebru Sanatı ve Ritüel Deneyimi Olarak Ebru Yapımı”, 6. Uluslararası Ebru Kongresi, 7-14 Mayıs 2016, Türkiye-İstanbul Çeviriler: 1. Başarılı Müzakere Teknikleri(Form Yayınları,1998) 2. Satışta Galibiyet(Form Yayınları,1998) 3. Vizyon ve Liderlik(Form Yayınları,2000) 4. Yeşil Işıkta Durma (Form Yayınları, 2001) 5. Harikalar Diyarında Hind (İnkılab Basın-Yayın,2009) 6. Muhammed İkbal – Konuşmaları ve Beyânatları, (İnkılab Basın-Yayın,2011) Köşe Yazıları: Stratejik Düşünce (SD) Dergisi 1. “Çözüm Sürecinde Yeni Bir Taş: Tarikatlar”, Aralık 2014, s.102-104. 2. “Coğrafî Kavramlar Üzerinden Kimlik Belirsizliği”, Şubat 2015, s.73-75. 3. “Türkçe’nin Sadeleştirilmesi ve Tek Renkli Ulus Çıkmazı”, Nisan 2015, s. 108-110. 4. "Siyaset Bilimi Sivillere Ne Sağlar", Haziran 2015, s.46-49 5. “Satrancın Anavatanı: İran”, Ağustos 2015, s. 108-109 Yeni Şafak Gazetesi 1. “Kutuplaşma: Masal mı, gerçek mi?”, 10 Haziran 2015, s.20. http://m.yenisafak.com.tr/hayat/kutuplasma-masal-mi-gercek-mi--2162921 2. “Selahaddin Eyyûbî ve General Allenby’in Askerleri”, 24 Haziran 2015, s.18 http://m.yenisafak.com.tr/hayat/selahaddin-eyy%C3%BBb%C3%AE-ve-general-allenbynin-askerleri-2170810 3. “Normalleşmeye 10 Bin Bakımı”, 7 Ağustos 2015, s.21 http://www.yenisafak.com/hayat/normallesmeye-10-bin-bakimi-2216989 4. “Dostlarla Siyâset Yapılmaz (mı?)”, 5 Kasım 2015, s.18 http://www.yenisafak.com/hayat/dostlarla-siyaset-konusulmaz-mi-2336457 5. "Tek Yol Yeni Anayasa", 12 Mayıs 2016, s.20 http://www.yenisafak.com/hayat/tek-yol-yeni-anayasa-2465084 6. “Başkanlık Milletin Aktif İradesidir”, 22 Mayıs 2016, s.21 http://www.yenisafak.com/hayat/baskanlik-milletin-aktif-iradesidir-2469575 7. “Bir Uluslararası İlişkiler Silahı Soykırım”, 17 Haziran 2016, s.18 http://www.yenisafak.com/hayat/bir-uluslararasi-halkla-iliskiler-silahi-soykirim-2481654 Yeni Birlik gazetesi 1. “İslâm’ın Ses Dünyâsı Ramazan’da Zirveye Çıkar”, 9 Haziran 2016 2. “Darbe Karşısında Vatan ve Teferruatlar”, 25 Temmuz 2016 3. "Sebep mi, Sonuç mu?", 12 Şubat 2017 http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/sebep-mi-sonuc-mu/ 4. “Sosyal Kemoterapi”, 19 Şubat 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-kemoterapi/ 5. “Sosyal Kemoterapi-2”, 27 Şubat 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-kemoterapi-2/ 6. “Ne de severlermiş Erdoğan’ı”, 5 Mart 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yaz…/ne-de-severlermis-erdogani/ 7. “Almanya’nın Referandum Oyunu ve Rehâvet Tehlikesi”, 12 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/almanyanin-referandum-oyunu-ve-rehavet-tehlikesi/ 8. “Batı için deniz bitti mi?” 13 Mart 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bati-icin-deniz-bitti-mi/ 9. “Bir de kültürümüz için referandum heyecanı duysak”, 19 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-de-kulturumuz-icin-referandum-heyecani-duysak/ 10. “Yarım Hekim Candan, Yarım Muhalefet Demokrasiden Eder”, 26 Mart 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yarim-hekim-candan-yarim-muhalefet-demokrasiden-eder/ 11. “Sahte Evetçiler”, 28 Mart 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sahte-evetciler/ 12. “Sizi Gidi Kripto Hayırcılar Sizi”, 2 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sizi-gidi-kripto-hayircilar-sizi/ 13. “Halkını Denize Döken Cumhuriyet “Halk” Partisi, 7 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/halkini-denize-doken-cumhuriyet-halk-partisi/ 14. “Jakoben Türkümsüler Bunu Siz İstediniz”, 9 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/jakoben-turkumsuler-bunu-siz-istediniz/ 15. “Partili Tarafsız Olunmuyorsa, Belediye Başkanları da Patisiz Olsun”, 12 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/partili-tarafsiz-olunmuyorsa-belediye-baskanlari-da-partisiz-olsun/ 16. “Sağır Adamın Hasta Ziyâreti”, “16 Nisan 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sagir-adamin-hasta-ziyareti/ 17. “Vicdan Olmadan Mevcud Olmaz”, 20 Nisan 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/vicdan-olmadan-mevcud-olmaz/ 18. “Yeni Başlıyoruz; Yorulan Kenara Çekilsin”, 23 Nisan 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yeni-basliyoruz-yorulan-kenara-cekilsin/ 19. “23 Nisanları, 1920’deki Gibi Yaşasak”, 25 Nisan 20117, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/23-nisanlari-1920deki-gibi-yasasak/ 20. “Dertleri Referandum Sonucu Değil”, 30 Nisan 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dertleri-referandum-sonucu-degil/ 21. “Vah CHPcik Vah”, 3 Mayıs 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/vah-chpcik-vah/ 22. “Tekkeye Kim Mürid Arar”, 7 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/-tekkeye-kim-murid-arar/ 23. “Her Siyâsî Parti Kendi İçinde Bir Koalisyondur”, 14 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/her-siyasi-parti-kendi-icinde-bir-koalisyondur/ 24. “Yeni İpek Yoku: Türkiye’ye Duyulan Güven”, 16 Mayıs 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yeni-ipek-yolu-turkiyeye-duyulan-guven/ 25. “İstihbaratı İmal ve İcad Etmek, 21 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/istihbarati-imal-ve-icat-etmek/ 26. “Kayıp Aydınlar, 23 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kayip-aydinlar/ 27. “Din Devleti mi, Devlet Dini mi”, 28 Mayıs 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-devleti-mi-devlet-dini-mi/ 28. “Silivri’den Darbeci Manzaraları”, 1 Haziran 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-devleti-mi-devlet-dini-mi/ 29. “Türkiye’de Dergâhlar ve Sivil Topluma Katkıları”, 3 Haziran 2017, s.15 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turkiyede-dergahlar-ve-sivil-topluma-katkilari/ 30. “Toplumsal Olan Herşey Dinseldir”, 4 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/toplumsal-olan-her-sey-dinseldir/ 31. “Katar’da Şerden Hayır Çıkar”, 11 Haziran 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/katarda-serden-hayir-cikar/ 32. “Karşılaştırmalı Kitap Fuarı Antropolojisi”, 14 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/karsilastirmali-kitap-fuari-antropolojisi/ 33. “Endemik Bir Siyâsî Parti: CHP, 18 Haziran 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/endemik-bir-siyasi-parti-chp/ 34. “FETÖ’nün Yeni Oyunu: Rehâvet”, 20 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fetonun-yeni-oyunu-rehavet/ 35. “Bizim Gündemimiz Bayram”, 25 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bizim-gundemimiz-bayram/ 36. “Mesele, ODTÜ’deki Tuvalet Değil”, 27 Haziran 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mesele-odtudeki-tuvalet-degil/ 37. “Sosyal Tesettür”, 2 Temmuz 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-tesettur/ 38. “Kılıçdaroğlu’nun Canterbury Hikayeleri, 5 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kilicdaroglunun-canterbury-hikayeleri/ 39. “Oxford Günlüğü”, 9 Temmuz 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/oxford-gunlugu/ 40. “Nerede Bu Kadın Kuruluşları”, 11 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/nerede-bu-kadin-kuruluslari/ 41. “Başaramadınız, Başaramayacaksını”, 15 Temmuz 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/basaramadiniz-basaramayacaksiniz/ 42. “15 Temmuz Olmasaydı Hangi Millî Bayram Kalırdı”, 16 Temmuz 2017, s11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/15-temmuz-olmasaydi-hangi-milli-bayram-kalirdi/ 43. “Macron Jüpiter ise, Erdoğan neden Döktatör”, 23 Temmuz 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/macron-jupiter-ise-erdogan-neden-diktator/ 44. “Erdoğan’a Sultan Diyenlerin Niyeti Ne?” 30 Temmuz 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/erdogana-sultan-diyenlerin-niyeti-ne/ 45. “Kültürel İktidar”, 2 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-iktidar-1/ 46. “Kültür İklimi-Kültürel İktidar-2”, 6 Ağustos 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-iklimi-kulturel-iktidar-2/ 47. “Kültürel İktidar-3”, 9 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-iktidar-3/ 48. “Eğitim değil Maarif-Kültürel İktidar-4”, 13 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/egitim-degil-maarif-kulturel-iktidar-4/ 49. “Şehâdet Şerbetli Anne Sütü”, 14 Ağustos 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sehadet-serbetli-anne-sutu/ 