Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programının amacı sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip Biyomedikal mühendisleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa SAY puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME1110746 FİZİK I İngilizce 3 5
BME1110745 MATEMATİK I İngilizce 4 6
BME1110769 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ İngilizce 2+2 4
BME1110747 FİZİK I LAB İngilizce 2
BME1110749 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I İngilizce 2 2
BME1110757 GENEL KİMYA İngilizce 3 5
BME1113180 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İngilizce 3+2 6
BME1110751 MATEMATİK II İngilizce 4 6
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME1213180 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İngilizce 3+2 6
BME1210753 FİZİK II LAB İngilizce 2
BME1210772 TIBBİ BİYOLOJİ LAB İngilizce 2
BME1210755 AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II İngilizce 2 2
BME1210781 TIBBİ BİYOLOJİ İngilizce 3 4
BME1210771 GENEL KİMYA LAB İngilizce 2
BME1210752 FİZİK II İngilizce 3 5
BME1210745 MATEMATİK I İngilizce 4 6
BME1210751 MATEMATİK II İngilizce 4 6
BME1210757 GENEL KİMYA İngilizce 3 5
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME2133870 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ İngilizce 3+2 8
BME2146020 ELEKTRİK DEVRELERİ İngilizce 3+2 8
BME2133840 LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER İngilizce 4 8
BME2110759 MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 6
BME2149080 OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER İngilizce 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME2234570 BİYOKİMYA İngilizce 3+2 8
BME2234560 FİZYOLOJİ İngilizce 3 6
BME2220530 MİKROİŞLEMCİLER İngilizce 3+2 8
BME2249070 UYGULAMALI İSTATİSTİK İngilizce 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME3149190 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK İngilizce 2 2
BME3134030 BİYOMALZEMELER İngilizce 3 6
BME3146030 ELEKTRONİK İngilizce 3+2 8
BME3133990 SİNYALLER VE SİSTEMLER İngilizce 3+2 8
BME3134010 BİYOMEKANİK İngilizce 3 6
BME3167880 MÜHENDİSLER İÇİN PYTHON PROGRAMLAMA İngilizce 3 6
BME3149450 PROTEİN: YAPI VE FONKSİYON İngilizce 3 6
BME3168050 YAPAY SİNİR AĞLARI İngilizce 3 6
BME3167980 MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ İngilizce 3 6
BME3149340 OPTİĞE GİRİŞ İngilizce 3 6
BME3113250 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA İngilizce 3+2 6
BME3149390 SİSTEM MODELLEME VE KONTROL İngilizce 3 6
BME3149040 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM İngilizce 2+2 6
BME3149380 YAZ STAJI I İngilizce - 1
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME3234060 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME İngilizce 3 6
BME3249250 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON İngilizce 3+2 8
BME3219560 EKONOMİNİN İLKELERİ İngilizce 3 6
BME3234050 BİYOSENSÖRLER İngilizce 3+2 8
BME3249570 HESAPLAMALI BİYOFİZİĞE GİRİŞ İngilizce 3 6
BME3234080 KONTROL SİSTEMLERİ İngilizce 3 6
BME3210773 BİOMEDİKAL OPTİK İngilizce 3 6
BME3268010 DERİN ÖĞRENMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME4110777 MÜHENDİSLİK PROJESİ II İngilizce 1+2 6
BME4110775 MÜHENDİSLİK PROJESİ I İngilizce 1+2 6
BME4112506 KARDİYOVASKÜLER MÜHENDİSLİK İngilizce 3 6
BME4110774 MEDİKAL CİHAZ TASARIM İLKELERİ İngilizce 3 6
BME4112507 ROBOTİĞE GİRİŞ İngilizce 3+2 8
BME4113240 MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
BME4110345 BİYOENFORMATİK İngilizce 3 6
BME4147020 BİLGİSAYARLA GÖRMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
BME4111487 VERİ BİLİMİ İngilizce 3 6
BME4149580 MİKRO VE NANOFABRİKASYON İngilizce 3 6
İGV4111400 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I İngilizce 2 2
BME4149510 YAZ STAJI II İngilizce - 1
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BME4210777 MÜHENDİSLİK PROJESİ II İngilizce 1+2 6
BME4210767 TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ETİK İngilizce 2 2
BME4210775 MÜHENDİSLİK PROJESİ I İngilizce 1+2 6
BME4249440 POLİMERİK BİYOMALZEMELER İngilizce 3 6
BME4210344 SAYISAL İŞARET İŞLEME İngilizce 3 6
BME4249550 NANOBİYOTEKNOLOJİ İngilizce 3 6
BME4247010 GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ İngilizce 3 6
BME4210773 BİOMEDİKAL OPTİK İngilizce 3 6
BME4210778 DOKU VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ İngilizce 3 6
İGV4211500 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II İngilizce 2 2
BME4249510 YAZ STAJI II İngilizce - 1
BME4249380 YAZ STAJI I İngilizce - 1

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

Alana Özgü Yetkinlik

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ I 000002530000
BİOMEDİKAL OPTİK 444520530004
BİYOKİMYA 410013540000
BİYOMALZEMELER 321414544005
BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON 555553444345
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 555553445255
BİYOMEKANİK 442214321023
BİYOSENSÖRLER 544244451054
DOKU VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ 444334552435
EKONOMİNİN İLKELERİ 000005552210
ELEKTRİK DEVRELERİ 555355300000
ELEKTRONİK 555555533330
FİZİK I 421143311000
FİZİK I LAB 533155513100
FİZİK II 421143311000
FİZYOLOJİ 221324431005
GENEL KİMYA 110033311000
GENEL KİMYA LAB 110033311000
HESAPLAMALI BİYOFİZİĞE GİRİŞ 334344443322
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ 431344443344
İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK 002023340500
KONTROL SİSTEMLERİ 555534454434
LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER 550405500000
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ 511055535000
MATEMATİK I 550405500000
MATEMATİK II 550405500000
MEDİKAL CİHAZ TASARIM İLKELERİ 455545544555
MİKRO VE NANOFABRİKASYON 555453541322
MİKROİŞLEMCİLER 555555452151
MÜHENDİSLİK PROJESİ I 555555555344
MÜHENDİSLİK PROJESİ II 555555554445
OLASILIK VE RASSAL DEĞİŞKENLER 520121211110
OPTİĞE GİRİŞ 444313311000
POLİMERİK BİYOMALZEMELER 201023421004
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 453344232310
PROTEİN: YAPI VE FONKSİYON 433344442224
ROBOTİĞE GİRİŞ 555534555555
SİNYALLER VE SİSTEMLER 230002211100
SİSTEM MODELLEME VE KONTROL 453424552345
TIBBİ BİYOLOJİ 431344443344
TIBBİ BİYOLOJİ LAB 322355554225
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 354534234245
UYGULAMALI İSTATİSTİK 540543035000
YAPAY SİNİR AĞLARI 555554351115
YAZ STAJI II 555555555555
İlişkili ders sayısı / 45/62172153115132139171179140987481105
İlişki ağırlığı433333432234

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu