Geri
AKADEMİK

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, fonksiyonel tanısı ve rehabilitasyonunu sağlayarak, toplumun ve bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin kanıta dayalı uygulamalar aracılığıyla icra edebilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, etik değerlere sahip, işbirliğine yatkın, yaşam boyu öğrenmeye açık nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır.