Ana içeriğe atla

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, toplumun ve bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin kanıta dayalı uygulamalar aracılığıyla icra edebilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, etik değerlere sahip, işbirliğine yatkın, yaşam boyu öğrenmeye açık nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lisans mezunu öğrencilerimiz;

- Toplumsal faydayı önceleyerek Dil ve Konuşma Terapisi mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını en yetkin ve bağımsız biçimde yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve davranışları sergiler,

- Danışanların iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını önleme, değerlendirme ve terapi gereksinimlerini, etik ilkelerle, insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin kanıta dayalı, birey merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla planlar, uygular ve izler,

- Dil ve konuşma terapisi alanında sağlığın korunması, yaşam kalitesinin artırılması, toplumsal farkındalık, eğitim, araştırma ve hukuksal süreçler için görev alır ve disiplinlerarası çalışır,

- Yaşam boyu kalite bilinci ile kişisel, mesleki, akademik öğrenme ve kariyer gelişimini sürdürür. 

Ekleme Tarihi: 18/05/2022 - 11:16Son Güncelleme Tarihi: 13/06/2022 - 04:10