Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIİGV4211500Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Işık Ateş KIRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı katılımcılara işyeri güvenliği tehlikeleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamak ve onları bu tehlikeleri önlemek ve azaltmak için gereken beceri ve stratejilerle donatmaktır. Teorik anlayışı pratik uygulamalarla birleştirerek katılımcılar işyerlerinde bir güvenlik kültürü oluşturmaya ve sürdürmeye hazırlanacaklardır. Bu ders, katılımcılara işyerindeki tehlikeler ve güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için önleyici tedbirler hakkında derinlemesine bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar çeşitli işyeri risklerini tanımlamayı, değerlendirmeyi ve azaltmayı ve kuruluşlarında bir güvenlik kültürünü teşvik etmeyi öğreneceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon,Giriş,Güvenlik Eğitimi ve Öğretimi,Mekanik Tehlikeler ve Makine Koruması,Uygun KKD ile Düşme, Çarpma, Hızlanma, Kaldırma ve Görme Tehlikeleri,Aşırı Sıcaklık Tehlikeleri
,Basınç Tehlikeleri,Elektriksel Tehlikeler,Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (1),Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (2),Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (1),Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (2)
,Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (1),Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (2); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güvenlik eğitiminin önemini ve tehlikelerin önlenmesine katkısını tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
Yaralanmaların önlenmesi için makine korumasının ilke ve tekniklerini tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
Düşme, çarpma, hızlanma, kaldırma ve görme tehlikeleriyle ilgili riskleri tanır ve değerlendirir.10, 13, 14, 16, 9A
İşyerinde sıcaklığa bağlı risklerin yönetilmesine yönelik stratejileri uygular.10, 13, 14, 16, 9A
Basınçla ilgili risklerin ele alınmasına yönelik güvenlik önlemlerini ve en iyi uygulamaları ana hatlarıyla belirtir.10, 13, 14, 16, 9A
Güvenli elektrik işleri uygulamalarına ilişkin bilgisini gösterir.10, 13, 14, 16, 9A
Yangın durumunda can güvenliği tedbirlerinin önemini tarifler.10, 13, 14, 16, 9A
Kapalı alanlarla ilgili riskleri ve güvenli giriş ve çalışma prosedürlerini anlar.10, 13, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1OryantasyonDers Notlarını İnceleme
2GirişDers Notlarını İnceleme
3Güvenlik Eğitimi ve ÖğretimiDers Notlarını İnceleme
4Mekanik Tehlikeler ve Makine KorumasıDers Notlarını İnceleme
5Uygun KKD ile Düşme, Çarpma, Hızlanma, Kaldırma ve Görme TehlikeleriDers Notlarını İnceleme
6Aşırı Sıcaklık Tehlikeleri
Ders Notlarını İnceleme
7Basınç TehlikeleriDers Notlarını İnceleme
8Elektriksel TehlikelerDers Notlarını İnceleme
9Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (1)Ders Notlarını İnceleme
10Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (2)Ders Notlarını İnceleme
11Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (1)Ders Notlarını İnceleme
12Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (2)
Ders Notlarını İnceleme
13Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (1)Ders Notlarını İnceleme
14Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (2)Ders Notlarını İnceleme
Kaynak
Goetsch, D. L. (2015). Occupational safety and health for technologists. Pearson Education Limited. Ders Notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIİGV4211500Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Işık Ateş KIRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı katılımcılara işyeri güvenliği tehlikeleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamak ve onları bu tehlikeleri önlemek ve azaltmak için gereken beceri ve stratejilerle donatmaktır. Teorik anlayışı pratik uygulamalarla birleştirerek katılımcılar işyerlerinde bir güvenlik kültürü oluşturmaya ve sürdürmeye hazırlanacaklardır. Bu ders, katılımcılara işyerindeki tehlikeler ve güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için önleyici tedbirler hakkında derinlemesine bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Katılımcılar çeşitli işyeri risklerini tanımlamayı, değerlendirmeyi ve azaltmayı ve kuruluşlarında bir güvenlik kültürünü teşvik etmeyi öğreneceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon,Giriş,Güvenlik Eğitimi ve Öğretimi,Mekanik Tehlikeler ve Makine Koruması,Uygun KKD ile Düşme, Çarpma, Hızlanma, Kaldırma ve Görme Tehlikeleri,Aşırı Sıcaklık Tehlikeleri
,Basınç Tehlikeleri,Elektriksel Tehlikeler,Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (1),Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (2),Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (1),Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (2)
,Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (1),Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (2); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güvenlik eğitiminin önemini ve tehlikelerin önlenmesine katkısını tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
Yaralanmaların önlenmesi için makine korumasının ilke ve tekniklerini tarif eder.10, 13, 14, 16, 9A
Düşme, çarpma, hızlanma, kaldırma ve görme tehlikeleriyle ilgili riskleri tanır ve değerlendirir.10, 13, 14, 16, 9A
İşyerinde sıcaklığa bağlı risklerin yönetilmesine yönelik stratejileri uygular.10, 13, 14, 16, 9A
Basınçla ilgili risklerin ele alınmasına yönelik güvenlik önlemlerini ve en iyi uygulamaları ana hatlarıyla belirtir.10, 13, 14, 16, 9A
Güvenli elektrik işleri uygulamalarına ilişkin bilgisini gösterir.10, 13, 14, 16, 9A
Yangın durumunda can güvenliği tedbirlerinin önemini tarifler.10, 13, 14, 16, 9A
Kapalı alanlarla ilgili riskleri ve güvenli giriş ve çalışma prosedürlerini anlar.10, 13, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1OryantasyonDers Notlarını İnceleme
2GirişDers Notlarını İnceleme
3Güvenlik Eğitimi ve ÖğretimiDers Notlarını İnceleme
4Mekanik Tehlikeler ve Makine KorumasıDers Notlarını İnceleme
5Uygun KKD ile Düşme, Çarpma, Hızlanma, Kaldırma ve Görme TehlikeleriDers Notlarını İnceleme
6Aşırı Sıcaklık Tehlikeleri
Ders Notlarını İnceleme
7Basınç TehlikeleriDers Notlarını İnceleme
8Elektriksel TehlikelerDers Notlarını İnceleme
9Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (1)Ders Notlarını İnceleme
10Yangın Tehlikeleri ve Can Güvenliği - (2)Ders Notlarını İnceleme
11Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (1)Ders Notlarını İnceleme
12Gürültü ve Titreşim Tehlikeleri - (2)
Ders Notlarını İnceleme
13Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (1)Ders Notlarını İnceleme
14Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar - (2)Ders Notlarını İnceleme
Kaynak
Goetsch, D. L. (2015). Occupational safety and health for technologists. Pearson Education Limited. Ders Notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48