Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYONBME3249250Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı biyomedikal enstrümantasyon temellerini tanıtmak ve biyomedikal cihazlarda enstrümantasyon gereksinimlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyomedikal enstrümantasyon gerekliliklerine genel bakış,Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme I,Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme II,Biyopotansiyellerin kaynağı,Biyopotansiyel elektrotlar I ,Biyopotansiyel elektrotlar II,Biyopotansiyel amplifikatörler,Temel algılayıcılar I,Temel algılayıcılar II,Kan basıncı ve ses,Tedavi cihazları ve protetik cihazlar I,Tedavi cihazları ve protetik cihazlar II,Elektrik güvenliği I,Elektrik güvenliği II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyopotansiyellerin kaynağını tartışır. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyopotansiyel elektrotlar ile dokular arasındaki etkileşimi değerlendirir. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyopotansiyel amplifikatörleri değerlendirir ve tasarlar. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyomedikal cihazların elektriksel güvenliğini değerlendirir. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyopotansiyel işaretler için analog filtreler tasarlar. 10, 14, 16, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyomedikal enstrümantasyon gerekliliklerine genel bakış
2Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme I
3Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme II
4Biyopotansiyellerin kaynağı
5Biyopotansiyel elektrotlar I
6Biyopotansiyel elektrotlar II
7Biyopotansiyel amplifikatörler
8Temel algılayıcılar I
9Temel algılayıcılar II
10Kan basıncı ve ses
11Tedavi cihazları ve protetik cihazlar I
12Tedavi cihazları ve protetik cihazlar II
13Elektrik güvenliği I
14Elektrik güvenliği II
Kaynak
Medical Instrumentation: Application and Design, John G Webster, 4th ed., John Wiley & Sons, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi71284
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(234/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYONBME3249250Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mehmet KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı biyomedikal enstrümantasyon temellerini tanıtmak ve biyomedikal cihazlarda enstrümantasyon gereksinimlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyomedikal enstrümantasyon gerekliliklerine genel bakış,Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme I,Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme II,Biyopotansiyellerin kaynağı,Biyopotansiyel elektrotlar I ,Biyopotansiyel elektrotlar II,Biyopotansiyel amplifikatörler,Temel algılayıcılar I,Temel algılayıcılar II,Kan basıncı ve ses,Tedavi cihazları ve protetik cihazlar I,Tedavi cihazları ve protetik cihazlar II,Elektrik güvenliği I,Elektrik güvenliği II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Biyopotansiyellerin kaynağını tartışır. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyopotansiyel elektrotlar ile dokular arasındaki etkileşimi değerlendirir. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyopotansiyel amplifikatörleri değerlendirir ve tasarlar. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyomedikal cihazların elektriksel güvenliğini değerlendirir. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 6, 9A, E, H
Biyopotansiyel işaretler için analog filtreler tasarlar. 10, 14, 16, 17, 19, 21, 3, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyomedikal enstrümantasyon gerekliliklerine genel bakış
2Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme I
3Kuvvetlendiriciler ve işaret işleme II
4Biyopotansiyellerin kaynağı
5Biyopotansiyel elektrotlar I
6Biyopotansiyel elektrotlar II
7Biyopotansiyel amplifikatörler
8Temel algılayıcılar I
9Temel algılayıcılar II
10Kan basıncı ve ses
11Tedavi cihazları ve protetik cihazlar I
12Tedavi cihazları ve protetik cihazlar II
13Elektrik güvenliği I
14Elektrik güvenliği II
Kaynak
Medical Instrumentation: Application and Design, John G Webster, 4th ed., John Wiley & Sons, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48