Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTROMANYETİKBME4134020Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin YardımcılarıIsmail Karnak
Dersin AmacıBu derste elektromanyetiğin temel konuları işlenerek, en nihayetinde elektromanyetik dalgaların nasıl meydana geldiği ve yayıldığı gösterilecektir. Bu şekilde bilgininin ya da enerjinin bir noktadan diğer bir noktaya kablolu ve kablosuz transferi anlaşılmış olacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Coulomb kanunu, elektrik alani, potensiyel, dielektrikler.,Gauss kanunu, kapasitans, sınır değer problemleri,Direkt Akım Ohm Kanunu Kirkof akım kanunu,Enerji Joule Kanunu Rezistans. ,Biot-Savart kanunu ve uygulamaları,Ampere kanunu, magnetizasyon, ve uygulamalar,Manyetik malzemeler ve enerji. ,Kuvvet Tork ve Manyetostatık sınır değer problemleri,Endüktans,Faraday ve Lenz kanunları. ,Maxwell Denklemleri. ,Düzlem dalgalar ,Fresnel ve Snell kanunları, RF Transmisyon hatlarına giriş ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Coulomb yasasının ilgili kavramlarla anlaşılması.12, 21, 9A, D, E, G
2. Gauss yasasının ilgili kavramlarla anlaşılması. 12, 21, 9A, D, E, G
4. Faraday ve Lenz kanunlarının anlaşılması.12, 21, 9A, D, E, G
5. Manyetizmanın anlaşılması12, 21, 9A, D, E, G
5. Maxwell denklemlerinin anlaşılması ile elektromanyetik dalgaları üretebilmeyi kavrama. 12, 21, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Coulomb kanunu, elektrik alani, potensiyel, dielektrikler.Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
2Gauss kanunu, kapasitans, sınır değer problemleriDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
3Direkt Akım Ohm Kanunu Kirkof akım kanunuDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
4Enerji Joule Kanunu Rezistans. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
5Biot-Savart kanunu ve uygulamalarıDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
6Ampere kanunu, magnetizasyon, ve uygulamalarDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
7Manyetik malzemeler ve enerji. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
8Kuvvet Tork ve Manyetostatık sınır değer problemleriDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
9EndüktansDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
10Faraday ve Lenz kanunları. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
11Maxwell Denklemleri. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
12Düzlem dalgalar Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
13Fresnel ve Snell kanunlarıDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
14 RF Transmisyon hatlarına giriş Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
Kaynak
Fawwaz T. Ulaby, Umberto Ravaioli, Fundamentals of Applied Electromagnetics, 2020, 8th Ed., Galobal Ed. Pearson, ISBN 10: 1-292-43673-5.
David K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, 2017, Palme Yayınevi, ISBN :9789758982998 Diğer elektromanyetiğin temelleri ile ilgili kitaplar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi6848
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı5315
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTROMANYETİKBME4134020Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin YardımcılarıIsmail Karnak
Dersin AmacıBu derste elektromanyetiğin temel konuları işlenerek, en nihayetinde elektromanyetik dalgaların nasıl meydana geldiği ve yayıldığı gösterilecektir. Bu şekilde bilgininin ya da enerjinin bir noktadan diğer bir noktaya kablolu ve kablosuz transferi anlaşılmış olacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Coulomb kanunu, elektrik alani, potensiyel, dielektrikler.,Gauss kanunu, kapasitans, sınır değer problemleri,Direkt Akım Ohm Kanunu Kirkof akım kanunu,Enerji Joule Kanunu Rezistans. ,Biot-Savart kanunu ve uygulamaları,Ampere kanunu, magnetizasyon, ve uygulamalar,Manyetik malzemeler ve enerji. ,Kuvvet Tork ve Manyetostatık sınır değer problemleri,Endüktans,Faraday ve Lenz kanunları. ,Maxwell Denklemleri. ,Düzlem dalgalar ,Fresnel ve Snell kanunları, RF Transmisyon hatlarına giriş ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Coulomb yasasının ilgili kavramlarla anlaşılması.12, 21, 9A, D, E, G
2. Gauss yasasının ilgili kavramlarla anlaşılması. 12, 21, 9A, D, E, G
4. Faraday ve Lenz kanunlarının anlaşılması.12, 21, 9A, D, E, G
5. Manyetizmanın anlaşılması12, 21, 9A, D, E, G
5. Maxwell denklemlerinin anlaşılması ile elektromanyetik dalgaları üretebilmeyi kavrama. 12, 21, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Coulomb kanunu, elektrik alani, potensiyel, dielektrikler.Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
2Gauss kanunu, kapasitans, sınır değer problemleriDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
3Direkt Akım Ohm Kanunu Kirkof akım kanunuDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
4Enerji Joule Kanunu Rezistans. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
5Biot-Savart kanunu ve uygulamalarıDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
6Ampere kanunu, magnetizasyon, ve uygulamalarDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
7Manyetik malzemeler ve enerji. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
8Kuvvet Tork ve Manyetostatık sınır değer problemleriDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
9EndüktansDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
10Faraday ve Lenz kanunları. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
11Maxwell Denklemleri. Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
12Düzlem dalgalar Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
13Fresnel ve Snell kanunlarıDers notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
14 RF Transmisyon hatlarına giriş Ders notları ve ders kitabının ilgili bölümleri
Kaynak
Fawwaz T. Ulaby, Umberto Ravaioli, Fundamentals of Applied Electromagnetics, 2020, 8th Ed., Galobal Ed. Pearson, ISBN 10: 1-292-43673-5.
David K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, 2017, Palme Yayınevi, ISBN :9789758982998 Diğer elektromanyetiğin temelleri ile ilgili kitaplar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48