50. “Linç Bağımlılığı ve Emma Shapplin Konseri”, 17 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/linc-bagimliligi-ve-emma-shapplin-konseri/ 51. “Sivil Kültür İktidârı-Kültürel İktidar-5”, 20 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sivil-kultur-iktidari-kulturel-iktidar-5/ 52. “En Yukarıdan Emir Almadan İş Yapmamak”, 23 Ağustos 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/en-yukaridan-emir-almadan-is-yapmamak/ 53. “Artık Aşklarını Gizlemiyorlar”, 27 Ağustos 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/artik-asklarini-gizlemiyorlar/ 54. “Kültürel Fetih-Kültürel İktidar 6”, 30 Ağustos 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-fetih-kulturel-iktidar-6/ 55. “Kurban Bayramının Etobur Vetetaryenleri”, 3 Eylül 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kurban-bayraminin-etobur-vejetaryenleri/ 56. “Nasreddin Hoca ve Ahî Cumhuriyeti-Kültürel İktidar-7”, 6 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/nasreddin-hoca-ve-ahi-cumhuriyeti-kulturel-iktidar-7/ 57. “Çeviri Cenneti Türkiye”, 10 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ceviri-cenneti-turkiye-kulturel-iktidar-8/ 58. “İpteki Cambaz: FETÖ”, 13 Eylül 2017, s.18 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ipteki-cambaz-feto/ 59. “ABD’ye Yeni Düşman: Budist Terör”, 17 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/abdye-yeni-dusman-budist-teror/ 60. “Öz-gürlük ve Öz-güven”, 20 Eylül 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/oz-gurluk-ve-oz-guven/ 61. “Devletin Orta Kapısı”, 24 Eylül 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/devletin-orta-kapisi/ 62. “Sosyal Medyada FETÖ Tipolojisi”, 27 Eylül 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-medyada-feto-tipolojisi/ 63. “Üniversitelere Türkçe Hazırlık Sınıfı”, 1 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/universitelere-turkce-hazirlik-sinifi/ 64. “Başımıza Erken Geldin Reis!”, 4 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/basimiza-erken-geldin-reis/ 65. “Fosseptik Beyinler, Lağım Çukuru Ruhlar”, 8 Ekim 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fosseptik-beyinler-lagim-cukuru-ruhlar/ 66. “Dünyâda Bir Bağımsızlık Hayâleti Dolaşıyor”, 11 Ekim 2017 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dunyada-bir-bagimsizlik-hayaleti-dolasiyor/ 67. “Siyâsetin İktidâra İndirgenmesi”, 15 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/siyasetin-iktidara-indirgenmesi-kulturel-iktidar-9/ 68. “Tayyip Erdoğan’dan 3. Selim Gibi Olmasını Beklemeyin”, 18 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tayyip-erdogandan-3-selim-gibi-olmasini-beklemeyin/ 69. “Şu Doçentlik Meselesi”, 22 Ekim 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/su-docentlik-meselesi/ 70. “Ne de Çok Bilmiyoruz”, 25 Ekim 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ne-de-cok-bilmiyoruz-kulturel-iktidar-10/ 71. “Tekkede Siyâset Nasıl Yapılır?”, 29 Ekim 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tekkede-siyaset-nasil-yapilir/ 72. “Harf Devrimi’nden Divan Edebiyatı Vakfı’na”, 1Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/harf-devriminden-divan-edebiyati-vakfina/ 73. “Cadılığın Bayramı mı Olur?”, 5 Kasım 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/cadiligin-bayrami-olur-mu/ 74. “Bir 10 Kasım’a Daha Tahammül Edemeyiz”, 8 Kasım 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-10-kasima-daha-tahammul-edemeyiz/ 75. “FETÖ’ye Bir de Şöyle Bakalım”, 12 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fetoye-bir-de-soyle-bakalim/ 76. “10 Kasım’ın Ardından CHP’nin Atatürk Kıskançlığı”, 15 Kasım 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/10-kasimin-ardindan-chpnin-ataturk-kiskancligi/ 77. “Dün Macar Urban Usta, Bugün Elon Musk”, 19 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dun-macar-urban-usta-bugun-elon-musk/ 78. “Mezopotamya Satrancı”, 22 Kasım 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mezopotamya-satranci/ 79. “Müziğimize Çalan Söyleyen Değil, Dinleyen Lâzım”, 26 Kasım 2017, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/muzigimize-calan-soyleyen-degil-dinleyen-lazim/ 80. “AB, ABD, Peki Ya ABC?!”, 29 Kasım 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ab-abd-peki-ya-abc/ 81. “Bugünün ABD Muhipleri Cemiyeti Üyeleri”, 3 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bugunun-amerikan-muhipleri-cemiyeti-uyeleri/ 82. “Diriliş Değil Doğuş Kültürü”, 6 Aralık 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dirilis-degil-dogus-kulturu/ 83. “Sosyal Ensest: Irkçılık”, 10 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-ensest-irkcilik/ 84. “Kudüs’e Karşı Lozan (Mezopotamya Santancı-2)”, 13 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kuduse-karsi-lozan-mezopotamya-satranci-2/ 85. “Kahire Mevlevîhânesi’nde Sorumsuzluk”, 17 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kahire-mevlevihanesindeki-sorumsuzluk/ 86. “ Hazır Ol Cenge İster İsen Sulh-u Salah”, 20 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hazir-ol-cenge-ister-isen-sulh-i-salah/ 87. “Târih Uykusundan Uyanıyoruz”, 24 Aralık 2017, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/tarih-uykusundan-uyaniyoruz/ 88. “Fâtih’in Torunu Akşemseddin’e Küfreder mi?!”, 27 Aralık 2017, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fatihin-torunu-aksemseddine-kufreder-mi/ 89. “CHP’nin Millet Tanımı: İt Sürüsü”, 31 Aralık 2017, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/chpnin-millet-yanimi-it-surusu/ 90. “Hüsâmettin Hoca’ya Veda”, 3 Ocak 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/husamettin-aslan-hocaya-veda/ 91. “Yüzde 99’umuz Müslüman mı?”, 7 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/yuzde-99umuz-musluman-mi/ 92. “Sosyal Hastalıklarımız-1: Pozitivizm”, 10 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/sosyal-hastaliklarimiz-1-pozitivizm/ 93. “Arif V 216”, 14 Ocak 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/arif-v-2016/ 94. “Türk Siyâsetinin Orta Çağ Romanı: Gül’ün Adı”, 17 Ocak 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/turk-siyasetinin-orta-cag-romani-gulun-adi/ 95. “Küçük Türkiye’nin İşletim Sistemi: CHP”, 21 Ocak 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/kucuk-turkiyenin-isletim-sistemi-chp/ 96. “Doçentlik Tartışmalarında İngilizce Hegemonyası”, 24 Ocak 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/docentlik-tartismalarinda-ingilizce-hegemonyasi/ 96. “Türk, Savaşı Düğün Kılar”, 28 Ocak 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turk-savasi-dugun-kilar/ 97. “Trump, bir ters köş aktörü mü”, 31 Ocak 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/trump-bir-ters-kose-aktoru-mu/ 98. “Hem Masada Hem Sahada Doğru Yerdeyiz”, 4 Şubat 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hem-masada-hem-sahada-dogru-yerdeyiz/ 99. “Zamâne Yeniçerilerinin Ulûfe Hevesi”, 7 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/zamane-yenicerilerinin-ulufe-hevesi/ 100. “Çeşmenin Akanı Makbuldur”, 11 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/cesmenin-akani-makbuldur/ 101. Afrin Hanım ile Münbiç Bey’in Evlatları”, 14 Şubat 2018, s.8 https://gazetebirlik.com/yazarlar/afrin-hanim-ile-munbic-beyin-evlatlari/ 102. “Şiddet Haberlerine Dikkat”, 18 Şubat 2018, s.12 https://gazetebirlik.com/yazarlar/siddet-haberlerine-dikkat/ 103. “Sivil Diplomasi ve Mûsıkîmiz”, 21 Şubat 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/sivil-diplomasi-ve-musikimiz/ 104. “Modernizm Dininin Yeni Mezhepleri”, 25 Şubat 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/modernizm-dininin-yeni-mezhepleri/ 105. “Ofansif Siyasetin Defansı Kültürdür”, 28 Şubat 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/ofansif-siyasetinin-defansi-kulturdur/ 106. “Târihi Popülerliğe Kurban Etmek”, 4 Mart 2018, s.11 https://gazetebirlik.com/yazarlar/tarihi-populerlige-kurban-etmek/ 107. “Ölülerin Rahminden Doğmak”, 5 Mart 2018, s.13 https://gazetebirlik.com/yazarlar/olulerin-rahminden-dogmak/ 108. “Tekke ve Dergâhların Açılması Papatya Falına Kalmasın”, 7 Mart 2018, s.9 https://gazetebirlik.com/yazarlar/tekke-ve-dergahlarin-acilmasi-papatya-falina-kalmasin/ 