Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖMÜLÜ SİSTEMLERBME4210768Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDijital sistemlerin tasarımı (spesifikasyon, simülasyon ve sentez) için donanım tanımlama diline (Verilog HDL) hakim olmak ve bunları FPGA'lara uygulamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayısal Sistemler İncelemesi,FPGA Sistemleri,Verilog Kullanarak Dijital Sistem Modelleme,Verilog Modelleme Stilleri: Yapısal,Verilog Modelleme Stilleri: Veri Akışı,Verilog Modelleme Stilleri: Davranışsal,Tasarım Doğrulaması,Verilog kullanarak kombinasyonel devre tasarımı,Verilog kullanarak sıralı devre tasarımı,Verilog kullanarak Sonlu Durum Makine Tasarımı,CPU Tasarımı,Sentezleme,Verilog tasarımının FPGA üzerinde uygulanması,Tasarım Optimizasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Verilog HDL kullanarak dijital blokların yapısal, veri akışı ve davranışsal modellenmesi10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Verilog'da kombinasyonel devreleri modelleme, simülasyon ve test etme10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Verilog'da sıralı devreleri modelleme, simülasyon ve test etme10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
FPGA için Dijital Sistem Sentezi10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
FPGA için Dijital Sistem Optimizasyonu10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayısal Sistemler İncelemesiKitab okuma
2FPGA SistemleriKitap okuma
3Verilog Kullanarak Dijital Sistem ModellemeKitap okuma
4Verilog Modelleme Stilleri: YapısalKitap okuma
5Verilog Modelleme Stilleri: Veri AkışıKitap okuma
6Verilog Modelleme Stilleri: DavranışsalKıtap okuma
7Tasarım DoğrulamasıKıtap okuma
8Verilog kullanarak kombinasyonel devre tasarımıKıtap okuma
9Verilog kullanarak sıralı devre tasarımıKıtap okuma
10Verilog kullanarak Sonlu Durum Makine TasarımıKitap okuma
11CPU TasarımıKitap okuma
12SentezlemeKitap okuma
13Verilog tasarımının FPGA üzerinde uygulanmasıKitap okuma
14Tasarım OptimizasyonuKitap okuma
Kaynak
Mano, Ciletti: Digital Design with an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and System Verilog, 6E Thomas, Moorby: The Verilog Hardware Description Language

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51260
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14570
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13232
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)244
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(244/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖMÜLÜ SİSTEMLERBME4210768Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDijital sistemlerin tasarımı (spesifikasyon, simülasyon ve sentez) için donanım tanımlama diline (Verilog HDL) hakim olmak ve bunları FPGA'lara uygulamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayısal Sistemler İncelemesi,FPGA Sistemleri,Verilog Kullanarak Dijital Sistem Modelleme,Verilog Modelleme Stilleri: Yapısal,Verilog Modelleme Stilleri: Veri Akışı,Verilog Modelleme Stilleri: Davranışsal,Tasarım Doğrulaması,Verilog kullanarak kombinasyonel devre tasarımı,Verilog kullanarak sıralı devre tasarımı,Verilog kullanarak Sonlu Durum Makine Tasarımı,CPU Tasarımı,Sentezleme,Verilog tasarımının FPGA üzerinde uygulanması,Tasarım Optimizasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Verilog HDL kullanarak dijital blokların yapısal, veri akışı ve davranışsal modellenmesi10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Verilog'da kombinasyonel devreleri modelleme, simülasyon ve test etme10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Verilog'da sıralı devreleri modelleme, simülasyon ve test etme10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
FPGA için Dijital Sistem Sentezi10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
FPGA için Dijital Sistem Optimizasyonu10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayısal Sistemler İncelemesiKitab okuma
2FPGA SistemleriKitap okuma
3Verilog Kullanarak Dijital Sistem ModellemeKitap okuma
4Verilog Modelleme Stilleri: YapısalKitap okuma
5Verilog Modelleme Stilleri: Veri AkışıKitap okuma
6Verilog Modelleme Stilleri: DavranışsalKıtap okuma
7Tasarım DoğrulamasıKıtap okuma
8Verilog kullanarak kombinasyonel devre tasarımıKıtap okuma
9Verilog kullanarak sıralı devre tasarımıKıtap okuma
10Verilog kullanarak Sonlu Durum Makine TasarımıKitap okuma
11CPU TasarımıKitap okuma
12SentezlemeKitap okuma
13Verilog tasarımının FPGA üzerinde uygulanmasıKitap okuma
14Tasarım OptimizasyonuKitap okuma
Kaynak
Mano, Ciletti: Digital Design with an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and System Verilog, 6E Thomas, Moorby: The Verilog Hardware Description Language

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48