Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ IBME4110775Güz Dönemi1+226
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik bitirme projesi mühendislik öğrencilerine öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilginin pratikte çalışan bir sisteme uygulamasını amaçlar. Küçük gruplar halinde çalışacak olan mühendislik öğrencileri iddialı bir mühendislik tasarım projesini tasarlar, yapar, ve sunar. İddialı projeler gerek İMÜ'nün araştırma yapan akademik personeli tarafından gerekse de endüstriden edinilebilir. Tasarım ve uygulamayı içeren tipik projeler mühendislik alanındaki birçok alandan olabilir ki bunlardan bazıları biyomedikal enstrümantasyon, robotik, biyomalzemeler, biyolojik sensörler, hesaplamalı biyofizik, görüntü isleme ve kontrol sistemleridir.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje konusunun seçimi,Literature taraması ve proje tasarımının yapılması,Literature taraması ve proje tasarımının yapılması-2,Proje iş-zaman çizelgesinin oluşturulması,Projedeki Risklerin Belirlenmesi,Değerlendirilen riskler için B planlarının geliştirilmesi,Projenin başarı ölçütlerinin belirlenmesi,Dönem raporlanması ve sunumu,Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmek,Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmek-2,Öncü sonuçlar elde edilmesi,Öncü sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması,Dönem sonu proje sunumunu hazırlamak,Dönem sonu proje sunumuna hazırlanmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Modern araçların ve tekniklerin verilen bir proje için kullanır10, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Zor problemlerin ütesinden gelmek için gerekli planlamayı yapar10, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Hayat boyu öğrenim gerekliliğini değerlendirir10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirir10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Bir projeyi gerçekleştirirken etiksel değerlerin göz önünde bulundurur10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Proje tasarımı ve gerçeklenmesi için gereken adımları planlar10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5D, F
Verilen bir proje için tüm gereksinimlerin etraflıca analiz eder10, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje konusunun seçimiAkademik hocalara ya da endüstriden ilgili kişilerle danışma.
2Literature taraması ve proje tasarımının yapılmasıLiteratür taraması
3Literature taraması ve proje tasarımının yapılması-2Literatur taramak
4Proje iş-zaman çizelgesinin oluşturulmasıProjenin farklı parçalarının belirlenmesi ve gerçekleştirmek için gerekli zamanın planlanması
5Projedeki Risklerin BelirlenmesiDetaylı literatür incelemesi
6Değerlendirilen riskler için B planlarının geliştirilmesiDetaylı literatür incelemesi
7Projenin başarı ölçütlerinin belirlenmesiDetaylı literatür incelemesi
8Dönem raporlanması ve sunumuTeknik belge yazma ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.
9Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmekDeneysel çalışmalar
10Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmek-2Deneysel çalışmalar
11Öncü sonuçlar elde edilmesiGerekli becerileri öğrenmek
12Öncü sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanmasıRapor hazırlama için gerekli programları öğrenmek
13Dönem sonu proje sunumunu hazırlamakBölüm tarafından sunulan templateleri incelemek ve gereklilikleri gözden geçirmek
14Dönem sonu proje sunumuna hazırlanmakTakım olarak sunum pratiği yapmak
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1150150
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer13030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ IBME4110775Güz Dönemi1+226
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik bitirme projesi mühendislik öğrencilerine öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilginin pratikte çalışan bir sisteme uygulamasını amaçlar. Küçük gruplar halinde çalışacak olan mühendislik öğrencileri iddialı bir mühendislik tasarım projesini tasarlar, yapar, ve sunar. İddialı projeler gerek İMÜ'nün araştırma yapan akademik personeli tarafından gerekse de endüstriden edinilebilir. Tasarım ve uygulamayı içeren tipik projeler mühendislik alanındaki birçok alandan olabilir ki bunlardan bazıları biyomedikal enstrümantasyon, robotik, biyomalzemeler, biyolojik sensörler, hesaplamalı biyofizik, görüntü isleme ve kontrol sistemleridir.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje konusunun seçimi,Literature taraması ve proje tasarımının yapılması,Literature taraması ve proje tasarımının yapılması-2,Proje iş-zaman çizelgesinin oluşturulması,Projedeki Risklerin Belirlenmesi,Değerlendirilen riskler için B planlarının geliştirilmesi,Projenin başarı ölçütlerinin belirlenmesi,Dönem raporlanması ve sunumu,Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmek,Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmek-2,Öncü sonuçlar elde edilmesi,Öncü sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması,Dönem sonu proje sunumunu hazırlamak,Dönem sonu proje sunumuna hazırlanmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Modern araçların ve tekniklerin verilen bir proje için kullanır10, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Zor problemlerin ütesinden gelmek için gerekli planlamayı yapar10, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Hayat boyu öğrenim gerekliliğini değerlendirir10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirir10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Bir projeyi gerçekleştirirken etiksel değerlerin göz önünde bulundurur10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Proje tasarımı ve gerçeklenmesi için gereken adımları planlar10, 11, 14, 17, 2, 21, 3, 5D, F
Verilen bir proje için tüm gereksinimlerin etraflıca analiz eder10, 14, 17, 2, 21, 3, 5, 6D, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje konusunun seçimiAkademik hocalara ya da endüstriden ilgili kişilerle danışma.
2Literature taraması ve proje tasarımının yapılmasıLiteratür taraması
3Literature taraması ve proje tasarımının yapılması-2Literatur taramak
4Proje iş-zaman çizelgesinin oluşturulmasıProjenin farklı parçalarının belirlenmesi ve gerçekleştirmek için gerekli zamanın planlanması
5Projedeki Risklerin BelirlenmesiDetaylı literatür incelemesi
6Değerlendirilen riskler için B planlarının geliştirilmesiDetaylı literatür incelemesi
7Projenin başarı ölçütlerinin belirlenmesiDetaylı literatür incelemesi
8Dönem raporlanması ve sunumuTeknik belge yazma ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.
9Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmekDeneysel çalışmalar
10Hazırlanan plan doğrultusunda deneysel çalışmalar yürütmek-2Deneysel çalışmalar
11Öncü sonuçlar elde edilmesiGerekli becerileri öğrenmek
12Öncü sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanmasıRapor hazırlama için gerekli programları öğrenmek
13Dönem sonu proje sunumunu hazırlamakBölüm tarafından sunulan templateleri incelemek ve gereklilikleri gözden geçirmek
14Dönem sonu proje sunumuna hazırlanmakTakım olarak sunum pratiği yapmak
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48