109. “Türkiye ve Dünya Deli Gömleğinden Kurtuluyor”, 11 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turkiye-ve-dunya-deli-gomleginden-kurtuluyor/ 110. “Bâzılarının Ağızları ile Kulakları Arasına Duble Yol Lâzım”, 14 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bazilarinin-agizlari-ile-kulaklari-arasina-duble-yol-lazim/ 111. “Mükemmelliyetçilik Hastalığımız”, 18 Mart 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/mukemmelliyetcilik-hastaligimiz/ 112. “Adamın Tipine Göre Seçmen Analizi”, 21 Mart 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/adamin-tipine-gore-secmen-analizi/ 113. “İki Hidrojen, Bir Oksijen”, 25 Mart 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/iki-hidrojen-bir-oksijen/ 114. “Sosyolojik Alzheimer”, 28 Mart 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sosyolojik-alzheimer/ 115. “Kadının Kadına Şiddeti Şiddet Değil mi!”, 1 Nisan 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kadinin-kadina-siddeti-siddet-degil-mi/ 116. “Henüz ‘16 Temmuz’ Olmadı”, 4 Nisan 2018, s.8 www.gazetebirlik.com/yazarlar/henuz-16-temmuz-olmadi/ 117. “Zoruna mı Gitti Kılıçdaroğlu,” 8 Nisan 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/zoruna-mi-gitti-kilicdaroglu/ 118. “Çağımızın Mahşer Meydanı Medya”, 11 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/cagimizin-mahser-meydani-medya/ 119. “Graham Bell, Gutenberg’e Karşı, “15 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/graham-bell-gutenberge-karsi/ 120. “AK Parti’deki AKePeliler”, 18 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/ak-partideki-akepeliler/ 121. “Kurt Yürüyüşü ve Erken Seçim, 22 Nisan 2018 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kurt-yuruyusu-ve-erken-secim/ 122. “Siyasal Konsomasyon”, 25 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/siyasal-konsomasyon/ 123. “Laikliği Laikler Bitirdi”, 29 Nisan 2018, www.gazetebirlik.com/yazarlar/laikligi-laikler-bitirdi/ 124. “Kültürel Faaliyetlerde Yeni Nesil İhtiyacı”, 2 Mayıs 2018 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kulturel-faaliyetlerde-yeni-nesil-ihtiyaci/ 125. “CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nden Büyük mü?”, 5 Mayıs 2018, 9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/chp-turkiye-cumhuriyetinden-buyuk-mu/ 126. “Yine FETÖ, Yine Mağduriyet Oyunu”, 6 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/yine-feto-yine-magduriyet-oyunu/ 127. “FETÖ Sineklerinin Beslendiği Bataklık”, 9 Mayıs 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/feto-sineklerinin-beslendigi-bataklik/ 128. “AK Parti’ye Uyarı Vermek İsteyeneler”, 11 Mayıs 2018, s.12 http://gazetebirlik.com/yazarlar/ak-partiye-uyari-vermek-isteyenler/ 129. “Sâmiha Ayverdi’den Alpaslan Türkeş’e Mektup”, 13 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/samiha-ayverdiden-alpaslan-turkese-mektup/ 130. “Paylaşmamak Sünnettir”, 16 Mayıs 2018, s.13 http://gazetebirlik.com/yazarlar/paylasmamak-sunnettir/ 131. “İslam mı, Müslümanlık mı?”, 20 Mayıs 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/islam-mi-muslumanlik-mi/ 132. “Neleri Eksildi de Kuduruyorlar!?”, 23 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/neleri-eksildi-de-kuduruyorsunuz/ 133. “Vesâyetler Yumağında Türkiye”, 27 Mayıs 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/vesayetler-yumaginda-turkiye/ 134. “Atık Kültürü ve Sosyal İlişkiler”, 30 Mayıs 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/atik-kulturu-ve-sosyal-iliskiler/ 135. “Sömürgecilikte 4.0 Dönemi”, 3 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/somurgecilikte-40-donemi/ 136. “Dertleri İktidar Değil, İntikam”, 6 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/dertleri-iktidar-degil-intikam/ 137. “CHP’deki Dip Dalgası Değil, Dip Boyası”, 10 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/chpdeki-dip-dalgasi-degil-dip-boyasi/ 138. “Eğitim Sistemimizden Gelen Sinyallere Dikkat”, 13 Haziran 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/egitim-sistemimizden-gelen-sinyallere-dikkat/ 139. “Sâhi Bir Şeker Bayramı