Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRİK DEVRELERİBME2146020Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersin YardımcılarıÖğretim Asistanları
Dersin AmacıDirenç, kondansatör, indüktör, ve işlemsel yükselteçlerden oluşan doğrusal elektrik devrelerini analiz ve dizayn etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları),Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları),Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi),Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç) ,Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç),Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenciler elektrik devrelerinin temel kanunlarını uygulayabilir.17, 9A, E
2. Öğrenciler doğru akım elektrik devre analizi yapabilir.17, 9A, E
3. Öğrenciler doğru akım işlemsel yükselteç devrelerinin davranışını açıklayabilir.17, 9A, E
4. Öğrenciler indükdör ve kondansatör içeren devrelerin davranışını formüle edebilir.17, 9A, E
5. Öğrenciler birinci ve ikinci mertebeden devreleri analiz edebilir. 17, 9A, E
6. Öğrenciler birinci ve ikinci mertebeden devreleri tasarlayabilir.17, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları)Ders notlarının okunması: Birinci Konu
2Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları)Ders notlarının okunması: İkinci Konu
3Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi)Ders notlarının okunması: Üçüncü Konu
4Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)Ders notlarının okunması: Dördüncü Konu
5Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)Ders notlarının okunması: Dördüncü Konu
6İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)Ders notlarının okunması: Beşinci Konu
7İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)Ders notlarının okunması: Beşinci Konu
8Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç) Ders notlarının okunması: Altıncı Konu
9Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç)Ders notlarının okunması: Altıncı Konu
10Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Yedinci Konu
11Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Yedinci Konu
12İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Sekizinci Konu
13İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Sekizinci Konu
14İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Sekizinci Konu
Kaynak
Fundamentals of Electric Circuirs, by C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, 5th edition
Electrical Engineering 101, D. Ashbey, 3rd edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14570
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14684
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)242
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(242/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRİK DEVRELERİBME2146020Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersi VerenlerDoç.Dr. Muhammed Fatih TOY
Dersin YardımcılarıÖğretim Asistanları
Dersin AmacıDirenç, kondansatör, indüktör, ve işlemsel yükselteçlerden oluşan doğrusal elektrik devrelerini analiz ve dizayn etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları),Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları),Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi),Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri),İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci),Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç) ,Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç),Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri),İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenciler elektrik devrelerinin temel kanunlarını uygulayabilir.17, 9A, E
2. Öğrenciler doğru akım elektrik devre analizi yapabilir.17, 9A, E
3. Öğrenciler doğru akım işlemsel yükselteç devrelerinin davranışını açıklayabilir.17, 9A, E
4. Öğrenciler indükdör ve kondansatör içeren devrelerin davranışını formüle edebilir.17, 9A, E
5. Öğrenciler birinci ve ikinci mertebeden devreleri analiz edebilir. 17, 9A, E
6. Öğrenciler birinci ve ikinci mertebeden devreleri tasarlayabilir.17, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel devre kavramları (Yük, düz/dalgalı akım, voltaj, güç, enerji, devre elemanları)Ders notlarının okunması: Birinci Konu
2Temel kanunlar (Ohm kanunu, Kirkof kanunları, seri/parallel direnç baglantıları)Ders notlarının okunması: İkinci Konu
3Analiz metotları (Nod analizi, meş analizi)Ders notlarının okunması: Üçüncü Konu
4Devre teoremleri 1 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)Ders notlarının okunması: Dördüncü Konu
5Devre teoremleri 2 (Süperpozisyon, Tevenin, Norton teoremleri)Ders notlarının okunması: Dördüncü Konu
6İşlemsel yükselteçler 1 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)Ders notlarının okunması: Beşinci Konu
7İşlemsel yükselteçler 2 (Ideal op-amp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç, toplar yükselteç, fark yükselteci)Ders notlarının okunması: Beşinci Konu
8Kondansatorler ve indiktörler 1 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç) Ders notlarının okunması: Altıncı Konu
9Kondansatorler ve indiktörler 2 (Seri ve parallel bağlantıları, integral alan yükselteç, türev alan yükselteç)Ders notlarının okunması: Altıncı Konu
10Birinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Yedinci Konu
11Birinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-C ve R-L devreleri, R-C ve R-L devrelerin darbe etkisi, birinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Yedinci Konu
12İkinci mertebeden devreler 1 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Sekizinci Konu
13İkinci mertebeden devreler 2 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Sekizinci Konu
14İkinci mertebeden devreler 3 (Kaynaksız R-L-C devreleri, R-L-C devrelerinin darbe etkisi, genel ikinci mertebeden devreler, ikinci mertebeden işlemsel yükselteç devreleri)Ders notlarının okunması: Sekizinci Konu
Kaynak
Fundamentals of Electric Circuirs, by C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, 5th edition
Electrical Engineering 101, D. Ashbey, 3rd edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48