Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİBME4115373Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin YardımcılarıDersin asistanı.
Dersin AmacıBu derste yazılım sistemlerini geliştirmeye yönelik bir mühendislik yaklaşımı öğretilmektedir. Öğrenciler, bir fizibilite çalışması, gereksinim analizi, nesne odaklı tasarım, uygulama, test etme ve müşteriye teslim etme dahil olmak üzere belirli aşamalardan geçerken bir yazılım ürünü oluşturmaya yönelik ekipler halinde çalışacaklardır. Derste ayrıca proje yönetimi ve risk analizi gibi ileri düzey konular da işlenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yazılım Geliştirme ve Süreçleri,Proje Planlama ve Organizasyon,Yazılım Mühendisliği Uygulamaları ve Proje Sunumu,Gereksinim Mühendisliği,Analiz Yöntemleri,Yazılım Tasarımının Unsurları,Tasarım Yöntemleri – I,7. haftaya kadar olan tüm konular,Tasarım Yöntemleri – II,Test Stratejileri,Test Yöntemleri,Risk Yönetimi - 1,Risk Yönetimi - 2,Yazılım Projelerinde Süre Tahmini,Proje Final sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Çeşitli rollere sahip kişilerle bir yazılım mühendisliği projesi üzerinde çalışabilir9A, F
2. Yazılım mühendisliği projelerini tamamlamaya yönelik UML diyagramları oluşturur9A, F
3. Yazılım mühendisliğinin tüm temel kavramlarını tanır9A, F
4. Yazılım mühendisliği ilkelerini takip edebilir9A, F
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazılım Geliştirme ve SüreçleriDers kitabı bölümler 1-5
2Proje Planlama ve OrganizasyonDers kitabı bölümler 31-34, 35
3Yazılım Mühendisliği Uygulamaları ve Proje SunumuDers kitabı bölümler 6,7
4Gereksinim MühendisliğiDers kitabı bölüm 8
5Analiz YöntemleriDers kitabı bölümler 9-11
6Yazılım Tasarımının UnsurlarıDers kitabı bölüm 12
7Tasarım Yöntemleri – IDers kitabı bölümler 13, 17, 18
87. haftaya kadar olan tüm konular7. haftaya kadar olan konular
9Tasarım Yöntemleri – IIDers kitabı bölümler 14,15
10Test StratejileriDers kitabı bölümler 20,22
11Test YöntemleriDers kitabı bölümler 23-26
12Risk Yönetimi - 1Ders kitabı bölümler 19-21
13Risk Yönetimi - 2Ders kitabı bölümler 29, 36
14Yazılım Projelerinde Süre TahminiDers kitabı bölüm 33
15Proje Final sunumlarıDers kitabının işlenen bölümleri
Kaynak
Software Engineering: A practitioner’s Approach by Roger S. Pressman and Bruce Maxim, 8th edition, Mc Graw Hill, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14342
Proje Sunumu / Seminer41560
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)174
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(174/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİBME4115373Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhsin Zahid UĞUR
Dersin YardımcılarıDersin asistanı.
Dersin AmacıBu derste yazılım sistemlerini geliştirmeye yönelik bir mühendislik yaklaşımı öğretilmektedir. Öğrenciler, bir fizibilite çalışması, gereksinim analizi, nesne odaklı tasarım, uygulama, test etme ve müşteriye teslim etme dahil olmak üzere belirli aşamalardan geçerken bir yazılım ürünü oluşturmaya yönelik ekipler halinde çalışacaklardır. Derste ayrıca proje yönetimi ve risk analizi gibi ileri düzey konular da işlenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yazılım Geliştirme ve Süreçleri,Proje Planlama ve Organizasyon,Yazılım Mühendisliği Uygulamaları ve Proje Sunumu,Gereksinim Mühendisliği,Analiz Yöntemleri,Yazılım Tasarımının Unsurları,Tasarım Yöntemleri – I,7. haftaya kadar olan tüm konular,Tasarım Yöntemleri – II,Test Stratejileri,Test Yöntemleri,Risk Yönetimi - 1,Risk Yönetimi - 2,Yazılım Projelerinde Süre Tahmini,Proje Final sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Çeşitli rollere sahip kişilerle bir yazılım mühendisliği projesi üzerinde çalışabilir9A, F
2. Yazılım mühendisliği projelerini tamamlamaya yönelik UML diyagramları oluşturur9A, F
3. Yazılım mühendisliğinin tüm temel kavramlarını tanır9A, F
4. Yazılım mühendisliği ilkelerini takip edebilir9A, F
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazılım Geliştirme ve SüreçleriDers kitabı bölümler 1-5
2Proje Planlama ve OrganizasyonDers kitabı bölümler 31-34, 35
3Yazılım Mühendisliği Uygulamaları ve Proje SunumuDers kitabı bölümler 6,7
4Gereksinim MühendisliğiDers kitabı bölüm 8
5Analiz YöntemleriDers kitabı bölümler 9-11
6Yazılım Tasarımının UnsurlarıDers kitabı bölüm 12
7Tasarım Yöntemleri – IDers kitabı bölümler 13, 17, 18
87. haftaya kadar olan tüm konular7. haftaya kadar olan konular
9Tasarım Yöntemleri – IIDers kitabı bölümler 14,15
10Test StratejileriDers kitabı bölümler 20,22
11Test YöntemleriDers kitabı bölümler 23-26
12Risk Yönetimi - 1Ders kitabı bölümler 19-21
13Risk Yönetimi - 2Ders kitabı bölümler 29, 36
14Yazılım Projelerinde Süre TahminiDers kitabı bölüm 33
15Proje Final sunumlarıDers kitabının işlenen bölümleri
Kaynak
Software Engineering: A practitioner’s Approach by Roger S. Pressman and Bruce Maxim, 8th edition, Mc Graw Hill, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48