Meselesi Vardı, N’oldu?!”, 17 Haziran 2018, s.12 http://gazetebirlik.com/yazarlar/sahi-bir-seker-bayrami-meselesi-vardi-noldu/ 140. “Seçim Görev Emri”, 20 Haziran 2018, s.14 http://gazetebirlik.com/yazarlar/secim-gorev-emri/ 141. “Sırada 2023 Seçimleri Var”, 24 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/sirada-2023-secimleri-var/ 142. “2018-2023 Arası Süreç”, 27 Haziran 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/2018-2023-arasi-surec/ 143. “Milletvekillerine Açık Mektup”, 1 Temmuz 2018, s.11 http://gazetebirlik.com/yazarlar/milletvekillerine-acik-mektup/ 144. “Muharrem İnce Neden Oyuna Gelmedi”, 4 Temmuz 2018, s.8 http://gazetebirlik.com/yazarlar/muharrem-ince-oyuna-neden-gelmedi/ 145. “Medya Tecâvüzcüye İş Öğretmesin”, 8 Temmuz 2018, s.9 http://gazetebirlik.com/yazarlar/medya-tecavuzcuye-is-ogretmesin/ 146. “Gelin Size ODTÜ’yü Anlatayım”, 11 Temmuz 2018, s.16 www.gazetebirlik.com/yazarlar/gelin-size-odtuyu-anlatayim/ 147. “Bir delinin akıl dolu dilekçesi”, 15 Temmuz 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-delinin-akil-dolu-dilekcesi/ 148. “15 Temmuz’un Öğrettikleri: Millî özgüven ve hedef birliği”, 18 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/15-temmuzun-ogrettikleri-milli-ozguven-ve-hedef-birligi/ 149. “Amerika, FETÖ’yü Nasıl Kullanıyor”, 22 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/amerika-fetoyu-nasil-kullaniyor/ 150. “Türk sinemasında yeni bir dil ihtiyâcı”, 25 Temmuz 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/turk-sinemasinda-yeni-bir-dil-ihtiyaci/ 151. “Küçük ama önemli şeyler/Çöp”, 29 Temmuz 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kucuk-ama-onemli-seylercop/ 152. “Kültür, turizmin eşantiyonu mu?”, 1 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-turizmin-esantiyonu-mu/ 153. “Kültür dilimizin sözlüğündeki kelimeler”, 5 Ağustos 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kultur-dilimizin-sozlugundeki-kelimeler/ 154. “Kılıçdaroğlu, târihî bir fırsatı kaçırdı”, 8 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kilicdaroglu-tarihi-bir-firsat-kacirdi/ 155. “Sıfır Meridyeni ya da Doğuyu ve Batıyı tayin etmek”, 12 Ağustos 2018, s.9 www.gazetebirlik.com/yazarlar/sifir-meridyeni-ya-da-doguyu-ve-batiyi-tayin-etmek/ 156. “Bir zerreciğiz ki arşa gebeyiz”, 15 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/bir-zerrecigiz-ki-arsa-gebeyiz/ 157. “Din, diyânet; istemez keramet”, 19 Ağustos 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/din-diyanet-istemez-keramet/ 158. “Buyrun ABD’nin cenâze namazına”, 22 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/buyrun-abdnin-cenazesine/ 159. “Eyvah, önceliği yine İngilizceyi mi veriyoruz?”, 26 Ağustos 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/eyvah-onceligi-yine-ingilizceye-mi-veriyoruz/ 160. “Adana-Seyhan’da yabancı isimli işyeri yok mu?”, 29 Ağustos 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/adana-seyhanda-yabanci-isimli-isyeri-yok-mu/ 161. “Bırakın şu Armageddon efsânelerini”, 3 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/birakin-su-armageddon-efsanelerini/ 162. “Fazla Akbili olan var mı?”, 6 Eylül 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fazla-akbili-olan-var-mi/ 163. “Kolonizasyondan ‘coca’lonizasyona”, 9 Eylül 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kolonizasyondan-cocalonizasyona/ 164. “Milletvekillerimiz için bir proje”, 12 Eylül 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/milletvekillerimiz-icin-bir-proje/ 165. “Eğitimde kıyâmet nasıl kopar?”, 16 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/egitimde-kiyamet-nasil-kopar/ 166. “Rahat-hazır ol devri bitsin artık”, 19 Eylül 2018, s.14 www.gazetebirlik.com/yazarlar/rahat-hazir-ol-devri-bitsin-artik/ 167. “Yoldayız, beydaşız, bektaşız, Bektâşîyiz”, 23 Eylül 2018, s.13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/yoldasiz-beydasiz-bektasiz-bektasiyiz/ 168. “Hangi Türkiye çöküyormuş?!”, 26 Eylül 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hangi-turkiye-cokuyormus/ 169. “Maarif Vakfı’nın Balkanlar’daki mârifeti”, 