Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRONİKBME3146030Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş.Güçlendiricilere giriş.PN jonksiyonların özeti.,DiyotlarDiyotlu devreler: rektifiye devreleri, limitleyiciler, voltaj katlayıcı,BJT ve MOS fiziğinin özeti.,BJT ve MOSFET AC modeli.,Tranzistör DC besleme,Rezistör dejenerasyon, akım kaynakları.,1 tranzistör güçlendiriciler,Akım kaynakları, kaskod güçlendiriciler,Diferansiyel güçlendiriciler.,Aktif yükler, OPAMPlar.,Teleskobik ve katlı Opamplar.,Opamplara devam.,Frekans davranışına giriş.,Frekans davranışı ve final için özet.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yarı iletken fiziği ve pn ekleminin yapısı hakkında temel bilgiye sahiptir.10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 6, 9
Diyotların çalışma prensiplerini anlar. Regülatör, doğrultucu, sınırlayıcı ve kıskaç devrelerinin nasıl analiz edilip tasarlanacağını bilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 5, 6, 9A, E
MOS tranzistörün fiziksel yapısını, çalışma prensiplerini anlar ve devre içinde nasıl kutuplanacağını bilir.10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 4, 5, 6, 9A, E
MOS elemanları ile 1 ve 2 transistörlü güçlendirici devreleri analizi ve tasarımını yapar. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 6, 9A, E
Akım kaynağı, akım kopyalayıcısı ve aktif yük devrelerinin tasarımını ve analizini yapar.10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 6, 9A, E
Diferansiyel güçlendirici devrelerinin analiz ve tasarımını yapar.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş.Güçlendiricilere giriş.PN jonksiyonların özeti.Kitabı oku.
2DiyotlarDiyotlu devreler: rektifiye devreleri, limitleyiciler, voltaj katlayıcıKitap bölümünü oku.
3BJT ve MOS fiziğinin özeti.Kitap bölümünü oku.
4BJT ve MOSFET AC modeli.Kitap bölümünü oku.
5Tranzistör DC beslemeKitap bölümünü oku.
6Rezistör dejenerasyon, akım kaynakları.Kitap bölümünü oku.
71 tranzistör güçlendiricilerKitap bölümünü oku.
8Akım kaynakları, kaskod güçlendiricilerKitap bölümünü oku.
9Diferansiyel güçlendiriciler.Kitap bölümünü oku.
10Aktif yükler, OPAMPlar.Kitap bölümünü oku.
11Teleskobik ve katlı Opamplar.Kitap bölümünü oku.
12Opamplara devam.Kitap bölümünü oku.
13Frekans davranışına giriş.Kitap bölümünü oku.
14Frekans davranışı ve final için özet.Kitap bölümünü oku.
Kaynak
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E
Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme9218
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10880
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(240/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRONİKBME3146030Güz Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş.Güçlendiricilere giriş.PN jonksiyonların özeti.,DiyotlarDiyotlu devreler: rektifiye devreleri, limitleyiciler, voltaj katlayıcı,BJT ve MOS fiziğinin özeti.,BJT ve MOSFET AC modeli.,Tranzistör DC besleme,Rezistör dejenerasyon, akım kaynakları.,1 tranzistör güçlendiriciler,Akım kaynakları, kaskod güçlendiriciler,Diferansiyel güçlendiriciler.,Aktif yükler, OPAMPlar.,Teleskobik ve katlı Opamplar.,Opamplara devam.,Frekans davranışına giriş.,Frekans davranışı ve final için özet.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yarı iletken fiziği ve pn ekleminin yapısı hakkında temel bilgiye sahiptir.10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 6, 9
Diyotların çalışma prensiplerini anlar. Regülatör, doğrultucu, sınırlayıcı ve kıskaç devrelerinin nasıl analiz edilip tasarlanacağını bilir.10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 5, 6, 9A, E
MOS tranzistörün fiziksel yapısını, çalışma prensiplerini anlar ve devre içinde nasıl kutuplanacağını bilir.10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 4, 5, 6, 9A, E
MOS elemanları ile 1 ve 2 transistörlü güçlendirici devreleri analizi ve tasarımını yapar. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 6, 9A, E
Akım kaynağı, akım kopyalayıcısı ve aktif yük devrelerinin tasarımını ve analizini yapar.10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 6, 9A, E
Diferansiyel güçlendirici devrelerinin analiz ve tasarımını yapar.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş.Güçlendiricilere giriş.PN jonksiyonların özeti.Kitabı oku.
2DiyotlarDiyotlu devreler: rektifiye devreleri, limitleyiciler, voltaj katlayıcıKitap bölümünü oku.
3BJT ve MOS fiziğinin özeti.Kitap bölümünü oku.
4BJT ve MOSFET AC modeli.Kitap bölümünü oku.
5Tranzistör DC beslemeKitap bölümünü oku.
6Rezistör dejenerasyon, akım kaynakları.Kitap bölümünü oku.
71 tranzistör güçlendiricilerKitap bölümünü oku.
8Akım kaynakları, kaskod güçlendiricilerKitap bölümünü oku.
9Diferansiyel güçlendiriciler.Kitap bölümünü oku.
10Aktif yükler, OPAMPlar.Kitap bölümünü oku.
11Teleskobik ve katlı Opamplar.Kitap bölümünü oku.
12Opamplara devam.Kitap bölümünü oku.
13Frekans davranışına giriş.Kitap bölümünü oku.
14Frekans davranışı ve final için özet.Kitap bölümünü oku.
Kaynak
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E
Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
12
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:47Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48