Ana içeriğe atla

Hemşirelik insancıl yaklaşımla bireyi bir bütün olarak ele alan özveri ve iletişim becerileri gerektiren insanın yaşamına dokunan bir meslektir. Teorik bilgi, el becerisi ve yürekten bağlılık gerektiren, bilim ve sanattan oluşan bir mesleği edinme yolunda oluşturduğumuz hemşirelik programının amacı; evrensel değerler, ulusal ve uluslararası ölçütler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı verebilen, eğitim, yönetim ve araştırma rollerini yürütebilen, gittikçe otonomi kazanan hemşirelik rolüne hazır, bilgiyi paylaşan, etik değerlere sahip, empati yapabilen, insana kendini değerli hissettiren, sağlık hizmet alanlarında bilimsel araştırmalarda rol alabilen, yüksek lisans ve doktora yapabilen, geleceğin akademisyenleri olabilecek, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleğinde yetkin olan ve sağlık bakım alanlarında tercih edilen, yaşam boyu öğrenme anlayışı ile mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilen mezunlar yetiştirmektir. 

Teorik dersler, laboratuvar ve uygulama alanlarından oluşan hemşirelik programımız üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak, sosyal, kültürel gelişim sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır. 

Hızla gelişen, iş bulma garantisi olan meslekler arasında ilk sıralarda olan hemşirelik mesleğinin akademik kariyer açısından da çeşitli fırsatları bulunmaktadır. Üniversite mezunu olan hemşireler yüksek lisans/doktora eğitimlerine devam edebilmektedir. Okulumuzda Türkiye’de ilk kez hemşirelik alanında uygulanan bütünleşik yüksek lisans programı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz belirli bir ders ortalamasına sahip olduklarında toplam beş senede yüksek lisansı tamamlayıp uzman hemşire olarak mezun olmaktadır. Çift anadal programı uygulanmakta olup belirli bir ders ortalamasına sahip olan öğrencilerimiz hemşirelikle birlikte aynı puan türündeki diğer sağlık bilimlerinde eğitimini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca yan dal programıyla aynı puan türündeki diğer sağlık bilimlerine geçiş yapabilmektedir. Hemşirelik öğrencilerimizin hepsi %50 ya da tam burslu olarak öğrenim görmektedir. 

Mezunlarımız çalışma alanı ve kariyer olanakları açısından önemli fırsatlara sahiptirler. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin %70’i kendi alanlarımızda çalışmaktadır. 

Amaçlarımız doğrultusunda yetiştirmek üzere siz değerli gençleri hemşirelik bölümüne bekliyoruz.

Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı
[email protected]