30 Eylül 2018, s.4 www.gazetebirlik.com/yazarlar/maarif-vakfinin-balkanlardaki-marifeti/ 170. “Hasan Âli Yücel de eğitim sisteminden şikâyetçiymiş”, 3 Ekim 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hasan-ali-yucel-de-egitim-sisteminden-sikayetciymis/ 171. “Okul düşmanı bir öğretmen”, 7 Ekim 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/okul-dusmani-bir-ogretmen/ 172. “Köpekçi Hasan Baba Hazretleri”, 10 Ekim 2018, s.11 www.gazetebirlik.com/yazarlar/kopekci-hasan-baba-hazretleri/ 173. “Fransa Cumhurbaşkanı’na karşı bir Türk sanatçının örnek duruşu”, 14 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/fransa-cumhurbaskanina-karsi-bir-turk-sanatcinin-ornek-durusu/ 174. “Dil öğretimini tuzlayalım kokmasın”, 17 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/dil-ogretimini-tuzlayalim-kokmasin/ 175. “Müslüman gibi ölmek”, 21 Ekim 2018, s.10 www.gazetebirlik.com/yazarlar/musluman-gibi-olmek/ 176. “Andımız” ve jüritokrasinin salladığı parmak”, 24 Ekim 2018, s.12 www.gazetebirlik.com/yazarlar/andimiz-ve-juritokrasinin-salladigi-parmak/ 177. “Hilye ve Tespih Müzesi”, 28 Ekim 2018, s. 13 www.gazetebirlik.com/yazarlar/hilye-ve-tespih-muzesi/ Gerçek Hayat Dergisi (Meydan isimli köşe)(www.gercekhayat.com) 1. “Destûr” 22 Eylül 2014, s.32 2. “Kitap-Mektep-Kâtip” 29 Eylül 2014, s.14 3. “Disiplinsiz Şehir Zamansız Hayat: ‘medîne’den ‘şehir’e”, 5 Ekim 2014, s.14 4. “Patolojik Bir Ruh” 13 Ekim 2014, s.14 5. “Fedâ Olsun; Fenâ mı olur!”, 20 Ekim 2014, s.14 6. “Tevhid-i Tedrisat, ‘Tevhid’e Aykırıdır”, 27 Ekim 2014, s.34 7. “Gel Beni Dinle Kılıçdaroğlu”, 3 Kasım 2014, s.14 8. “Orda Bir Köy Var Uzakta”, 10 Kasım 2014, s.14 9. “Tasavvufu Bekleyen Tehlike”, 17 Kasım 2014, s.14.15 10. “Surdaki Gedik”, 24 Kasım 2014, s.14 11. “Ders: Medya ve Siyaset, Konu: Gündem Oluşturma”, 1 Aralık 2014, s.34 12. “Hâkim Değil Hâdim”, 8 Aralık 2014, s.34 13. “Hz. Mevlânâ ‘Gel’ Demedi”, 15 Aralık 2014, s.16 14. “Sivil Din’e Darbe”, 22 Aralık 2014, s.28 15. “Meydanlar Uyandırılsın”, 29 Aralık 2014, s.14 16. “Sordum Noel Baba’ya”, 5 Ocak 2015, s.14 17. “Sanatçıya Eşkiyâlık Yapılırsa”, 12 Ocak 2015, s.14 18. “Batı’nın Afrika’yı Anlatma Kılavuzu”, 19 Ocak 2015, s.14-15 19. “Semboller ve Tepkiler”, 26 Ocak 2015, s.14 20. “Neden Korkuyorlar?”, 2 Şubat 2015, s.14 21. “Yapboz mu, Yapıbozum mu?”, 9 Şubat 2015, s.14 22. “Turşucu Kavgası”, 16 Şubat 2015, s.14 23. “Kentsel Dönüşümden Sonra İdârî Dönüşüm”, 23 Şubat 2015, s.14 24. “Memur Kafasının Özgürlük Çelişkisi”, 2 Mart 2015, s.14 25. “Kan Sofrası”, 9 Mart 2015, s.14 26. “Hürriyet İstemek, İktidar İstemektir”, 16 Mart 2015, s.14 27. “Çözüm Süreci’nde Bir Gözümüz Balkanlar’da Olmalı”, 23 Mart 2015, s.14 28. “Camdaki Çatlak”, 30 Mart 2015, s.14 29. “İnkâr Eden Nankördür”, 6 Nisan 2015, s.14 30. “Bilim Dininin Totaliter Mezhebi”, 13 Nisan 2015, s.14 31. “Biz Artık Yokuz”, 20 Nisan 2015, s.25 32. “Bu İşin Hakkı Üçtür”, 27 Nisan 2015, s.38 33. “Okumak: Ali Uçar ve Melekler Şehri”, 4 Mayıs 2015, s.12-13. 34. “Sihirli Doksan Dakika”, 10 Mayıs 2015, s.15. 35. "Bu Neyin Özrü", 17 Mayıs 2015, s.15 36. "Bizi Buraya Tıkan Kuvvet", 25 Mayıs 2015, s.15 Gerçek Hayat Dergisi (Alem Zıddıyla Zahir adlı köşe - Dramanlı Yahya Efendi mahlası ile) 1. “Âlem Zıddıyla Zâhir”, 29 Eylül 2014, s.15 2. “Mayhoşzâdelerin Konağı”, 5 Ekim 2014, s.15 3. “Bir Ramazan Evhâmı”, 13 Ekim 2014, s.15 4. “Her Nefs Ölümü Tadacaktır”, 20 Ekim 2014, s.15 5. “Saadettin Kaynak’tan Ekrem Ayverdi’ye: Ayasofya”, 27 Ekim 2014, s.15 6. “Beni Mahcup Eden Bir Lûgat”, 3 Kasım 2014, s.15 7. “Şu Mâlum Toz Meselesi”, 10 Kasım 2014, s.15 8. “Kapı Deyip Geçmeyin”, 24 Kasım 2014, s.15 9. “Hâfız Osman Vav’ı”, 1 Aralık 2014, s.35 10. “İmam Tekbir’de Şaşırırsa”, 8 Aralık 2014, s.35 11. “Sanki Yedim Câmii”, 22 Aralık 2014, s.29 12. “Simit Kelimesi Nereden Gelir”, 29 Aralık 2014, s.15 13. “Gezi Parkı’ndaki Saray”, 5 Ocak 2015, s.15 14. “Latin Alfabesini III. Selim Getirmiştir”, 12 Ocak 2015, s.15 15. “Mezar Taşlarını Okumak”, 26 Ocak 2015, s.15 16. “Özemre Bey Galatasaray’ı Anlatıyor”, 2 Şubat 2015, s.15 17. “Galatasaray’dan Darüşşafaka’ya Ken'an Rifâî”, 9 Şubat 2015, s.15 18. “Mehmet Âkif ve Tevfik Fikret”, 16 Şubat 2015, s.15 19. “Bostancı Köprüsü’nü Bilen Var mı?”, 23 Şubat 2015, s.15 20. “Kırmızı Çizgi Tâbiri”, 2 Mart 2015, s.15 21. “Ârifler Satrancı”, 9 Mart 2015, s.15 22. “Londra’da Çift Katlı Otobüs Mâcerâmız”, 6 Nisan 2015, s.15 23. “Rubâiden Rubâiye”, 13 Nisan 2015, s.15 İnternet Yazıları: Sivil Düşünce Platformu (www.sivildusunce.com) 1. “Seçim Sonuçları ve Diaspora” 21 Haziran 2015 http://www.sivildusunce.com/6510-can-ceylansecim-sonuclari-ve-diaspora.html 2. “Mesele Masa Değil, Anlamadın mı?” 25 Haziran 2015 http://www.sivildusunce.com/6696-can-ceylanmesele-masa-degil-anlamadin-mi.html 3. “ODTÜ Kimin?” 3 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/6957-can-ceylan-odtu-kimin.html 4. “Demirel’in Şapkası ve Çipras’ın Ceketi” 14 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7326-cipras-ve-demirel.html 5. “Edison’un Derdi…”, 20 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7540-can-ceylan-edisonun-derdi-.html#.VayxhWZrPIU 6. “İslamafobi ve Cameron’un Ramazan Mesajı”, 23 Temmuz 2015 http://www.sivildusunce.com/7676-can-ceylan-islamafobi-ve-cameronun-ramazan-mesaji.html#.VbEM3mZrPIU 7. “Kantinde Çay İçen Hoca”, 16 Ağustos 2015 http://www.sivildusunce.com/8369-can-ceylan-kantinde-cay-icen-hoca.html 8- “Toplumsal Aklı ve Gönlü Uyandırmak”, 24 Ağustos 2015 http://www.sivildusunce.com/8595-toplumsal-akli-ve-gonlu-uyandirmak.html 9- “İslâm Karşısında Sekülerizm: Müslüman Demokratlar ve Üçüncü bir yol”, 12 Ekim 2015 http://www.sivildusunce.com/10152-can-ceylan-islam-karsisinda-sekulerizm.html Televizyon Programları 1. “Üçüncü Cemre” programı, Kanal On4, 14.12.2014, www.youtube.com/watch?v=OACOCxS2gjI&feature=youtu.be 2. “Üçüncü Cemre” programı, Kanan On4, 21.12.2014, www.youtube.com/watch?v=qGBH10vIgNg 3. “Alternatifsiz” programı, Uzay Haber TV, 23.10.2015 www.youtube.com/watch?v=WaWrscB92Qg&feature=youtu.be 4. “Bi’ Dünya Konuşuyoruz” programı Uzay Haber, 28.12.2015 www.youtube.com/watch?v=-n_G2v9GJPg&feature=youtu.be 5. “Gündeme Dair” programı, Uzay Haber, 1.1.2016 www.youtube.com/watch?v=CxTSYeoayM0&feature=youtu.be 6. “Kayıt Dışı”, Uzay Haber, 17.2.2016 www.youtube.com/watch?v=xXfbz9BHJGg&feature=youtu.be 7. “Harita Metod”, TVNET, 21.2.2016 www.youtube.com/watch?v=g7BZokxAVls 8. “Büyüteç”, Uzay Haber, 19.5.2016 www.youtube.com/watch?v=gY-aG7k0mJM 9. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 18.7.2016 www.youtube.com/watch?v=GxSh1QauSkc&feature=youtu.be 10. “Büyüteç” Uzay Haber, 1.9.2016 www.youtube.com/watch?v=buIpmPWzp6I www.youtube.com/watch?v=92mNLT_7BqA 11. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 10.9.2016 www.youtube.com/watch?v=sOjKUA0svAU www.youtube.com/watch?v=2GYzGLNflFU 12. “Bakış Açısı” Uzay Haber, 17.9.2016 www.youtube.com/watch?v=UMHMV8hRHHw&feature=youtu.be 13. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 24.9.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=U0bSIvzqgTg www.youtube.com/watch?v=c-Bl3Fp0vYQ 14. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 1.10.2016 www.youtube.com/watch?v=rAte-g5UHm8 15. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 8.10.2016 www.youtube.com/watch?v=KuE8O2O18j4 16. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 15.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=A4uOIKI77VE 17. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 22.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=IjM9hAxT-gw www.youtube.com/watch?v=qH7qBfmaOQs 18. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 29.10.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=9Vqb8NhfURo www.youtube.com/watch?v=f1gkVg9stcU 19. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 12.11.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=iMQ88lMiHtM 20. “Bakış Açısı”, Uzay Haber, 19.11.2016 (Moderatör) www.youtube.com/watch?v=tDhahbs_cEA

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Büşra KARACA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Seda Suna UCAKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bilgi Talep Formu